Knihy
E-knihy

Odborná a náučná

Zrušiť
Titulov: 59306
Zúženie výberu
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
Radenie
Počet titulov: 59306
Zoradiť podľa:

Vypredané

Zábavné a poučné príbehy podobné tým, ktoré poznáme z predchádzajúcich kníh Bruna Ferrera, sú tentoraz ohraničené časovým úsekom od adventu do Troch kráľov a naplnené vianočnou tematikou...

-5%
4,54 €

4,54 €

Zľava 5%

Vypredané

Vypredané

Hmotný majetok v ZDP, Finančný prenájom HM, Registrácia na DPH...

-5%
5,17 €

5,17 €

Zľava 5%

Vypredané

Vypredané

Zákon o zdravotnom poistení - účinnosť od 1.5.2011...

1,07 €

1,07 €

Vypredané

Vypredané

- Zamestnanecká prémia; - Súbeh výpovednej doby a odstupného; - Opakované uzatváranie zmlúv na dobu určitú; - Cestné motorové vozidlá pri pracovných cestách; - Zriadenie stálej prevádzkarne; - Predčasný starobný dôchodok; ...

-5%
5,42 €

5,42 €

Zľava 5%

Vypredané

Vypredané

* Daňový bonus 2010; * Príjmy FO zdaňované zrážkou; * Výhody a nevýhody platiteľstva DPH; * Skupinová registrácia na DPH; * Dlhodobý majetok - technické zhodnotenie; * Platobné služby - právna úprava; * Dodatočné daňové priznanie - uloženie pokuty; ...

6,47 €

6,47 €

Vypredané

Aktualizácia I/4 2014

Poradca s.r.o., 2014

Vypredané

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon o správe daní (daňový poriadok), Zákon o používaní ERP, Zákon o dani z pridanej hodnoty, Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov, Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov...

3,30 €

3,30 €

Vypredané

Aktualizácia III/2 2015

Poradca s.r.o., 2015

Vypredané

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákono starobnom dôchodkovom sporení - po zmene zákonom č. 25/2015 Z. z. s účinnosťou od 15.3.2015, Zákon o sociálnom poistení - po zmene zákonom...

1,85 €

1,85 €

Vypredané

Aktualizácia II/4 2015

Poradca s.r.o., 2015

Vypredané

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Obchodný zákonník - zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník po novele zákonom č. 87/2015 Z. z., Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri po novele zákonom...

4,10 €

4,10 €

Vypredané

Aktualizácia I/3 2015

Poradca s.r.o., 2015

Vypredané

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon č. 563/2003 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) po novele zákonom č. 176/2015, Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov po novele zákonom č. 140,176/2015, Zákon č. 530/2004 Z. z. o spotrebnej dani...

1,92 €

1,92 €

Vypredané

Vypredané

Kvalita života je jedním z hlavních témat filosofie od jejího počátku a lze dokonce směle vyslovit tvrzení, že filosofii vlastně o nic jiného než o ni nejde: sama sobě...

-5%
5,52 €

5,52 €

Zľava 5%

Vypredané

Aktualizácia I/4 2015

Poradca s.r.o., 2015

Vypredané

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) po novele zákonom č. 252/2015 Z. z. a zákona č. 269/2015 Z. z., Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov po novele zákonom...

3,60 €

3,60 €

Vypredané

1000 riešení 12/2015

Poradca s.r.o., 2015

Vypredané

Publikácia sa zaoberá témou - Koniec roka v účtovníctve...

2,34 €

2,34 €

Vypredané

Vypredané

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Pracovnoprávne minimum, zdravotné poistenie, sociálne poistenie, odvodová úľava, nemocenské poistenie, odmeňovanie zamestnancov...

8,50 €

8,50 €

Vypredané

Vypredané

Jubilejné – desiate vydanie atraktívneho magazínu Top trendy v bývaní je výnimočným sprievodcom aktuálnymi trendmi z oblasti zariadenia interiéru a stavebníctva a prináša prehľad noviniek zo svetových a domácich veľtrhov...

4,90 €

4,90 €

Vypredané

Aktualizácia II/7 2013

Poradca s.r.o., 2013

Vypredané

Obsahom publikácie sú nasledovné témy: Obchodný zákonník, Zákon o obchodnom registri, Zákon o súdnyczh exekútoroch a exekučnej činnosti, Autorský zákon...

3,12 €

3,12 €

Vypredané

Poradca 6/2014

Poradca s.r.o., 2014

Vypredané

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon o dani z pridanej hodnoty s komentárom, dovoz tovaru, registrácia, platiteľ DPh...

-5%
4,29 €

4,29 €

Zľava 5%

Vypredané

Vypredané

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Aktualizácia legislatívneho vývoja, O tlačivách potrebných na zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti v roku 2014, O ročnom zúčtovaní preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2013 v praxi...

-5%
10,21 €

10,21 €

Zľava 5%

Vypredané

Ústava Slovenskej republiky

Poradca s.r.o., 2014

Vypredané

Ústava Slovenskej republiky po novele s účinnosťou od 1.9.2014...

1,20 €

1,20 €

Vypredané

Aktualizácia II/6 2014

Poradca s.r.o., 2014

Vypredané

Obsahuje nasledovné témy: Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri, Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame, Zákon č. 99/1963 Zb., Občiansky súdny poriadok,...

3,55 €

3,55 €

Vypredané

Zákony 2012/I.

Poradca s.r.o., 2012

Vypredané

Daň z príjmov, daňový poriadok, miestne dane, spotrebné dane, cestovné náhrady, zákon o účtovníctve, daň z pridanej hodnoty - zákony platné k 1. 1. 2012, ...

-5%
5,24 €

5,24 €

Zľava 5%

Vypredané


„Knihy sa podobajú na domov, kam sa vraciame aj cez najväčšiu búrku.“

Bernard Bolzano