Knihy
E-knihy

Právo

Zrušiť
Titulov: 843
Zúženie výberu
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
Radenie
Počet titulov: 843
Zoradiť podľa:
Novinka

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

Právo na spravedlivý proces je nepochybně jedním ze základních pilířů demokratických právních států. Základním posláním práva na spravedlivý proces je totiž zabezpečení potřebného procesněprávního standardu ochrany...

-15%
10,55 €

10,55 €

Zľava 15%

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

Ústavné právo Európskej únie

Tomáš Alman • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018

Posielame do piatich dní

Vysokoškolské učebné texty sú adresne koncipované pre študentov Fakulty verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v rámci výučby vybraných predmetov čomu zodpovedajú a...

-5%
10,96 €

10,96 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Druhé doplnené a aktualizované vydanieUčebné texty „Praktikum z trestného práva hmotného“ majú za cieľ naučiť študentov aplikovať teoretické poznatky získané štúdiom v praxi...

-5%
14,49 €

14,49 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Ústavné právo

Daniel Krošlák a kolektív • Wolters Kluwer, 2016

Na sklade, posielame ihneď

Predkladaná publikácia venujúca sa ústavnému právu vznikla ako výsledok niekoľkoročnej snahy pomerne širokého kolektívu strednej a mladšej generácie odborníkov a odborníčok...

-5%
19,73 €

19,73 €

Zľava 5%

Na sklade, posielame ihneď

Správne právo hmotné (osobitná časť)

Jozef Tekeli • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2017

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Predkladaná učebnica je základnou literatúrou pre vysokoškolské právnické vzdelávanie predmetu správne právo - osobitná časť. Obsiahnute matérie účebnice je...

-5%
16,96 €

16,96 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do 12 dní

Druhé, doplnené a aktualizované vydanie učebnice správneho práva hmotného predstavuje učebnú pomôcku pre študentov právnických fakúlt, ale kniha je určená tiež pre praktikov v zložitom právnoaplikačnom i právnorealizačnom procese...

35,00 €

35,00 €

Posielame do 12 dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Vysokoškolským študentom a širokej verejnosti známe osobnosti predkladajú v poradí už štvrté vydanie, rozsahom viac ako päťstostranovú, aktuálne prepracovanú..

28,45 €

28,45 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Cieľom prvého dielu učebnej pomôcky Repetitórium z občianskeho práva hmotného s otázkami a s príkladmi je sprostredkovať základy občianskeho práva, konkrétne všeobecnú časť Občianskeho zákonníka, vecné práva a dedičské právo...

-5%
11,53 €

11,53 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Právne myslenie 19. a 20. storočia

Alexander Bröstl • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2013

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

Učebný text oboznamuje s niektorými základnými a najdôležitejšími teóriami, ktoré sa uplatnili počas posledných dvoch storočí v oblasti právneho myslenia a ktoré mali vplyv na rozvoj teórie (filozofie) práva ako celku...

-5%
5,58 €

5,58 €

Zľava 5%

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

Ústavné právo Slovenskej republiky

Igor Palúš • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2016

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Predložená učebnica Ústavného práva Slovenskej republiky je prvou učebnicou z rovnomenného študijného predmetu, ktorá vznikla na pôde Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach...

22,40 €

22,40 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Repetitórium trestného práva poskytuje základný prehľad trestného práva hmotného a procesného. Autori po kladných skúsenostiach a pozitívnych ohlasoch na...

-5%
13,82 €

13,82 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do piatich dní

Zavedenie mediácie do právneho poriadku SR ako alternatívnej formy riešenia konfliktov bolo potrebné najmä z dôvodu rastúceho objemu súdnych žalôb a predlžovania...

-5%
9,36 €

9,36 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Medzinárodné vzťahy

Jaroslav Straka a kolektív • Heuréka, 2013

Posielame do piatich dní

Publikácia od renomovaných autorov, ktorí sa problematikou medzinárodných vzťahov zaoberajú nielen z profesionálneho záujmu. Je napísaná...

-5%
17,63 €

17,63 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Posielame do piatich dní

Dostáva sa vám do rúk literárne dielo prvé svojho druhu...

-5%
13,91 €

13,91 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Posielame do piatich dní

Učebný text je prvou podobou spracovania slovenskej štátnoprávnej histórie nielen v stručnejšej forme, ale predovšetkým čo najzrozumiteľnejším spôsobom pre široký okruh odbornej aj laickej verejnosti...

-5%
6,67 €

6,67 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Posielame do piatich dní

Učebnica trestného práva procesného je dielom renomovaných vysokoškolských pedagógov a významných odborníkov v oblasti trestného práva procesného. Vychádza z právnej...

-5%
33,36 €

33,36 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Správne právo procesné

Radomír Jakab a Peter Molitoris • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018

Na sklade, posielame ihneď

Vysokoškolská učebnica Správne právo procesné sa zameriava, ako to vyplýva aj z jej názvu, na analýzu správneho práva procesného a jeho inštitútov. Za tým účelom je v učebnici vymedzený pojem...

-5%
18,11 €

18,11 €

Zľava 5%

Na sklade, posielame ihneď

Posielame do piatich dní

Autorský kolektív predkladá vysokoškolskú učebnicu „Trestné právo hmotné. Osobitná časť. 2. aktualizované a prepracované vydanie.“. Obsahové členenie učebnice vychádza zo systematiky osobitnej časti Trestného zákona...

-5%
28,59 €

28,59 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Trestné právo procesné patrí medzi jedno z najviac dynamicky sa rozvíjajúcich právnych odvetví a zatiaľ čo v minulosti bolo výsadou vnútroštátnej trestnej politiky, v súčasnosti je zásadným spôsobom ovplyvňované aj právom Európskej

-5%
26,21 €

26,21 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do 8 dní

Prekladaná učebnica „Aktuálne otázky teórie práva“ predstavuje primárne pomôcku pre študentov druhého semestra štúdia práva v bakalárskom stupni na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Autorský tím sa tak vzhľadom na adresáta učebnice...

-5%
13,82 €

13,82 €

Zľava 5%

Posielame do 8 dní


„Keď som objavil knižnice, bolo to ako mať Vianoce každý deň.“

Jean Fritz