Knihy
E-knihy

Ekonomika a právo

Zrušiť
Titulov: 8512
Zúženie výberu
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
Radenie
Počet titulov: 8512
Zoradiť podľa:

Obchodné právo

Pavol Kubíček • Aleš Čeněk, 2018

Na sklade, posielame ihneď

Publikácia obsahuje výklad Obchodného zákonníka a súvisiacich predpisov, ktoré sú predmetom výučby obchodného práva, a zachytáva právny stav vydaných právnych predpisov, z ktorých niektoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2018...

-3%
26,94 €

26,94 €

Zľava 3%
Stíhame do Vianoc

Na sklade, posielame ihneď

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Publikácia DUO je určená mzdovým účtovníkom, ekonómom, audítorom, živnostníkom. V tomto čísle nájdete množstvo užitočných rád, ktoré súvisia s ukončením účtovného roka. Ide napríklad o vykonanie inventarizácie majetku, spočítanie zásob alebo evidencia...

-5%
9,51 €

9,51 €

Zľava 5%
Stíhame do Vianoc

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

Zákon č. 216/2018 Z.z. z 13. júna 2018 o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

1,90 €

1,90 €

Nestíhame do Vianoc :(

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

Ministerstvo financií SR novelizovalo opatrenia upravujúce účtovanie neziskových organizácií v sústave jednoduchého aj podvojného účtovníctva. Preto sme spracovali úplné znenia novelizovaných opatrení a zaradili ich (spolu s opatrením upravujúcim...

-5%
7,62 €

7,62 €

Zľava 5%
Nestíhame do Vianoc :(

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

Posielame do 11 dní

Prakticky spracované USB, Vám ponúka konkrétne informácie týkajúce sa nerovnomerne rozvrhnutého pracovného času z pohľadu pracovného práva a mzdového účtovníctva. Články obsahujú aj praktické príklady...

-5%
61,18 €

61,18 €

Zľava 5%
Nestíhame do Vianoc :(

Posielame do 11 dní

Posielame do 11 dní

Prakticky spracované CD, Vám ponúka konkrétne informácie týkajúce sa nerovnomerne rozvrhnutého pracovného času z pohľadu pracovného práva a mzdového účtovníctva. Články obsahujú aj praktické príklady...

-5%
56,04 €

56,04 €

Zľava 5%
Nestíhame do Vianoc :(

Posielame do 11 dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Učebné texty ponúkajú prierez problematikou účtovníctva vo verejnej správe, pričom sú orientované na vedenie účtovníctva v rozpočtových organizáciách zriadených obcou a vyšším územným celkom...

-5%
9,02 €

9,02 €

Zľava 5%
Stíhame do Vianoc

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Vademecum sociálnej práce

Beáta Balogová a Eva Žiaková • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2017

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Cieľom predloženej monografie je poskytnúť odbornej verejnosti, no najmä študentskej obci unikátne dielo, v ktorom by bolo encyklopedickým spôsobom utriedené dosiahnuté poznanie v oblasti...

-5%
26,68 €

26,68 €

Zľava 5%
Stíhame do Vianoc

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

V čase od vydania učebnice Správneho práva procesného, osobitnej časti, boli niektoré právne predpisy v oblasti správneho práva procesného novelizované a boli prijaté nové...

-5%
20,97 €

20,97 €

Zľava 5%
Stíhame do Vianoc

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Každoročne vydavateľstvo EPOS vydáva súbornú príručku Podvojné účtovníctvo podnikateľov, ktorá...

-5%
12,39 €

12,39 €

Zľava 5%
Stíhame do Vianoc

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do piatich dní

Encyklopédia daňových a nedaňových výdavkov, Aktualizované znenie pre každý rok, Abecedne zoradené heslá, Komentáre a príklady k heslám...

-5%
14,77 €

14,77 €

Zľava 5%
Stíhame do Vianoc
(Osobný odber)

Posielame do piatich dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Ďalšia publikácia z obľúbenej edície nášho vydavateľstve je venovaná rozhodovacej činnosti vo veciach záväzkových vzťahov v obchodnom práve. Publikácia obsahuje najvýznamnejšie rozhodnutia...

-5%
5,46 €

5,46 €

Zľava 5%
Stíhame do Vianoc

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, posielame ihneď

Dostáva sa Vám do rúk publikácia „Vnútorné predpisy v podvojnom účtovníctve podnikateľov“, ktorej zámerom je priblížiť význam a funkciu vnútorných predpisov pre účtovníctvo. Vnútorné predpisy sú nevyhnutným doplnením právnych predpisov v účtovníctve...

-5%
17,82 €

17,82 €

Zľava 5%
Stíhame do Vianoc

Na sklade, posielame ihneď

Posielame do troch dní

Spolu v jednej brožúre nájdete obidva spomínané významné dokumenty (ÚSTAVU SR i LISTINU ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBôD). Táto knižka by nemala chýbať v žiadnom úrade, štátnej inštitúcii, škole, obci, firme...

-5%
4,67 €

4,67 €

Zľava 5%
Stíhame do Vianoc
(Osobný odber, GLS)

Posielame do troch dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Cieľom BOZP je vytvárať systém pravidiel a požiadaviek, ktoré chránia zamestnancov a ďalšie osoby pred negatívnymi vplyvmi v pracovnom procese a upravovať...

-5%
21,63 €

21,63 €

Zľava 5%
Stíhame do Vianoc

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Repetitórium civilného procesného práva predstavuje prvú študijnú pomôcku z civilného procesného práva po jeho rekodifikácii. S účinnosťou od 1. júla 2016 platia na území Slovenskej republiky tri nové procesné kódexy, a to Civilný sporový poriadok...

25,00 €

25,00 €

Stíhame do Vianoc

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do troch dní

V roce 1956, ve věku 26 let, založil Warren Buffett společnost Buffett Partnership Limited, která fungovala do roku 1970. Během této doby napsal 33 dopisů svým obchodním partnerům. Tyto dopisy jsou vlastně kronikou jeho myšlenek a přístupů...

-5%
17,87 €

17,87 €

Zľava 5%
Stíhame do Vianoc
(Osobný odber, GLS)

Posielame do troch dní

Základy teórie štátu a práva

Daniel Krošlák a Daniel Šmihula • Wolters Kluwer (Iura Edition), 2013

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Cieľom predkladanej učebnice Základy teórie štátu a práva je poskytnúť čitateľovi zrozumiteľným spôsobom základnú orientáciu v problematike teórie štátu a práva...

-5%
6,67 €

6,67 €

Zľava 5%
Stíhame do Vianoc

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do 11 dní

Jediná publikácia za posledné desaťročie na slovenskom i českom knižnom trhu, ktorá podáva stručný ale systematický a ucelený prehľad o súčasnom stave, štruktúre a organizácii verejnej správy (štátnej správy i samosprávy) ale...

-5%
25,73 €

25,73 €

Zľava 5%
Nestíhame do Vianoc :(

Posielame do 11 dní

Kriminalistika

Ivan Šimovček a kolektív • Aleš Čeněk, 2011

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Kriminalistika je v súčasnosti etablovaným vedným odborom s bohatým teoretickým rozpracovaním a širokým spektrom využívania v súdnej, policajnej a bezpečnostnej oblasti...

-3%
19,79 €

19,79 €

Zľava 3%
Stíhame do Vianoc

Na sklade, objednávajte však rýchlo


„Čítaj, aby si žil.“

Gustave Flaubert