Knihy
E-knihy

Vydavateľstvo IRIS

Zúženie výberu
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
Radenie
Počet titulov: 264
Zoradiť podľa:

Posielame do 10 dní

Nietzcheho dielo Tak vravel Zarathustra vychádza v slovenskom jazyku prvý raz. Obsahuje kritiky morálky založenej na kritike človeka ako indivídua s deformovanými vlastnosťami, ktoré z neho robia baránka namiesto dravého vtáka...

-5%
11,31 €

11,31 €

Zľava 5%

Posielame do 10 dní

Na sklade, posielame ihneď

Didaktika ako veda, obsah vzdelania, teoretické základy vyučovacieho procesu, vyučovacie zásady, učebné pomôcky a didaktická technika...

-5%
9,41 €

9,41 €

Zľava 5%

Na sklade, posielame ihneď

Posielame do 10 dní

Na Slovensku je dostatok odborných publikácií, ktoré sa zaoberajú myslením. Je však málo takých, ktoré by zrozumiteľne a na základe dôkazov pomáhali aplikovať metódy vedeckého myslenia v každodennom živote...

-5%
11,31 €

11,31 €

Zľava 5%

Posielame do 10 dní

Na sklade, posielame ihneď

Ucelený a systematický súhrn poznatov z oblasti obecne, vývojovej a sociálnej psycholóogie, koncipovaný jako učebnica pre samostatné štúdium.

-10%
6,95 €

6,95 €

Zľava 10%

Na sklade, posielame ihneď

Posielame do 10 dní

Sociálna psychológia skúma masové psychologické a sociálne javy a procesy, ako aj, či najmä jednotlivca, jeho postavenie v interakcii rôznych sociálnych zoskupení...

-5%
6,02 €

6,02 €

Zľava 5%

Posielame do 10 dní

Posielame do 10 dní

Naše školstvo prechádza od roku 1990 transformáciou, v tomto procese je významná pozornosť venovaná aj učiteľovi...

4,61 €

4,61 €

Posielame do 10 dní

Posielame do 10 dní

Vademecum vyučovania

-6%
6,58 €

6,58 €

Zľava 6%

Posielame do 10 dní

Posielame do 10 dní

Klasické dielo filozofickej literatúry. Ústrednou témou eseje je téma individuálnej slobody, t.j. otázka, či a ako je možná sloboda jednotlivca v spoločnosti...

-5%
5,22 €

5,22 €

Zľava 5%

Posielame do 10 dní

Posielame do 10 dní

Pohyb sa nachádza v každej terapii. Rozsiahle využitie má v rámci liečebnopedagogických disciplín. Vo väčšom rozsahu sa uplatňuje v dramatoterapii a v terapii hrou, ale aj v muzikoterapii – pri spievaní a tancovaní, muzicírovaní, tlieskaní, dupaní...

-6%
11,14 €

11,14 €

Zľava 6%

Posielame do 10 dní

Posielame do 10 dní

Táto kniha vznikla ako výsledok mnohých stretnutí s rodičmi nadaných detí, ale aj prednášok, seminárov a stretnutí s pedagógmi, psychológmi, metodikmi, učiteľmi materských škôl, základných a stredných škôl a gymnázií,...

19,95 €

19,95 €

Posielame do 10 dní

Posielame do 10 dní

Román Znesvätená pyramída je prvý diel trilógie Egyptský sudca, v ktorom pred nami na pozadí vzrušujúceho pátrania mladého sudcu Pasera opäť ožíva farbistý svet starovekého Egypta, najmä oblasť súdnictva a medicíny.

-5%
6,24 €

6,24 €

Zľava 5%

Posielame do 10 dní

Posielame do 10 dní

Kompendium Sociálna práca v praxi je ojedinelým počinom kolektívu významných odborníkov, ktorí svojimi teoretickými, praktickými a aplikačnými prínosmi pre rozvoj sociálnej práce budujú modernú vednú disciplínu v neľahkých podmienkach postmodernej...

-5%
16,06 €

16,06 €

Zľava 5%

Posielame do 10 dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Od tretieho vydania tejto knihy uplynulo desať rokov. Odvtedy sa veľa zmenilo, vyšlo veľa nových kníh a štúdií z logiky a logickej sémantiky, ktoré obsahujú nové objavy z tejto oblasti. Nové reálie prinútili autora zmeniť niektoré príklady viet...

-7%
16,68 €

16,68 €

Zľava 7%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, posielame ihneď

Kniha je analýzou postupov a metód, ako rozvíjať osobnosť, ako ju meniť, ako ju robiť lepšou a dokonalejšou. Vieme veľa o svete okolo nás, ale málo vieme o sebe, o svete pre nás...

-6%
7,26 €

7,26 €

Zľava 6%

Na sklade, posielame ihneď

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Zámerom titulu je upriamiť pozornosť na vybrané didaktické aspekty výučby,ktorých aplikovanie a rešpektovanie v pedagogickej praxi zvýši efektivitu práce učiteľa, uľahčia a najmä zatraktívnia proces učenia sa žiakov. Škola sa tak stane atraktívnym a...

-5%
8,33 €

8,33 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do 10 dní

Kniha je určená všetkým študentom cudzích jazykov, súdnym prekladateľom a tlmočníkom a všetkým jazykárom...

-5%
5,86 €

5,86 €

Zľava 5%

Posielame do 10 dní

Na sklade, posielame ihneď

Stručný úvod do problematiky vývinovej psychológie.

-5%
3,47 €

3,47 €

Zľava 5%

Na sklade, posielame ihneď

Posielame do 10 dní

Nájsť odpoveď na otázku zmyslu života nie je ľahké. V.E. Frankl nám vo svojom diele predkladá životnú múdrosť, ktorá spočíva v uvedomení si limitov človeka.

-6%
7,40 €

7,40 €

Zľava 6%

Posielame do 10 dní

Posielame do 10 dní

Klasické dielo filozofickej literatúry F. Nietzscheho, ktoré nie je súčasťou tzv. „akademickej filozofie.“ Ovplyvnilo filozofiu života a jeho reminiscencie možno nájsť aj v neskorších filozofických a socio-kultúrnych modeloch...

-5%
7,51 €

7,51 €

Zľava 5%

Posielame do 10 dní

Posielame do 10 dní

„Vo svete je viac modiel ako skutočností: pre tie je určený môj „uhrančivý pohľad“ na tento svet, aj moje „uhrančivé ucho“ ... Tu raz klásť otázky kladivom, a, možno, ako odpoveď počuť ten slávny dutý tón, čo vychádza...

-5%
6,56 €

6,56 €

Zľava 5%

Posielame do 10 dní