popis
Pomocné vedy historické

Knihy História Pomocné vedy historické

V podkategórii Pomocné vedy historické sa nachádza 104 titulov.

(zmeniť výber) všetky   (zmeniť výber) všetky  

1.
Numizmatický katalóg československých a slovenských mincí 1918-2014
Stanislav Valovič  ·  Aunum, s.r.o. (2014)
Zbieranie mincí uvedeného obdobie patrí u nás k najobľúbenejším a najviac rozšíreným. Katalóg hrá v numizmatike veľmi dôležitú úlohu. Informuje a do určitej miery aj ukazuje smer. Katalóg poskytuje všeobecne známe a publikované mince i varianty z.... (viac o titule)
Naša cena: 14,47 € posielame do 6 dní
2.
Vocabularium internationale sigillographicum
Karel Müller, Ladislav Vrtel  ·  VEDA (2016)
Aj keď historické vedy, medzi ktoré patrí aj sfragistika, boli a vždy budú ovplyvnené špecifikami vývoja v tej či onej krajine, nemôžu byť limitované geografickými hranicami či jazykovými... (viac o titule)
Naša cena: 26,60 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
3.
Heraldické symboly
Ladislav Vrtel  ·  VEDA (2014)
Heraldické symboly, čiže prebohato ilustrovaná a užitočná príručka na rozpoznávanie skrytých významov erbových znamení a tiež poučujúca o spôsoboch... (viac o titule)
Naša cena: 15,87 € zvyčajne posielame do 7 dní
4.
K dejinám genealogického výskumu na Slovensku
Milan Šišmiš a kolektív  ·  Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť (2007)
"K dejinám genealogického výskumu na Slovensku" ...alebo aj K dejinám genealogických aktivít na Slovensku by sme mohli nazvať túto prácu - zborník príspevkov z rovnomennej konferencie, ktorá sa konala v októbri roku 2006 v Martine... (viac o titule)
Naša cena: 8,14 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
5.
Heraldica sanctorum
Ladislav Vrtel  ·  VEDA (2017)
Po Heraldickom katechizme a Heraldických symboloch vychádza tretia z heraldických príručiek vydávaných v edícii LIBELLI HERALDICI Heraldica sanctorum - čiže slovné, ale tiež obrazové poučenie o heraldickom... (viac o titule)
Naša cena: 21,85 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
6.
Kronika peňazí na Slovensku
Fortuna Libri (2009)
Vo vedomí obyvateľov Slovenska nepochybne zarezonuje fakt, že zavedením eura sa definitívne uzavrie používanie platidiel zviazaných s konkrétnymi historickými štátnymi útvarmi, ktoré dosiaľ jestvovali na slovenskom území... (viac o titule)
Naša cena: 38,31 €  (teda ušetríte 4%) posielame do 6 dní
7.
Príručka ku genealogickému výskumu na Slovensku a v slovacikálnom zahraničí 2
Kolektív autorov  ·  Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť (2009)
NA SKLADE  
Príručka chce potešiť a inšpirovať všetkých záujemcov o hľadanie vlastných predkov a príbuzných... (viac o titule)
Naša cena: 20,36 €  (teda ušetríte 5%) posielame ihneď
8.
Traktát o znameniach a erboch
Bartolus de Saxoferrato  ·  VEDA (2009)
Dielo právnika Bartola zo Saxoferrata – Tractatus de insigniis et armis je súpisom základných pravidiel tvorby a používania erbov z polovice 14. storočia. Prvý preklad do slovenčiny urobila Mária Munková a heraldik PhDr. Ladislav Vrtel... (viac o titule)
Naša cena: 16,34 € zvyčajne posielame do 7 dní
9.
Erby biskupov v Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku
Terézia Dancáková  ·  Menta Media (2010)
NA SKLADE  
Na Slovensku doteraz vyšli v osobitnej monografii - "Košickí biskupi" od Petra Zubka a Ľuboša Hromjáka spracované iba erby rímskokatolíckych biskupov... (viac o titule)
Naša cena: 21,85 €  (teda ušetríte 5%) posielame ihneď
10.
Mince Leopolda I.
Vlastislav Novotný  ·  Vlastislav Novotný (2014)
Soupis a ceník mincí ražených za vlády Leopolda I. v letech 1657 – 1705 ve všech mincovnách (rakouských, českých i uherských zemí)... (viac o titule)
Naša cena: 14,94 € posielame do 6 dní
11.
Heraldický register Slovenskej republiky IV
Peter Kartous, Ladislav Vrtel  ·  Vydavateľstvo Matice slovenskej (2005)
Úspešne sme zavŕšili prvý polčas náročného edičného projektu, ktorý má v celkovo šesťzväzkovej sérii sprístupniť úplný súbor heraldických symbolov miest, obcí, korporácií i jednotlivcov, ktoré sú registrované na Ministerstve vnútra SR... (viac o titule)
Naša cena: 15,64 €  (teda ušetríte 4%) zvyčajne posielame do 8 dní
12.
Heraldický register Slovenskej republiky III
Peter Kartous, Ladislav Vrtel  ·  Vydavateľstvo Matice slovenskej (2004)
Predposledný z plánovaných šiestich zväzkov Heraldického registra obsahuje farebné zobrazenia používaných heraldických znakov (erbov) a vlajok slovenských miest, obcí, krajov, inštitúcií a rodov zapísaných v Heraldickom registri Slovenskej republiky... (viac o titule)
Naša cena: 12,55 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 8 dní
13.
Heraldický register Slovenskej republiky V
Peter Kartous, Ladislav Vrtel  ·  Matica slovenská (2006)
Piaty z plánovaných šiestich zväzkov Heraldického registra obsahuje farebné zobrazenia používaných heraldických znakov (erbov) a vlajok slovenských miest, obcí, krajov, inštitúcií a rodov zapísaných v Heraldickom registri Slovenskej republiky... (viac o titule)
Naša cena: 15,42 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 8 dní
14.
Lexikón erbov šľachty na Slovensku III.- Oravská stolica
Peter Vítek, Soňa Maťugová  ·  Hajko a Hajková (2007)
3. diel Lexikónu erbov slovenskej šľachty sa zaoberá textovým i obrazovým opisom šľachtických rodov v Oravskej župe. Nadväzuje na predchádzajúce diely, v ktorých sú spracované šľachtické rody, žijúce v Trenčianskej a Liptovskej stolici... (viac o titule)
Naša cena: 32,70 €  (teda ušetríte 4%) posielame do 11 dní
15.
Heraldické pamiatky Bratislavy
Jana Oršulová  ·  Marenčin PT (2007)
Pri prechádzke ulicami Starého mesta si na priečeliach budov môžeme všimnúť množstvo heraldických pamiatok. Od 13. storočia erby a heraldické znaky dotvárali vzhľad cirkevnej a svetskej architektúry, ale nachádzame ich aj na plastikách, pomníkoch,... (viac o titule)
Naša cena: 8,48 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 6 dní
16.
Heraldický register Slovenskej republiky VI
Peter Kartous, Ladislav Vrtel  ·  Matica slovenská (2008)
VI. zväzok knižného vydania Heraldického registra Slovenskej republiky koncepčne i obsahovo nadväzuje na prvých päť zväzkov heraldického registra... (viac o titule)
Naša cena: 15,42 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 8 dní
17.
Heraldický register Slovenskej republiky I
Peter Kartous, Ladislav Vrtel  ·  Matica slovenská (2005)
V edícii plánovaných šiestich zväzkov Heraldického registra prvý zväzok v poradí, ktorý obsahuje farebné zobrazenia používaných heraldických znakov a vlajok slovenských miest, obcí, krajov, inštitúcií a rodov... (viac o titule)
Naša cena: 12,55 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 8 dní
18.
Erby miest a obcí Liptova
Peter Vítek  ·  Tranoscius (2009)
Po prijatí zákona NR SR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ktorý umožnil mestám a obciam používať vlastné symboly, sa začala nová etapa vo vývoji mestskej a obecnej heraldickej tvorby na Slovensku... (viac o titule)
Naša cena: 11,56 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 11 dní
19.
Heraldický register Slovenskej republiky VII
Peter Kartous, Ladislav Vrtel  ·  Matica slovenská (2010)
VII. zväzok koncepčne i obsahovo nadväzuje na prvých šesť zväzkov heraldického registra. Na rozdiel od doterajších zväzkov kvantitatívne nadväzuje na prvých šesť zväzkov heraldického registra... (viac o titule)
Naša cena: 15,42 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 8 dní
20.
Kontinuita a diskontinuita genealógie a heraldiky
Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť (2010)
NA SKLADE  
Kolektívna monografia renomovaných slovenských i českých autorov približuje rozvoj, prejavy kontinuity a diskontinuity, ktoré sprevádzali proces bádania a vývoj uhorských rodov, rodových, komunálnych, regionálnych, ... (viac o titule)
Naša cena: 18,66 €  (teda ušetríte 5%) posielame ihneď
Knihy nikdy nikomu nepožičiavaj, pretože ti ich nikto nevráti. Jediné knihy v mojej knižnici sú tie, ktoré mi požičali iní. (France)
Aj z drobných vecí sa dajú urobiť veľké. Vďaka vašim Anjelskym drobným ste pri nákupoch na Martinus.sk darovali už 378 175,74 € na Dobrého Anjela. Ďakujeme!
Kávička