Knihy
E-knihy

Spoločenskovedný výskum

Zrušiť
Titulov: 158
Zúženie výberu
+ ďalšie možnosti
Radenie
Počet titulov: 158
Zoradiť podľa:
4,756x
Novinka

Posielame do šiestich dní

Ambíciou v poradí tretej publikácie, ktorá analyzuje súvislosti príjmovej polarizácie na Slovensku, je prispieť k rozšíreniu poznania v dotknutej oblasti. V troch kapitolách ponúkame výsledky analýzy vzťahu minimálnej, priemernej mzdy a nezamestnanosti...

-15%
9,38 €

9,38 €

Zľava 15%
Stíhame do Vianoc
(Osobný odber)

Posielame do šiestich dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Druhá najväčšia kríza kapitalizmu a bezprostredné obdobie po nej nám v ostrejšom svetle predstavili i súčasnú tvár kapitalizmu, ktorý si vyslúžil nelichotivý názov kasínový. Jeho dôsledky na spoločnosť pápež František lakonicky zhodnotil tak...

-5%
13,25 €

13,25 €

Zľava 5%
Stíhame do Vianoc

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do týždňa

Kniha prezentuje komplexný pohľad na deti a detstvo v súčasnej kultúre, na vývoj vnímania a situácie detí v rôznych typoch spoločenstiev a spoločností a poukazuje na sociálne zmeny, s ktorými ...

-5%
6,19 €

6,19 €

Zľava 5%
Stíhame do Vianoc
(Osobný odber)

Posielame do týždňa

Posielame do piatich dní

Monografie Prosociální charakteristiky osobnosti dobrovolníků reprezentuje finální výstup projektu Grantové agentury České republiky č. P407/11/0380 s názvem „Prosociální chování a jeho...

15,43 €

15,43 €

Stíhame do Vianoc
(Osobný odber, GLS)

Posielame do piatich dní

Interkultúrne interakcie a migrácia (Vybrané aspekty problematiky)

Iveta Jeleňová • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2017

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Ľudia migrujú už tisíce rokov. V roku 2015 celosvetovo viac ako 240 miliónov ľudí žilo v inej krajine ako sa narodili a mnohé indikátory naznačujú, že ich počet sa bude v blízkej...

-5%
13,06 €

13,06 €

Zľava 5%
Stíhame do Vianoc

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do piatich dní

Dějiny sociologie je možno sledovat jako vývoj sociologických teorií anebo jako vývoj výzkumných projektů. Počátky sociologie zpravidla nebývají...

-5%
14,96 €

14,96 €

Zľava 5%
Stíhame do Vianoc
(Osobný odber, GLS)

Posielame do piatich dní

Posielame do šiestich dní

Praktická příručka provází čtenáře výzkumem od prvního nápadu až k sepsání výzkumné zprávy. První část věnuje autor základním metodologickým otázkám kvalitativního výzkumu, v dalších kapitolách se zabývá vlastním průběhem výzkumu, který postupuje od...

-2%
18,85 €

18,85 €

Zľava 2%
Stíhame do Vianoc
(Osobný odber)

Posielame do šiestich dní

Posielame do týždňa

Dostává se vám do rukou ojedinělá publikace o metodách výzkumu vzdělávání dospělých, která objasňuje témata a problémy, jež je potřebné zkoumat na tomto poli. Přináší popis metod (dotazník, SWOT analýza apod.), které se pro andragogiku nabízejí, a...

-5%
3,96 €

3,96 €

Zľava 5%
Stíhame do Vianoc
(Osobný odber)

Posielame do týždňa

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Cieľom tejto publikácie je ukázať tvorivosť vo svetle empirických výskumov, cesty a cestičky vedeckého hľadania povahy tvorivosti. Publikácia je prehľadovým prierezom poznatkov o početných javoch, ktoré sú súčasťami psychológie tvorivosti, ...

-5%
10,48 €

10,48 €

Zľava 5%
Stíhame do Vianoc

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do šiestich dní

Učebnice představuje systematický výklad základních pojmů oboru sociální politika, geneze sociálních institucí a nástrojů, modelů a sociálních systémů v Evropě, teorií sociálního státu, teorií cílů a metod jejich formulace...

-5%
28,08 €

28,08 €

Zľava 5%
Stíhame do Vianoc
(Osobný odber)

Posielame do šiestich dní

Posielame do piatich dní

Publikace nabízí výběr z tradičních i méně tradičních analytických metod, jež lze využít k výzkumu pedagogické reality (zakotvená teorie, analýza konstituce významů, diskurzivní analýza a další). Nabízí všem, kdo se zajímají o pedagogiku nebo výchovu...

-5%
3,96 €

3,96 €

Zľava 5%
Stíhame do Vianoc
(Osobný odber, GLS)

Posielame do piatich dní

Posielame do piatich dní

„Posudzovaná monografia prezentuje korektné interpretovanie vlastného (a na Slovensku ojedinelého) dlhodobého výskumu obetí kriminality. Pričom...

-5%
9,53 €

9,53 €

Zľava 5%
Stíhame do Vianoc
(Osobný odber, GLS)

Posielame do piatich dní

Posielame do týždňa

Monografie "Úvod do metodológie spoločenskovedného výskumu" a "Úvod do metodológie sociálnych vied", o ktoré sa táto publikácia opiera a ktorá ich chce ďalej rozvíjať, si nekládli za cieľ podať ucelený výklad problémov vedy ani metód. Predložená...

-5%
3,14 €

3,14 €

Zľava 5%
Stíhame do Vianoc
(Osobný odber)

Posielame do týždňa

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Autori sa zaoberajú výskumom problematiky logiky a metodológie vied . Úvod do metodológie spoločenských vied je pokus o systematický a vlastný výklad problematiky metodológie spoločenských vied i hodnotenie stavu problematiky v danom období....

-5%
14,30 €

14,30 €

Zľava 5%
Stíhame do Vianoc

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Prečo na manželstve záleží (Tridsať záverov spoločenskovedných výskumov)

Kolektív autorov • Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, 2015

Posielame do piatich dní

Skupina výskumníkov pod vedením W. B. Wilcoxa zhromaždila množstvo vedeckých poznatkov o rodine, ktoré zosumarizovala do tridsiatich téz. Zamerali sa najmä na oblasti ako ekonomika, vzťahy, fyzické a psychické zdravie, kriminalita a domáce násilie...

6,58 €

6,58 €

Stíhame do Vianoc
(Osobný odber, GLS)

Posielame do piatich dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Metody kvalitativního výzkumu si získávají ve vědách o člověku a společnosti stále větší význam, ať jsou považovány za doplněk tradičních kvantitativních postupů, nebo jejich protipól. Jsou velmi užitečné v případech, kdy jde o zkoumání života lidí...

-5%
25,23 €

25,23 €

Zľava 5%
Stíhame do Vianoc

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do piatich dní

Kniha řeší tři základní okruhy otázek: 1. Jaké představy o maskulinitě a femininitě (tzv. genderová schémata) si vytváří děti ve věku 6 až 15 let? 2. Jak se ve smíšených...

-5%
21,63 €

21,63 €

Zľava 5%
Stíhame do Vianoc
(Osobný odber, GLS)

Posielame do piatich dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Profesor Sliezskej univerzity v Katowiciach píše o význame metodológie empirických výskumov v spoločenských vedách.

-5%
6,01 €

6,01 €

Zľava 5%
Stíhame do Vianoc

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do 13 dní

Marketingový výzkum je disciplína, která pomáhá poznávat trh i jeho jednotlivé části. Výsledky výzkumu pak slouží jako východisko při manažerském rozhodování, v akademické oblasti jsou zase důležitým zdrojem poznatků pro odborné studie. Metody...

-5%
12,99 €

12,99 €

Zľava 5%
Nestíhame do Vianoc :(

Posielame do 13 dní

Posielame do 13 dní

Cílem knihy je seznámit čtenáře s metodami užívanými při výzkumu médií. Svou koncepcí kniha obsahuje jak zásady komerčního výzkumu médií (výzkum sledovanosti, měření efektivity reklamy), ...

-5%
16,35 €

16,35 €

Zľava 5%
Nestíhame do Vianoc :(

Posielame do 13 dní


„Škola produkuje mnoho ľudí, ktorí vedia čítať, ale nevedia rozlíšiť, čo za prečítanie stojí a čo nie.“

George Macaulay Trevelyan