Vedeli ste, že...? U nás môžete nakupovať aj cez mobilné aplikácie a mobilný web.

Odborná a náučnáPrírodné vedyIné prírodné vedyŽivotné prostredie, ekológiaOdpady

Momentálne sa v tejto ponuke nachádza 67 titulov

1.
Poradca s.r.o. (2016)
Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon o životnom prostredí, zákon o ovzduší, vodný zákon, zákon o lesoch, zákon o odpadoch... (viac o knihe)
Naša cena: 4,75 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 6 dní
2.
Boris Balog, Gabriela Bizoňová a Katarína Jankovičová  ·  Wolters Kluwer (2017)
Prijatím Smernice Európskej únie 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách pre Slovenskú republiku vyplynula nielen povinnosť transponovať ju do svojho právneho poriadku, ale po desiatich... (viac o knihe)
Naša cena: 16,63 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 3 dní
3.
Martin Braniš  ·  Informatorium (2004)
Ucelený přehled ekologie a problematiky životního prostředí. Věnuje se vztahům mezi organismy a prostředím a podmínkám života v nenarušené i člověkem ovlivněné přírodě. Pojednává o vývoji lidské civilizace, růstu populace člověka a poškozování prostředí.. (viac o knihe)
Naša cena: 9,98 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 6 dní
4.
Epos (2016)
Praktická príručka obsahuje nový zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a všetky všeobecne záväzné vykonávacie predpisy: vyhlášku č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, vyhlášku č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej... (viac o knihe)
Naša cena: 13,21 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 8 dní
5.
Pavel Kovář  ·  Karolinum (2014)
Kniha, jež je přepracovanou a doplněnou verzí stejnojmenného učebního textu z roku 2008 v novém vydní, uvádí čtenáře do problematiky vzájemného... (viac o knihe)
Naša cena: 8,04 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 8 dní
6.
Epos (2016)
NA SKLADE
Publikácia obsahuje schválený program odpadového hospodárstva SR na roky 2016 - 2020 (vrátane farebných grafov, máp a príloh) a vyhodnotenie pripomienkového konania. Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky (POH SR) predstavuje... (viac o knihe)
Naša cena: 4,70 €  (teda ušetríte 5%) posielame ihneď
7.
Poradca s.r.o. (2013)
Životné prostredie, zákon o ovzduší, vodný zákon, zákon o lesoch, zákon o odpadoch, zoznamy odpadov, zákon o obaloch... (viac o knihe)
Naša cena: 5,24 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
8.
Poradca s.r.o. (2017)
Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon o odpadoch, Zákon o ovzduší, Životné prostredie, Zákon o lesoch, Environmentálny zákon... (viac o knihe)
Naša cena: 2,50 €  (teda ušetríte 50%) posielame do 6 dní
9.
Daniela Ďurčanská a kolektív  ·  EDIS (2015)
Jedným zo základných prvkov prípravy investičnej činnosti v cestnom staviteľstve je od roku 1994 proces posudzovania vplyvov stavieb a činnosti na životné prostredie... (viac o knihe)
Naša cena: 6,46 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 3 dní
10.
Epos (2015)
Zákon č. 79/2015 Z.z. zo 17. marca 2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. (viac o knihe)
Naša cena: 4,70 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 8 dní
11.
Epos (2017)
Špecializovaný časopis na tému, ktorá sa po prijatí nového zákona o odpadoch a zákona o obaloch vo väzbe na ďalšie predpisy o ochrane vody, ovzdušia a životného prostredia priamo dotýka takmer každého podniku a organizácie. (viac o knihe)
Naša cena: 4,61 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 9 dní
12.
Kniha je zameraná na odpad najpoužívanejších kovov - železa, medi, hliníka, zinku, cínu, olova, niklu a kobaltu. Publikácia poukazuje na význam recyklácie kovových odpadov, mieru recyklácie kovov a spracovateľské postupy odpadov uvedených... (viac o knihe)
Naša cena: 11,10 € zvyčajne posielame do 8 dní
13.
Thomas Hylland Eriksen  ·  Doplněk (2015)
Profesor Thomas Hylland Eriksen ve svých knihách systematicky mapuje nežádoucí průvodní jevy modernity, tentokrát se zaměřuje na odpad. Odpad je to, co... (viac o knihe)
Naša cena: 9,37 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 3 dní
14.
Zita Takáčová  ·  Technická univerzita v Košiciach (2011)
Učebnica prináša základné ucelené informácie z problematiky odpadov. Je zameraná na vysvetlenie základných pojmov, legislatívnych opatrení a princípov nakladania s odpadmi. Tiež poskytuje náhľad do podstaty vzniku rôznych druhov odpadov, ako aj... (viac o knihe)
Naša cena: 19,56 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 8 dní
15.
Stuart Harrad  ·  Springer Verlag (2012)
Persistent Organic Pollutants (POPs) continue to be the subject of concern amongst the public, as well as the scientific and policy-making communities. These concerns are exemplified by the international ... (viac o knihe)
Naša cena: 198,00 € dodanie titulu môže trvať aj viac ako 3 týždne
16.
Epos (2016)
Špecializovaný časopis na tému, ktorá sa po prijatí nového zákona o odpadoch a zákona o obaloch vo väzbe na ďalšie predpisy o ochrane vody, ovzdušia a životného prostredia priamo dotýka takmer každého podniku a organizácie... (viac o knihe)
Naša cena: 4,61 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 8 dní
17.
Epos (2015)
Špecializovaný časopis na tému, ktorá sa po prijatí nového zákona o odpadoch a zákona o obaloch vo väzbe na ďalšie predpisy o ochrane vody, ovzdušia a životného prostredia priamo dotýka takmer každého podniku a organizácie... (viac o knihe)
Naša cena: 4,61 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 8 dní
18.
Epos (2015)
Špecializovaný časopis na tému, ktorá sa po prijatí nového zákona o odpadoch a zákona o obaloch vo väzbe na ďalšie predpisy o ochrane vody, ovzdušia a životného prostredia priamo dotýka takmer každého podniku a organizácie... (viac o knihe)
Naša cena: 4,61 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 8 dní
19.
Epos (2017)
Špecializovaný časopis na tému, ktorá sa po prijatí nového zákona o odpadoch a zákona o obaloch vo väzbe na ďalšie predpisy o ochrane vody, ovzdušia a životného prostredia priamo dotýka takmer každého podniku a organizácie. (viac o knihe)
Naša cena: 4,61 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 9 dní
20.
Epos (2017)
Špecializovaný časopis na tému, ktorá sa po prijatí nového zákona o odpadoch a zákona o obaloch vo väzbe na ďalšie predpisy o ochrane vody, ovzdušia a životného prostredia priamo dotýka takmer každého podniku a organizácie. (viac o knihe)
Naša cena: 4,61 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 9 dní
1234

Zúženie výberu

Oddelenia
Autori
Viac Menej
Formát
Jazyk
Na sklade v...
Farba obálky

RSS novinky z tejto kategórie
Požičiavaním sa stratia len tie knihy, ku ktorým mimoriadne lipneš. (Murphy)
Aj z drobných vecí sa dajú urobiť veľké. Vďaka vašim Anjelskym drobným ste pri nákupoch na Martinuse darovali už 408 819,94 € na Dobrého Anjela. Ďakujeme!
Kávička