popis
Naprieč dejinami

Knihy História Dejiny sveta Naprieč dejinami

V podkategórii Naprieč dejinami sa nachádza 471 titulov.

(zmeniť výber) všetky   (zmeniť výber) všetky  

1.
Život na šľachtickom dvore
Tünde Lengyelová  ·  Slovart (2016)
NA SKLADE  
Po nešťastnej bitke pri Moháči v roku 1526 sa krajina stala vojnovým teritóriom, po ktorom sa preháňali rôzne vojská. Ale aj v týchto ťažkých časoch ľudia túžili po... (viac o titule)
Naša cena: 13,31 €  (teda ušetríte 11%) posielame ihneď
2.
História
Ikar (2014)
História zmení váš pohľad na minulosť. Sleduje vývoj a pokrok ľudstva z rozličných uhlov, všíma si kľúčové udalosti, zásadné myšlienky, politické mocnosti, ústredných jednotlivcov a technické prelomy, ktoré utvárali dejiny... (viac o titule)
Naša cena: 33,16 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 6 dní
3.
Dejepisný atlas pre základné školy - Svetové a národné dejiny
Daniel Gurňák  ·  Mapa Slovakia (2013)
NA SKLADE  
Dejepisný atlas obsahuje 96 máp, na ktorých je zobrazený vývoj sveta od vzniku človeka až po súčasnosť. Mapy sú rozdelené tak, aby bolo možné na nich sledovať všetko to, čo obsahuje dejepisné učivo základných škôl, ale vzhľadom na bohatý... (viac o titule)
Naša cena: 7,60 €  (teda ušetríte 5%) posielame ihneď
4.
Dejiny Uhorska ako ich nepoznáte
Michal Tarabčák, Edita Tarabčáková  ·  Eko-konzult (2016)
NA SKLADE  
Pravdivé dejiny Uhorska – nie také, aké nám ich predstavujú maďarskí historici a naši slovenskí renegáti. Smutné a prekvapivé fakty o minulosti našej spoločnej uhorskej vlasti. Nebudete ľutovať. Maďarskí historici maďarskú minulosť vždy prifarbovali... (viac o titule)
Naša cena: 15,00 € posielame ihneď
5.
Stručné dejiny sveta pre mladých čitateľov
Ernst H. Gombrich  ·  Slovart (2016)
NA SKLADE  
Ernstovi H. Gombrichovi, ktorý patril medzi najvýznamnejších vzdelancov 20. storočia, sa podarilo niečo, čo sa dnes zdá byť až neuveriteľné: na 300 stranách hutne a výstižne opísal dejiny ľudstva... (viac o titule)
Naša cena: 9,45 €  (teda ušetríte 5%) posielame ihneď
6.
Vojenské mapovanie na Slovensku 1769 – 1883
Annamária Jankó, Bronislava Porubská  ·  Pamiatkový úrad SR (2013)
Praktická pomôcka na štúdium poznatkov vo vojenských mapách z 1. – 3. vojenského mapovania v 18. – 19. storočí. Prvé, druhé a tretie vojenské mapovanie poskytujú podrobný... (viac o titule)
Naša cena: 24,23 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
7.
Patenty egyptských faraónov
Erdogan Ercivan  ·  Aktuell (2008)
Nízkotlakový parný stroj, ktorý vynašiel James Watt r. 1712, poznali egyptskí učenci z Alexandrie o 2000 rokov skôr, röntgenový prístroj, rádioaktívne žiarenie, rýchlosť svetla a s ním spojené znalosti z teórie relativity ovládali už starovekí vedci... (viac o titule)
Naša cena: 3,71 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 8 dní
8.
Svetové dejiny II
Marián Damankoš  ·  Eurolitera (2007)
Nová maturita - určené študentom a pedagógom gymnázií a stredných odborných škôl. (viac o titule)
Naša cena: 9,89 € zvyčajne posielame do 18 dní
9.
Svetové dejiny I - III (kolekcia)
Marián Damankoš  ·  Eurolitera
Tri učebnice v jednej kolekcii - určené študentom a pedagógom gymnázií a stredných odborných škôl... (viac o titule)
Naša cena: 28,27 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 18 dní
10.
Lexikón slovenských dejín
Dušan Škvarna a kolektív  ·  Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá (2006)
Lexikón je spracovaný a zostavený tak, aby bol užitočný predovšetkým pre stredoškolských študentov, uchádzačov o vysokoškolské štúdium histórie, práva a príbuzných odborov... (viac o titule)
Naša cena: 9,44 € posielame do 6 dní
11.
Formálno-právna stánka zriadenia úkonov posledného poriadku na Slovensku do roku 1950
Adriana Švecová  ·  VEDA (2010)
Doterajšie historické bádanie testamentárnej praxe na Slovensku v predloženej práci rozšírilo o historickoprávnu dimenziu. Napriek obsolencii zvolenej právnej úpravy výskum anticipoval pre autorku možnosť popísať vývojové zmeny... (viac o titule)
Naša cena: 4,75 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 6 dní
12.
Prehľad svetových dejín
Petr Kupka a kolektív  ·  Kupka (2009)
Svetové dejiny od praveku až po súčasnosť vhodné pre študentov základných a stredných škôl... (viac o titule)
Naša cena: 1,75 € posielame do 6 dní
13.
Podvody, ktoré hýbali dejinami
Eric Chaline  ·  Trio Publishing (2009)
Kniha Podvody, ktoré hýbali dejinami prináša v chronologickom poradí najdôvtipnejšie a najzábavnejšie spôsoby, ako sa ľudia dokázali navzájom okabátiť a podviesť. V pozadí niektorých prípadov stojí finančný motív, ako napríklad v pyramídových hrách... (viac o titule)
Naša cena: 14,16 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 8 dní
14.
Krvavé revolúcie
Terry Deary  ·  Slovart (2014)
Už vieš, že história je skutočne hrôzostrašná. Je však ešte príšernejšia, keď sa činov chopia revolucionári, ktorí povstanú proti tupohlavým tyranom! Len v tejto knihe... (viac o titule)
Naša cena: 5,65 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 6 dní
15.
Vrútky
Zuzana Horníková  ·  Hemibos Ante Portas (2014)
NA SKLADE  
Dobové pohľadnice oživené pútavým príbehom fotografa na jeho potulkách mestom, ktorému vdýchla život železnica. Aj tak by sa dala charakterizovať... (viac o titule)
Naša cena: 8,73 €  (teda ušetríte 5%) posielame ihneď
16.
Kúpele odviate časom
Eva Potočná, Július Cmorej  ·  Region Poprad (2012)
Slovensko je mimoriadne bohaté na minerálne vody a prírodné podmienky, umožňujúce liečenie širokého spektra chorôb. V minulosti vznikalo na jeho území množstvo kúpeľov – hlavne v druhej polovici 19. a v prvej 20. storočia. Ich dobrý chýr... (viac o titule)
Naša cena: 37,05 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 8 dní
17.
Bolesť v kameni ukrytá
Juraj Babják  ·  Pozsony/Pressburg/Bratislava (2017)
Autor na príklade vyše štyristo zmapovaných pamätníkov na Slovensku ukazuje na rôznych úrovniach dobové prístupy k téme, pričom výpovednú hodnotu má nielen ich vzhľad a symbolika, nápisy, umiestnenia či autori, financovanie a materiál... (viac o titule)
Naša cena: 9,41 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 6 dní
18.
Dejiny sveta v skratke
Christopher Lascelles  ·  Ikar (2016)
Ako dlho sú tu ľudia? Kedy bola bronzová doba? Kde vznikli prvé civilizácie? Kde boli Ostrovy korenia? Kto bol chán Chubilaj? Táto kniha odpovedá na tieto otázky a aj na mnohé ďalšie v priebehu rýchlej cesty od Veľkého tresku... (viac o titule)
Naša cena: 11,31 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 6 dní
19.
Dejepis (Učebnica pre 5. ročník základných škôl)
Orbis Pictus Istropolitana (2007)
Dejepis vytvára a formuje historické vedomie žiakov. Učí ich kriticky pracovať s informáciami a vedie ich k tomu, aby pochopili minulosť aj prítomnosť Slovenska v kontexte svetových dejín.... (viac o titule)
Naša cena: 3,33 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
20.
Dejepis 4 (Učebnica pre 9. ročník základných škôl)
Dušan Kováč  ·  Orbis Pictus Istropolitana (2001)
Učebnica korešponduje s platnými učebnými osnovami pre základné školy. Moderným a zaujímavým spôsobom žiakom prináša prehľad kľúčových udalostí v Európe a vo svete v 20. storočí... (viac o titule)
Naša cena: 3,33 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
Hneď za veľkým básnikom je ten, kto mu dokáže porozumieť. (Henry Wadsworth Longfellow)
Aj z drobných vecí sa dajú urobiť veľké. Vďaka vašim Anjelskym drobným ste pri nákupoch na Martinus.sk darovali už 378 175,74 € na Dobrého Anjela. Ďakujeme!
Kávička