popis
Učebnice, slovníky

Knihy Učebnice, slovníky

V kategórii Učebnice, slovníky sa nachádza 18361 titulov.

(zmeniť výber) všetky   (zmeniť výber) všetky  

1.
Účtovníctvo I (cvičebnica A)
Darina Saxunová  ·  Wolters Kluwer (Iura Edition) (2017)
TOP #18  
Publikácia obsahuje v úvode každej kapitoly stručné teoretické zhrnutie danej problematiky a časť otázok, cvičení a riešených a neriešených príkladov. V závere... (viac o titule)
Naša cena: 11,56 €  (teda ušetríte 15%) posielame do 2 dní
2.
Marketing
Jaroslav Kita a kolektív  ·  Wolters Kluwer (Iura Edition) (2017)
TOP #23  
Cieľom učebnice je poznanie základov marketingu a vytvorenie syntetickej predstavy o vednej disciplíne, ktorá je schopná reagovať na zložité a neisté situácie a byť nástrojom... (viac o titule)
Naša cena: 16,92 €  (teda ušetríte 15%) posielame do 2 dní
3.
Pravopisné finty
Viera Spišáková  ·  Taktik (2016)
NA SKLADE  TOP #60  
Túto ojedinelú pomôcku ocení každý, kto bojuje so slovenským pravopisom. S jej pomocou zvládnete pravopis ľahko a bez drilovania nudných poučiek. (viac o titule)
Naša cena: 6,14 €  (teda ušetríte 11%) posielame do 2 dní
4.
Základy práva pre ekónomov
NA SKLADE  TOP #62  
Právo nie je len pre právnikov. Na trhu práce v podstate nenájdeme pozície, ktoré by si nevyžadovali v menšej alebo väčšej miere znalosť a uplatňovanie práva. Preto je základná právna... (viac o titule)
Naša cena: 12,46 €  (teda ušetríte 11%) posielame do 2 dní
5.
Účtovníctvo podnikateľských subjektov I
NA SKLADE  TOP #72  
Autorky sa venujú rôznym oblastiam účtovníctva, a to od účtovania peňažných prostriedkov, ktoré sú nevyhnutné pri založení účtovnej jednotky, cez účtovanie... (viac o titule)
Naša cena: 10,59 €  (teda ušetríte 11%) posielame do 2 dní
6.
Historiografia financií na území Slovenska
TOP #79  
V monografii autorský kolektív objasňuje ekonomické a čiastočne aj politické javy, ktoré boli predmetom analýzy a skúmania mnohých významných ekonómov 20. storočia a ich nasledovníkov... (viac o titule)
Naša cena: 14,15 €  (teda ušetríte 11%) posielame do 2 dní
7.
Nová nemčina pre samoukov
Michal Dvorecký, Gudrun Mücke  ·  Eastone Books (2013)
NA SKLADE  TOP #85  
Učebnica je zostavená tak, aby sa z nej mohli učiť úplní začiatočníci aj pokročilejší používatelia tohto jazyka, samouci aj návštevníci jazykových kurzov. Slovíčka aj gramatiku sa čitateľ učí pri čítaní príbehu Slováka Milana, ktorý prichádza do... (viac o titule)
Naša cena: 11,56 €  (teda ušetríte 11%) posielame do 2 dní
8.
Slovenský jazyk a literatúra
Milada Caltíková  ·  Enigma (2014)
NA SKLADE  TOP #87  
Druhé vydanie príručky vychádza z nového Štátneho vzdelávacieho štandardu, rešpektuje obsahový i výstupný štandard novej reformy učebného obsahu predmetu slovenský jazyk a literatúra... (viac o titule)
Naša cena: 6,23 €  (teda ušetríte 11%) posielame do 2 dní
9.
Stručný etymologický slovník slovenčiny
Ľubor Králik  ·  VEDA (2016)
NA SKLADE  
Stručný etymologický slovník slovenčiny prináša informácie o pôvode viac ako 10-tisíc výrazov zo súčasného spisovného slovenského jazyka (slová zachované ešte z praslovanského... (viac o titule)
Naša cena: 22,25 €  (teda ušetríte 11%) posielame do 2 dní
10.
Testy z matematiky na prijímacie skúšky na osemročné gymnáziá
NA SKLADE  
Učiteľmi osemročných gymnázií profesionálne zostavená zbierka testov z matematiky, ktoré sú relevantnou prípravou žiakov pri príprave na prijímacie skúšky na osemročné... (viac o titule)
Naša cena: 7,61 €  (teda ušetríte 35%) posielame do 2 dní
11.
YES! Angličtina - nová maturita - vyššia úroveň + 2CD + DVD (B2)
Andrea Billíková a kolektív  ·  Enigma (2015)
NA SKLADE  
Angličtina – maturita – vyššia úroveň (B2) Kniha 1 – odporúčame pre študentov gymnázií a stredných odborných škôl v 3. ročníku. V tejto cvičebnici nájdete:... (viac o titule)
Naša cena: 18,69 €  (teda ušetríte 11%) posielame do 2 dní
12.
Ekonometria
Michal Hatrák  ·  Wolters Kluwer (Iura Edition) (2007)
Autor publikácie – vysokoškolský učiteľ, popredný slovenský odborník v oblasti ekonometrie – účinne zapĺňa vyše štvrťstoročný výrazný knižný deficit v danej oblasti... (viac o titule)
Naša cena: 5,78 €  (teda ušetríte 11%) posielame do 3 dní
13.
Montessori - Aktivity pre deti
Svojtka&Co. (2016)
NA SKLADE  
Táto knižka je plná rôznych aktivít pre deti od 4 do 7 rokov, inšpirovaných metódou Montessori. Formou hier sa v nej deti naučia lepšie porozumieť svetu okolo nás... (viac o titule)
Naša cena: 13,26 €  (teda ušetríte 11%) posielame do 2 dní
14.
Španielčina pre samoukov + MP3 Audio CD
Bohdan Ulašin  ·  Eastone Books (2009)
NA SKLADE  
Španielčina pre samoukov je určená všetkým, ktorí sa chcú v pomerne krátkom čase naučiť používať tento jazyk v bežnom živote. Po zvládnutí knihy bude čitateľ - samouk či študent, ktorý ju prechádza s učiteľom, ... (viac o titule)
Naša cena: 13,34 €  (teda ušetríte 11%) posielame do 2 dní
15.
Testy zo slovenského jazyka na prijímacie skúšky na osemročné gymnáziá
NA SKLADE  
Učiteľmi osemročných gymnázií profesionálne zostavená zbierka testov zo slovenského jazyka a literatúry, ktoré sú relevantnou prípravou žiakov pri príprave na prijímacie... (viac o titule)
Naša cena: 7,61 €  (teda ušetríte 35%) posielame do 2 dní
16.
Patologická anatómia a patologická fyziológia
Lukáš Plank, Ján Hanáček a kolektív  ·  Osveta (2007)
NA SKLADE  
Táto učebnica pre študentov ošetrovateľstva integruje poznatky o zmenách funkcie počas choroby, teda z patologickej fyziológie, a poznatky o zmenách štruktúry, teda z patologickej anatómie... (viac o titule)
Naša cena: 9,75 €  (teda ušetríte 11%) posielame do 2 dní
17.
Manažment
Miroslav Majtán a kolektív  ·  Sprint dva (2016)
Pojem manažment v súčasnosti, nie je iba módnou záležitosťou, ale pôsobí ako vecne ucelený a reálny faktor metódy v riadiacom systéme v kľúčovej podnikateľskej metóde, stratégie i úspechu. Autori v predkladanej vysokoškolskej publikácii poukazujú na... (viac o titule)
Naša cena: 14,20 € posielame do 24 hodín
18.
Slovenský jazyk a literatúra - zbierka príkladov a testov
Ľubica Hybenová, Jana Machynová  ·  Školmédia (2015)
NA SKLADE  
Nová generácia zbierky testov testov s aktuálnym prehľadom gramatiky a literatúry... (viac o titule)
Naša cena: 8,81 €  (teda ušetríte 11%) posielame do 2 dní
19.
Elektrotechnická spôsobilosť pre elektrikárov
Ing. Ján Meravý - Lightning (2011)
NA SKLADE  
Štvrté, aktualizované a doplnené vydanie knihy Elektrotechnická spôsobilosť pre elektrikárov obsahuje informácie o nových technických normách, právnych a bezpečnostných predpisoch zásadách ... (viac o titule)
Naša cena: 15,09 €  (teda ušetríte 11%) posielame do 2 dní
20.
YES! Angličtina - nová maturita - základná úroveň + DVD + CD (B1)
Andrea Billíková, Soňa Kondelová  ·  Enigma (2015)
NA SKLADE  
Angličtina – maturita – základná úroveň (B1) je určená študentom, ktorí sa rozhodli maturovať z anglického jazyka na úrovni B1. Zahrňuje prípravu na ústnu a písomnú časť maturitnej skúšky z angličtiny... (viac o titule)
Naša cena: 13,35 €  (teda ušetríte 11%) posielame do 2 dníStotožňovať sa so zlými knihami je niekedy horšie ako stotožňovať sa so zlými ľuďmi. (Wilhelm Hauff)
Aj z drobných vecí sa dajú urobiť veľké. Vďaka vašim Anjelskym drobným ste pri nákupoch na Martinus.sk darovali už 373 602,30 € na Dobrého Anjela. Ďakujeme!
Kávička