Vedeli ste, že...? Ponúkame vám najviac možností platby spomedzi všetkých internetových obchodov - až 14 spôsobov!

Vydavateľstvo IRIS

V ponuke máme 266 titulov

1.
Henrieta Hudečková, Daniel Ševčovič a kolektív  ·  IRIS (2017)
NOVINKA
Infekčné ochorenia sú súčasťou histórie ľudstva od nepamäti. Predstavujú nielen individuálny, ale aj verejnozdravotný problém. Vznik epidémie môže významne ovplyvniť chod spoločnosti a spôsobiť nemalé ekonomické náklady. Rozhodujúci význam v prevencii... (viac o knihe)
Naša cena: 11,31 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 8 dní
2.
Július Boroš  ·  IRIS (2002)
Ucelený a systematický súhrn poznatov z oblasti obecne, vývojovej a sociálnej psycholóogie, koncipovaný jako učebnica pre samostatné štúdium. (viac o knihe)
Naša cena: 6,85 €  (teda ušetríte 11%) zvyčajne posielame do 10 dní
3.
Vladimíra Čavojová a kolektív  ·  IRIS (2016)
Na Slovensku je dostatok odborných publikácií, ktoré sa zaoberajú myslením. Je však málo takých, ktoré by zrozumiteľne a na základe dôkazov pomáhali aplikovať metódy vedeckého myslenia v každodennom živote... (viac o knihe)
Naša cena: 11,31 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 10 dní
4.
Vladimíra Čavojová  ·  IRIS (2016)
Otázka ako sa rozhodovať – či racionálne „hlavou“, či intuitívne „srdcom“ patrí k jednej z najčastejších, s ktorými sa psychológovia stretávajú. Otázka, nakoľko sa pri rozhodovaní a usudzovaní môžeme spoliehať na svoju intuíciu... (viac o knihe)
Naša cena: 11,31 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 10 dní
5.
František Novosád  ·  IRIS (2016)
František Novosád (1948) je vedúcim vedeckým pracovníkom Filozofického ústavu SAV a profesorom na Bratislavskej medzinárodnej škole liberálnych štúdií (BISLA). Zaoberá sa dejinami filozofie a dejinami sociálnych a politických teórií... (viac o knihe)
Naša cena: 12,54 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 10 dní
6.
John Stuart Mill  ·  IRIS
Klasické dielo filozofickej literatúry. Ústrednou témou eseje je téma individuálnej slobody, t.j. otázka, či a ako je možná sloboda jednotlivca v spoločnosti... (viac o knihe)
Naša cena: 5,22 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 10 dní
7.
Christian Jacq  ·  IRIS (2002)
Záverečná časť trilógie, ktorá zachytáva neveľký časový úsek vlády Ramzesa Veľkého. (viac o knihe)
Naša cena: 6,61 €  (teda ušetríte 6%) zvyčajne posielame do 10 dní
8.
Erich Petlák a Juraj Komora  ·  IRIS (2003)
Vademecum vyučovania (viac o knihe)
Naša cena: 6,95 € zvyčajne posielame do 10 dní
9.
Marianna Hupková a Erich Petlák  ·  IRIS (2004)
Naše školstvo prechádza od roku 1990 transformáciou, v tomto procese je významná pozornosť venovaná aj učiteľovi... (viac o knihe)
Naša cena: 4,61 € zvyčajne posielame do 10 dní
10.
Názov knihy, no najmä jej podnázov "mozgovokompatibilné učenie" akiste prekvapil mnohých, ktorí po nej siahli. Pod pojmom mozgovokompatibilné učenie sa rozumie istý komplexný prístup k vyučovaniu, ... (viac o knihe)
Naša cena: 4,86 € zvyčajne posielame do 10 dní
11.
Július Boroš  ·  IRIS (2001)
AKCIA
Sociálna psychológia skúma masové psychologické a sociálne javy a procesy, ako aj, či najmä jednotlivca, jeho postavenie v interakcii rôznych sociálnych zoskupení... (viac o knihe)
Naša cena: 5,05 €  (teda ušetríte 20%) zvyčajne posielame do 10 dní
12.
Friedrich Nietzsche  ·  IRIS (2016)
Nietzcheho dielo Tak vravel Zarathustra vychádza v slovenskom jazyku prvý raz. Obsahuje kritiky morálky založenej na kritike človeka ako indivídua s deformovanými vlastnosťami, ktoré z neho robia baránka namiesto dravého vtáka... (viac o knihe)
Naša cena: 11,31 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 10 dní
13.
Miron Zelina  ·  IRIS (2011)
Kniha je analýzou postupov a metód, ako rozvíjať osobnosť, ako ju meniť, ako ju robiť lepšou a dokonalejšou. Vieme veľa o svete okolo nás, ale málo vieme o sebe, o svete pre nás... (viac o knihe)
Naša cena: 7,69 € zvyčajne posielame do 10 dní
14.
Paul Janka  ·  IRIS (2011)
Paul Janka, jeden z najväčších zvodcov na svete. No nebol ním odjakživa! Ako on sám vraví, každý Casanova potrebuje určitý vývoj. Tak to bolo aj v jeho prípade. Do konca vysokej školy bol jeho život plný neúspechmi so ženami. Práve toto obdobie ho... (viac o knihe)
Naša cena: 10,26 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 4 dní
15.
Erich Petlák  ·  IRIS (2016)
Didaktika ako veda, obsah vzdelania, teoretické základy vyučovacieho procesu, vyučovacie zásady, učebné pomôcky a didaktická technika... (viac o knihe)
Naša cena: 9,41 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 10 dní
16.
Jana Hanuliaková  ·  IRIS (2015)
Zámerom titulu je upriamiť pozornosť na vybrané didaktické aspekty výučby,ktorých aplikovanie a rešpektovanie v pedagogickej praxi zvýši efektivitu práce učiteľa, uľahčia a najmä zatraktívnia proces učenia sa žiakov. Škola sa tak stane atraktívnym a... (viac o knihe)
Naša cena: 8,33 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 4 dní
17.
Jana Hanuliaková  ·  IRIS (2010)
Cieľom publikácie je usporiadať teoretické poznatky týkajúce sa skúmania klímy triedy, podať prehľad súčasných prístupov k skúmaniu klímy triedy a ukotviť ju v širších pedagogických súvislostiach... (viac o knihe)
Naša cena: 3,87 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 10 dní
18.
Peter Tavel  ·  IRIS (2005)
Nájsť odpoveď na otázku zmyslu života nie je ľahké. V.E. Frankl nám vo svojom diele predkladá životnú múdrosť, ktorá spočíva v uvedomení si limitov človeka. (viac o knihe)
Naša cena: 7,83 € zvyčajne posielame do 10 dní
19.
Teodor Hrehovčík  ·  IRIS (2006)
AKCIA
Kniha je určená všetkým študentom cudzích jazykov, súdnym prekladateľom a tlmočníkom a všetkým jazykárom... (viac o knihe)
Naša cena: 4,96 €  (teda ušetríte 20%) zvyčajne posielame do 10 dní
20.
V knižnej publikácií Psychológia je venovaná pozornosť otázkam vymedzenia takých pojmov ako je duša, psychika, vedomie, ako aj ďalším psychologickým kategóriám (pociťovanie, vnímanie, imaginatívne procesy, mnemické procesy, myslenie, inteligencia a i.)... (viac o knihe)
Naša cena: 7,70 € zvyčajne posielame do 10 dní
123456789 … 14

Zúženie výberu

Oddelenia
Kategórie
Viac Menej
Autori
Viac Menej
Formát
Jazyk
Na sklade v...
Farba obálky
Keď čítam knihu, zvyknem ju čítať iba očami. Sem-tam však príde pasáž, možno len veta, ktorá sa stane mojou súčasťou. (W. Somerset Maugham)
Aj z drobných vecí sa dajú urobiť veľké. Vďaka vašim Anjelskym drobným ste pri nákupoch na Martinuse darovali už 404 607,50 € na Dobrého Anjela. Ďakujeme!
Kávička