Vedeli ste, že...? Vo viacerých slovenských mestách ponúkame osobný odber - ušetríte teda aj na poštovnom! Pozrite si kompletný zoznam miest s osobným odberom.

Odborná a náučnáMedicína Právo a etika v medicíne

Momentálne sa v tejto ponuke nachádza 168 titulov

1.
Pavol Kádek  ·  Wolters Kluwer (2017)
Publikácia s názvom „Trestné právo v zdravotníctve“ z roku 2015 sa pomerne rýchlo vypredala a bolo najmä zo strany študentov zdravotníckych študijných odborov apelované na to, že... (viac o knihe)
Naša cena: 13,59 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 5 dní
2.
Vladimír Vogeltanz  ·  Fontána (2008)
Jaká je medicína na prahu 21. století pohledem dřívějšího lékaře a nynějšího etikoterapeuta? Jaké jsou hranice klasické medicíny a co jí chybí?... (viac o knihe)
Naša cena: 10,63 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 5 dní
3.
Ľubomír Straka a kolektív  ·  Osveta (2011)
Zneužívanie alkoholu v historických súvislostiach, Represia alkoholizmu v novodobých dejinách nášho štátu, Alkohol, alkoholické nápoje a súvisiace pojmy, Účinky alkoholu na živý organizmus, .... (viac o knihe)
Naša cena: 8,55 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
4.
Ľubomír Straka a kolektív  ·  Osveta (2012)
NA SKLADE
Súdne lekárstvo a toxikológia – náuka o chemických či biologických substanciách (jedoch), ktoré spôsobujú závažné poškodenie až usmrtenie živého organizmu, sú svojou podstatou vzájomne prepojené nevyvrátiteľnou logikou... (viac o knihe)
Naša cena: 7,60 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 24 hodín
5.
Katarína Fedorová  ·  Activa C&S (2017)
Motívom pre napísanie tejto príručky bola snaha uľahčiť čitateľom orientáciu v pomerne neprehľadnom systéme sociálneho zabezpečenia a dať im zrozumiteľné... (viac o knihe)
Naša cena: 8,36 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 5 dní
6.
Radek Ptáček, Petr Bartůněk a kolektív  ·  Grada (2011)
Publikace představuje poměrně komplexní pohled na etiku a komunikaci v medicíně, která zahrnuje celou řadu obecných, ale i dílčích a speciálních témat, přičemž zasahuje do hlubších teoretických i praktických souvislostí... (viac o knihe)
Naša cena: 28,40 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
7.
Jiří Štefan, Jiří Hladík a kolektív  ·  Grada (2012)
Soudní lékařství se zabývá nejen otázkami medicínskými ale i forenzními a napomáhá k odhalování trestných činů a k prevenci kriminality. Zasahuje do nejrůznějších medicínských i nemedicínských oborů. (viac o knihe)
Naša cena: 19,91 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
8.
Katarína Kopecká, Magdaléna Korcová a kolektív  ·  Osveta (2017)
Zdravotnícka etika je súčasťou spoločenskej etiky. Profesia zdravotníckeho pracovníka je spojená s určitými morálnymi nárokmi. Nestačia len odborné vedomosti, manuálne zručnosti, či schopnosti. Osobnosť zdravotníckeho pracovníka si vyžaduje aj... (viac o knihe)
Naša cena: 4,26 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
9.
Ladislav Šoltés, Rudolf Pullmann a kolektív  ·  Osveta (2008)
Etika a filozofia mravnosti sa dostáva do popredia záujmu všetkých oblastí súčasného života. Biológia a medicína sú vedné odbory tak úzko späté s najvyššími hodnotami, ako je život a zdravie človeka, teda život na našej Zemi vôbec, ... (viac o knihe)
Naša cena: 4,75 €  (teda ušetríte 35%) zvyčajne posielame do 7 dní
10.
Robert Vlček a Zdenka Hrubešová  ·  Epos (2007)
NA SKLADE
Obsah: PRVÁ ČASŤ: VŠEOBECNÁ ČASŤ; DRUHÁ ČASŤ: VYBRANÉ OSOBITNÉ OBLASTI ZDRAVOTNÍCKEHO PRÁVA; TRETIA ČASŤ: SÚVISIACE PREDPISY ... (viac o knihe)
Naša cena: 14,79 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 24 hodín
11.
Pavol Kádek  ·  Wolters Kluwer (2017)
Monografia s názvom „Právna zodpovednosť v medicíne a zdravotníctve“ je 2. doplneným a prepracovaným vydaním publikácie s názvom „Súčasné dimenzie právnej zodpovednosti v medicíne a zdravotníctve... (viac o knihe)
Naša cena: 14,16 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 5 dní
12.
Adam Doležal  ·  Academia (2017)
Publikace se zaměřuje na řešení právních problémů spojených s eutanazií. Klade si klíčovou otázku, zda by za určitých podmínek v rámci legislativy měla být umožněna beztrestnost eutanazie, případně asistované sebevraždy... (viac o knihe)
Naša cena: 16,30 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 6 dní
13.
Vladimír Vogeltanz  ·  Fontána (2007)
Kniha vám pomůže řešit vaše zdravotní a psychické problémy pomocí etikoterapie. (viac o knihe)
Naša cena: 12,86 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 5 dní
14.
Helena Barancová a kolektív  ·  VEDA (2008)
Jedinečná publikácia Medicínske právo je spoločným dielom špecialistov, právnikov a lekárov, ktorí sa venujú oblasti práva, ktorá nebola na Slovensku doteraz komplexne spracovaná, hoci je už dlhší čas v centre pozornosti odbornej i laickej verejnosti... (viac o knihe)
Naša cena: 17,35 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
15.
Jan Mach  ·  Grada (2011)
Kniha Lékař a právo není teoretickým právnickým dílem, ale příručkou obsahující věcné praktické údaje, které by měl znát každý lékař i jiný samostatně pracující zdravotník... (viac o knihe)
Naša cena: 14,24 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 8 dní
16.
Marek Vácha, Radana Königová a Miloš Mauer  ·  Portál (2012)
NA SKLADE
Publikace poskytuje základní přehled lékařské etiky v současném euroamerickém prostoru se zvláštním zaměřením na problematiku v České republice. (viac o knihe)
Naša cena: 21,21 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 24 hodín
17.
Miroslav Hirt a kolektív  ·  Grada (2015)
NA SKLADE
Publikace Soudní lékařství I tvoří první díl uceleného souhrnu nejmodernějších informací v oblasti medicínských forenzních věd. Organicky navazuje na učebnici doc. Vorla vydanou ovšem před více než 20 lety (1993), která je stále chápána jako volné... (viac o knihe)
Naša cena: 26,29 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 24 hodín
18.
Mária Nemčeková  ·  Osveta (2004)
Vznik publikácie bol motivovaný snahou poskytnúť odbornej i laickej verejnosti syntetický, celostný pohľad na problematiku závažne chorého človeka a jeho potreby. Jej autori pôsobili v Pracovnej skupine pre práva pacientov, ktorá pracovala od roku 1992... (viac o knihe)
Naša cena: 8,20 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
19.
Josef Petr Ondok  ·  Triton (2004)
V předkládané knize se autor zabývá problematikou, která v současné době nabývá – díky prudkému rozvoji moderních technologií – stále větší důležitosti... (viac o knihe)
Naša cena: 8,88 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 8 dní
20.
Predmetné zameranie publikácie, hĺbka konceptuálnych a logických analýz, kvalita i šírka spracovania odbornej literatúry, ale aj zaujímavosť interpretácií a originalita vlastných myšlienok (v skratke – dielo ako celok) je výrazným príspevkom k... (viac o knihe)
Naša cena: 11,40 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní

Zúženie výberu

Oddelenia
Autori
Viac Menej
Formát
Viac Menej
Jazyk
Na sklade v...
Farba obálky

RSS novinky z tejto kategórie
Aby existovali veľkí básnici, musia existovať veľkí čitatelia. (Walt Whitman)
Aj z drobných vecí sa dajú urobiť veľké. Vďaka vašim Anjelskym drobným ste pri nákupoch na Martinuse darovali už 409 405,89 € na Dobrého Anjela. Ďakujeme!
Kávička