Knihy
E-knihy

Ekonomika a právo

Zrušiť
Titulov: 8404
Zúženie výberu
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
Radenie
Počet titulov: 8404
Zoradiť podľa:

Trestný čin podvodu

Peter Šamko • Wolters Kluwer (Iura Edition), 2012

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Publikácia poskytuje vyčerpávajúci výklad znakov skutkovej podstaty trestného činu podvodu ako jedného z najčastejšie páchaných trestných činov. Cieľom tejto publikácie je poskytnúť čo možno najpodrobnejší rozbor najmä znakov základnej skutkovej...

-5%
16,25 €

16,25 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do piatich dní

Využíváte Internet ke své práci? Znáte všechny možné právní dopady, které může vaše působení na webu mít? Zorientujte se v problematice internetového práva v uceleném průvodci, který tuto oblast přehledně mapuje. Zkušený autorský tým složený z...

-5%
18,99 €

18,99 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Nebýva zvykom, aby bola odborná téma spracovaná spôsobom zrozumiteľným širokému okruhu čitateľov. Len zriedka sa objaví publikácia, ktorá toto pravidlo popiera a spôsobom svojho spracovania vnesie do odbornej problematiky punc originality...

-5%
12,26 €

12,26 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do 12 dní

Publikácia je komplexným zhrnutím doterajších teoretických poznatkov a praktických skúseností z oblasti činností Policajného zboru. Súčasná policajná prax pociťuje absenciu publikácie, ktorá by vo svojom obsahu vysvetlila postupy pri výkone policajných...

-5%
20,09 €

20,09 €

Zľava 5%

Posielame do 12 dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Ďalšie, v poradí piate aktualizované vydanie publikácie má pomôcť študentom úspešne zvládnuť praktickú časť maturitnej skúšky na školách ekonomického zamerania, ktorej hlavnou súčasťou je účtovníctvo...

-5%
9,03 €

9,03 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do 12 dní

Publikace podává souhrnný a podrobný, ale přitom velmi přehledný výklad stěžejních fakt, reálií a souvislostí dějin mezinárodních vztahů od počátku lidské...

-5%
26,34 €

26,34 €

Zľava 5%

Posielame do 12 dní

Penológia

Danka Knápková a Marcela Tittlová • Wolters Kluwer, 2016

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Penológia ako jedna z vedných disciplín, objektom skúmania ktorej je trest, filozofické, etické, psychologické, pedagogické, medicínske aj technické súvislosti trestov a ochranných...

-5%
12,83 €

12,83 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do 12 dní

Medzinárodné právo súkromné už neodmysliteľne patrí k právnym odvetviam, ktorých znalosť je nevyhnutným predpokladom pre plnohodnotné profesionálne vzdelanie právnika v modernej dobe. Táto publikácia je prejavom snahy o sprístupnenie...

-5%
18,75 €

18,75 €

Zľava 5%

Posielame do 12 dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Zákon z 2. júla 2001 č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona č. 165/2002 Z. z., zákona č. 408/2002 Z. z., zákona č. 413/2002 Z. z., zákona č. 210/2003 Z. z., zákona č. 461/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona...

-5%
3,23 €

3,23 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

1000 riešení 4/2018

Poradca s.r.o., 2018

Posielame do týždňa

1200 príkladov a riešení z praxe z oblasti daní, účtovníctva, odvodov, miezd, personalistiky, práva, BOZP, odpadového hospodárstva, stavebníctva a verejnej správy...

2,34 €

2,34 €

Posielame do týždňa

1000 riešení 3/2018

Poradca s.r.o., 2018

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon o DPH - ostatná novela, Odpady po novom k 1.1.2018, ZDP, DPH, BOZP, mzdy a odvody, ZP, verejná správa, automobil v podnikaní...

-5%
2,22 €

2,22 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do 12 dní

Učebnica Sociálna práca - Kapitoly z dejín, teórie a metodiky sociálnej práce je určená študentom sociálnej práce na slovenských vysokých školách.

-2%
23,00 €

23,00 €

Zľava 2%

Posielame do 12 dní

Posielame do 9 dní

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. z 27. júna 1995 o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (Katastrálny zákon) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., Zákona...

2,20 €

2,20 €

Posielame do 9 dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

V publikácii Medzinárodné právo verejné (všeobecná a osobitná časť), tretie, doplnené a prepracované vydanie, je obsiahnutý výklad základných inštitútov a noriem medzinárodného práva (historický vývoj medzinárodného práva, vymedzenie jeho pojmu..

-5%
19,95 €

19,95 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie zákonov s právnym stavom k 15. septembru 2017: Zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine, Zákona č. 300/1993 Z.z. o mene a...

-5%
3,33 €

3,33 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do piatich dní

Predkladané komentované spracovanie ustanovení zákona o výkone väzby reaguje na aktuálnu trestnú politiku v Slovenskej republike, v ktorej inštitút väzby má síce povahu ultima ratio, no v konkrétnych prípadoch, pri existencii konkrétnych...

-5%
24,04 €

24,04 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Posielame do týždňa

K vydaniu prvého zväzku viedli autorky viaceré okolnosti a podnety. Vo svojej podstate ide o prvý zväzok predpokladaného štvorzväzkového vydania prameňov k dejinám práva na našom území, ktoré bude zahŕňať v druhom zväzku obdobie od roku 1790 do roku 1918.

13,90 €

13,90 €

Posielame do týždňa

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Exekučného poriadku, zákona č. 233/1995 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2018, so zvýraznenými zmenami poslednej novelizácie...

-5%
3,71 €

3,71 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Kniha Teorie a praxe firemních financí je vlajkovou lodí mezi ekonomickou literaturou a neměla by chybět v knihovně žádného ekonoma, studenta ekonomie či ředitele významnější firmy...

-5%
7,59 €

7,59 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Zákony 2018 I/B

Poradca s.r.o., 2018

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon o účtovníctve, Účtovné opatrenia pre PÚ a JÚ, neziskové a rozpočtové organizácie, Opatrenia pre účtovnú závierku, Správne poplatky...

-5%
5,70 €

5,70 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo


„Ten, kto nemiluje knihu, nemiluje múdrosť. Ten, kto nemiluje múdrosť, stáva sa hlupákom.“

Jan Amos Komenský