Knihy
E-knihy

Psychodiagnostika

Zúženie výberu
+ ďalšie možnosti
Radenie
Počet titulov: 35
Zoradiť podľa:

Posielame do 10 dní

Dětská kresba má své místo při psychologickém vyšetření dítěte. Vypovídá o jeho vnitřním světě, jeho představivosti, kreativitě. Využívá se také během psychoterapie; vychovatelům prozrazuje stupeň vývoje dítěte vzhledem k průměru (pokročilejší, nebo...

16,36 €

16,36 €

Posielame do 10 dní

Posielame do 10 dní

Publikace sleduje v dosud nejkomplexnější podobě problematiku psychologické diagnostiky dětí ve školním věku. Autorky nejprve zkoumají oblast kognitivních funkcí u standardní části dětské populace a v případě diagnostiky mentálně postižených dětí, ...

13,79 €

13,79 €

Posielame do 10 dní

Posielame do štyroch dní

Projektivní metody představují základní nástroj pro zkoumání osobnosti a jejích charakteristik. Jejich využití nalezneme napříč různými psychologickými disciplínami, zejména však v klinické oblasti. Práce s těmito metodami klade značné požadavky na...

-5%
15,58 €

15,58 €

Zľava 5%

Posielame do štyroch dní

Posielame do 10 dní

Psychodiagnostika je základním pracovním nástrojem psychologů v mnoha oblastech praxe i výzkumu. Stále roste zvláště význam psychodiagnostiky dětí a dospívajících, mj. v souvislosti s individualizací přístupu ve vzdělávání a s integrací postižených...

-5%
43,09 €

43,09 €

Zľava 5%

Posielame do 10 dní

Posielame do štyroch dní

Kniha Nancy McWilliamsové představuje jeden z mála textů, který zpřístupňuje psychoanalytické teorie osobnosti i začínajícím praktikům na poli dynamické psychoterapie. Autorka ukazuje a objasňuje klinicky významné charakterové typy klientů a naznačuje...

-5%
38,18 €

38,18 €

Zľava 5%

Posielame do štyroch dní

Posielame do štyroch dní

Publikácia Farebná diagnostika v materskej škole – námety a aktivity obsahuje teoretickú, metodickú a praktickú časť. V teoretickej časti a metodickej časti...

-4%
24,09 €

24,09 €

Zľava 4%

Posielame do štyroch dní

Posielame do 10 dní

V psychologii, ale i pedagogice a dalších příbuzných oborech se často používají výkonové a znalostní testy, osobnostní nebo postojové dotazníky...

-5%
19,60 €

19,60 €

Zľava 5%

Posielame do 10 dní

Posielame do štyroch dní

Publikace se věnuje diagnostice nejčastějších druhů narušené komunikační schopnosti, se kterými se profesionálové, především z řad logopedů, setkávají u dospělých. V úvodních kapitolách je vymezen fenomén narušená komunikační schopnost a specifika...

-5%
22,28 €

22,28 €

Zľava 5%

Posielame do štyroch dní

Posielame do štyroch dní

Kniha prináša aktuálne informácie o možnostiach diagnostiky manažérov a pre manažérov. Obsahuje údaje o aktuálnych metódach a možnostiach interpretácie...

-5%
10,45 €

10,45 €

Zľava 5%

Posielame do štyroch dní

Posielame do piatich dní

Pedagogická diagnostika v materskej škole je viac ako len povinná byrokracia, jej úlohou je odhaliť individuálne vlastnosti detskej osobnosti a pripraviť deti...

-5%
61,75 €

61,75 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Posielame do 8 dní

Nejnovější odborná publikace týkající se diagnostiky a terapie duševních poruch předkládá lékařům, klinickým psychologům a všem pracovníkům zabývajícím se problematikou duševních poruch dokonalý přehled o diagnostickém procesu, symptomatice...

-5%
30,68 €

30,68 €

Zľava 5%

Posielame do 8 dní

Posielame do 10 dní

Publikace má čtenářům přiblížit problematiku 'rizikového chování', vývoj, změny a charakteristiky osobnosti adolescentů a v neposlední řadě informovat o převodu a standardizaci psychodiagnostických nástrojů...

-5%
14,25 €

14,25 €

Zľava 5%

Posielame do 10 dní

Posielame do 8 dní

Význam pedagogické diagnostiky ve světě i u nás stále roste. Odhalení silných stránek dítěte i lepší pochopení příčin jeho obtíží je východiskem pro vzdělávání, prevenci a terapii obtíží i integraci postižených žáků...

12,55 €

12,55 €

Posielame do 8 dní

Posielame do 10 dní

Publikace, která vychází ze starší knihy M. Svobody Psychologická diagnostika dospělých, komplexně pojednává o psychodiagnostice dospělých. V první části uvádí stručný přehled hlavních metodologických požadavků, věnuje se etickým otázkám...

-5%
25,68 €

25,68 €

Zľava 5%

Posielame do 10 dní

Posielame do 10 dní

Monografia zhrňujúca problematiku diagnostiky narušenej komunikačnej schopnosti. Tvorí ju všeobecná a špeciálna časť. Vo všeobecnej časti sa preberajú ciele a princípy diagnostiky narušenej komunikačnej schopnosti ako aj metódy a techniky vyšetrenia...

-5%
4,75 €

4,75 €

Zľava 5%

Posielame do 10 dní

Posielame do štyroch dní

Praktické poznávání lidí nahradila moderní věda psychodiagnostikou, která se nazývá též individuální psychologií. Zkoumá nejen duševní výbavu jedinců a strukturu osobnosti, ale i různé způsoby jednání a činnosti a jejich výsledky...

-5%
8,60 €

8,60 €

Zľava 5%

Posielame do štyroch dní

Vypredané

Publikace Diagnostika dítěte předškolního věku je zaměřena na sledování a rozvoj následujících oblastí: motoriky, grafomotoriky, zrakového vnímání, sluchového vnímání, vnímání prostoru, vnímání času, základních matematických...

-5%
15,67 €

15,67 €

Zľava 5%

Vypredané

Vypredané

Případy onemocnění, především rakovinných, u kterých autor odhaluje příčiny nemoci pomocí automatické diagnostické kresby...

-5%
6,80 €

6,80 €

Zľava 5%

Vypredané

Vypredané

Autor předkládá výsledky své dlouholeté praxe léčitele. Nemoci a jiná poškození svých pacientů odhaluje prostřednictvím automatické kresby...

-5%
5,00 €

5,00 €

Zľava 5%

Vypredané

Vypredané

Psychologické a pedagogické testování a rozvoj psychodiagnostiky patří mezi nejvýznamnější společenské přínosy psychologické vědy a umožňují zásadní a podstatné zlepšení oproti předchozímu stavu...

-5%
42,28 €

42,28 €

Zľava 5%

Vypredané