Knihy
E-knihy

Iné učebnice

Zrušiť
Titulov: 819
Zúženie výberu
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
Radenie
Počet titulov: 819
Zoradiť podľa:
Novinka

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

Právo na spravedlivý proces je nepochybně jedním ze základních pilířů demokratických právních států. Základním posláním práva na spravedlivý proces je totiž zabezpečení potřebného procesněprávního standardu ochrany...

-15%
10,55 €

10,55 €

Zľava 15%

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Druhé doplnené a aktualizované vydanieUčebné texty „Praktikum z trestného práva hmotného“ majú za cieľ naučiť študentov aplikovať teoretické poznatky získané štúdiom v praxi...

-5%
14,49 €

14,49 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Ústavné právo Európskej únie

Tomáš Alman • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018

Posielame do troch dní

Vysokoškolské učebné texty sú adresne koncipované pre študentov Fakulty verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v rámci výučby vybraných predmetov čomu zodpovedajú a...

-5%
10,96 €

10,96 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

Ústavné právo

Daniel Krošlák • Wolters Kluwer, 2016

Posielame do troch dní

Predkladaná publikácia venujúca sa ústavnému právu vznikla ako výsledok niekoľkoročnej snahy pomerne širokého kolektívu strednej a mladšej generácie odborníkov a odborníčok...

-5%
19,73 €

19,73 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

Posielame do 10 dní

Druhé, doplnené a aktualizované vydanie učebnice správneho práva hmotného predstavuje učebnú pomôcku pre študentov právnických fakúlt, ale kniha je určená tiež pre praktikov v zložitom právnoaplikačnom i právnorealizačnom procese...

35,00 €

35,00 €

Posielame do 10 dní

Správne právo hmotné (osobitná časť)

Jozef Tekeli • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2017

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Predkladaná učebnica je základnou literatúrou pre vysokoškolské právnické vzdelávanie predmetu správne právo - osobitná časť. Obsiahnute matérie účebnice je...

-5%
16,96 €

16,96 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Vysokoškolským študentom a širokej verejnosti známe osobnosti predkladajú v poradí už štvrté vydanie, rozsahom viac ako päťstostranovú, aktuálne prepracovanú..

28,45 €

28,45 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Cieľom prvého dielu učebnej pomôcky Repetitórium z občianskeho práva hmotného s otázkami a s príkladmi je sprostredkovať základy občianskeho práva, konkrétne všeobecnú časť Občianskeho zákonníka, vecné práva a dedičské právo...

-5%
11,53 €

11,53 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do troch dní

Repetitórium trestného práva poskytuje základný prehľad trestného práva hmotného a procesného. Autori po kladných skúsenostiach a pozitívnych ohlasoch na...

-5%
13,82 €

13,82 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

Právne myslenie 19. a 20. storočia

Alexander Bröstl • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2013

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

Učebný text oboznamuje s niektorými základnými a najdôležitejšími teóriami, ktoré sa uplatnili počas posledných dvoch storočí v oblasti právneho myslenia a ktoré mali vplyv na rozvoj teórie (filozofie) práva ako celku...

-11%
5,22 €

5,22 €

Zľava 11%

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

Ústavné právo Slovenskej republiky

Igor Palúš • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2016

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Predložená učebnica Ústavného práva Slovenskej republiky je prvou učebnicou z rovnomenného študijného predmetu, ktorá vznikla na pôde Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach...

22,40 €

22,40 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do troch dní

Zavedenie mediácie do právneho poriadku SR ako alternatívnej formy riešenia konfliktov bolo potrebné najmä z dôvodu rastúceho objemu súdnych žalôb a predlžovania...

-5%
9,36 €

9,36 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

Medzinárodné vzťahy

Jaroslav Straka a kolektív • Heuréka, 2013

Posielame do troch dní

Publikácia od renomovaných autorov, ktorí sa problematikou medzinárodných vzťahov zaoberajú nielen z profesionálneho záujmu. Je napísaná...

-5%
17,63 €

17,63 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

Posielame do troch dní

Dostáva sa vám do rúk literárne dielo prvé svojho druhu...

-5%
13,91 €

13,91 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

Posielame do troch dní

Učebný text je prvou podobou spracovania slovenskej štátnoprávnej histórie nielen v stručnejšej forme, ale predovšetkým čo najzrozumiteľnejším spôsobom pre široký okruh odbornej aj laickej verejnosti...

-5%
6,67 €

6,67 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

Posielame do troch dní

Učebnica trestného práva procesného je dielom renomovaných vysokoškolských pedagógov a významných odborníkov v oblasti trestného práva procesného. Vychádza z právnej...

-5%
33,36 €

33,36 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

Správne právo procesné

Radomír Jakab a Peter Molitoris • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018

Na sklade, posielame ihneď

Vysokoškolská učebnica Správne právo procesné sa zameriava, ako to vyplýva aj z jej názvu, na analýzu správneho práva procesného a jeho inštitútov. Za tým účelom je v učebnici vymedzený pojem...

-5%
18,11 €

18,11 €

Zľava 5%

Na sklade, posielame ihneď

Posielame do troch dní

Autorský kolektív predkladá vysokoškolskú učebnicu „Trestné právo hmotné. Osobitná časť. 2. aktualizované a prepracované vydanie.“. Obsahové členenie učebnice vychádza zo systematiky osobitnej časti Trestného zákona...

-5%
28,59 €

28,59 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

Posielame do troch dní

Zmyslom štúdia rímskeho práva nie je memorovanie absolútne platných pravidiel. Jeho štúdium má naopak viesť k nadobudnutiu intelektuálnych zručností, prostredníctvom ktorých...

-5%
11,44 €

11,44 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Trestné právo procesné patrí medzi jedno z najviac dynamicky sa rozvíjajúcich právnych odvetví a zatiaľ čo v minulosti bolo výsadou vnútroštátnej trestnej politiky, v súčasnosti je zásadným spôsobom ovplyvňované aj právom Európskej

-5%
26,21 €

26,21 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo


„Neklamným znakom dobrej knihy je, že čím si starší, tým viac sa ti páči.“

Georg Christoph Lichtenberg