Vedeli ste, že...? Vo viacerých slovenských mestách ponúkame osobný odber - ušetríte teda aj na poštovnom! Pozrite si kompletný zoznam miest s osobným odberom.

Medicína a zdraviePrávo a etika v medicíne

Momentálne sa v tejto ponuke nachádza 164 titulov

1.
Pavol Kádek  ·  Wolters Kluwer (2017)
Publikácia s názvom „Trestné právo v zdravotníctve“ z roku 2015 sa pomerne rýchlo vypredala a bolo najmä zo strany študentov zdravotníckych študijných odborov apelované na to, že... (viac o knihe)
Naša cena: 13,59 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
2.
Katarína Fedorová  ·  Activa C&S (2017)
Motívom pre napísanie tejto príručky bola snaha uľahčiť čitateľom orientáciu v pomerne neprehľadnom systéme sociálneho zabezpečenia a dať im zrozumiteľné... (viac o knihe)
Naša cena: 7,83 €  (teda ušetríte 11%) posielame do 5 dní
3.
Katarína Ševcová  ·  Belianum (2017)
Medicínske právo je dynamicky rozvíjajúce sa odvetvie práva, v ktorom sa spájajú dve spoločenské vedy – právo a medicína. Je osobité tým, že ide o oblasť interdisciplinárnu, zatiaľ nekodifikovanú, dotýkajúcu sa viacerých právnych odvetví. Mnohé jeho... (viac o knihe)
Naša cena: 9,35 € zvyčajne posielame do 8 dní
4.
Ľubomír Straka a kolektív  ·  Osveta (2011)
Zneužívanie alkoholu v historických súvislostiach, Represia alkoholizmu v novodobých dejinách nášho štátu, Alkohol, alkoholické nápoje a súvisiace pojmy, Účinky alkoholu na živý organizmus, .... (viac o knihe)
Naša cena: 8,55 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
5.
Pavol Kádek  ·  Wolters Kluwer (2017)
Monografia s názvom „Právna zodpovednosť v medicíne a zdravotníctve“ je 2. doplneným a prepracovaným vydaním publikácie s názvom „Súčasné dimenzie právnej zodpovednosti v medicíne a zdravotníctve... (viac o knihe)
Naša cena: 14,16 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
6.
Ladislav Šoltés, Rudolf Pullmann a kolektív  ·  Osveta (2008)
Etika a filozofia mravnosti sa dostáva do popredia záujmu všetkých oblastí súčasného života. Biológia a medicína sú vedné odbory tak úzko späté s najvyššími hodnotami, ako je život a zdravie človeka, teda život na našej Zemi vôbec, ... (viac o knihe)
Naša cena: 9,46 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
7.
Helena Barancová a kolektív  ·  VEDA (2008)
Jedinečná publikácia Medicínske právo je spoločným dielom špecialistov, právnikov a lekárov, ktorí sa venujú oblasti práva, ktorá nebola na Slovensku doteraz komplexne spracovaná, hoci je už dlhší čas v centre pozornosti odbornej i laickej verejnosti... (viac o knihe)
Naša cena: 17,35 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
8.
Miroslav Hirt a kolektív  ·  Grada (2012)
Monografie je určena jednak studentům lékařských fakult jako učební text ke zkoušce, dále pak pro postgraduální vzdělávání lékařů připravujících se k atestaci ze soudního lékařství, pro další vzdělávání policistů, státních zástupců a soudců zabývajících.. (viac o knihe)
Naša cena: 5,69 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
9.
Marta Munzarová  ·  Grada (2005)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD PDF
Kniha uznávané autorky je určena nejen všem studentům lékařských a zdravotně sociálních oborů, ale i odborníkům z praxe. Čtenáři se seznámí s etickými dilematy dnešního zdravotnictví, jejichž porozumění jim pomůže při... (viac o eknihe)
Naša cena: 10,40 €  (teda ušetríte 15%) okamžite na stiahnutie
10.
Marta Munzarová  ·  Grada (2005)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD PDF
Otázky života a smrti se pro současného člověka vůbec nestaly lehčími nebo méně významnými, než byly pro všechny generace před námi. Kniha prof. MUDr. Marty Munzarové, CSc., však není jen knihou o smrti a umírání, je spíše... (viac o eknihe)
Naša cena: 7,05 €  (teda ušetríte 15%) okamžite na stiahnutie
11.
Mária Nemčeková  ·  Osveta (2004)
Vznik publikácie bol motivovaný snahou poskytnúť odbornej i laickej verejnosti syntetický, celostný pohľad na problematiku závažne chorého človeka a jeho potreby. Jej autori pôsobili v Pracovnej skupine pre práva pacientov, ktorá pracovala od roku 1992... (viac o knihe)
Naša cena: 8,20 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
12.
Jan Mach  ·  Grada (2011)
Kniha Lékař a právo není teoretickým právnickým dílem, ale příručkou obsahující věcné praktické údaje, které by měl znát každý lékař i jiný samostatně pracující zdravotník... (viac o knihe)
Naša cena: 14,24 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 8 dní
13.
Josef Petr Ondok  ·  Triton (2004)
V předkládané knize se autor zabývá problematikou, která v současné době nabývá – díky prudkému rozvoji moderních technologií – stále větší důležitosti... (viac o knihe)
Naša cena: 8,88 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 8 dní
14.
Andrea Erdősová  ·  Wolters Kluwer (2016)
Predkladaná monografia rozoberá vybrané aktuálne témy postavenia človeka a ochrany jeho práv v ústrety novým biotechnológiám a modernej medicíne. Nastoľuje tak odborne aj celospoločensky... (viac o knihe)
Naša cena: 19,00 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
15.
Miroslav Hirt a kolektív  ·  Grada (2015)
Publikace Soudní lékařství I tvoří první díl uceleného souhrnu nejmodernějších informací v oblasti medicínských forenzních věd. Organicky navazuje na učebnici doc. Vorla vydanou ovšem před více než 20 lety (1993), která je stále chápána jako volné... (viac o knihe)
Naša cena: 23,90 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
16.
Helena Haškovcová  ·  Galén (2015)
Již čtvrt století je v České republice lékařská etika samostatným lékařským oborem. Její výuka byla postupně zahájena nejen na všech lékařských fakultách, ale také na některých středních zdravotnických školách a povinně na všech vyšších zdravotnických.. (viac o knihe)
Naša cena: 12,54 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 13 dní
17.
Marek Vácha, Radana Königová a Miloš Mauer  ·  Portál (2012)
NA SKLADE
Publikace poskytuje základní přehled lékařské etiky v současném euroamerickém prostoru se zvláštním zaměřením na problematiku v České republice. (viac o knihe)
Naša cena: 21,21 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 24 hodín
18.
NA SKLADE
Predmetné zameranie publikácie, hĺbka konceptuálnych a logických analýz, kvalita i šírka spracovania odbornej literatúry, ale aj zaujímavosť interpretácií a originalita vlastných myšlienok (v skratke – dielo ako celok) je výrazným príspevkom k... (viac o knihe)
Naša cena: 11,40 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 24 hodín
19.
Eva Braxatorisová a Martin Hudák  ·  Raabe (2016)
Kolekcia dvoch právnych poradcov pre lekárov... (viac o knihe)
Naša cena: 29,88 €  (teda ušetríte 17%) zvyčajne posielame do 5 dní
20.
Radek Ptáček, Petr Bartůněk a kolektív  ·  Grada (2015)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD PDF EPUB MOBI
Kniha Eutanazie - pro a proti představuje zcela unikátní dílo, na jehož sepsání se podíleli přední domácí autoři. Jde o ucelenou monografii, která diskutuje problematiku eutanazie, asistované smrti a dalších jevů v relativně... (viac o eknihe)
Naša cena: 12,85 €  (teda ušetríte 15%) okamžite na stiahnutie

Zúženie výberu

Oddelenia
Autori
Viac Menej
Formát
Viac Menej
Jazyk
Na sklade v...
Farba obálky

RSS novinky z tejto kategórie
Schopný autor tvorí, neschopný poučuje. (G. B. Shaw)
Aj z drobných vecí sa dajú urobiť veľké. Vďaka vašim Anjelskym drobným ste pri nákupoch na Martinuse darovali už 391 450,93 € na Dobrého Anjela. Ďakujeme!
Kávička