Knihy
E-knihy

Vydavateľstvo IRIS

Titulov: 272
Zúženie výberu
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
Radenie
Počet titulov: 272
Zoradiť podľa:
Novinka

Posielame do 12 dní

Dať zbohom Marxovi, zabudnúť na neho? Dá sa to vôbec vzhľadom na to množstvo kníh, ktoré inšpiroval a ktoré boli o ňom napísané? Dá sa to vzhľadom na pozitívnu a negatívnu charizmu jeho ideí? Dá sa to vôbec čo už len vzhľadom na to...

-15%
11,22 €

11,22 €

Zľava 15%

Posielame do 12 dní

Sedem princov

Pavel Uher • IRIS, 2018
Novinka

Posielame do 12 dní

Čarovný svet rozprávok pre malých i veľkých predstavujú dobrodružstvá siedmich kráľovských potomkov. Na svojich cestách za šťastím stretajú samé neobyčajné bytosti: neviditeľných škriatkov, ktorí hľadajú vysnívanú krajinu...

-15%
10,12 €

10,12 €

Zľava 15%

Posielame do 12 dní

Na sklade, posielame ihneď

Cieľom učebného textu je uviesť čitateľa do základných problémov filozofie náboženstva. Práca je určená študentom filozofie, ale môže slúžiť aj ostatným záujemcom o humanitné vedy...

-5%
5,17 €

5,17 €

Zľava 5%

Na sklade, posielame ihneď

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pohyb sa nachádza v každej terapii. Rozsiahle využitie má v rámci liečebnopedagogických disciplín. Vo väčšom rozsahu sa uplatňuje v dramatoterapii a v terapii hrou, ale aj v muzikoterapii – pri spievaní a tancovaní, muzicírovaní, tlieskaní, dupaní...

-5%
11,31 €

11,31 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na Slovensku je dostatok odborných publikácií, ktoré sa zaoberajú myslením. Je však málo takých, ktoré by zrozumiteľne a na základe dôkazov pomáhali aplikovať metódy vedeckého myslenia v každodennom živote...

-5%
11,31 €

11,31 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Spoločnosť, školstvo i samotný edukačný proces prechádzajú v rámci vývoja mnohými zmenami. Zmenami je poznačená i oblasť hodnotenia. Hodnotenie je činnosť, ktorá môže svojím dôsledkom žiakovi veľmi pomôcť, ale zároveň aj ublížiť. Je to istý druh...

-5%
9,41 €

9,41 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, posielame ihneď

Naše školstvo prechádza od roku 1990 transformáciou, v tomto procese je významná pozornosť venovaná aj učiteľovi...

4,61 €

4,61 €

Na sklade, posielame ihneď

Na sklade, posielame ihneď

Kniha je analýzou postupov a metód, ako rozvíjať osobnosť, ako ju meniť, ako ju robiť lepšou a dokonalejšou. Vieme veľa o svete okolo nás, ale málo vieme o sebe, o svete pre nás...

-5%
7,32 €

7,32 €

Zľava 5%

Na sklade, posielame ihneď

Posielame do 12 dní

Táto publikácia sa sústreďuje na základné normy spoločenského správania v rozličných situáciách, pričom vychádza zo súčasných noriem rešpektovaných v západnej Európe...

2,32 €

2,32 €

Posielame do 12 dní

Posielame do 12 dní

Kompendium Sociálna práca v praxi je ojedinelým počinom kolektívu významných odborníkov, ktorí svojimi teoretickými, praktickými a aplikačnými prínosmi pre rozvoj sociálnej práce budujú modernú vednú disciplínu v neľahkých podmienkach postmodernej...

-5%
16,06 €

16,06 €

Zľava 5%

Posielame do 12 dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

V prvej časti autori detailne a postupne popisujú chápanie štruktúry ekonomiky pomocou modernej metódy input-outputu...

13,04 €

13,04 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, posielame ihneď

Nietzcheho dielo Tak vravel Zarathustra vychádza v slovenskom jazyku prvý raz. Obsahuje kritiky morálky založenej na kritike človeka ako indivídua s deformovanými vlastnosťami, ktoré z neho robia baránka namiesto dravého vtáka...

-5%
11,31 €

11,31 €

Zľava 5%

Na sklade, posielame ihneď

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Cieľom knihy Základné otázky filozofie je poskytnúť čitateľovi komplexný pohľad na filozofiu z hľadiska Večnej filozofie. Večná filozofia (lat. Philosophia perennis) je spôsob uvažovania, ktorý vychádza z predpokladu univerzálnej duchovnej skúsenosti...

-5%
9,41 €

9,41 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, posielame ihneď

Kniha je venovaná prezentácii moderných základov logiky pre potreby informatikov. V knihe sa prezentujú nielen základy klasickej logiky ale aj základné pojmy modálnej logiky s dôrazom na kripkeovskú, sémantickú interpretáciu pomocou susedných...

-5%
18,81 €

18,81 €

Zľava 5%

Na sklade, posielame ihneď

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Zámerom titulu je upriamiť pozornosť na vybrané didaktické aspekty výučby,ktorých aplikovanie a rešpektovanie v pedagogickej praxi zvýši efektivitu práce učiteľa, uľahčia a najmä zatraktívnia proces učenia sa žiakov. Škola sa tak stane atraktívnym a...

-5%
8,36 €

8,36 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, posielame ihneď

Didaktika ako veda, obsah vzdelania, teoretické základy vyučovacieho procesu, vyučovacie zásady, učebné pomôcky a didaktická technika...

-5%
9,41 €

9,41 €

Zľava 5%

Na sklade, posielame ihneď

Na sklade, posielame ihneď

Stručný úvod do problematiky vývinovej psychológie.

-5%
3,47 €

3,47 €

Zľava 5%

Na sklade, posielame ihneď

Posielame do 12 dní

Cieľom monografie je obohatiť teóriu a prax vyučovania a poradenskej práce (terapia, reedukácia, poradenstvo pre pedagógov) v oblasti rozvoja čitateľskej gramotnosti u žiakov a študentov, ktorí dlhodobo vykazujú nejaké problémy s porozumením textu...

8,76 €

8,76 €

Posielame do 12 dní

Posielame do 12 dní

Cieľom publikácie je usporiadať teoretické poznatky týkajúce sa skúmania klímy triedy, podať prehľad súčasných prístupov k skúmaniu klímy triedy a ukotviť ju v širších pedagogických súvislostiach...

-5%
3,87 €

3,87 €

Zľava 5%

Posielame do 12 dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Kniha je určená všetkým študentom cudzích jazykov, súdnym prekladateľom a tlmočníkom a všetkým jazykárom...

-5%
5,89 €

5,89 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo


„Na knihách sa mi páči najmä to, že sa dajú čítať.“

Suchý