Knihy
E-knihy

Ekonomika a právo

Zúženie výberu
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
Radenie
Počet titulov: 8154
Zoradiť podľa:

Posielame do 9 dní

Úplné znenie ústavy SR a ostatných ústavných zákonov vrátane výkladov Ústavného súdu SR k jednotlivým ustanoveniam Ústavy.

-5%
3,14 €

3,14 €

Zľava 5%

Posielame do 9 dní

Trestné právo po novelách

Poradca s.r.o., 2015

Posielame do 9 dní

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Trestné právo po novelách - aktuálne znenie zákonov: Zákon o priestupkoch, Trestný zákon, Trestný poriadok, Zákon o policajnom zbore...

2,50 €

2,50 €

Posielame do 9 dní

Na sklade posledné kusy

Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z.z., zákona č. 177/2004 Z.z., zákona č. 191/2004 Z.z., zákona č. 391/2004 Z.z., zákona č. 538/2004 Z.z., zákona č. 539/2004 Z.z., zákona č. 659/2004 Z.z., zákona č. 68/2005 Z.z., zákona č.

3,95 €

3,95 €

Na sklade posledné kusy

Judikatúra vo veciach zabezpečenia záväzkov

Edmund Horváth • Wolters Kluwer (Iura Edition), 2013

Posielame do piatich dní

Kniha prináša výber publikovaných aj nepublikovaných súdnych rozhodnutí na tému zabezpečenia záväzkov, ktoré môžu byť nápomocné v slovenskej právnej praxi. Pri nepulibkovaných rozhodnutiach bola vytvorená aj právna veta a pri niektorých rozhodnutiach...

-5%
19,00 €

19,00 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Publikácia približuje požiadavky na vykazovanie finančných nástrojov komerčných bánk podľa medzinárodných štandardov finančného vykazovania. Základné nároky vyplývajúce z...

-5%
17,96 €

17,96 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do 11 dní

Vysokoškolská učebnica Finančné právo I. časť je povinným učebným textom pre študentov Právnickej fakulty UMB Banská Bystrica. Obsahuje teoretické otázky finančného práva ako samostatného právneho odvetvia a súčasne sa zaoberá historickými aspektami...

-5%
16,15 €

16,15 €

Zľava 5%

Posielame do 11 dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Exekučného poriadku, zákona č. 233/1995 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2018, so zvýraznenými zmenami poslednej novelizácie...

-5%
3,71 €

3,71 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Trh práce na Slovensku: Analýzy a prognózy

Menbere Workie Tiruneh, Miroslav Štefánik a kolektív • Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied, 2014

Posielame do piatich dní

Jeden z kľúčových cieľov hospodárskej politiky je spojený s riešením nerovnováh na trhu práce prostredníctvom alternatívnych nástrojov politiky trhu práce. Náklady nezamestnanosti obsahujú nielen finančnú stránku, ale aj spoločenskú a sociálnopolitickú di

-5%
12,54 €

12,54 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Překlad díla profesorů vysokých škol v Heidelbergu a Stuttgartu je systematickým uvedením do sociální práce v hospicech a zařízeních s paliativní péčí...

-5%
7,26 €

7,26 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

1000 riešení 9/2017

Poradca s.r.o., 2017

Na sklade, posielame ihneď

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Paušálne výdavky, Zmeny v zákone o sociálnom poistení, ZDP, DPH, účtovníctvo, právo a podnikateľ...

2,34 €

2,34 €

Na sklade, posielame ihneď

Na sklade, objednávajte však rýchlo

"Táto monografia sa zameriava na právne aspekty zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti, informovaný súhlas pacienta a aspekty s ním spojené." ...

-5%
3,47 €

3,47 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Publikácia je rozdelená do dvoch na seba nadväzujúcich častí: všeobecnej a špeciálnej (osobitnej), vyjadrujúcich teoretickú a aplikovanú rovinu kriminológie. V závere má čitateľ možnosť uvažovať nad významom kriminológie pre činnosť právnika. Tretie...

-5%
20,09 €

20,09 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Počítačová kriminalita je najrýchlejšie sa rozvíjajúca forma trestnej činnosti. V celosvetovom meradle je počet obetí počítačovej kriminality viac ako milión ľudí denne. Ide o výnosnejší druh...

-5%
28,03 €

28,03 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

V nadväznosti na publikáciu Kúpna zmluva v obchodných vzťahoch poskytujeme ďalší prehľad judikatúry slovenských a českých súdov týkajúcej sa druhého najčastejšieho zmluvného typu zmluvy uzavieranej v obchodných záväzkových vzťahoch, a to zmluvy...

26,00 €

26,00 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do 11 dní

Cieľom tejto učebnej pomôcky nie je podať rozsiahly a vyčerpávajúci prehľad prameňov právnej histórie, ale vybrať tie, ktoré sú považované za vhodné a účelné pri štúdiu národnej právnej histórie. Predkladaný pracovný zošit je oproti predchádzajúcim vydani

-5%
9,49 €

9,49 €

Zľava 5%

Posielame do 11 dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Publikace Manipulace se zbraní při zkoušce odborné způsobilosti pro žadatele o zbrojní průkaz je učena pro žadatele o vydání zbrojního průkazu k přípravě k praktické části zkoušky odborné způsobilosti. Objasňuje základní zásady pro bezpečnou manipulaci...

-5%
5,53 €

5,53 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do piatich dní

Publikácia sa zaoberá vybranými sociálno-patologickými javmi, ktoré charakterizuje vo vzájomných príčinných súvislostiach. Najväčší priestor autor venuje...

-5%
8,27 €

8,27 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Všeobecné správne konanie (Teória a prax)

Kolektív autorov • Eurokódex, 2017

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Všeobecné správne konanie – Teória a prax, vychádza v edičnej rade JUDIKATÚRA vydavateľstva EUROKÓDEX Kniha obsahuje mimoriadne bohatú judikatúrnu zložku, v rámci ktorej autori koncentrovali svoju pozornosť nielen na súčasnú....

-5%
19,00 €

19,00 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Súvzťažnosti pre štátnu správu a samosprávu - Postupy účtovania - rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, vyššie územné celky, obce, mestá, školy, účtová osnova...

-5%
11,88 €

11,88 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

1000 riešení 5/2017

Poradca s.r.o., 2017

Posielame do piatich dní

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Exekučný poriadok po novele, Štátna služba - nový zákon, Sociálny fond, Zákonník práce, JÚ, PÚ, nehnuteľnosti, DPH...

2,34 €

2,34 €

Posielame do piatich dní