popis Vedeli ste, že...? Martinus.sk je najväčšie internetové kníhkupectvo na Slovensku.

Vydavateľstvo Epos

Bolo nájdených 929 titulov od vydavateľstva Epos

1.
Zbrojný preukaz
NA SKLADE  TOP #48  
Táto publikácia bola spracovaná, aktualizovaná a doplnená s cieľom vytvoriť ucelenú a aktuálnu príručku, ktorá pomôže žiadateľovi o zbrojný preukaz pri príprave na vykonanie skúšky pred komisiou policajného útvaru... (viac o titule)
Naša cena: 15,49 €  (teda ušetríte 11%) posielame do 2 dní
2.
Novelizovaný Trestný poriadok
Epos (2017)
Zákon č. 301/2005 Z.z. z 24. mája 2005 Trestný poriadok v znení zákona č. 650/2005 Z.z., zákona č. 692/2006 Z.z., zákona č. 342/2007 Z.z., zákona č. 643/2007 Z.z., zákona č. 61/2008 Z.z., zákona č. 491/2008 Z.z., zákona č. 498/2008 Z.z., zákona... (viac o titule)
Naša cena: 3,52 €  (teda ušetríte 11%) zvyčajne posielame do 9 dní
3.
Novelizovaný Trestný zákon
Epos (2017)
Zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení zákona č. 650/2005 Z.z., zákona č. 692/2006 Z.z., zákona č. 218/2007 Z.z., zákona č. 491/2008 Z.z., zákona č. 497/2008 Z.z., zákona č. 498/2008 Z.z., zákona č. 59/2009 Z.z., zákona č. 257/2009 Z.z., zákona... (viac o titule)
Naša cena: 3,03 €  (teda ušetríte 11%) zvyčajne posielame do 9 dní
4.
Novelizovaný Zákon o strelných zbraniach a strelive
Epos (2016)
Zákon č. 190/2003 Z.z. z 23. apríla 2003 o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.757/2004 Z.z., zákona č. 132/2005 Z.z., zákona č. 529/2005 Z.z., zákona č. 342/2007 Z.z., zákona č. 330/2007 Z.z... (viac o titule)
Naša cena: 1,90 € zvyčajne posielame do 8 dní
5.
Vreckové predpisy o strelných zbraniach a strelecký poriadok
Epos (2016)
Príručka obsahuje všetky predpisy, ktoré poľovníci, športoví strelci a iní držitelia zbraní potrebujú ovládať pri nadobúdaní zbrojného preukazu i používaní strelných zbraní v poľovných revíroch, na strelniciach či pri výkone povolania. (viac o titule)
Naša cena: 3,42 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 8 dní
6.
Novelizovaný Exekučný poriadok
Epos (2017)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z.z. zo 14. septembra 1995 o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 211/1997 Z.z., zákona č. 353/1997 Z.z., zákona... (viac o titule)
Naša cena: 3,52 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 9 dní
7.
Účtovníctvo neziskových organizácií pre rok 2016
Epos (2016)
Publikácia by nemala chýbať na stole žiadneho účtovníka organizácie, ktorá nie je založená alebo riadená na podnikanie. (viac o titule)
Naša cena: 5,42 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 8 dní
8.
Jednoduché účtovníctvo podnikateľov pre rok 2016
Epos (2016)
Vydavateľstvo EPOS každý rok spracováva aktuálne znenie opatrení Ministerstva financií Slovenskej republiky upravujúcich jednoduché účtovníctvo podnikateľov... (viac o titule)
Naša cena: 8,93 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 8 dní
9.
Sokoliarstvo 2
Tomáš Krivjanský  ·  Epos (2009)
Druhý diel Sokoliarstva, ktorú autor nazval Naše dravce a sovy, má vďaka takmer tisícke nádherných fotografií ilustrujúcich popis a sokoliarske využitie našich dravcov a sov charakter reprezentatívnej fotografickej monografie... (viac o titule)
Naša cena: 22,41 € zvyčajne posielame do 8 dní
10.
Predpisy pre poľovníkov a lesníkov
Epos (2016)
Predpisy upravujúce poľovníctvo, lesné hospodárstvo, zbrane a strelivo. (viac o titule)
Naša cena: 13,21 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 8 dní
11.
Posliedky za rysom
Ivan Kňaze  ·  Epos (2016)
Po medveďovi (Po medvedích stopách) a vlkovi (Po vlčích chodníkoch) sa uznávaný autor a fotograf prírody venuje aj tretej veľkej šelme slovenských lesov – rysovi ostrovidovi. Príhody zaradené do plnofarebnej monografie ilustruje takmer... (viac o titule)
Naša cena: 22,71 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 8 dní
12.
Novelizovaný zákon o poľovníctve
Epos (2013)
Novelizovaný zákon o poľovníctve s aktualizovanou dôvodovou správou v úplnom znení. (viac o titule)
Naša cena: 1,80 € zvyčajne posielame do 8 dní
13.
Novelizovaná vykonávacia vyhláška k zákonu o poľovníctve 2014
Epos (2014)
Novelizovaná vykonávacia vyhláška k zákonu o poľovníctve 2014 v úplnom znení. (viac o titule)
Naša cena: 3,10 € zvyčajne posielame do 8 dní
14.
Novelizovaný Zákon o konkurze a reštrukturalizácii
Epos (2017)
Zákon č. 7/2005 Z.z. z 9. decembra 2004 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 353/2005 Z.z., zákona č. 520/2005 Z.z., zákona č. 198/2007 Z.z., zákona č. 209/2007 Z.z., zákona č. 270/2008 Z.z., zákona... (viac o titule)
Naša cena: 3,23 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 9 dní
15.
Nožiarstvo na Slovensku
Alojz Drábek  ·  Epos (2015)
Bohato ilustrovaná publikácia obsahuje informácie o vývoji nožiarstva na Slovensku v historických intenciách. Aktívny nožiar a zberateľ chladných zbraní v plnofarebnej publikácii encyklopedického charakteru vykreslil vývoj... (viac o titule)
Naša cena: 22,71 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 8 dní
16.
Podvojné účtovníctvo podnikateľov pre rok 2016
Epos (2016)
Každoročne vychádza súborná príručka Podvojné účtovníctvo podnikateľov. (viac o titule)
Naša cena: 7,51 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 8 dní
17.
Horár Sever. 13. diel
Igor Mráz  ·  Epos (2006)
Pestré zážitky horára okorenené liptovským nárečím a poľovníckym slangom. Poviedky zo sveta poľovníkov i pytliakov (niekedy humorné, inokedy kruto realistické) oslovia všetkých, ktorí majú radi prírodu... (viac o titule)
Naša cena: 8,88 € zvyčajne posielame do 8 dní
18.
Novelizovaný Občiansky zákonník
Epos (2016)
Zákon č. 40/1964 Zb. z 26. februára 1964 Občiansky zákonník v znení zákona č. 58/1969 Zb., zákona č. 131/1982 Zb., zákona č. 94/1988 Zb., zákona č. 188/1988 Zb., zákona č. 87/1990 Zb., zákona č. 105/1990 Zb., zákona č. 116/1990 Zb., zákona č... (viac o titule)
Naša cena: 2,90 € zvyčajne posielame do 8 dní
19.
Novelizovaný Zákon o sociálnych službách
Epos (2016)
NA SKLADE  
Zákon č. 448/2008 Z.z. z 30. októbra 2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 317/2009 Z.z., nálezu... (viac o titule)
Naša cena: 3,30 € posielame do 2 dní
20.
Šepot koní
Kolektív autorov  ·  Epos (2000)
Najkrajšie príbehy o koňoch. (viac o titule)
Naša cena: 7,89 € zvyčajne posielame do 8 dní
Bojte sa človeka, ktorý prečítal iba jednu knihu. (Denis Diderot)
Aj z drobných vecí sa dajú urobiť veľké. Vďaka vašim Anjelskym drobným ste pri nákupoch na Martinus.sk darovali už 367 672,98 € na Dobrého Anjela. Ďakujeme!
Kávička