popis
Dejiny náboženstva

Knihy História Dejiny sveta Dejiny náboženstva

V podkategórii Dejiny náboženstva sa nachádza 99 titulov.

(zmeniť výber) všetky   (zmeniť výber) všetky  

1.
Vatikánske tajomstvá
John Thavis  ·  Ikar (2016)
Zázračné zjavenia a apokalyptické proroctvá sú javy, ktoré sa objavujú na titulných stranách a často vyvolávajú rozpory medzi koncepciou „racionálnej viery“ katolíckej cirkvi a nadšením najhorlivejších stúpencov. Fenomény ako Turínske plátno... (viac o titule)
Naša cena: 12,26 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 6 dní
2.
Evanjelici v dejinách slovenskej kultúry 3
Kolektív autorov  ·  Tranoscius (2002)
Bohatstvo histórie evanjelickej a.v. cirkvi je inšpirujúcim podnetom objavovať nepoznané a dať sa vtiahnuť do zápasu a hľadania Božieho, vloženého do tohto sveta. (viac o titule)
Naša cena: 11,95 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
3.
Antika a kresťanstvo
Jozef Resch  ·  Eko-konzult (2003)
Publikácia populárnou formou približuje čitateľovi antické pramene filozofického materializmu, racionálnej etiky a svetského humanizmu... (viac o titule)
Naša cena: 5,14 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 6 dní
4.
Kresťanský svet
Martin E. Marty  ·  Slovart (2012)
NA SKLADE  
Historik Martin Marty podáva čitateľom všetkých vierovyznaní krátku, ale výstižnú správu o kresťanstve a o tom, ako sa za dvetisíc rokov stalo najrozšírenejším náboženstvom na svete. Zobrazuje život Krista a jeho učenie a vysvetľuje, ako apoštoli šírili (viac o titule)
Naša cena: 14,20 €  (teda ušetríte 5%) posielame ihneď
5.
Jatky v Jeruzaleme
R.C. Russel  ·  Georg (2012)
Knižka zaujmavým spôsobom zachytáva prvopočiatky kresťanstva, kedy sa rodila novodobá civilizácia. (viac o titule)
Naša cena: 9,41 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 6 dní
6.
Ako bolo na počiatku
Jaro Koprda  ·  PostScriptum (2012)
Kniha prináša chronologický prierez prvými storočiami kresťanstva na Slovensku s dôrazom na veľkomoravské obdobie a misiu solúnskych bratov sv. Konštantína-Cyrila a Metoda, pričom veľkú pozornosť venuje sv. Gorazdovi. Autor tiež poukazuje na ďalší vývoj.. (viac o titule)
Naša cena: 10,93 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 8 dní
7.
1150. výročie príchodu Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu
Albín Latko  ·  Albín Latko (2013)
Vznik a vývin kresťanstva, bez odborného štúdia teológie - opierajúci sa o dostupnú literatúru, ktorá sa touto témou zaoberá. V knihe autor predkladá vlastný pohľad na kľúčové a zaujímavé udalosti, ktoré podľa neho výrazne ovplyvnili dejiny kresťanstva... (viac o titule)
Naša cena: 11,88 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 8 dní
8.
Svätý Cyril a svätý Metod
Marcel Pecník  ·  Agentúra MP (2014)
Nová publikácia o sv. Cyrilovi a sv. Metodovi prináša nový netradičný, no atraktívny pohľad na ich dielo a odkaz. Textové časti knihy, napísané populárno náučným štýlom, predstavujú život a význam vierozvestcov vo sférach kultúry... (viac o titule)
Naša cena: 14,73 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 6 dní
9.
Dejiny jezuitov
John W. O´Malley  ·  Dobrá kniha (2014)
Dejiny jezuitov sú napínavým príbehom o ľuďoch, ktorí sa podujali veľkodušne žiť podľa charizmy svätého Ignáca. Za takmer poltisícročie existencie zažila... (viac o titule)
Naša cena: 6,56 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
10.
Život Konštantína Cyrila a Život Metoda
Štefan Vragaš  ·  Karmelitánske nakladateľstvo (2013)
NA SKLADE  
Vydanie vzácnych historických životopisov svätých Cyrila a Metoda v spracovaní kňaza a jazykovedca Štefana Vragaša. Oba životopisy vznikli pravdepodobne ešte za Metodovho života v 9. storočí. Autorstvo Života Konštantína sa pripisuje Klementovi... (viac o titule)
Naša cena: 1,00 € posielame ihneď
11.
Cyrilometodský kult u Slovákov
Imrich Kružliak  ·  Vydavateľstvo Michala Vaška (2003)
Naša cena: 5,68 €  (teda ušetríte 5%) Tento titul je, žiaľ, vypredaný
VYPREDANÉ
Titul je vypredaný, zatiaľ sa nechystá dotlač.
12.
Rehole, kostoly a kláštory v Bratislave
Igor Janota  ·  Marenčin PT (2008)
knihe Rehole, kostoly a kláštory v Bratislave zaznamenáva Igor Janota rehoľné spoločenstvá od príchodu na naše územie, násilnú likvidáciu počas barbarskej noci z 13. na 14. apríla 1950... (viac o titule)
Naša cena: 8,48 €  (teda ušetríte 5%) Tento titul je, žiaľ, vypredaný
VYPREDANÉ
Titul je vypredaný, zatiaľ sa nechystá dotlač.
13.
Veľké udalosti biblických čias
Vzrušujúca výprava za ľuďmi a miestami z biblie... (viac o titule)
Naša cena: 15,73 €  (teda ušetríte 5%) Tento titul je, žiaľ, vypredaný
VYPREDANÉ
Titul je vypredaný, zatiaľ sa nechystá dotlač.
14.
Hebrejská bible a dějiny
Rolf Rendtorff  ·  Vyšehrad (2015)
Hebrejská bible, Starý zákon, je Písmem židů a první půlí Písma křesťanů. Představuje sbírku spisů, které vznikaly v průběhu více než tisíciletých... (viac o titule)
Naša cena: 17,20 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 6 dní
15.
Řecká mytologie
Computer Media (2015)
Seznamte se s medailonky 24 nejvýznamnějších bohů známých z řecké mytologie a snáze porozumíte i uměleckým dílům, která náměty z řeckých bájí zpracovávají... (viac o titule)
Naša cena: 2,05 € posielame do 6 dní
16.
Člověk bez duše, život bez smyslu
Jiří Fuchs  ·  Academia Bohemica (2016)
NA SKLADE  
Filosofická antropologie je systematické zpracování problému lidského bytí a života. V soudobém chápání oba termíny (bytí a život) ve výkladu lidské reality splývají. Důvod je v tom, že soudobé antropologické reflexe jsou... (viac o titule)
Naša cena: 24,56 €  (teda ušetríte 5%) posielame ihneď
17.
Egyptská kniha mrtvých II.
Jaromír Kozák  ·  Eminent (2002)
Druhý svazek završuje soubor textů, které dotvářejí toto zásadní duchovní dílo. Zahrnuje modlitby k bezbřehé záři, modlitby obsažené v Egyptské knize mrtvých a sbírku textových amuletů. (viac o titule)
Naša cena: 12,93 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 6 dní
18.
Encyklopedie bohů a mýtů předkolumbovské Ameriky
Božstva Olméků, Toltéků, Aztéků, Mayů, Zapotéků, Inků, ale i mnoha dalších národů Střední i Jižní Ameriky... (viac o titule)
Naša cena: 11,24 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 6 dní
19.
Pojednání o dějinách náboženství
Eliade Mircea  ·  Argo (2004)
Jedna z nejvýznamnějších prací známého rumunského badatele, pojednává o základních pojmech historie náboženství. Autor se v této knize zabývá povahou posvátna, různými typy božstev, stěžejními náboženskými symboly a jevy... (viac o titule)
Naša cena: 19,41 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 6 dní
20.
Vzestup křesťanství
Marcela Klíčová  ·  Návrat domů (2009)
I když nás od životů prvních křesťanů dělí téměř dvě tisíciletí a reálie jejich světa jsou nám dosti vzdálené, přesto nám obyvatelé antického světanejsou nepodobní: jejich snažení, těžkosti, výhry i prohry mají mnoho společného s těmi našemi... (viac o titule)
Naša cena: 8,04 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 6 dní
Spisovateľ sa musí rozhodnúť buď pre talent, alebo pre peniaze. Keď vám talent dopomôže k peniazom, v tej chvíli vám peniaze odpomôžu od talentu. (J. Steinbeck)
Aj z drobných vecí sa dajú urobiť veľké. Vďaka vašim Anjelskym drobným ste pri nákupoch na Martinus.sk darovali už 378 175,74 € na Dobrého Anjela. Ďakujeme!
Kávička