Knihy
E-knihy

Ekonomika a právo

Zúženie výberu
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
Radenie
Počet titulov: 7775
Zoradiť podľa:

Policejní technika

Jaroslav Tureček a kolektív • Aleš Čeněk, 2008

Posielame do 8 dní

Předkládaná publikace seznamuje čtenáře se šesti druhy specializovaných, profilových policejních technik, mezi něž patří nesmrticí zbraně, přístroje pro pozorování za ztížených podmínek, detektory pro bezpečnostní prohlídku osob, zavazadel a zásilek, ...

-3%
15,93 €

15,93 €

Zľava 3%

Posielame do 8 dní

Posielame do 8 dní

Výhodou publikace je komplexnost a šíře zpracovaných poznatků z oblasti řízení financí. Prezentuje nejen základní teoretické přístupy, ale i jejich uplatnění a projevy v praxi...

-5%
5,95 €

5,95 €

Zľava 5%

Posielame do 8 dní

Obec-škola-mediácia (Zborník)

Ernest Kováč a kolektív • Asociácia mediátorov Slovenska, 2015

Posielame do 10 dní

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie podáva ucelený prehľad odborných príspevkov o mediácii v obci a v školskom prostredí. Zborník je dobrým sprievodcom pre...

-5%
13,93 €

13,93 €

Zľava 5%

Posielame do 10 dní

Zákony 2016/VI

Poradca s.r.o., 2016

Posielame do piatich dní

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon o životnom prostredí, zákon o ovzduší, vodný zákon, zákon o lesoch, zákon o odpadoch...

-5%
4,75 €

4,75 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Posielame do 8 dní

Kniha se zabývá problematikou penzí, a to především penzí starobních. Toto téma je vedle své aktuálnosti natolik komplexní, že zasahuje do celé řady oborů, jako je politika, právo, sociologie, ekonomie, finance, demografie, matematika aj. (kdybychom šli..

-5%
24,11 €

24,11 €

Zľava 5%

Posielame do 8 dní

Posielame do štyroch dní

Zborník z konferencie. (2007) Je rozdelený do piatich kapitol 1. Teoreticko-metodologické aspekty exklúzie. 2. Nástroje na elimináciu a zmiernenie sociálneho...

-5%
7,32 €

7,32 €

Zľava 5%

Posielame do štyroch dní

Vypredané

Úmluva CMR (Komentář) po mnoha letech od poslední vydané publikace v 80-tých letech minulého století zohledňuje poslední názory na výklad jednotlivých ustanovení Úmluvy...

-5%
31,04 €

31,04 €

Zľava 5%

Vypredané

Posielame do štyroch dní

Nové, v poradí už 4. vydanie Obchodného zákonníka, sa v zásade pridržiava pôvodných konceptov predchádzajúcich vydaní, pričom autorský kolektív v novom komentári náležíte zohľadňuje jednak zmenený právnonormatívny základ kódexu, a jednak nové impulzy...

-5%
71,25 €

71,25 €

Zľava 5%

Posielame do štyroch dní

Aktualizácia III/2 2017

Poradca s.r.o., 2017

Posielame do 8 dní

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce po zmene zákonom č. 82/2017 Z. z. a č. 95/2017 Z. z. s účinnosťou od 1.5.2017 a 1.6.2017, Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti po zmene zákonom...

-5%
3,90 €

3,90 €

Zľava 5%

Posielame do 8 dní

Posielame do 8 dní

Kniha prináša ucelený pohľad na historický kontext založenia spoločnej európskej zahraničnej služby a logickým spôsobom vysvetľuje jej poslanie a spôsob fungovania...

-5%
13,21 €

13,21 €

Zľava 5%

Posielame do 8 dní

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

Přední odbornice na rodinné právo zachytily v učebnici právní stav k 1. lednu 2006. Zájemci o tuto problematiku jistě uvítají nejen její aktualizaci, ale i srozumitelné podání a věcný rejstřík...

-5%
12,40 €

12,40 €

Zľava 5%

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

Posielame do štyroch dní

Rekodifikácia verejného obstarávania - prvý veľký komentár k zákonu č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní na slovenskom knižnom trhu...

-5%
80,75 €

80,75 €

Zľava 5%

Posielame do štyroch dní

Posielame do štyroch dní

Po úspešnej publikácii „Trestný čin podvodu – komentár s judikatúrou“ od JUDr. Petra Šamka vydavateľstvo Wolters Kluwer prináša ďalšiu publikáciu od tohto kvalitného autora, tematicky zameranú na daňovú kriminalitu...

-5%
23,75 €

23,75 €

Zľava 5%

Posielame do štyroch dní

Právo cenných papierov

Dušan Holub • Wolters Kluwer, 2016

Posielame do štyroch dní

Druhé doplnené a prepracované vydanie. Právo cenných papierov nepatrí medzi jednoduché časti obchodného práva a rozsiahlosť právnej úpravy cenných papierov odrádza mnohých právnikov, ale rýchlosť a intenzita, s akou sa cenné papiere stá

-5%
17,10 €

17,10 €

Zľava 5%

Posielame do štyroch dní

Posielame do 8 dní

Zákon o priestupkoch vychádza v edícii Veľkých komentárov vydavateľstva EUROKÓDEX. Tento komentár určite nie je – z hľadiska časového – prvým komentárom na našom trhu, ale toho času prvý komentár so znením účinným od 1. 1. 2016. Autorský kolektív...

-5%
42,85 €

42,85 €

Zľava 5%

Posielame do 8 dní

Policajná správa

Jozef Sobihard a kolektív • Aleš Čeněk, 2013

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Publikácia sa venuje teoretickým otázkam policajného práva, právnemu postaveniu Policajného zboru, jeho úlohami, oprávneniami a povinnosťami policajtov, ako aj donucovacím prostriedkom, ktoré môžu pri výkone služby používať. Ďalej sa zaoberá výkonom...

-3%
12,74 €

12,74 €

Zľava 3%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Kapitál v 21. století

Thomas Piketty • Nakladatelství Universum, 2015

Posielame do piatich dní

Obsáhlé dílo francouzského profesora ekonomie kritizuje prohlubující se majetkovou nerovnost ve světě a spatřuje v ní jedno z největších nebezpečí současného systému. Autor, který shromažďování nejrůznějších dat a jejich vyhodnocování...

-5%
34,53 €

34,53 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Posielame do 8 dní

Publikácia je 2. rozšíreným vydaním učebnice trestného práva procesného z roku 2011. V jej jednotlivých kapitolách sú rozpracované základné pojmy a inštitúty trestného práva procesného, ako sú zásady a subjekty trestného konania...

-5%
21,88 €

21,88 €

Zľava 5%

Posielame do 8 dní

Hospodárska politika

Ján Lukačik • Sprint dva, 2013

Posielame do 8 dní

Autori vysokoškolskej učebnice v štruktúrovanom obsahu vychádzajú z hľadiska makroekonomickej teórie, sledujú cieľ programovo popisovať ekonomické...

16,20 €

16,20 €

Posielame do 8 dní

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

The system that governs how money works, with its brokers and middlemen, has stayed roughly the same for centuries. Now there's an alternative, and it puts us on the cusp of a revolution that could reshape our world. At the heart of this lie ...

-5%
11,35 €

11,35 €

Zľava 5%

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne