Knihy
E-knihy

Ekonomika a právo

Zúženie výberu
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
Radenie
Počet titulov: 8062
Zoradiť podľa:

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Dlhodobý majetok, náklady, zákazková výroba, finančné účty, kapitálové účty, zúčtovacie vzťahy, zásoby, dlhodobé záväzky, výnosy...

-5%
9,41 €

9,41 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do piatich dní

Publikácia obsahuje úplné znenie zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok s právnym stavom k 1. júnu 2017, so zvýraznenými zmenami poslednej novelizácie, zákonom č. 87/2017 Z.z.

-5%
3,71 €

3,71 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Ekonómia

Ján Lisý a kolektív • Wolters Kluwer, 2016

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Autori sa v publikácii zaoberajú najdôležitejšími otázkami mikroekonómie, makroekonómie a medzinárodných ekonomických vzťahov. Ponúkajú vyváženú, nezaujatú prezentáciu...

-5%
28,50 €

28,50 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

V porovnaní s predchádzajúcim 2. vydaním diela sú v tomto 3. aktualizovanom vydaní zapracované zmeny zavedené ďalšími desiatimi novelami Trestného poriadku. Tieto zmeny sa obsahovo týkajú najmä rozhodnutia o zaistených peňažných prostriedkoch...

-5%
66,50 €

66,50 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, posielame ihneď

Robert Kiyosaki poskytuje svoj pohľad na globálnu ekonomiku a zaoberá sa dôvodmi, prečo toto búrlivé obdobie predstavuje pre ľudí takú výzvu...

10,88 €

10,88 €

Na sklade, posielame ihneď

Posielame do 10 dní

Publikácia je zameraná na precvičenie všeobecných ustanovení prvej časti Obchodného zákonníka, ustanovení upravujúcich jednotlivé formy obchodných spoločností a družstvo, ...

11,53 €

11,53 €

Posielame do 10 dní

Posielame do piatich dní

Napínavá, probouzející a top aktuální kniha! ...

15,47 €

15,47 €

Posielame do piatich dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Právna úprava Exekučného poriadku od jej prijatia prešla viacerými zmenami. Jednou z najpodstatnejších zmien je zmena uskutočnená zákonom č. 2/2017 Z.z. Zmeny uskutočnené týmto zákonom je vo viacerých smeroch možné označiť za zásadné. Toho dôsledkom...

-5%
70,30 €

70,30 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do 10 dní

Vysokoškolská učebnica komplexne a systémovo objasňuje právne aspekty organizácie a fungovania verejnej správy na Slovensku, s dôrazom na medzinárodné súvislosti problematiky. Analyzuje princípy vo verejnej správe a ich ústavnoprávne aspekty, koncepcie...

-4%
24,94 €

24,94 €

Zľava 4%

Posielame do 10 dní

Posielame do 10 dní

Toto druhé - doplnené a podstatne prepracované - vydanie komentára zohľadňuje aj rozsiahlu novelizáciu vykonanú zákonom č. 94/2017 Z. z. s účinnosťou od 01. júna 2017. Právna úprava sťažnostného práva – zák. č. 9/2010 Z. z. - je veľmi dôležitá...

-5%
36,58 €

36,58 €

Zľava 5%

Posielame do 10 dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Dôraz na morálny rozmer práva a ideu spravodlivosti nachádza čoraz väčšie uplatnenie pri interpretácii, resp. aplikácii právnych noriem a, samozrejme, aj v rozhodovacej praxi súdov...

-5%
18,29 €

18,29 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Cieľom vysokoškolskej učebnice je nielen poskytnúť základné poznatky a zručnosti v oblasti postupov účtovania, ale aj získať schopnosti zvládnuť metodiku podvojného účtovníctva a poukázať na možnosti využitia účtovných informácií pri riadení...

9,98 €

9,98 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Súčasné teoretické a praktické problémy vyšetrovania z pohľadu kriminálnej a vyšetrovacej psychológie. Druhé doplnené a prepracované vydanie interdisciplinárnej odbornej monografie s názvom „Investigatívna psychológia“ funkčne...

-2%
28,99 €

28,99 €

Zľava 2%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Publikácia ponúka bohatý zdroj súhrnných a dôveryhodných informácií zo všetkých oblastí národného hospodárstva SR, ako aj medzinárodné porovnanie vybraných štatistických ukazovateľov v krajinách Európskej únie...

-4%
57,36 €

57,36 €

Zľava 4%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do 9 dní

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Dlhodobý majetok, zákazková výroba, náklady, finančné účty, kapitálové účty, zúčtovacie vzťahy, výnosy, zásoby, dlhodobé záväzky...

9,88 €

9,88 €

Posielame do 9 dní

Posielame do piatich dní

Repetitórium Európskeho práva je učebnou pomôckou, ktorá bola vytvorená s cieľom uľahčiť študentom všetkých troch stupňov univerzitného vzdelávania na právnických fakultách pochopenie základných súvislostí práva Európskej únie

10,97 €

10,97 €

Posielame do piatich dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii je dôležitým prvkom v systéme prístupu k spravodlivosti a mimosúdneho riešenia sporov. Napriek tomu, že mediácia ako alternatívny spôsob riešenia sporov má napomôcť eliminovať súčasné problémy...

11,72 €

11,72 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do 10 dní

Digesta (gr. Pándékeodai - všetko obsahujúce), je honosný názov najrozsiahlejšej a najvýznamnejšej časti kodifikácie práva východorímskeho cisára Justiniána...

-4%
47,58 €

47,58 €

Zľava 4%

Posielame do 10 dní

GDPR pro praxi

Jiří Navrátil • Aleš Čeněk, 2018

Posielame do 10 dní

Publikace si klade za cíl poskytnout základní informace týkající se GDPR čili Obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) podnikatelskému sektoru, ale i veřejné správě a neziskovým organizacím. Snahou autorského kolektivu ...

-5%
18,75 €

18,75 €

Zľava 5%

Posielame do 10 dní

Posielame do piatich dní

Novým titulem ediční řady Právo prakticky je publikace nesoucí název Bezdůvodné obohacení. Pokouší se výstižnou formou představit současnou právní...

17,63 €

17,63 €

Posielame do piatich dní