Knihy
E-knihy

Iné učebnice

Zrušiť
Titulov: 492
Zúženie výberu
+ ďalšie možnosti
Radenie
Počet titulov: 492
Zoradiť podľa:

Posielame do 9 dní

Autorky sa venujú rôznym oblastiam účtovníctva, a to od účtovania peňažných prostriedkov, ktoré sú nevyhnutné pri založení účtovnej jednotky, cez účtovanie jednotlivých foriem majetku, záväzkov, nákladov, výnosov, vlastného imania až po účtovanie...

-5%
12,29 €

12,29 €

Zľava 5%

Posielame do 9 dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Od posledného (ôsmeho) vydania učebnice v januári 2013 sa udialo viacero významných legislatívnych zmien. Majú intenzívny dopad na problematiku prezentovanú v učebnici. Osobitnú zmienku si zasluhujú novely Zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve a naň...

15,40 €

15,40 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do 9 dní

Prečítaním učebného textu Šlosárová, A. a kolektív: Účtovníctvo (Wolters Kluwer, 2016) získajú čitatelia teoretické poznatky, ktoré si overia, upevnia a rozšíria pomocou...

-5%
12,96 €

12,96 €

Zľava 5%

Posielame do 9 dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Obsahová a metodická stránka učebnice vytvára požadovaný priestor pre získanie základných vedomostí, ktoré si študenti budú prehlbovať a rozširovať po absolvovaní predmetov "Základy účtovníctva" a "Účtovníctvo podnikateľov". Predkladaná učebnica je...

-5%
14,30 €

14,30 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do 9 dní

Cieľom publikácie je ponúknuť modely rôznych produktov životného poistenia, ako sú poistenie pre prípad dožitia sa určitého veku, poistenie pre prípad úmrtia do určitého...

-5%
1,86 €

1,86 €

Zľava 5%

Posielame do 9 dní

Posielame do 9 dní

Na trhu ojedinělá publikace věnující se principům a zákonitostem fungování finančních trhů se zaměřením na specifické vlastnosti jednotlivých druhů finančních investičních instrumentů. Čtvrté vydání knihy je jednak aktualizováno v návaznosti na nedávné...

-5%
39,19 €

39,19 €

Zľava 5%

Posielame do 9 dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Učebnice autorského kolektivu VŠE v Praze pod vedením prof. Bohumila Krále se zabývá možnostmi tvorby a využitím systému finančních informací v řízení podnikatelského procesu z pozice managementu, jehož cílem je předložit ucelený účetní pohled na...

-4%
38,22 €

38,22 €

Zľava 4%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do štyroch dní

Publikácia Praktické aspekty zdanenia právnických osôb v Slovenskej republike – zbierka riešených a neriešených príkladov má objasniť študentom zákonné korekcie základu dane právnickej osoby v Slovenskej republike. Zámerom študijnej literatúry je...

-2%
8,01 €

8,01 €

Zľava 2%

Posielame do štyroch dní

Posielame do 10 dní

Cieľom publikácie, ktorú napísali Mgr. Martin Vozár, PhD. (odborný asistent pôsobiaci na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý má praktické skúsenosti z bankového prostredia, ako aj z prostredia oceňovania firiem a finančných...

-5%
15,25 €

15,25 €

Zľava 5%

Posielame do 10 dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Rozvoj medzinárodného obchodu je spojený s medzinárodným obchodným financovaním, v rámci ktorého má nezastupiteľné miesto dokumentárny

16,60 €

16,60 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Problematika daní a optimalizácie daňového systému rezonuje v spoločnosti stále a týka sa každej fyzickej či právnickej osoby. Cieľom tejto publikácie je preto poskytnúť komplexný pohľad na dane, daňovú politiku Slovenskej republiky a Európskej únie...

-5%
18,01 €

18,01 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do šiestich dní

Druhé, prepracované a doplnené vydanie reaguje na zmeny, ktoré nastali v právnej úprave práva duševného vlastníctva, a to najmä v súvislosti s prijatím nového Autorského zákona č. 185/2015 Z.z. Repetitórium práva duševného vlast

24,00 €

24,00 €

Posielame do šiestich dní

Posielame do 10 dní

Vysokoškolská učebnica Občianske právo hmotné nadväzuje na jej predchádzajúce vydanie z roku 2014, ktoré je podstatne prepracované a doplnené. Predstavuje aktualizované komplexné dielo, v ktorom je na základe vedecky podloženého systémového prístupu....

75,00 €

75,00 €

Posielame do 10 dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Finančná analýza predstavuje významnú súčasť podnikového riadenia. Zaujíma kľúčové postavenie pri hodnotení súčasného a predvídaní budúceho vývoja, a to nielen podniku, ale aj celého odvetvia národného hospodárstva. Zároveň poskytuje nenahraditeľné...

-2%
15,27 €

15,27 €

Zľava 2%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Učebné texty ponúkajú prierez problematikou účtovníctva vo verejnej správe, pričom sú orientované na vedenie účtovníctva v rozpočtových organizáciách zriadených obcou a vyšším územným celkom...

-5%
9,02 €

9,02 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do štyroch dní

Učebnica rieši problematiku obchodných spoločností z účtovného hľadiska. Je rozdelená do siedmich kapitol. V jednotlivých kapitolách nájdete charakteristiku účtovných...

-5%
14,25 €

14,25 €

Zľava 5%

Posielame do štyroch dní

Posielame do štyroch dní

Zbierka príkladov nadväzuje na vysokoškolskú učebnicu Štatistické metódy pre ekonómov, ktorá vyšla vo vydavateľstve Wolters Kluwer (pôvodne Iura Edition) v roku 2009. Pri zostavovaní zbierky príkladov vychádzali autori z predpokladu, že študent pochopí...

-5%
12,67 €

12,67 €

Zľava 5%

Posielame do štyroch dní

Ekonomika veřejného sektoru

František Svoboda a kolektív • Ekopress, 2017

Posielame do štyroch dní

Publikace si klade za cíl poskytnout čtenáři základní orientaci v problematice struktury veřejné správy, jejích funkcí a její ekonomiky. Je určena zájemcům o problematiku...

-5%
12,40 €

12,40 €

Zľava 5%

Posielame do štyroch dní

Posielame do štyroch dní

Nerovnost je jedním ze současných nejpalčivějších problémů v sociální sféře. Po druhé světové válce se ji dařilo držet na uzdě, ovšem v poslední době se s velkou vehemencí vrací. Všichni o rozsahu tohoto problému vědí, ale jen málo bylo doposud řečeno...

-5%
23,34 €

23,34 €

Zľava 5%

Posielame do štyroch dní

Posielame do štyroch dní

Publikace s využitím odbornosti autorského kolektivu přináší interdisciplinární pohled do ekonomie tělesné kultury a řeší její vybrané ekonomické aspekty...

-5%
11,15 €

11,15 €

Zľava 5%

Posielame do štyroch dní


„Kupujte knihy už teraz, aby ste si ich mohli v kľude prečítať skôr, než ich venujete ako darček k Vianociam.“

nápis v škótskom kníhkupectve