Knihy
E-knihy

Sociálna práca

Zrušiť
Titulov: 37
Zúženie výberu
+ ďalšie možnosti
Radenie
Počet titulov: 37
Zoradiť podľa:

Posielame do 12 dní

Sociálna psychológia skúma masové psychologické a sociálne javy a procesy, ako aj, či najmä jednotlivca, jeho postavenie v interakcii rôznych sociálnych zoskupení...

-15%
10,75 €

10,75 €

Zľava 15%

Posielame do 12 dní

Posielame do 12 dní

Smyslem této publikace je poskytnout začínajícím studentům (nejen) demografie výchozí, stručné informace (nejen) o demografii a odrostlejším a pokročilejším absolventům nejrůznějších oborů umožnit rychlou orientaci v pojmech, ...

-15%
8,59 €

8,59 €

Zľava 15%

Posielame do 12 dní

Posielame do 12 dní

Sociologie je, zjednodušeně řečeno, studiem toho, jak společnost funguje, nebo v některých případech nefunguje.

-15%
8,75 €

8,75 €

Zľava 15%

Posielame do 12 dní

Sociálna psychológia

Elliot Aronson • Inštitút psychoterapie a socioterapie, 2017

Posielame do týždňa

Vysokoškolská učebnica sociálnej psychológie absentuje na Slovensku už niekoľko desaťročí. Hoci sa objavili práce aj učebnice sociálnej psychológie, neboli poňaté tak komplexne a tak podrobne a neopierali sa o také množstvo experimentov a výskumov...

107,00 €

107,00 €

Posielame do týždňa

Posielame do 12 dní

Vysokoškolská učebnica predkladá poznatky o vybraných sociálnopatologických javoch. Venuje sa problematike rizikového správania a faktorom, ktoré podmieňujú jeho vznik a vybraným, v súčasnosti veľmi aktuálnym sociálnopatologickým...

-15%
6,39 €

6,39 €

Zľava 15%

Posielame do 12 dní

Sociálna práca (Teoretické východiská a praktické kontexty)

Eva Žiaková • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2012

Posielame do piatich dní

Vysokoškolská učebnica s názvom „Sociálna práca - teoretické východiská a praktické kontexty“ je venovaná predovšetkým študentom a študentkám odboru sociálna práca a iných pomáhajúcich profesií na...

11,00 €

11,00 €

Posielame do piatich dní

Posielame do šiestich dní

Jak souvisejí školní výsledky dětí se sociálním prostředím, z něhož pocházejí? Pomáhá škola nerovnosti ve společnosti odstranit, nebo je naopak zvyšuje? Jaké mají učitelé dnes postavení ve společnosti a jaké role by měli zastávat? ...

-15%
12,34 €

12,34 €

Zľava 15%

Posielame do šiestich dní

Posielame do 12 dní

Kritická infraštruktúra sa stala novodobým fenoménom. jej význam si štáty a ich exekutívy uvedomili v ostatnom období, v ktorom vzrástol charakter a agresivita terorizmu. Objektmi útokov medzinárodného terorizmu sa stali aj objekty národnej...

-15%
9,78 €

9,78 €

Zľava 15%

Posielame do 12 dní

Posielame do týždňa

Jedinečnost této publikace spočívá v uceleném pohledu na zlomové okamžiky, které mohou přicházet s přibývajícím věkem. Průvodcem celé knihy je klíčový pohled na čtyři pilíře našeho života. Co potřebuje naše tělo, co si dovolím prožívat, o čem...

-15%
10,96 €

10,96 €

Zľava 15%

Posielame do týždňa

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Publikácia ako celok poskytuje čitateľovi istý exkurz do problematiky výcviku (tréningu) sociálnych spôsobilostí a sociálnej kompetencie pomáhajúcej profesie vychádzajúci z teórií učenia...

-20%
9,68 €

9,68 €

Zľava 20%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Vademecum sociálnej práce

Beáta Balogová a Eva Žiaková • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2017

Posielame do piatich dní

Cieľom predloženej monografie je poskytnúť odbornej verejnosti, no najmä študentskej obci unikátne dielo, v ktorom by bolo encyklopedickým spôsobom utriedené dosiahnuté poznanie v oblasti...

-15%
23,80 €

23,80 €

Zľava 15%

Posielame do piatich dní

Posielame do 12 dní

Sociální ochrana je oblast úzce související s vědním oborem kriminologie. Přináší hlubší pohled na terciární sféru prevence – kontrolu kriminality...

-15%
10,39 €

10,39 €

Zľava 15%

Posielame do 12 dní

Človek človeku (K prameňom etickej výchovy)

Andrej Rajský • Trnavská univerzita - Filozofická fakulta, 2017

Posielame do týždňa

Monografia nadväzuje na predchádzajúci publikáciu Prosociálnosť a etická výchova. Skúsenosti a perspektívy. Už v nej bol vyjadrený zámer jednak prehĺbiť teoretické východická a atribúty prosociálnosti, v nadväznosti na otázky...

-15%
7,65 €

7,65 €

Zľava 15%

Posielame do týždňa

Posielame do týždňa

100 tipů pro péči o seniory trochu jinak... Čtenář zde najde 100 profesionálních tipů, jak dobře naplánovat ošetřovatelskou péči a za pomoci seniorů využít jejich schopností se o sebe alespoň částečně postarat. Jde o návody ke smysluplné a srozumitelné...

-15%
8,60 €

8,60 €

Zľava 15%

Posielame do týždňa

Zbierka úloh zo základov štatistiky pre sociálne vedy

Iveta Jeleňová • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2012

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Zbierka úloh zo základov štatistiky pre sociálne vedy je určená ako doplnkový študijný materiál. V šiestich kapitolách sa nachádzajú riešené príklady i úlohy na samostatné riešenie...

-20%
10,32 €

10,32 €

Zľava 20%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Základy psychologie zdraví

Bohumil Vašina • Ostravská univerzita, 2009

Posielame do piatich dní

Publikace je určena především studentům Ostravské univerzity oboru Výchova ke zdraví a učitelům vůbec, sociálním pracovníkům a pracovníkům ve...

8,07 €

8,07 €

Posielame do piatich dní

Posielame do piatich dní

Prvá kapitola prezentuje teoreticko-empirické základy prevencie užívania drog založenej na výskumných dátach, výsledky etiologických štúdií, výsledky výskumov rizikových a protektívnych...

16,50 €

16,50 €

Posielame do piatich dní

Svet sociálnej práce

Anton Fabian • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2014

Posielame do piatich dní

Vysokoškolská učebnica sa zaoberá vybranými oblasťami sociálnej práce. Ide o prácu s rizikovým klientom, či už agresívnym, alebo opačne: týraným, šikanovaným, postihnutým závislosťou...

11,40 €

11,40 €

Posielame do piatich dní

Posielame do piatich dní

Text je předkládán jako nabídka, jako možnost konfrontovat či rozšířit čtenářovy znalosti, vědomosti, postoje, představy a zkušenosti se způsoby práce v prostoru sociální...

6,73 €

6,73 €

Posielame do piatich dní

Posielame do 12 dní

Publikace není vyčerpávající prací o sociologii, ale je koncipována s ohledem na studenty právnických fakult. Není to však sociologie práva, která tvoří samostatnou disciplínu sociologie.

-15%
11,19 €

11,19 €

Zľava 15%

Posielame do 12 dní


„Kupujte knihy už teraz, aby ste si ich mohli v kľude prečítať skôr, než ich venujete ako darček k Vianociam.“

nápis v škótskom kníhkupectve