popis
Pomocné vedy historické

Knihy História Pomocné vedy historické

V podkategórii Pomocné vedy historické sa nachádza 107 titulov.

(zmeniť výber) všetky   (zmeniť výber) všetky  

1.
Numizmatický katalóg mincí Rakúskeho cisárstva a Rakúsko -Uhorska 1835 - 1918
Stanislav Valovič  ·  Aunum, s.r.o. (2017)
NA SKLADE  
Numizmatický katalóg poskytuje čitateľom základný prehľad o minciach, ktoré boli v obehu v danom období a informuje čitateľa aj o aktuálnych cenových trendoch. Katalóg je rozdelený na štyri základné časti: -Mince Ferdinanda I. -Mince z (viac o titule)
Naša cena: 14,16 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 2 dní
2.
Príručka ku genealogickému výskumu na Slovensku a v slovacikálnom zahraničí 2
a kolektív  ·  Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť (2009)
Príručka chce potešiť a inšpirovať všetkých záujemcov o hľadanie vlastných predkov a príbuzných... (viac o titule)
Naša cena: 20,36 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 9 dní
3.
Heraldica sanctorum
Ladislav Vrtel  ·  VEDA (2017)
Po Heraldickom katechizme a Heraldických symboloch vychádza tretia z heraldických príručiek vydávaných v edícii LIBELLI HERALDICI Heraldica sanctorum - čiže slovné, ale tiež obrazové poučenie o heraldickom... (viac o titule)
Naša cena: 21,85 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 9 dní
4.
Vocabularium internationale sigillographicum
Ladislav Vrtel, Karel Müller  ·  VEDA (2016)
Aj keď historické vedy, medzi ktoré patrí aj sfragistika, boli a vždy budú ovplyvnené špecifikami vývoja v tej či onej krajine, nemôžu byť limitované geografickými hranicami či jazykovými... (viac o titule)
Naša cena: 26,60 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 9 dní
5.
Osem storočí slovenskej heraldiky
Ladislav Vrtel  ·  Vydavateľstvo Matice slovenskej (2017)
NOVINKA  
Knižné dielo popredného slovenského špecialistu na heraldiku prináša prvý kompletný náčrt vývoja heraldickej tvorby na Slovensku od prvopočiatkov heraldickej symboliky až po súčasnosť. Venuje sa... (viac o titule)
Naša cena: 16,15 €  (teda ušetríte 15%) posielame do 9 dní
6.
Mince Leopolda I.
Vlastislav Novotný  ·  Vlastislav Novotný (2014)
Soupis a ceník mincí ražených za vlády Leopolda I. v letech 1657 – 1705 ve všech mincovnách (rakouských, českých i uherských zemí)... (viac o titule)
Naša cena: 14,94 € zvyčajne posielame do 18 dní
7.
Numizmatický katalóg československých a slovenských mincí 1918-2014
Stanislav Valovič  ·  Aunum, s.r.o. (2014)
NA SKLADE  
Zbieranie mincí uvedeného obdobie patrí u nás k najobľúbenejším a najviac rozšíreným. Katalóg hrá v numizmatike veľmi dôležitú úlohu. Informuje a do určitej miery aj ukazuje smer. Katalóg poskytuje všeobecne známe a publikované mince i varianty z.... (viac o titule)
Naša cena: 14,47 € posielame do 2 dní
8.
Štátne symboly Slovenskej republiky
Ladislav Vrtel  ·  VEDA (2010)
Jadrom knihy Ladislava Vrtela Štátne symboly Slovenskej republiky sú základy praktického používania štátnych symbolov Slovenskej republiky, ilustrované početnými príkladmi ich správneho aj chybného aplikovania v každodennej praxi ... (viac o titule)
Naša cena: 8,08 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 9 dní
9.
Heraldické symboly
Ladislav Vrtel  ·  VEDA (2014)
Heraldické symboly, čiže prebohato ilustrovaná a užitočná príručka na rozpoznávanie skrytých významov erbových znamení a tiež poučujúca o spôsoboch... (viac o titule)
Naša cena: 15,87 € posielame do 9 dní
10.
Lexikón erbov šľachty na Slovensku III.- Oravská stolica
Peter Vítek, Soňa Maťugová  ·  Hajko a Hajková (2007)
3. diel Lexikónu erbov slovenskej šľachty sa zaoberá textovým i obrazovým opisom šľachtických rodov v Oravskej župe. Nadväzuje na predchádzajúce diely, v ktorých sú spracované šľachtické rody, žijúce v Trenčianskej a Liptovskej stolici... (viac o titule)
Naša cena: 32,90 €  (teda ušetríte 3%) zvyčajne posielame do 10 dní
11.
K dejinám genealogického výskumu na Slovensku
Milan Šišmiš a kolektív  ·  Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť (2007)
NA SKLADE  
"K dejinám genealogického výskumu na Slovensku" ...alebo aj K dejinám genealogických aktivít na Slovensku by sme mohli nazvať túto prácu - zborník príspevkov z rovnomennej konferencie, ktorá sa konala v októbri roku 2006 v Martine... (viac o titule)
Naša cena: 8,14 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 2 dní
12.
Heraldický register Slovenskej republiky VIII
Peter Kartous, Ladislav Vrtel  ·  Matica slovenská (2011)
VIII. zväzok knižného vydania Heraldického registra Slovenskej republiky koncepčne i obsahovo plne nadväzuje na doterajších sedem zväzkov tohto diela. Pri tradičnej kvantitatívnej prevahe erbov miest a obcí opäť sa prezentujú erby... (viac o titule)
Naša cena: 15,42 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 9 dní
13.
Heraldický register Slovenskej republiky IV
Peter Kartous, Ladislav Vrtel  ·  Vydavateľstvo Matice slovenskej (2005)
Úspešne sme zavŕšili prvý polčas náročného edičného projektu, ktorý má v celkovo šesťzväzkovej sérii sprístupniť úplný súbor heraldických symbolov miest, obcí, korporácií i jednotlivcov, ktoré sú registrované na Ministerstve vnútra SR... (viac o titule)
Naša cena: 15,64 €  (teda ušetríte 4%) posielame do 9 dní
14.
Heraldický register Slovenskej republiky III
Peter Kartous, Ladislav Vrtel  ·  Vydavateľstvo Matice slovenskej (2004)
Predposledný z plánovaných šiestich zväzkov Heraldického registra obsahuje farebné zobrazenia používaných heraldických znakov (erbov) a vlajok slovenských miest, obcí, krajov, inštitúcií a rodov zapísaných v Heraldickom registri Slovenskej republiky... (viac o titule)
Naša cena: 12,75 €  (teda ušetríte 3%) posielame do 9 dní
15.
Heraldický register Slovenskej republiky V
Peter Kartous, Ladislav Vrtel  ·  Matica slovenská (2006)
Piaty z plánovaných šiestich zväzkov Heraldického registra obsahuje farebné zobrazenia používaných heraldických znakov (erbov) a vlajok slovenských miest, obcí, krajov, inštitúcií a rodov zapísaných v Heraldickom registri Slovenskej republiky... (viac o titule)
Naša cena: 15,42 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 9 dní
16.
Heraldické pamiatky Bratislavy
Jana Oršulová  ·  Marenčin PT (2007)
Pri prechádzke ulicami Starého mesta si na priečeliach budov môžeme všimnúť množstvo heraldických pamiatok. Od 13. storočia erby a heraldické znaky dotvárali vzhľad cirkevnej a svetskej architektúry, ale nachádzame ich aj na plastikách, pomníkoch,... (viac o titule)
Naša cena: 8,48 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 5 dní
17.
Heraldický register Slovenskej republiky VI
Peter Kartous, Ladislav Vrtel  ·  Matica slovenská (2008)
VI. zväzok knižného vydania Heraldického registra Slovenskej republiky koncepčne i obsahovo nadväzuje na prvých päť zväzkov heraldického registra... (viac o titule)
Naša cena: 15,42 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 9 dní
18.
Heraldický register Slovenskej republiky I
Peter Kartous, Ladislav Vrtel  ·  Matica slovenská (2005)
V edícii plánovaných šiestich zväzkov Heraldického registra prvý zväzok v poradí, ktorý obsahuje farebné zobrazenia používaných heraldických znakov a vlajok slovenských miest, obcí, krajov, inštitúcií a rodov... (viac o titule)
Naša cena: 12,55 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 9 dní
19.
Erby miest a obcí Liptova
Peter Vítek  ·  Tranoscius (2009)
Po prijatí zákona NR SR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ktorý umožnil mestám a obciam používať vlastné symboly, sa začala nová etapa vo vývoji mestskej a obecnej heraldickej tvorby na Slovensku... (viac o titule)
Naša cena: 11,56 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 10 dní
20.
Kronika peňazí na Slovensku
Fortuna Libri (2009)
Vo vedomí obyvateľov Slovenska nepochybne zarezonuje fakt, že zavedením eura sa definitívne uzavrie používanie platidiel zviazaných s konkrétnymi historickými štátnymi útvarmi, ktoré dosiaľ jestvovali na slovenskom území... (viac o titule)
Naša cena: 38,31 €  (teda ušetríte 4%) posielame do 4 dní
Krava i vôl knihy majú, a predsa čítať neznajú. (Slovenské Príslovie)
Aj z drobných vecí sa dajú urobiť veľké. Vďaka vašim Anjelskym drobným ste pri nákupoch na Martinus.sk darovali už 383 326,79 € na Dobrého Anjela. Ďakujeme!
Kávička