popis Vedeli ste, že...?  U nás môžete nakupovať aj cez mobilné aplikácie a mobilný web.

Vydavateľstvo Epos

Bolo nájdených 886 titulov od vydavateľstva Epos

1.
Odborná spôsobilosť pre zbrojný preukaz
NA SKLADE  
Táto publikácia bola spracovaná, aktualizovaná a doplnená s cieľom vytvoriť ucelenú a aktuálnu príručku, ktorá pomôže žiadateľovi o zbrojný preukaz pri príprave na vykonanie skúšky pred komisiou policajného útvaru... (viac o titule)
Naša cena: 14,69 €  (teda ušetríte 11%) posielame ihneď
2.
Z Bagdadu do Istanbulu
Karl May  ·  Epos (2015)
Dobrodružný román od slávneho autora poteší mladých i starších čitateľov. Nová, na Slovensku doteraz nevydaná „májovka“ Z Bagdadu do Istanbulu pokračuje v popise dobrodružstiev Kara ben Nemsiho, ktorého na amerických prériách nazývali... (viac o titule)
Naša cena: 10,74 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 9 dní
3.
Účtovníctvo neziskových organizácií pre rok 2016
Epos (2016)
Publikácia by nemala chýbať na stole žiadneho účtovníka organizácie, ktorá nie je založená alebo riadená na podnikanie. (viac o titule)
Naša cena: 5,42 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 9 dní
4.
Korán - Preklad do slovenského jazyka
Abdulwahab Al-Sbenaty  ·  Epos (2014)
Publikácia Koránu je viazaná v koženke a vytlačená na kvalitnom žltom papieri vo väčšom formáte. Dvojfarebný text (zlatočierny) tvorí reprodukcia príslušnej stránky koránu (v pôvodnom arabskom znení) a jej slovenský preklad. (viac o titule)
Naša cena: 19,00 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 9 dní
5.
Novelizovaný Občiansky zákonník
Epos (2016)
Zákon č. 40/1964 Zb. z 26. februára 1964 Občiansky zákonník v znení zákona č. 58/1969 Zb., zákona č. 131/1982 Zb., zákona č. 94/1988 Zb., zákona č. 188/1988 Zb., zákona č. 87/1990 Zb., zákona č. 105/1990 Zb., zákona č. 116/1990 Zb., zákona č... (viac o titule)
Naša cena: 2,90 € zvyčajne posielame do 9 dní
6.
Novelizovaný Zákon o strelných zbraniach a strelive
Epos (2016)
Zákon č. 190/2003 Z.z. z 23. apríla 2003 o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.757/2004 Z.z., zákona č. 132/2005 Z.z., zákona č. 529/2005 Z.z., zákona č. 342/2007 Z.z., zákona č. 330/2007 Z.z... (viac o titule)
Naša cena: 1,90 € zvyčajne posielame do 9 dní
7.
Novelizovaný Trestný poriadok
Epos (2016)
NA SKLADE  
Zákon č. 301/2005 Z.z. z 24. mája 2005 Trestný poriadok v znení zákona č. 650/2005 Z.z., zákona č. 692/2006 Z.z., zákona č. 342/2007 Z.z., zákona č. 643/2007 Z.z., zákona č. 61/2008 Z.z., zákona č. 491/2008 Z.z., zákona č. 498/2008 Z.z., zákona č... (viac o titule)
Naša cena: 4,70 €  (teda ušetríte 5%) posielame ihneď
8.
Novelizovaný Zákon o advokácii
Epos (2016)
Zákon č. 586/2003 Z.z. zo 4. decembra 2003 o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (Živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z.z., zákona č. 327/2005 Z.z., zákona č... (viac o titule)
Naša cena: 1,20 € zvyčajne posielame do 9 dní
9.
Miláčik, počúvaš ma? ...Tak zopakuj, čo som povedala...
Nicole de Buron  ·  Epos (2001)
Zaujímavým štýlom napísaná kniha od súčasnej francúzskej spisovateľky, ktorá je už u nás známa humoristickými románmi. (viac o titule)
Naša cena: 5,64 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 9 dní
10.
Cez divý Kurdistan
Karl May  ·  Epos (2001)
Pútavé príbehy od nezabudnuteľného autora dobrodružných románov určite zaujmú mladých i starších čitateľov. (viac o titule)
Naša cena: 7,11 € zvyčajne posielame do 9 dní
11.
Po vlčích chodníkoch
Ivan Kňaze  ·  Epos (2014)
Bohaté zážitky počas potuliek po vlčích chodníkoch zdokumentované nielen perom, ale najmä stovkami plnofarebných fotografií zo slovenskej prírody. (viac o titule)
Naša cena: 16,34 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 9 dní
12.
Novelizovaný Obchodný zákonník
Epos (2016)
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 264/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z.z., zákona... (viac o titule)
Naša cena: 4,28 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 9 dní
13.
Príručka na vypracovanie plánu správnej výrobnej praxe (HACCP)
Ján Ondrejka a kolektív  ·  Epos (2004)
Na základe požiadaviek z praxe spracoval MUDr. Ondrejka publikáciu Príručka pre uplatnenie princípov HACCP pri výrobe mäsa a mäsových výrobkov... (viac o titule)
Naša cena: 15,27 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 9 dní
14.
Príručka na vypracovanie plánu správnej výrobnej praxe (HACCP) v potravinárskych zariadeniach
Ján Ondrejka  ·  Epos (2004)
Známy špecialista spracoval v prehľadnej forme príručku o správnych postupoch pri výrobe zmrzliny a v cukrárenskej a lahôdkárskej výrobe, ktorú hlavný hygienik SR odporúča ako metodickú pomôcku k uplatneniu systému HACCP. (viac o titule)
Naša cena: 25,04 €  (teda ušetríte 4%) zvyčajne posielame do 9 dní
15.
Podvojné účtovníctvo podnikateľov pre rok 2016
Epos (2016)
Každoročne vychádza súborná príručka Podvojné účtovníctvo podnikateľov. (viac o titule)
Naša cena: 7,51 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 9 dní
16.
Novelizovaný Trestný zákon
Epos (2016)
Zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení zákona č. 650/2005 Z.z., zákona č. 692/2006 Z.z., zákona č. 218/2007 Z.z., zákona č. 491/2008 Z.z., zákona č. 497/2008 Z.z., zákona č. 498/2008 Z.z., zákona č. 59/2009 Z.z., zákona č. 257/2009 Z.z., zákona č... (viac o titule)
Naša cena: 3,71 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 9 dní
17.
Korán - Preklad do slovenského jazyka
Abdulwahab Al-Sbenaty  ·  Epos (2014)
Publikácia Koránu je viazaná v koženke a vytlačená na kvalitnom žltom papieri vo väčšom formáte. Dvojfarebný text (zlatočierny) tvorí reprodukcia príslušnej stránky koránu (v pôvodnom arabskom znení) a jej slovenský preklad. (viac o titule)
Naša cena: 19,95 € zvyčajne posielame do 9 dní
18.
Púšťou
Karl May  ·  Epos (2014)
Dobrodružný román od slávneho autora poteší mladých i starších čitateľov. Kara ben Nemsi (na amerických prériách známy pod menom Old Shatterhand) pri púti cez Saharskú púšť spozná verného sluhu a dobrého priateľa Halefa Omara. Spolu sa plavia po Níle... (viac o titule)
Naša cena: 10,88 € zvyčajne posielame do 9 dní
19.
Nový zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb
Epos (2016)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 91/2015 Z.z. z 13. novembra 2015 o trestnej zodpovednosti osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov. (viac o titule)
Naša cena: 1,90 € zvyčajne posielame do 9 dní
20.
Novelizovaný Zákon o sociálnych službách
Epos (2016)
Zákon č. 448/2008 Z.z. z 30. októbra 2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 317/2009 Z.z., nálezu... (viac o titule)
Naša cena: 3,30 € zvyčajne posielame do 9 dní
Urob to sexy a zábavné a máš skoro všetko, čo potrebuješ pre čítavú knihu, z ktorej by sa mohol vykľuť veľký bestseller. (Heller J.)
Aj z drobných vecí sa dajú urobiť veľké. Vďaka vašim Anjelskym drobným ste pri nákupoch na Martinus.sk darovali už 317 022,49 € na Dobrého Anjela. Ďakujeme!
Kávička