popis
Dejiny politiky

Knihy História Dejiny sveta Dejiny politiky

V podkategórii Dejiny politiky sa nachádza 50 titulov.

(zmeniť výber) všetky   (zmeniť výber) všetky  

1.
Gustáv Husák a jeho doba
Branislav Kinčok a kolektív  ·  Ústav pamäti národa (2015)
NA SKLADE  
Kolektívna monografia Gustáv Husák a jeho doba je výsledkom spoločnej práce šestnástich slovenských, českých a ruských autorov. Je výstupom z rovnomennej vedeckej konferencie, ktorú pri príležitosti 100. výročia narodenia G. Husáka zorganizoval... (viac o titule)
Naša cena: 16,34 €  (teda ušetríte 5%) posielame ihneď
2.
Úpadok a zánik Rímskej ríše
Edward Gibbon  ·  Premedia (2012)
Nadmerné rozširovanie ríše, „jed z Judey“, ako nazval kresťanstvo, a barbari – to sú podľa britského historika tri základné faktory, ktoré spôsobili pád Rímskej ríše. Jeho dielo vyniká nielen erudíciou, ale aj čítavým ironickým štýlom. „Búrka a vlny sú... (viac o titule)
Naša cena: 15,91 € posielame do 6 dní
3.
Maďarské (seba)klamy
Jerguš Ferko  ·  Matica slovenská (2010)
Kniha je venovaná slovenskej a maďarskej mládeži. J. Ferko pri svojich esejistických úvahách využil množstvo dostupných prameňov a mnohé historické fakty sa mu podarilo posunúť do zaujímavých súvislostí. (viac o titule)
Naša cena: 8,46 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 8 dní
4.
Politika
Aristoteles  ·  Kalligram (2009)
Základné dielo filozofickej a politologickej svetovej literatúry, významná pomôcka pre študentov dejín filozofie, filozofie a politológie, zasvätenie do klasických predstáv o spôsoboch a filozofii politiky... (viac o titule)
Naša cena: 8,98 € posielame do 6 dní
5.
Pramene práva na území Slovenska I.
Miriam Laclavíková, Adriana Švecová  ·  TYPI UNIVERSITATIS TYRNAVIENSIS (2007)
K vydaniu prvého zväzku viedli autorky viaceré okolnosti a podnety. Vo svojej podstate ide o prvý zväzok predpokladaného štvorzväzkového vydania prameňov k dejinám práva na našom území, ktoré bude zahŕňať v druhom zväzku obdobie od roku 1790 do roku 1918. (viac o titule)
Naša cena: 13,90 € zvyčajne posielame do 7 dní
6.
Aténska ústava
Aristoteles  ·  Kalligram (2009)
Diogenes Laertios vo svojom známom diele Životy, názory a výroky slávnych filozofov zaradil do zoznamu Aristotelových prác aj spis Ústavy 158 obcí, ktorý skúma demokratické, oligarchické a aristokratické zriadenie, kráľovstvo i tyraniu... (viac o titule)
Naša cena: 12,35 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 6 dní
7.
Dejiny štátu a práva na území Slovenska I.
Peter Mosný, Miriam Laclavíková  ·  Wolters Kluwer (2016)
NA SKLADE  
Druhé prepracované a rozšírené vydanie učebného textu nadväzuje na snahu spoluautorov predstaviť slovenskú národnoštátoprávnu históriu nielen v stručnejšej, ale súčasne aj... (viac o titule)
Naša cena: 11,40 €  (teda ušetríte 5%) posielame ihneď
8.
Lesk a tiene hospodárskeho rozvoja Slovenska v rokoch 1939 – 1941
Peter Mičko, Ľudovít Hallon a kolektív  ·  Spolok Slovákov v Poľsku (2015)
Práve monografia Lesk a tiene hospodárskeho rozvoja Slovenska v rokoch 1939 – 1941, zaoberajúca sa širším zhodnotením slovenského hospodárstva v rokoch 1938 – 1941 sa sčasti snaží o vyplnenie tohto prázdneho miesta v slovenskej historiografii. Cieľom... (viac o titule)
Naša cena: 10,55 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 11 dní
9.
Česko-slovenské porady v Luhačoviciach
Nadežda Jurčišinová  ·  VEDA, Ústav politických vied SAV (2017)
Monografia rozširuje a prehlbuje naše poznatky o česko-slovenskej vzájomnosti z obdobia pred prvou svetovou vojnou, keď boli tieto vzťahy najintenzívnejšie, koncentrované v podobe... (viac o titule)
Naša cena: 14,25 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
10.
Kecy a fakta o tzv. demokracii
Karol Ondriaš  ·  Eko-konzult (2005)
O tom, jak jsme hříčkou v rukou nadnárodních organizací kontrolujících finanční toky a druhotně i politické dění. (viac o titule)
Naša cena: 5,04 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 6 dní
11.
Medzinárodné súvislosti slovenskej otázky 1927/1936 - 1940/1944
Milan Krajčovič  ·  Slovak Academic Press (2008)
Maďarské dokumenty v porovnaní s dokumentmi v Bonne, Bukurešti, Viedni a Prahe... (viac o titule)
Naša cena: 13,19 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 8 dní
12.
Najpolitickejšia veda
Adam Hudek  ·  Historický ústav SAV (2010)
Adam Hudek, PhD, (1979), od roku 2003 pracuje v Oddelení dejín vied a techniky Historického ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Venuje sa predovšetkým dejinám a teórií historiografie so zameraním na český a slovenský vývoj v 20. storočí... (viac o titule)
Naša cena: 7,60 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 8 dní
13.
Verejná mienka a politika
Miroslav Pekník  ·  VEDA (2008)
NA SKLADE  
V názoroch respodentov sa odráža jestvovanie pluralitných, vedeckých i laických pohľadov a hodnotení kľúčových udalostí, procesov a osobností, čo bude aj naďalej... (viac o titule)
Naša cena: 5,83 €  (teda ušetríte 5%) posielame ihneď
14.
Veľké demokracie
Winston S. Churchill  ·  Európa (2007)
Štvrtý a záverečný zväzok výnimočnej historiografickej práce nositeľa Nobelovej ceny za literatúru sira Winstona S. Churchilla. Po Napoleonovom páde sa Británia dostala do pozície nespochybniteľnej vládkyne veľkej časti sveta... (viac o titule)
Naša cena: 9,99 €  (teda ušetríte 40%) zvyčajne posielame do 8 dní
15.
Bublina americkej nadvlády
George Soros  ·  Kalligram (2004)
Odvážna, polemická kniha, v ktorej George Soros ukazuje, ako postoje niektorých ľudí vo Washingtone ohrozujú mechanizmy, ktoré nás vytvorili – kapitalizmus silného trhu, vládu zákona a našu morálnu autoritu. Je to aktuálna, naliehavá a dôkladná kritika. (viac o titule)
Naša cena: 6,64 € Tento titul je, žiaľ, vypredaný
VYPREDANÉ
Titul je vypredaný, zatiaľ sa nechystá dotlač.
16.
Komunizmus
Richard Pipes  ·  Slovart (2007)
Richard Pipes, najväčší žijúci historik moderných ruských dejín, rozpráva celý príbeh komunizmu – od jeho zárodkov cez rozpad sovietskeho impéria až po dnešok. Sleduje vyznavačov týchto myšlienok počínajúc Platónom... (viac o titule)
Naša cena: 14,95 € Tento titul je, žiaľ, vypredaný
VYPREDANÉ
Titul je vypredaný, zatiaľ sa nechystá dotlač.
17.
Maďarské podvody
Július Handžárik  ·  Eko-konzult (2009)
"Najstaršie dejiny väčšiny etník sa utápajú v temnotách staroveku či stredoveku a negramotnosti a preto si ich "moderné" národy aspoň dodatočne rady "dopisujú" rozličnými "historickými" mýtmi a legendami"... (viac o titule)
Naša cena: 5,23 €  (teda ušetríte 5%) Tento titul je, žiaľ, vypredaný
VYPREDANÉ
Titul je vypredaný, zatiaľ sa nechystá dotlač.
18.
Od Trianonu po malú vojnu
Ladislav Deák  ·  Eko-konzult (2010)
Maďarská agresia proti Slovensku v r. 1939. Postavenie Slovákov na okupovanom území. Ako sa v Maďarsku falšovali štatistiky... (viac o titule)
Naša cena: 5,23 €  (teda ušetríte 5%) Tento titul je, žiaľ, vypredaný
VYPREDANÉ
Titul je vypredaný, zatiaľ sa nechystá dotlač.
19.
Umění diplomacie
Henry Kissinger  ·  Prostor (2002)
V jedenatřiceti kapitolách se Henry Kissinger z pohledu zkušeného politika-diplomata a historika zabývá klíčovými událostmi světových dějin, počínaje dobou kardinála Richelieua přes napoleonské války a velmocenskou rovnováhu 19. století... (viac o titule)
Naša cena: 41,80 €  (teda ušetríte 8%) posielame do 6 dní
20.
Bratři - John Foster Dulles, Allen Dulles a jejich tajná světová válka
Stephen Kinzer  ·  Rybka Publishers (2016)
Americký historik a novinář Stephen Kinzer ve své faktograficky bohaté, a přitom mimořádně poutavé, ba strhující knize líčí život a působení dvou mocných bratrů, kteří ve vypjatých letech studené války formovali a řídili... (viac o titule)
Naša cena: 17,77 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 6 dní
Bola to kniha na zabíjanie času pre tých, ktorí ho majú radšej mŕtvy. (Macaualyová)
Aj z drobných vecí sa dajú urobiť veľké. Vďaka vašim Anjelskym drobným ste pri nákupoch na Martinus.sk darovali už 378 175,74 € na Dobrého Anjela. Ďakujeme!
Kávička