popis
Elektrotechnika, elektronika

Knihy Technika, priemysel Elektrotechnika, elektronika

V podkategórii Elektrotechnika, elektronika sa nachádza 178 titulov.

(zmeniť výber) všetky   (zmeniť výber) všetky  

1.
Elektrotechnická spôsobilosť pre elektrikárov
Ing. Ján Meravý - Lightning (2011)
NA SKLADE  TOP #92  
Štvrté, aktualizované a doplnené vydanie knihy Elektrotechnická spôsobilosť pre elektrikárov obsahuje informácie o nových technických normách, právnych a bezpečnostných predpisoch zásadách ... (viac o titule)
Naša cena: 15,09 €  (teda ušetríte 11%) posielame ihneď
2.
Praktické merania pre revíznych technikov a elektrikárov
Ján Meravý, Juraj Tománek  ·  Ing. Ján Meravý - Lightning (2016)
NA SKLADE  
Obsah: 1.Úvod 2.Užitočné informácie z legislatívy pre revíznych technikov a elektrikárov 3.Meracie prístroje na meranie elektrických a neelektrických veličín 4.Elektrotechnické meranie a výber meracieho prístroja 5.Príprava na meranie pred... (viac o titule)
Naša cena: 18,90 € posielame ihneď
3.
Elektrotechnická spôsobilosť pre elektrikárov na vysokom napätí
Ján Meravý  ·  Ing. Ján Meravý - Lightning (2012)
Knižka obsahuje základný prehľad z problematiky vysokého napätia z hľadiska najnovších predpisov a noriem. Obsahuje množstvo názorných obrázkov a fotografií na ľahšie pochopenie danej problematiky. Je vhodná nielen pre začínajúcich pracovníkov, ale je.. (viac o titule)
Naša cena: 18,23 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 5 dní
4.
Vykonávanie revízie elektrických zariadení po novom
Ján Meravý, Juraj Tománek  ·  Ing. Ján Meravý - Lightning (2015)
Autori v tejto knižke radia, ako postupovať pri tvorbe písomného dokladu Správe o výsledku odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrického zariadenia, Protokolu o revízii elektrických spotrebičov a ďalších protokolov o meraní. Ukazujú, ako si.... (viac o titule)
Naša cena: 19,85 € posielame do 5 dní
5.
Výroba rozvádzačov NN podľa európskych noriem a ich správne umiestnenie
Ján Meravý  ·  Ing. Ján Meravý - Lightning (2015)
Obsah: 1. Úvod 2. Všeobecné definície 3. Povinnosti výrobcov rozvádzačov 4. Rozdelenie rozvádzačov 5. Druhy rozvodných zariadení 6. Umiestnenie rozvádzačov 7. Údaje o rozvádzači 8. Vyhotovenie a konštrukcia rozvádzača 9. Skúšanie rozvádzačov... (viac o titule)
Naša cena: 16,20 € posielame do 5 dní
6.
Analýza elektromagnetických javov a sústav
Miroslav Neveselý  ·  EDIS (2004)
Kniha sa zaoberá analýzou elektromagnetických javov a sústav. Po definícii elektromagnetického poľa a vysvetlení vzťahov medzi elektrickým, magnetickým a elektromagnetickým poľom sa postupne analyzujú statický, ... (viac o titule)
Naša cena: 10,06 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 10 dní
7.
ABC pre získanie odbornej spôsobilosti v elektrotechnike
Dionýz Gašparovský  ·  Slovenský elektrotechnický zväz (2015)
Naša cena: 25,00 € posielame do 10 dní
8.
Elektromagnetizmus
Andrej Tirpák  ·  IRIS (2014)
Štvrté doplnené vydanie vypĺňa medzeru v nedostatku univerzitných učebníc základného kurzu fyziky. Je určené nielen študentom a pedagógom základného kurzu fyziky prednášaného na matematicko-fyzikálnych, prírodovedeckých a technických fakultách... (viac o titule)
Naša cena: 31,35 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
9.
Elektronika v motore
vydavateľ neuvedený (1998)
Riadenie motora pre benzínové a dieselové motory. (viac o titule)
Naša cena: 5,65 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 5 dní
10.
Otázky a odpovede pre prípravu elektrotechnikov
Jozef Alberty  ·  Epos (2002)
Otázky a odpovede pre prípravu elektrotechnikov na skúšky odbornej spôsobilosti a pre prax (viac o titule)
Naša cena: 14,13 € posielame do 10 dní
11.
Digitálny vek
Tom Chatfield  ·  Slovart (2013)
Edícia 50 myšlienok, ktoré by ste mali poznať si už získala mnohých slovenských čitateľov. Po Matematike či Filozofii prichádza s ďalším populárnym titulom Digitálny vek... (viac o titule)
Naša cena: 12,92 € posielame do 4 dní
12.
Diagnostika elektrických zariadení v automobile
Matej Kučera, Milan Šebok  ·  EDIS (2015)
Vzhľadom na zameranie učebnice pre predmet diagnostika elektrických zariadení kniha podrobnejšie analyzuje diagnostiku elektrických a elektronických... (viac o titule)
Naša cena: 24,13 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 5 dní
13.
Systémy chránenia a automatizácie distribučných elektrických sietí 22 kV
Martin Horák  ·  PRO (2012)
Publikácia rozoberá problematiku chránenia a automatizácie distribučných sietí vysokého napätia. Pri rozbore zemných spojení v týchto sieťach autor využíva metódy teoretickej analýzy, počítačovej simulácie a experimentálnych meraní... (viac o titule)
Naša cena: 5,70 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 10 dní
14.
Multimédiá a ochrana ich obsahu
Dušan Levický  ·  Elfa (2012)
Predložená monografia so zameraním na multimédiá a ochranu ich obsahu je výsledkom dlhoročnej výskumnej činnosti orientovanej na túto problematiku, realizovanej na báze viacerých výskumných projektov riešených na Katedre... (viac o titule)
Naša cena: 13,96 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 10 dní
15.
Meranie a meracie systémy II.
Miroslav Gutten, Daniel Korenčiak  ·  EDIS (2012)
Cieľom vysokoškolskej učebnice je oboznámiť študentov s niektorými princípmi a využitím experimentálnych metód používaných v elektrotechnickej laboratórnej praxi... (viac o titule)
Naša cena: 13,90 €  (teda ušetríte 4%) posielame do 5 dní
16.
Meranie a meracie systémy I.
Cieľom vyskoškolskej učebnice je predložiť komplexný pohľad na princípy a využitie meracích prístrojov a systémov v elektrotechnike... (viac o titule)
Naša cena: 21,99 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 5 dní
17.
Elektrotechnická spôsobilosť pre neelektrikárov
Ján Meravý  ·  Epos (2004)
NA SKLADE  
Odborná príručka spracovaná ako študijný materiál (vrátane otázok a odpovedí) a metodická pomôcka pri školeniach bežných zamestnancov (nie elektrikárov) vo vzťahu k elektrickým zariadeniam. Príručka je písaná podrobne... (viac o titule)
Naša cena: 11,42 €  (teda ušetríte 5%) posielame ihneď
18.
Elektrotechnická spôsobilosť pre neelektrikárov
Ján Meravý  ·  Ing. Ján Meravý - Lightning (2011)
NA SKLADE  
Autor je certifikovaný elektrotechnik špecialista, revízny technik a súdny znalec v odbore elektrotechnika a bezpečnosti pri práci s dlhoročnými praktickými skúsenosťami v tomto odbore... (viac o titule)
Naša cena: 15,15 €  (teda ušetríte 5%) posielame ihneď
19.
Mikroradiče MSP430
Branislav Lojko, Peter Fuchs  ·  STU (2012)
Monografia sa zaoberá vlastnosťami jednočipových mikropočítačov, mikroradičov so zameraním na nízko príkonové signálové mikroradiče rodiny MSP 430 a ich ekonomickú verziu MSP430F169, s aplikáciami v pedagogickom procese ... (viac o titule)
Naša cena: 12,64 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 5 dní
20.
Odborná spôsobilosť elektrotechnikov a podnikateľov
Kazimír Kremničan, Otto Lúčanský  ·  Nová Práca (2013)
Príručka poskytuje komentáre k bezpečnostným požiadavkám ako vyplývajú zo slovenských technických normatívov v elektrotechnike. Výber tém je zameraný na bezpečnosť práce a činnosti na elektrických inštaláciách alebo elektrických zariadeniach (EI/EZ)... (viac o titule)
Naša cena: 18,91 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 5 dní
Žiadne dieťa, ktoré má dvoch rodičov a doma mnoho kníh, nie je chudobné. (Sam Levenson)
Aj z drobných vecí sa dajú urobiť veľké. Vďaka vašim Anjelskym drobným ste pri nákupoch na Martinus.sk darovali už 386 594,54 € na Dobrého Anjela. Ďakujeme!
Kávička