Knihy
E-knihy

Ostatné

Zúženie výberu
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
Radenie
Počet titulov: 460
Zoradiť podľa:

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Kniha je určená všetkým študentom cudzích jazykov, súdnym prekladateľom a tlmočníkom a všetkým jazykárom...

-5%
5,89 €

5,89 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do troch dní

Vo fyzike a v technických disciplínach sa stretávame s veličinami, na určenie ktorých postačuje jediná hodnota. Pre takéto veličiny, medzi ktoré patria napr. teplota, hmotnosť, alebo objem, používame názov skalárne veličiny. Často sa však stretávame s...

-5%
4,28 €

4,28 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

Posielame do troch dní

Učebnica diskrétnej matematiky vznikla z prednášok autora Vladimíra Palka študentom aplikovanej informatiky. Oboznamuje študentov so základnými matematickými princípmi i algoritmami, ktoré sú užitočné pri tvorbe softvéru...

-5%
11,40 €

11,40 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

Posielame do týždňa

Nové vydání oblíbené publikace připravily zkušené autorky z katedry psychologie a sociologie řízení na VŠE v Praze. Kniha je určena zejména studentům vysokých škol, manažerům, personalistům a psychologům...

4,57 €

4,57 €

Posielame do týždňa

Posielame do troch dní

Padanie telies a obiehanie Mesiaca okolo Zeme majú spoločnú príčinu - vzájomnú príťažlivosť telies, nazývanú gravitácia. Na rozdiel od ostatných fyzikálnych interakcií je dominantná najmä v nebeskej mechanike...

3,79 €

3,79 €

Posielame do troch dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Učebnice se věnuje výkladu základních principů a přibližných metod kvantové mechaniky s důrazem na využití symetrií pro získání řešení praktických problémů. Je zde ukázáno, že...

-5%
17,86 €

17,86 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Regenerace a výživa ve sportu

Masarykova univerzita, 2017

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Tento učební text byl vytvořen na základě absence podobných publikaci na trhu. Jde již o druhé přepracované vydání .V současné době neexistuje žádný podobný kompletní text v jazyce českém. V předloženém materiálu se autoři...

-5%
15,77 €

15,77 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do troch dní

V publikácii šestnásť lingvistov slavistickej orientácie zo slovanských krajín, z Nemecka, Rakúska a USA prináša najnovšie výsledky z výskumu kodifikácii slovanských spisovných jazykov alebo pertraktuje už známe poznatky z tejto oblasti z iného uhla...

-5%
9,50 €

9,50 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Kniha je určená študentom prvého stupňa vysokoškolského štúdia...

-5%
2,38 €

2,38 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Elektrostatickým poľom, teda poľom v okolí elektricky nabitých telies, ktoré sa vzhľadom na vzťažnú sústavu spojenú s pozorovateľom nepohybujú, sa zaoberá elektrostatika...

3,79 €

3,79 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Prednášky a praktiká z morfológie slovenského jazyka I

Andrej Závodný • Typi Universitatis Tyrnaviensis, VEDA, vydavateľstvo SAV, 2016

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Hlavným zámerom vysokoškolskej učebnice Prednášky a praktiká z morfológie slovenského jazyka I a jej nadväznou časťou Prednášky a praktiká z morfológie slovenského jazyka II je ponúknuť...

-5%
7,13 €

7,13 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Mikrobiológia potravín

Kolektív autorov • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2017

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Obsah: 1.Mikroorganizmy dôležité v potravinárstve 2.Faktory ovplyvňujúce rast mikroorganizmov v potravinách 3.Kontrola mikroorganizmov v potravinách - predlžovanie trvanlivosti potravín 4.Mikrobiológia produktov a potravín rastlinného pôvodu...

18,94 €

18,94 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do 8 dní

Známy špecialista spracoval v prehľadnej forme príručku o správnych postupoch pri výrobe zmrzliny a v cukrárenskej a lahôdkárskej výrobe, ktorú hlavný hygienik SR odporúča ako metodickú pomôcku k uplatneniu systému HACCP.

-5%
24,85 €

24,85 €

Zľava 5%

Posielame do 8 dní

Posielame do 14 dní

Klinická biochémia má dlhú tradíciu vo výučbe na stredných zdravotníckych školách a vysokých školách so zdravotníckymi fakultami. Pre potreby praxe je vhodné dosiahnuté...

-5%
11,50 €

11,50 €

Zľava 5%

Posielame do 14 dní

Posielame do 8 dní

Kapitola je venovaná mechanickému kmitaniu a vlneniu, ale základné pojmy, s ktorými sa v nej čitateľ zoznámi, sa používajú aj pri elektormagnetickom kmitaní a vlnení. Ide napríklad o frekvenciu, dobu kmitu, vlnovú dĺžku, fázovú a grupovú rýchlosť...

3,79 €

3,79 €

Posielame do 8 dní

Prednášky a praktiká z morfológie slovenského jazyka II

Andrej Závodný • Typi Universitatis Tyrnaviensis, VEDA, vydavateľstvo SAV, 2016

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Hlavným zámerom vysokoškolskej učebnice Prednášky a praktiká z morfológie slovenského jazyka I a jej nadväznou časťou Prednášky a praktiká z morfológie slovenského jazyka II je ponúknuť aktualizovaný systémovolingvistický popularizačno-didaktický výklad m

-5%
5,94 €

5,94 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Optika

Petr Malý • Karolinum, 2013

Posielame do 10 dní

Druhé, přepracované vydání základní vysokoškolské učebnice, určené zejména studentům obecné fyziky, přináší ucelený přehled a výklad klasické (nekvantové) optiky. Kniha by měla být zevrubným úvodem do dalšího studia optiky a zároveň zdrojem informací...

-5%
15,85 €

15,85 €

Zľava 5%

Posielame do 10 dní

Posielame do troch dní

Doplnok k štúdiu biológie a medicíny pre študentov.

1,96 €

1,96 €

Posielame do troch dní

Posielame do 10 dní

Závěrečná syntetizující kolektivní monografie českých, slovenských, polských a rakouských autorů je věnována mýtům a „realitě“ vybraných středoevropských metropolí (Praha, Bratislava, Varšava, Krakov a Vídeň) v letech...

-5%
8,93 €

8,93 €

Zľava 5%

Posielame do 10 dní

Geografické informačné systémy v priestorovom plánovaní

Karol Šinka • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2015

Posielame do 10 dní

Obsah: 1.Priestorové plánovanie ako nástroj integrovaného manažmentu krajiny 2.GIS ako nástroj priestorového plánovania 3.Zdroje dát pre DMR 4.Tvorba digitálneho modelu reliéfu 5.Analýzy digitálneho modelu reliéfu 6.Hydrologické modelovanie...

14,15 €

14,15 €

Posielame do 10 dní