popis
Dejiny prírodných a spoločenských vied

Knihy História Dejiny sveta Dejiny prírodných a spoločenských vied

V podkategórii Dejiny prírodných a spoločenských vied sa nachádza 742 titulov.

(zmeniť výber) všetky   (zmeniť výber) všetky  

1.
Cesta naprieč dejinami
Slovart (2015)
Vydajte sa s touto knihou na úžasnú cestu naprieč svetovou históriou. Tento unikátny sprievodca vám priblíži najdôležitejšie udalosti na viac než 60 mapách. Získajte fantastický prehľad o... (viac o titule)
Naša cena: 14,20 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 3 dní
2.
Svetové dejiny III
Marián Damankoš  ·  Eurolitera (2007)
Nová maturita - určené študentom a pedagógom gymnízií a stredných odborných škôl. (viac o titule)
Naša cena: 9,89 € posielame do 4 dní
3.
Súdnictvo a súdna prax v mestách Pentapolitany v 16. storočí
Blanka Szeghyová  ·  VEDA (2016)
Súdnictvo a súdna prax patria na Slovensku k málo prebádaným oblastiam histórie. Monografia je postavená na archívnom výskume v piatich východoslovenských, kedysi hornouhorských mestách v období... (viac o titule)
Naša cena: 14,25 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 9 dní
4.
Jazyky sveta
Jozef Genzor  ·  Lingea (2015)
Najucelenejšia publikácia z oblasti lingvistickej antropológie na slovenskom trhu. Úplný prehľad takmer 2 000 jazykov všetkých kontinentov... (viac o titule)
Naša cena: 37,91 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 10 dní
5.
Mercedes-Benz
Alessandro Sannia  ·  Slovart (2012)
Zostrojenie prvého automobilu na svete v roku 1885 je najväčším, ale zďaleka nie jediným úspechom nemeckej automobilky Daimler AG. ... (viac o titule)
Naša cena: 11,35 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 3 dní
6.
Dejiny školstva a pedagogiky
Jozef Pšenák  ·  EDIS (2012)
Dejiny školstva a pedagogiky ako samostatná vedná disciplína sa zaraďujú do systému edukačných vied. Predmetom a ich úlohou je skúmať vývin pedagogických... (viac o titule)
Naša cena: 10,93 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 4 dní
7.
Dejiny mafie
Salvatore Lupo  ·  Kalligram (2001)
Zaujímavá kniha o mafii - ako o talianskom probléme, ktorého riešenie sa však dotýka celého sveta. Kniha by mala byť povinným čítaním bankárov, policajtov, sudcov, prokurátorov, ako aj predstaviteľov štátnej správy. Autor knihy je Sicílčan. (viac o titule)
Naša cena: 10,89 € posielame do 4 dní
8.
Svetové dejiny I
Marián Damankoš  ·  Eurolitera (2008)
"Predkladaná práca je rozdelená do štyroch častí - Úvod do dejepisu, Pravek, Starovek a Stredovek. Pri uvedenom delení som rešpektoval učebné štandardy a učebné osnovy pre žiakov štvorročných a osemročných gymnázií na Slovensku..." (viac o titule)
Naša cena: 9,89 € posielame do 4 dní
9.
Metamorfózy moderných dejín po 2. svetovej vojne
Helena Bujnová, Andrej Gabaľ  ·  Enigma (2005)
Knižka Metamorfózy moderných dejín, po druhej svetovej vojne, zobrazuje historicko-politické obdobie od povojnového usporiadania Európy, cez rozklad sovietskeho bloku a rozpad poststalinistických režimov, až po obdobie formovania moderných demokracií... (viac o titule)
Naša cena: 3,80 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 10 dní
10.
Na počiatku bol sex
Cacilda Jethá, Christopher Ryan  ·  Zelený kocúr (2014)
Nekonvenčne mysliaci autori Christopher Ryan a Cacilda Jethá v tejto kontroverznej, podnetnej a geniálnej knihe demystifikujú takmer všetko, čo „vieme“ o sexe. Prinášajú kombináciu poznatkov z oblasti antropológie, archeológie, primatológie... (viac o titule)
Naša cena: 17,46 € posielame do 4 dní
11.
Historické štúdie 46
VEDA (2010)
Spoločnosť národov a minoritný problém v strednej Európe; Genéza miest na Slovensku a v Malopoľsku; ... (viac o titule)
Naša cena: 10,45 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 9 dní
12.
Fyzika
Tom Jackson  ·  Slovart (2014)
Fyzika sa zaoberá tým najzákladnejším, čo tvorí náš svet – priestorom, hmotou, energiou. Pri skúmaní ich vlastností definuje silu, pohyb, teplo, svetlo, aby... (viac o titule)
Naša cena: 18,95 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 3 dní
13.
Pedagogické myslenie, školstvo a vzdelávanie na Slovensku v rokoch 1918 - 1945
Blanka Kudláčová (editor)  ·  Typi Universitatis Tyrnaviensis, VEDA, vydavateľstvo SAV (2016)
Ambíciou publikácie je poskytnúť prehľad a možnosť zorientovať sa v pedagogickom myslení, školstve a vzdelávaní v rokoch medzivojnového Československa a prvej Slovenskej... (viac o titule)
Naša cena: 11,31 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 9 dní
14.
Dejiny staviteľstva
Emil Duda  ·  IRIS (2007)
Publikácia ponúka obraz o vývoji staviteľstva vo svete aj u nás. Autor v nej pútavo opisuje jednotlivé etapy, smery a slohy od ich prvopočiatkov až po dnešok... (viac o titule)
Naša cena: 12,58 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 9 dní
15.
Človek a výchova v dejinách európskeho myslenia
Blanka Kudláčová  ·  Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity (2007)
Monografia Človek a výchova v dejinách európskeho myslenia vychádza v druhom prepracovanom vydaní. Mapuje antropologické východiská výchovy a premeny myslenia o výchove v tradícii európskeho myslenia a kultúry... (viac o titule)
Naša cena: 6,27 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 9 dní
16.
Prehistória
Colin Renfrew  ·  Slovart (2009)
Autor predkladá najnovšie poznatky o vývoji ľudstva v prehistorickom období. Okrem paralel medzi prehistorickými spoločnosťami autor upozorňuje na rozdiely medzi prehistorickými artefaktami, ktoré vytvorili ľudia na vzdialených miestach... (viac o titule)
Naša cena: 12,92 € posielame do 3 dní
17.
Dejiny sveta od A po Z
Marek Budaj  ·  Príroda (2013)
Bohato farebne ilustrovaná encyklopédia je vynikajúcou pomôckou pre všetkých, ktorí sa chcú rýchlo zorientovať v celosvetových dejinách... (viac o titule)
Naša cena: 14,95 € posielame do 4 dní
18.
Vzdelaní príbuzní
Vladimír Leksa-Pichanič  ·  Perfekt (2013)
NA SKLADE  
Názov Vzdelaní príbuzní triafa presne. Nie je v ňom preklep. Kniha je o ľuďoch, ktorí nám vôbec nie sú vzdialení, aj keď sme na nich pozabudli – narodili sa, vyrástli alebo pracovali na Slovensku a boli dobrodením pre celú spoločnosť... (viac o titule)
Naša cena: 6,09 €  (teda ušetríte 30%) posielame do 2 dní
19.
Premeny osvety a vybraných školských výchovno-vzdelávacích prostriedkov na Slovensku (1918-1939)
Ľubica Kázmerová a kolektív  ·  VEDA, Historický ústav SAV (2017)
V priebehu rokov 1918 - 1939 došlo na Slovensku k nebývalému rozvoju osvety a vzdelávania, rozširovaniu siete škôl a využívaniu nových výchovno-vzdelávacích prostriedkov v osvete a školskej... (viac o titule)
Naša cena: 10,45 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 9 dní
20.
Atlas svetových dejín 1
VKÚ Harmanec (2001)
Dejepisné atlasy sú určené predovšetkým pre základné školy a viacročné gymnáziá... (viac o titule)
Naša cena: 5,04 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 10 dní
Z kníh nášho detstva sa stali detské knihy - sú čoraz tenšie - kým my hrubneme. (trasser)
Aj z drobných vecí sa dajú urobiť veľké. Vďaka vašim Anjelskym drobným ste pri nákupoch na Martinus.sk darovali už 383 326,79 € na Dobrého Anjela. Ďakujeme!
Kávička