popis Vedeli ste, že...?  Tovar, ktorý máme na sklade, počas pracovnej doby expedujeme zvyčajne do 2 hodín od prijatia Vašej objednávky.

Vydavateľstvo Epos

Bolo nájdených 880 titulov od vydavateľstva Epos

1.
Odborná spôsobilosť pre zbrojný preukaz
NA SKLADE  
Táto publikácia bola spracovaná, aktualizovaná a doplnená s cieľom vytvoriť ucelenú a aktuálnu príručku, ktorá pomôže žiadateľovi o zbrojný preukaz pri príprave na vykonanie skúšky pred komisiou policajného útvaru... (viac o titule)
Naša cena: 14,69 €  (teda ušetríte 11%) posielame ihneď
2.
Účtovníctvo neziskových organizácií pre rok 2016
Epos (2016)
NA SKLADE  
Publikácia by nemala chýbať na stole žiadneho účtovníka organizácie, ktorá nie je založená alebo riadená na podnikanie. (viac o titule)
Naša cena: 5,42 €  (teda ušetríte 5%) posielame ihneď
3.
Nový Zákon o verejnom obstarávaní
Epos (2016)
Zákon č. 343/2015 z.z. z 18. novembra 2015 o verejnom obstarávaní v znení zákona č. 438/2015 Z.z. (viac o titule)
Naša cena: 4,28 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 9 dní
4.
Novelizovaný zákon o konkurze a reštrukturalizácii
Epos (2016)
Zákon č. 7/2005 Z.z. z 9. decembra 2004 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 353/2005 Z.z., zákona č. 520/2005 Z.z., zákona č. 198/2007 Z.z., zákona č. 209/2007 Z.z., zákona č. 270/2008 Z.z., zákona... (viac o titule)
Naša cena: 2,90 € zvyčajne posielame do 9 dní
5.
Novelizovaný Občiansky zákonník
Epos (2016)
Zákon č. 40/1964 Zb. z 26. februára 1964 Občiansky zákonník v znení zákona č. 58/1969 Zb., zákona č. 131/1982 Zb., zákona č. 94/1988 Zb., zákona č. 188/1988 Zb., zákona č. 87/1990 Zb., zákona č. 105/1990 Zb., zákona č. 116/1990 Zb., zákona č... (viac o titule)
Naša cena: 2,90 € zvyčajne posielame do 9 dní
6.
Novelizovaný Správny poriadok
Epos (2016)
Zákon č. 71/1967 Zb. z 29. júna 1967 o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 215/2002 Z.z., zákona č. 527/2003 Z.z., zákona č. 122/2006 Z.z., zákona č. 445/2008 Z.z., zákona č. 204/2011 Z.z., zákona č. 176/2015 Z.z. a zákona č. 125/2016 Z.z (viac o titule)
Naša cena: 1,20 € zvyčajne posielame do 9 dní
7.
Podvojné účtovníctvo podnikateľov pre rok 2016
Epos (2016)
Každoročne vychádza súborná príručka Podvojné účtovníctvo podnikateľov. (viac o titule)
Naša cena: 7,51 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 9 dní
8.
Korán - Preklad do slovenského jazyka
Abdulwahab Al-Sbenaty  ·  Epos (2014)
NA SKLADE  
Publikácia Koránu je viazaná v koženke a vytlačená na kvalitnom žltom papieri vo väčšom formáte. Dvojfarebný text (zlatočierny) tvorí reprodukcia príslušnej stránky koránu (v pôvodnom arabskom znení) a jej slovenský preklad. (viac o titule)
Naša cena: 19,00 €  (teda ušetríte 5%) posielame ihneď
9.
Korán - Preklad do slovenského jazyka
Abdulwahab Al-Sbenaty  ·  Epos (2014)
NA SKLADE  
Publikácia Koránu je viazaná v koženke a vytlačená na kvalitnom žltom papieri vo väčšom formáte. Dvojfarebný text (zlatočierny) tvorí reprodukcia príslušnej stránky koránu (v pôvodnom arabskom znení) a jej slovenský preklad. (viac o titule)
Naša cena: 19,00 €  (teda ušetríte 5%) posielame ihneď
10.
Novelizovaný Stavebný zákon
Epos (2015)
Zákon č. 50/1976 Zb. z 27. apríla 1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 139/1982 Zb., zákona č. 103/1990 Zb., zákona č. 262/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č... (viac o titule)
Naša cena: 2,20 € zvyčajne posielame do 9 dní
11.
Učebnica pre šoférov a autoškoly
Ľubomír Tvorík  ·  Epos (2015)
Úspešná Učebnica pre šoférov a autoškoly schválená Ministerstvom dopravy SR ako učebná pomôcka obsahuje kompletný študijný materiál nielen na skúšky žiadateľov o vodičské oprávnenie, ale aj na preskúšanie šoférov z povolania. Jej súčasťou sú... (viac o titule)
Naša cena: 11,40 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 9 dní
12.
Obrátený slovník cudzích slov
Peter Oravec  ·  Epos (2007)
Slovníky cudzích slov uvádzajú k cudzím slovám slovenské ekvivalenty s cieľom nielen objasniť význam cudzieho slova. V súčasnom období sa uplatňuje nový prístup – nezáleží ani tak na pôvode slova, ale skôr na jeho užitočnosti, zrozumiteľnosti... (viac o titule)
Naša cena: 31,47 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 9 dní
13.
Novelizovaný Zákon o prokuratúre
Epos (2016)
Zákon č. 153/2001 Z.z. z 28. marca 2001 o prokuratúre v znení zákona č. 458/2003 Z.z., zákona č. 36/2005 Z.z., zákona č. 59/2009 Z.z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z.z., zákona č. 291/2009 Z.z., zákona č. 102/2010 Z.z., zákona... (viac o titule)
Naša cena: 1,90 € zvyčajne posielame do 9 dní
14.
Novelizovaný Trestný zákon
Epos (2016)
NA SKLADE  
Zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení zákona č. 650/2005 Z.z., zákona č. 692/2006 Z.z., zákona č. 218/2007 Z.z., zákona č. 491/2008 Z.z., zákona č. 497/2008 Z.z., zákona č. 498/2008 Z.z., zákona č. 59/2009 Z.z., zákona č. 257/2009 Z.z., zákona č... (viac o titule)
Naša cena: 3,71 €  (teda ušetríte 5%) posielame ihneď
15.
Novelizovaný Zákon o priestupkoch
Epos (2016)
Novelizovaný zákon o priestupkoch s aktualizovanými dôvodovými správami v úplnom znení. Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 524/1990 Zb... (viac o titule)
Naša cena: 1,10 € zvyčajne posielame do 9 dní
16.
Nový zákon o odpadoch
Epos (2016)
Praktická príručka obsahuje nový zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a všetky všeobecne záväzné vykonávacie predpisy: vyhlášku č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, vyhlášku č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej... (viac o titule)
Naša cena: 13,21 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 9 dní
17.
Nový zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb
Epos (2016)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 91/2015 Z.z. z 13. novembra 2015 o trestnej zodpovednosti osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov. (viac o titule)
Naša cena: 1,90 € zvyčajne posielame do 9 dní
18.
Rozprávky z Konvalinkového údolia
Miroslav Saniga  ·  Epos (2004)
Zanietený milovník prírody tentoraz predstavuje svoje rozprávkové bytosti, ktoré majú rady prírodu a vďaka láske k nej zvíťazia nad zlom. Publikácia je ilustrovaná. Najmenší čitatelia si priamo v knihe môžu vymaľovať rozprávkové bytosti. (viac o titule)
Naša cena: 3,13 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 9 dní
19.
Daňové právo na Slovensku
Vladimír Babčák  ·  Epos (2015)
Učebnica slovenského daňového práva, analýza súčasnej právnej úpravy daňového práva na Slovensku. Učebnica Daňové právo na Slovensku, ktorá sa Vám, vážení čitatelia, dostáva do rúk, vznikla na... (viac o titule)
Naša cena: 25,56 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 9 dní
20.
Príbeh služobníčky
Margaret Atwood  ·  Epos (2001)
Šokujúca vízia Ameriky budúcnosti od nositeľky BOOKER PRIZE 2000. Zaujme pútavým dejom a nadčasovým posolstvom. V románe „Príbeh služobníčky“ sa autorka obracia k budúcnosti. Geniálne poňatá, ohromujúca evokácia Ameriky za totalitného režimu poskytuje... (viac o titule)
Naša cena: 7,86 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 9 dní
Nerobím si poznámky, nepíšem si dopredu náčrt deja, nerobím nič v tom zmysle. Kašlem na tú prekliatu vec. Som salámistický spisovateľ. Pokúšam sa písať dobrú salámu, ale saláma je saláma. Nedokážete ju predať ako kaviár. (Stephen King)
Aj z drobných vecí sa dajú urobiť veľké. Vďaka vašim Anjelskym drobným ste pri nákupoch na Martinus.sk darovali už 309 115,44 € na Dobrého Anjela. Ďakujeme!
Kávička