Odborná a náučná literatúraSpoločenské vedyFilozofia, smeryDejiny filozofie

Momentálne sa v tejto ponuke nachádza 159 titulov

1.
Akvinský, Lullus a Kuzánsky  ·  IRIS (2014)
Monografia si kladia dva ciele. Prvým je analyzovať a priblížiť pohľad vybraných stredovekých autorov na pluralitu náboženstiev, ich spôsob obhajoby kresťanstva ako pravého náboženstva a konfrontáciu s inými náboženstvami. Druhým cieľom je prihliadnuť... (viac o knihe)
Naša cena: 7,32 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 8 dní
2.
Xenofón  ·  Kalligram (2007)
NA SKLADE
V tomto spise Xenofón predstavuje svojho učiteľa Sokrata v neobvyklom dialógu o veciach každodenného života. Sokrates radí, ako si udržať a zveľadiť majetok, ako dohliadať na poriadok v dome či ako rozdeliť prácu medzi manželmi... (viac o knihe)
Naša cena: 7,89 €  (teda ušetríte 5%) posielame ihneď
3.
František Novosád  ·  IRIS (2016)
František Novosád (1948) je vedúcim vedeckým pracovníkom Filozofického ústavu SAV a profesorom na Bratislavskej medzinárodnej škole liberálnych štúdií (BISLA). Zaoberá sa dejinami filozofie a dejinami sociálnych a politických teórií... (viac o knihe)
Naša cena: 12,54 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 11 dní
4.
Anne Rooney  ·  Omega (2017)
Od řeckých filozofů po myslitele dneška. Tato kniha sleduje zrod a vývoj myšlenek západní filozofie od antických Řeků až po současnost. Klíčové otázky a témata jsou řazeny chronologicky a ukazují, jak byly myšlenky každého filozofa... (viac o knihe)
Naša cena: 13,35 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 5 dní
5.
Hans Joachim Störig  ·  Karmelitánské nakladatelství (2007)
Dějiny filosofie svědčí o tom, že lidé se ptají nejen na věci, které potřebují a běžně užívají v denním životě a při své práci, ale také na skutečnosti, které míří mnohem dále. Nakonec shledáváme, že to vůbec nejsou otázky bezvýznamné... (viac o knihe)
Naša cena: 20,37 €  (teda ušetríte 6%) posielame do 5 dní
6.
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá (2008)
Výborná pomôcka pre stredoškolákov pripravujúcim sa na vysokoškolské štúdium filozofického zamerania. Zaoberá sa dejinami filozofie od najstarších čias po súčasnosť... (viac o knihe)
Naša cena: 4,42 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 6 dní
7.
Jozef Piaček  ·  Hronka (2014)
Dielo filozofa (1946) a tvorcu prvej pôvodnej slovenskej filozofickej koncepcie nazývanej synkriticizmus. (viac o knihe)
Naša cena: 11,31 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 5 dní
8.
Pavel Toufar  ·  Akcent (2006)
Autor přibližuje svým čtenářům historii alchymie a především jejích hlavních protagonistů koncem středověku a na počátku novověku, vypráví o vážných duchovních badatelích i prakticky laborujících alchymistech, ale také o podvodnících... (viac o knihe)
Naša cena: 9,03 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 5 dní
9.
Robert Zimmer  ·  Slovart (2016)
Odpovede na veľké otázky ľudstva z pera popularizátora filozofie Roberta Zimmera dopĺňajú edíciu literatúry faktu k 25. výročiu Vydavateľstva SLOVART. Utvárali dejiny... (viac o knihe)
Naša cena: 11,35 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 4 dní
10.
Tomáš Sedláček  ·  65. pole (2013)
Druhé, značne rozšírené a prehĺbené vydanie autorovej prvotiny publikovalo v roku 2011 prestížne nakladateľstvo Oxford University Press. Od tej doby kniha oslovuje čitateľov po celom svete. Ekonómia dobra a zla bola preložená do 14 jazykov (vrátane.... (viac o knihe)
Naša cena: 15,03 €  (teda ušetríte 6%) posielame do 5 dní
11.
Josef Schmidt  ·  Serafín (2008)
Táto kniha vznikla na základe prednášok, ktoré mávam už niekoľko rokov pod názvom „filozofická teológia“ na Hochschule für Philosophie v Mníchove. Otázka Boha patrí už od antických čias k najvýznamnejším systematickým oblastiam filozofie... (viac o knihe)
Naša cena: 11,04 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 5 dní
12.
John Maynard Keynes  ·  Penguin Books (2015)
Keynes was the most influential economist, and one of the most influential thinkers, of the twentieth century. He overturned the orthodoxy that markets were optimally self-regulating,.. (viac o knihe)
Naša cena: 12,83 €  (teda ušetríte 5%) dodanie titulu môže trvať aj viac ako 3 týždne
13.
Věra Jaklová  ·  Masarykova univerzita v Brně, Paido (2017)
Kde je chyba? Hledání odpovědi na otázku absolutní chronologie santorinského vulkánu Jedním z nejprobádanějších a nejčastěji citovaných problémů egejské doby bronzové je otázka absolutní datace výbuchu santorinské sopky... (viac o knihe)
Naša cena: 9,16 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 5 dní
14.
Charles Montesquieu  ·  Aleš Čeněk (2003)
Montesquieu hledal řešení, jak odvrátit "přirozený" osud civilizací spějících od vzestupu k rozkladu a zániku... (viac o knihe)
Naša cena: 15,65 € zvyčajne posielame do 8 dní
15.
Rastislav Puchala  ·  Mornár a syn (2007)
NA SKLADE
Čo môžu dnešnému človeku dať myšlienky dvoch ľudí, od ktorých nás v prípade jedného delí viac ako jeden a pol tisícročia a druhého ešte o zhruba osem storočí viac? Organizácia spoločnosti, oprávnenie moci, duchovné princípy, na ktorých stojí komunita,... (viac o knihe)
Naša cena: 6,28 €  (teda ušetríte 5%) posielame ihneď
16.
Jiří Fuchs  ·  Academia Bohemica (2016)
Filosofická antropologie je systematické zpracování problému lidského bytí a života. V soudobém chápání oba termíny (bytí a život) ve výkladu lidské reality splývají. Důvod je v tom, že soudobé antropologické reflexe jsou... (viac o knihe)
Naša cena: 24,56 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 5 dní
17.
Wolfgang Röd  ·  OIKOYMENH (2001)
Osmý svazek dějiny filosofie zahrnuje filosofy od Francise Bacona po Spinozu (Galileo Galilei, René Descartes, Blaise Pascal, Thomas Hobbes a další). (viac o knihe)
Naša cena: 18,67 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 8 dní
18.
Marek Hrubec  ·  Filosofia (2012)
Jaké příčiny a důvody vedou k sociálním konfliktům? Jaké zneuznání považují lidé za natolik nepřijatelné, aby se do řešení sociálních konfliktů aktivně zapojili? Jaká morální očekávání o sociální spravedlnosti musejí... (viac o knihe)
Naša cena: 7,78 € posielame do 5 dní
19.
Douglas R. Hofstadter  ·  Dokořán (2012)
Hlavním cílem této mimořádné knihy na pomezí metamatematiky, informatiky, filozofie a kognitivní psychologie je zkoumání, co jsou a odkud se berou základní atributy člověka - vědomí a inteligence. Je vystavěna na trojúhelníkovém půdorysu... (viac o knihe)
Naša cena: 43,22 €  (teda ušetríte 8%) zvyčajne posielame do 8 dní
20.
IRIS (2007)
NA SKLADE
Ďalší zväzok Antológie z diel filozofov – Humanizmus a renesancia – zahrnuje obrodu antickej epochy, t. j. 14. a 15. storočie, obdobie, pre ktoré je typické nielen množstvo neprekonateľných umeleckých výtvorov... (viac o knihe)
Naša cena: 15,73 €  (teda ušetríte 5%) posielame ihneď

Zúženie výberu

Oddelenia
Autori
Viac Menej
Formát
Viac Menej
Jazyk
Viac Menej
Na sklade v...
Farba obálky

RSS novinky z tejto kategórie
Nezrelé knihy sú nebezpečnejšie ako nezrelé ovocie. Zlé knihy sú zhubnejšie ako skazené mäso. (J. Jungmann)
Aj z drobných vecí sa dajú urobiť veľké. Vďaka vašim Anjelskym drobným ste pri nákupoch na Martinuse darovali už 404 099,94 € na Dobrého Anjela. Ďakujeme!
Kávička