Knihy
E-knihy

Stredné školy, gymnáziá

Zrušiť
Titulov: 1024
Zúženie výberu
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
Radenie
Počet titulov: 1024
Zoradiť podľa:
Novinka

Posielame do 8 dní

Obsah 1. zošita: 1. Počtové výkony s celými číslami 2. Obvod a obsah rovnobežníka 3. Výrazy 4. Obvod a obsah trojuholníka...

-15%
4,16 €

4,16 €

Zľava 15%

Posielame do 8 dní

Novinka

Posielame do 8 dní

Obsah 2. zošita: 6. Objem a povrch kocky a kvádra 7. Pomer a mierka 8. Priama a nepriama úmernosť 9. Trochu iné čísla...

-15%
4,16 €

4,16 €

Zľava 15%

Posielame do 8 dní

Novinka

Posielame do 8 dní

Obsah 2. zošita: 6. Násobenie a delenie desatinných čísel 7. Rovnostranný a rovnoramenný trojuholník 8. premena jednotiek 9. Obsah obdĺžnika a štvorca 10. Trochu iné čísla...

-15%
4,16 €

4,16 €

Zľava 15%

Posielame do 8 dní

Na sklade, posielame ihneď

Učebnica je určená pre prípravu na maturitu a na prijímacie skúšky na vysoké školy a obsahuje celé stredoškolské učivo, napr. logiku, geometriu, kombinatoriku, všetky typy rovníc a nerovníc, problematiku výrazov a funkcií atd.

-15%
8,24 €

8,24 €

Zľava 15%

Na sklade, posielame ihneď

Na sklade, posielame ihneď

Praktický pomocník pre každého študenta, ktorý chce úspešne zmaturovať z chémie a uspieť na prijímacích skúškach na vysokú školu.

-15%
8,92 €

8,92 €

Zľava 15%

Na sklade, posielame ihneď

Posielame do šiestich dní

Kniha je venovaná študentom všetkých stredných škôl, ich učiteľom a ostatným záujemcom o štúdium matematiky...

-15%
8,92 €

8,92 €

Zľava 15%

Posielame do šiestich dní

Na sklade, posielame ihneď

Druhé vydanie príručky vychádza z nového Štátneho vzdelávacieho štandardu, rešpektuje obsahový i výstupný štandard novej reformy učebného obsahu predmetu slovenský jazyk a literatúra...

-15%
6,80 €

6,80 €

Zľava 15%

Na sklade, posielame ihneď

Na sklade, posielame ihneď

Stručný prehľad slovenskej gramatiky, slohu a základy slovenskej literatúry. Vhodná učebná pomôcka pre žiakov základných a stredných škôl...

1,29 €

1,29 €

Na sklade, posielame ihneď

Na sklade, posielame ihneď

Kniha je určená záujemcom o súhrnné a ucelené vedomosti z oblasti informatiky. Bola vytvorená v prvom rade pre študentov končiacich strednú školu a pripravujúcich sa na maturitu či na prijímacie skúšky na vysoké školy...

-15%
9,35 €

9,35 €

Zľava 15%

Na sklade, posielame ihneď

Zmaturuj z literatúry 1

Kolektív autorov • Didaktis, 2006

Na sklade, posielame ihneď

Cieľom knižky je poskytnúť prehľad učiva literatúry strednej školy.

-15%
8,24 €

8,24 €

Zľava 15%

Na sklade, posielame ihneď

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Druhý diel zbierky úloh Matematika pre stredoškolákov je zostavený podľa aktuálnych cieľových požiadaviek na maturantov. Obsahuje stručné teoretické uvedenie témy, riešené vzorové príklady, úlohy na riešenie rôznej náročnosti od jednoduchých...

-15%
10,97 €

10,97 €

Zľava 15%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Literatúra III. pre stredné školy

Alena Polakovičová, Milada Caltíková a kolektív • Orbis Pictus Istropolitana, 2018

Posielame do týždňa

Tretia časť učebnice literatúry pre stredné školy kolektívu autoriek pod vedením A. Polakovičovej pokračuje v novom prístupe k vyučovaniu literatúry v súlade so...

-5%
10,68 €

10,68 €

Zľava 5%

Posielame do týždňa

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Již čtvrté vydání nejucelenějšího souboru testových otázek. Testy pokrývající celé učivo středoškolské biologie jsou přehledně uspořádané v sedmi kapitolách...

-15%
7,95 €

7,95 €

Zľava 15%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do týždňa

Tradičné Zošity pre učiteľa k Pomocníkom zo slovenského jazyka z vydavateľstva Orbis Pictus Istropolitana prinášajú učiteľovi pohodlie pri práci s pracovnými...

-15%
4,08 €

4,08 €

Zľava 15%

Posielame do týždňa

Posielame do týždňa

Zošit pre učiteľa je verzia Zošita pre žiaka, ktorá obsahuje graficky vyčlenené riešenia úloh, možné riešenia úloh, námety a komentáre k nim. Učiteľ odhalí prostredníctvom výsledkov aj zámer úloh...

-15%
8,50 €

8,50 €

Zľava 15%

Posielame do týždňa

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Zošit Nový Slovenský jazyk pre stredné školy má ambíciu nahradiť poznámkový zošit. Pripravenými a premyslenými úlohami šetrí čas učiteľovi i žiakovi v škole aj...

-15%
3,27 €

3,27 €

Zľava 15%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do týždňa

Zošit Nový Slovenský jazyk pre stredné školy má ambíciu nahradiť poznámkový zošit. Pripravenými a premyslenými úlohami šetrí čas učiteľovi i žiakovi v škole aj doma. Obsahuje vyvodzovacie, precvičovacie, aplikačné, tvorivé i problémové úlohy...

-15%
3,10 €

3,10 €

Zľava 15%

Posielame do týždňa

Posielame do týždňa

Učebnica spracovaním nadväzuje na systém práce zavedený v 1. a 2. časti tohto súboru. Učivo je rozdelené na dve časti: Komunikácia a sloh a Jazykové prostriedky...

-15%
4,68 €

4,68 €

Zľava 15%

Posielame do týždňa

Chémia

Ivan Hnát • Enigma, 2013

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Táto knižka je určená maturantom a záujemcom o štúdium chémie na vysokých školách, či už v podobe teoretickej alebo aplikovanej. Vychádza už zo súčasných názvoslovných zvyklostí a zahŕňa aj najnovšie zmeny v názvosloví...

-15%
5,95 €

5,95 €

Zľava 15%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do 8 dní

V tematickom celku Vnútorná stavba stavovcov sa žiak zoznamuje s osobitosťami vnútornej stavby skupín stavovcov, ich prispôsobením sa prostrediu a spôsobu života. Tematický celok Človek a jeho telo je zameraný na vnútornú stavbu a funkciu organizmu...

-15%
13,60 €

13,60 €

Zľava 15%

Posielame do 8 dní


„Tu otvárajú mŕtvi živým oči.“

Nápis nad knižnicou v Murcii