Knihy
E-knihy

Vydavateľstvo Akademické nakladatelství CERM

Zrušiť
Titulov: 222
Zúženie výberu
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
Radenie
Počet titulov: 222
Zoradiť podľa:

Posielame do 10 dní

4., přepracované vydání původního učebního textu z oblasti betonového stavitelství. V tomto vydání se autoři snažili více zohlednit nově platné evropské normy a aktuální poznatky vývoje betonových konstrukcí...

-3%
7,28 €

7,28 €

Zľava 3%

Posielame do 10 dní

Posielame do 10 dní

Příručka ve 13 logicky strukturovaných kapitolách přináší cenné rady, doporučení a nejnovější informace, bez nichž se neobejde jak autor bakalářské nebo diplomové práce, tak i autor disertačního či habilitačního spisu...

-3%
8,65 €

8,65 €

Zľava 3%

Posielame do 10 dní

Posielame do 10 dní

"Rádiokomunikácie sú nedeliteľnou súčasťou telekomunikačnej techniky, ktorá v súčasnej dobe prechádza búrlivým rozvojom. Rádiokomunikačné systémy sa stávajú každodennou súčasťou nášho života" ...

-5%
12,06 €

12,06 €

Zľava 5%

Posielame do 10 dní

Historický vývoj pojmu křivka

Lenka Lomtatidze • Akademické nakladatelství CERM, 2007

Posielame do 10 dní

Kniha doktorky Lenky Lomtatidze vznikla na základě její úspěšně obhájené disertační práce z matematiky na Masarykově univerzitě v Brně. Autorka podrobně mapuje vývoj pojmu "křivka" od nejsaršího období až po 20. léta minulého století...

-5%
10,72 €

10,72 €

Zľava 5%

Posielame do 10 dní

Kovové konstrukce

Milan Pilgr • Akademické nakladatelství CERM, 2012

Posielame do 10 dní

Výpočet jeřábové dráhy pro mostové jeřáby podle ČSN EN 1991-3 a ČSN EN 1993-6. Publikace podává stručný výklad principů statického a konstrukčního řešení ocelových jeřábových drah uvnitř halových objektů a zejména jejich uplatnění při návrhu konkrétní...

-3%
8,65 €

8,65 €

Zľava 3%

Posielame do 10 dní

Posielame do 8 dní

V průběhu řešení projektu Grantové agentury ČR č. 103/01/0587 "Zvyšování bezpečnosti a kvality v civilním letectví ČR" bylo zjištěno, že v České republice neexistují souhrnné učení texty, které by splňovaly požadavky předpisu JAR-66 pro techniky...

-5%
9,11 €

9,11 €

Zľava 5%

Posielame do 8 dní

Posielame do 10 dní

Kniha obsahuje pouze ukázky hesel. Kompletní slovník s 20 000 hesly je na přiloženém CD. Obsah Antropologického slovníku vychází z celostního rozpětí antropologie...

-7%
27,63 €

27,63 €

Zľava 7%

Posielame do 10 dní

Posielame do troch dní

Učební texty jsou zpracovány na úrovni vyžadované předpisem JAR-66 a nejsou dostatečné pro bakalářské studium v oboru "Technologie údržby letadel". Pokud v některých částech učební texty překračují požadavky předpisu JAR-06, je to v textu vyznačeno...

29,97 €

29,97 €

Posielame do troch dní

Jaderná zařízení a jejich bezpečnost

Hugo Šen a Oldřich Matal • Akademické nakladatelství CERM, 2011

Posielame do 10 dní

-15%
6,39 €

6,39 €

Zľava 15%

Posielame do 10 dní

Automatické řízení (2. vydání)

Ivan Švarc • Akademické nakladatelství CERM, 2012

Posielame do troch dní

Tato publikace se zabývá logickým řízením, spojitým řízením, diskrétním řízením, fuzzy řízením, řízením nelineárních systémů a popisem řídicích systémů ve stavovém prostoru, obsahuje rovněž anglickou terminologii z tohoto oboru. Přináší nejnovější...

11,25 €

11,25 €

Posielame do troch dní

Posielame do 10 dní

Publikace pro studenty technických vysokých škol a všechny pracovníky, kteří se zabývají návrhem, výpočtem, konstrukcí, výrobou a provozem tepelných turbín a turbokompresorů.

-3%
10,47 €

10,47 €

Zľava 3%

Posielame do 10 dní

Posielame do troch dní

Autorem publikace je prof. MUDr. Anton Kollár, DrSc., odborný otorinolaryngolog a foniatr, emeritní profesor Masarykovy univerzity v Brně. Svoje zkušenosti ze čtyřicetiletého působení převážně na univerzitních klinických pracovištích ...

-5%
3,85 €

3,85 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

Posielame do 10 dní

Cílem tohoto vydání učebních textů je vytvořit v České republice standard splňující požadavky předpisu JAR-FCL 2. V rámci této edice budou vydány učební texty pro předměty, které se pro vrtulníky zásadně odlišují od učebních textů pro letouny...

-3%
11,83 €

11,83 €

Zľava 3%

Posielame do 10 dní

Posielame do 10 dní

Předkládaná skripta o pohřbívání v době 16. až 18. století v oblasti středoevropské jsou součástí široce zaměřeného projektu Ústavu antropologie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Úkolem je poznat proces pohřbívání...

-5%
8,93 €

8,93 €

Zľava 5%

Posielame do 10 dní

Posielame do 10 dní

Publikace si klade za úkol rozšířit soubor materiálů sloužících k rozvoji poznatků z vědního oboru Technologie staveb, který se zabývá analýzou, specifikací a řešením stavebně technologických hledisek při navrhování a realizaci stavebního díla...

-5%
6,25 €

6,25 €

Zľava 5%

Posielame do 10 dní

Bezpečnost v obchodní letecké dopravě

Ladislav Bína a Zdeněk Žihla • Akademické nakladatelství CERM, 2011

Posielame do 10 dní

V prognózách mezinárodních leteckých organizací a významných výrobců letecké techniky se předpokládá růst objemu letecké dopravy až kolem 5 % ročně. Řada současných technických prostředků letových provozních služeb, palubních systémů letadel...

-5%
19,65 €

19,65 €

Zľava 5%

Posielame do 10 dní

Společnost, kultura a poruchy příjmu potravy

Michal Novák • Akademické nakladatelství CERM, 2010

Posielame do 10 dní

Exponenciální nárůst případů mentální anorexie a bulimie, forem poruch příjmu potravy, potvrzuje hypotézu o provázanosti nemocí s kulturně-společenským vývojem. Nikoli náhodou jsou poruchy příjmu potravy tolik rozšířené v dnešní západní kultuře, ...

-5%
7,14 €

7,14 €

Zľava 5%

Posielame do 10 dní

Základy sociální psychologie

Rudolf Kohoutek a kolektív • Akademické nakladatelství CERM, 1998

Posielame do 8 dní

Práce zpracovává zajímavé téma sociální psychologie, oboru zkoumajícího duševní život člověka v sociálních podmínkách a vazbách...

-5%
6,05 €

6,05 €

Zľava 5%

Posielame do 8 dní

Nauka o materiálu I

Luděk Ptáček a kolektív • Akademické nakladatelství CERM, 2003

Posielame do 10 dní

První díl učebnice pro studenty strojního inženýrství. Obsahuje základní pojednání o materiálu, stavbě atomu, struktuře atomových komplexů a poruchách krystalické mřížky...

-5%
17,41 €

17,41 €

Zľava 5%

Posielame do 10 dní

Základy elektronických zabezpečovacích systémů

Karel Burda • Akademické nakladatelství CERM, 2018

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

Čtenář se v této knize seznámí s technickými a fyzikálními principy běžně používaných elektronických zabezpečovacích systémů. Konkrétně jsou v samostatných kapitolách...

-5%
8,04 €

8,04 €

Zľava 5%

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne


„Tu otvárajú mŕtvi živým oči.“

Nápis nad knižnicou v Murcii