popis
Elektrotechnika, elektronika

Knihy Technika, priemysel Elektrotechnika, elektronika

V podkategórii Elektrotechnika, elektronika sa nachádza 178 titulov.

(zmeniť výber) všetky   (zmeniť výber) všetky  

1.
Elektrotechnická spôsobilosť pre elektrikárov
Ing. Ján Meravý - Lightning (2011)
NA SKLADE  
Štvrté, aktualizované a doplnené vydanie knihy Elektrotechnická spôsobilosť pre elektrikárov obsahuje informácie o nových technických normách, právnych a bezpečnostných predpisoch zásadách ... (viac o titule)
Naša cena: 15,09 €  (teda ušetríte 11%) zvyčajne posielame do 24 hodín
2.
Praktické merania pre revíznych technikov a elektrikárov
Ján Meravý, Juraj Tománek  ·  Ing. Ján Meravý - Lightning (2016)
NA SKLADE  
Obsah: 1.Úvod 2.Užitočné informácie z legislatívy pre revíznych technikov a elektrikárov 3.Meracie prístroje na meranie elektrických a neelektrických veličín 4.Elektrotechnické meranie a výber meracieho prístroja 5.Príprava na meranie pred... (viac o titule)
Naša cena: 18,90 € zvyčajne posielame do 24 hodín
3.
Elektronika v motore
vydavateľ neuvedený (1998)
Riadenie motora pre benzínové a dieselové motory. (viac o titule)
Naša cena: 5,65 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 3 dní
4.
Výroba rozvádzačov NN podľa európskych noriem a ich správne umiestnenie
Ján Meravý  ·  Ing. Ján Meravý - Lightning (2015)
Obsah: 1. Úvod 2. Všeobecné definície 3. Povinnosti výrobcov rozvádzačov 4. Rozdelenie rozvádzačov 5. Druhy rozvodných zariadení 6. Umiestnenie rozvádzačov 7. Údaje o rozvádzači 8. Vyhotovenie a konštrukcia rozvádzača 9. Skúšanie rozvádzačov... (viac o titule)
Naša cena: 16,20 € zvyčajne posielame do 3 dní
5.
ABC pre získanie odbornej spôsobilosti v elektrotechnike
Dionýz Gašparovský  ·  Slovenský elektrotechnický zväz (2015)
Naša cena: 25,00 € zvyčajne posielame do 3 dní
6.
Vykonávanie revízie elektrických zariadení po novom
Ján Meravý, Juraj Tománek  ·  Ing. Ján Meravý - Lightning (2015)
NA SKLADE  
Autori v tejto knižke radia, ako postupovať pri tvorbe písomného dokladu Správe o výsledku odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrického zariadenia, Protokolu o revízii elektrických spotrebičov a ďalších protokolov o meraní. Ukazujú, ako si.... (viac o titule)
Naša cena: 19,85 € zvyčajne posielame do 24 hodín
7.
Digitálny vek
Tom Chatfield  ·  Slovart (2013)
Edícia 50 myšlienok, ktoré by ste mali poznať si už získala mnohých slovenských čitateľov. Po Matematike či Filozofii prichádza s ďalším populárnym titulom Digitálny vek... (viac o titule)
Naša cena: 12,30 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 2 dní
8.
Otázky a odpovede pre prípravu elektrotechnikov
Jozef Alberty  ·  Epos (2002)
Otázky a odpovede pre prípravu elektrotechnikov na skúšky odbornej spôsobilosti a pre prax (viac o titule)
Naša cena: 13,53 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 8 dní
9.
Poplachové systémy
Vysokoškolská učebnica Bezpečnostné systémy - Poplachové systémy nadväzuje na sériu už vydaných publikácií v rámci edičnej činnosti Žilinskej univerzity v Žiline, venujúcich sa... (viac o titule)
Naša cena: 32,16 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 3 dní
10.
Systémy chránenia a automatizácie distribučných elektrických sietí 22 kV
Martin Horák  ·  PRO (2012)
Publikácia rozoberá problematiku chránenia a automatizácie distribučných sietí vysokého napätia. Pri rozbore zemných spojení v týchto sieťach autor využíva metódy teoretickej analýzy, počítačovej simulácie a experimentálnych meraní... (viac o titule)
Naša cena: 5,70 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 10 dní
11.
Odborná spôsobilosť elektrotechnikov a podnikateľov
Kazimír Kremničan, Otto Lúčanský  ·  Nová Práca (2013)
Príručka poskytuje komentáre k bezpečnostným požiadavkám ako vyplývajú zo slovenských technických normatívov v elektrotechnike. Výber tém je zameraný na bezpečnosť práce a činnosti na elektrických inštaláciách alebo elektrických zariadeniach (EI/EZ)... (viac o titule)
Naša cena: 19,86 € zvyčajne posielame do 3 dní
12.
Analýza účinkov skratových prúdov na elektrických zariadeniach
Miroslav Gutten  ·  EDIS (2011)
Cieľom tejto monografie je predložiť komplexný pohľad na problematiku analýzy elektrických zariadení vzhľadom na účinky skratových prúdov. Monografia je členená do štyroch rozsiahlych kapitol. V úvodnej kapitole je popísaná metodika výpočtu skratových... (viac o titule)
Naša cena: 14,54 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 8 dní
13.
Fyzika I.
Pavol Petrovič  ·  EQUILIBRIA (2015)
NA SKLADE  
Učebnica oboznamuje čitateľov so základmi klasickej fyziky a počítačovej fyziky v rozsahu umožňujúcom pochopiť klasické predstavy o fyzikálnom obraze sveta a interdisciplinárne väzby fyziky s ostatnými vedami, predovšetkým informatikou. Je koncipovaná... (viac o titule)
Naša cena: 13,21 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 24 hodín
14.
Diagnostika elektrických zariadení v automobile
Matej Kučera, Milan Šebok  ·  EDIS (2015)
Vzhľadom na zameranie učebnice pre predmet diagnostika elektrických zariadení kniha podrobnejšie analyzuje diagnostiku elektrických a elektronických... (viac o titule)
Naša cena: 24,85 € zvyčajne posielame do 3 dní
15.
Elektrotechnická spôsobilosť pre neelektrikárov
Ján Meravý  ·  Epos (2004)
NA SKLADE  
Odborná príručka spracovaná ako študijný materiál (vrátane otázok a odpovedí) a metodická pomôcka pri školeniach bežných zamestnancov (nie elektrikárov) vo vzťahu k elektrickým zariadeniam. Príručka je písaná podrobne... (viac o titule)
Naša cena: 11,42 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 24 hodín
16.
Mikroradiče MSP430
Branislav Lojko, Peter Fuchs  ·  STU (2012)
Monografia sa zaoberá vlastnosťami jednočipových mikropočítačov, mikroradičov so zameraním na nízko príkonové signálové mikroradiče rodiny MSP 430 a ich ekonomickú verziu MSP430F169, s aplikáciami v pedagogickom procese ... (viac o titule)
Naša cena: 12,64 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 3 dní
17.
Manažérstvo údržby
Juraj Grenčík a kolektív  ·  Slovenská spoločnosť údržby (2013)
NA SKLADE  
John Moubray v asi najznámejšom „bestselleri“ z oblasti údržby „RCM II“ napísal, že za posledných 20 rokov sa údržba zmenila snáď viac ako ktorákoľvek iná oblasť. Toto konštatovanie nestráca na svojej aktuálnosti ani po ďalších zhruba 15 rokoch, ktoré... (viac o titule)
Naša cena: 39,90 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 24 hodín
18.
Elektrické stroje
Vysokoškolská učebnica je určená hlavne študentom bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia slovenských a českých univerzít, ako aj inžinierom, ktorí pracujú v oblasti... (viac o titule)
Naša cena: 14,63 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 3 dní
19.
Multimédiá a ochrana ich obsahu
Dušan Levický  ·  Elfa (2012)
Predložená monografia so zameraním na multimédiá a ochranu ich obsahu je výsledkom dlhoročnej výskumnej činnosti orientovanej na túto problematiku, realizovanej na báze viacerých výskumných projektov riešených na Katedre... (viac o titule)
Naša cena: 13,96 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 8 dní
20.
Elektrotechnická spôsobilosť pre neelektrikárov
Ján Meravý  ·  Ing. Ján Meravý - Lightning (2011)
NA SKLADE  
Autor je certifikovaný elektrotechnik špecialista, revízny technik a súdny znalec v odbore elektrotechnika a bezpečnosti pri práci s dlhoročnými praktickými skúsenosťami v tomto odbore... (viac o titule)
Naša cena: 15,91 € zvyčajne posielame do 24 hodín
Najprv sa treba naučiť to, o čom píšeš, potom sa treba naučiť písať. Na jedno aj druhé padne celý život. (Ernest Hemingway)
Aj z drobných vecí sa dajú urobiť veľké. Vďaka vašim Anjelskym drobným ste pri nákupoch na Martinus.sk darovali už 382 581,05 € na Dobrého Anjela. Ďakujeme!
Kávička