Knihy
E-knihy

Odpady

Zúženie výberu
+ ďalšie možnosti
Radenie
Počet titulov: 76
Zoradiť podľa:

Zákon o odpadoch (Komentár)

Božena Gašparíková a kolektív • Eurokódex, 2016

Posielame do 12 dní

Zákon o odpadoch vychádza v edícii Komentárov vydavateľstva EUROKÓDEX. Po štrnástich rokoch prichádza v odpadovom hospodárstve k zásadnej zmene. Doterajší zákon o odpadoch a zákon o obaloch nahradil nový komplexný zákon o odpadoch. Mnohé zmeny sa...

-5%
41,80 €

41,80 €

Zľava 5%

Posielame do 12 dní

Zákony 2018/VI

Poradca s.r.o., 2018

Na sklade, posielame ihneď

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon o vode, vzduchu, odpadoch, Environmentálny fond, Vyhlášky k odpadom...

-5%
4,75 €

4,75 €

Zľava 5%

Na sklade, posielame ihneď

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Zákon č. 79/2015 Z.z. zo 17. marca 2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z.z., zákona č. 313/2016 Z.z., zákona č. 90/2017 Z.z. a zákona č. 292/2017 Z.z.

-5%
5,04 €

5,04 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Aktualizácia VI/3 2017

Poradca s.r.o., 2017

Posielame do piatich dní

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny po zmene zákonom č. 240/2017 (1. novela), Zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní uchovávaní a šírení informácií o životnom prostedí...

1,74 €

1,74 €

Posielame do piatich dní

Posielame do týždňa

Ucelený přehled ekologie a problematiky životního prostředí. Věnuje se vztahům mezi organismy a prostředím a podmínkám života v nenarušené i člověkem ovlivněné přírodě. Pojednává o vývoji lidské civilizace, růstu populace člověka a poškozování prostředí..

-5%
9,98 €

9,98 €

Zľava 5%

Posielame do týždňa

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Praktická príručka obsahuje nový zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a všetky všeobecne záväzné vykonávacie predpisy: vyhlášku č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, vyhlášku č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej...

-5%
13,21 €

13,21 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Kniha, jež je přepracovanou a doplněnou verzí stejnojmenného učebního textu z roku 2008 v novém vydní, uvádí čtenáře do problematiky vzájemného...

-5%
8,04 €

8,04 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do 8 dní

Publikácia obsahuje schválený program odpadového hospodárstva SR na roky 2016 - 2020 (vrátane farebných grafov, máp a príloh) a vyhodnotenie pripomienkového konania. Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky (POH SR) predstavuje...

-5%
4,70 €

4,70 €

Zľava 5%

Posielame do 8 dní

Zákony 2018/VI (CZ)

Poradce s.r.o., 2018

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Publikace obsahuje: Životní prostředí, ochrana ovzduší, vodní zákon, lesní zákon, zákon o odpadech, zákon o obalech, energetický zákon...

-5%
7,14 €

7,14 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Zákony 2016/VI

Poradca s.r.o., 2016

Posielame do piatich dní

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon o životnom prostredí, zákon o ovzduší, vodný zákon, zákon o lesoch, zákon o odpadoch...

-5%
4,75 €

4,75 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Zákony 2013/VI

Poradca s.r.o., 2013

Posielame do týždňa

Životné prostredie, zákon o ovzduší, vodný zákon, zákon o lesoch, zákon o odpadoch, zoznamy odpadov, zákon o obaloch...

-5%
5,24 €

5,24 €

Zľava 5%

Posielame do týždňa

Zákony 2017/VI

Poradca s.r.o., 2017

Posielame do piatich dní

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon o odpadoch, Zákon o ovzduší, Životné prostredie, Zákon o lesoch, Environmentálny zákon...

2,50 €

2,50 €

Posielame do piatich dní

Posielame do piatich dní

Jedným zo základných prvkov prípravy investičnej činnosti v cestnom staviteľstve je od roku 1994 proces posudzovania vplyvov stavieb a činnosti na životné prostredie...

-5%
6,46 €

6,46 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Posielame do 8 dní

Zákon č. 79/2015 Z.z. zo 17. marca 2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

-5%
4,70 €

4,70 €

Zľava 5%

Posielame do 8 dní

Základné informácie o odpadoch

Zita Takáčová • Technická univerzita v Košiciach, 2011

Posielame do 12 dní

Učebnica prináša základné ucelené informácie z problematiky odpadov. Je zameraná na vysvetlenie základných pojmov, legislatívnych opatrení a princípov nakladania s odpadmi. Tiež poskytuje náhľad do podstaty vzniku rôznych druhov odpadov, ako aj...

-5%
19,56 €

19,56 €

Zľava 5%

Posielame do 12 dní

Posielame do 12 dní

Kniha je zameraná na odpad najpoužívanejších kovov - železa, medi, hliníka, zinku, cínu, olova, niklu a kobaltu. Publikácia poukazuje na význam recyklácie kovových odpadov, mieru recyklácie kovov a spracovateľské postupy odpadov uvedených...

11,10 €

11,10 €

Posielame do 12 dní

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

Profesor Thomas Hylland Eriksen ve svých knihách systematicky mapuje nežádoucí průvodní jevy modernity, tentokrát se zaměřuje na odpad. Odpad je to, co...

-5%
9,37 €

9,37 €

Zľava 5%

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

Posielame do piatich dní

Starostlivosť o životné prostredie upravuje zákon č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie. Pod starostlivosťou o ŽP zákon rozumie...

-25%
10,43 €

10,43 €

Zľava 25%

Posielame do piatich dní

Posielame do piatich dní

Prijatím Smernice Európskej únie 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách pre Slovenskú republiku vyplynula nielen povinnosť transponovať ju do svojho právneho poriadku, ale po desiatich...

-25%
13,13 €

13,13 €

Zľava 25%

Posielame do piatich dní

Posielame do 8 dní

Špecializovaný časopis na tému, ktorá sa po prijatí nového zákona o odpadoch a zákona o obaloch vo väzbe na ďalšie predpisy o ochrane vody, ovzdušia a životného prostredia priamo dotýka takmer každého podniku a organizácie...

-5%
4,61 €

4,61 €

Zľava 5%

Posielame do 8 dní