Knihy
E-knihy

Ekonomika a právo

Zúženie výberu
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
Radenie
Počet titulov: 8200
Zoradiť podľa:

Na sklade, posielame ihneď

Aj vďaka knihám ako Freakonomics už ekonómia nie je dávno iba suchopárnou vedou. V našich zemepisných šírkach však chýbala podobná publikácia, ktorá by pracovala aj s domácimi reáliami. Po dvoch knihách rozhovorov so známymi ekonómami Lukáš Kovanda...

-5%
9,45 €

9,45 €

Zľava 5%

Na sklade, posielame ihneď

Na sklade, objednávajte však rýchlo

V porovnaní s predchádzajúcim 2. vydaním diela sú v tomto 3. aktualizovanom vydaní zapracované zmeny zavedené ďalšími desiatimi novelami Trestného poriadku. Tieto zmeny sa obsahovo týkajú najmä rozhodnutia o zaistených peňažných prostriedkoch...

-5%
66,50 €

66,50 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

V únoru 1948 došlo ke komunistickému převratu, jenž znamenal na dlouhých čtyřicet let přerušení demokratického vývoje české společnosti. Únorovým převratem, jenž byl důsledkem uměle...

-5%
5,99 €

5,99 €

Zľava 5%

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

Na sklade, posielame ihneď

Z lepšího nahlížení do budoucnosti by měl prospěch každý, ať už jde o nákup akcií, sestavování politických opatření, uvádění nového produktu na trh, nebo jen plánování jídelníčku na týden dopředu. Lidé však obecně předpovídají budoucnost velice...

-5%
17,24 €

17,24 €

Zľava 5%

Na sklade, posielame ihneď

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Tato kniha je v současnosti první a jedinou publikací na našem trhu, která se zabývá nejen základními tématy a otázkami aplikované forenzní psychologie, ale také oblastmi hraničními, tedy interdisciplinárními, zejména trestněprávní, kriminalistickou a...

-5%
15,92 €

15,92 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do troch dní

Cílem knihy je pomoci nejširší veřejnosti porozumět logice mezinárodních standardů účetního výkaznictví a usnadnit výkladem i praktickými příklady studium i následnou aplikace těchto standardů v...

-5%
20,89 €

20,89 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

Posielame do troch dní

Súčasná právna úprava vyporiadania dlhov, predlženého dedičstva a likvidácie dedičstva je pomerne strohá a azda z tohto dôvodu aj skúsenosť súdov a notárov s týmito úkonmi v dedičskom konaní nie je veľká. Tento stav je zrejme aj dôvodom...

-5%
21,38 €

21,38 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

Posielame do troch dní

Predkladaná monografia rozoberá vybrané aktuálne témy postavenia človeka a ochrany jeho práv v ústrety novým biotechnológiám a modernej medicíne. Nastoľuje tak odborne aj celospoločensky...

-5%
19,00 €

19,00 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

Posielame do troch dní

Komentár k zákonu o obetiach trestných činov je v podmienkach Slovenskej republiky prvým komentárom k spomínanému zákonu. Autor, profesor trestného práva s mnohoročnými praktickými a teoretickými skúsenosťami a člen pracovnej skupiny Ministerstva...

-5%
32,21 €

32,21 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

Posielame do piatich dní

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Účtovná závierkza v PÚ a JÚ za rok 2016 - pokladničná kniha, účtovné prípady, výsledok hospodárenia, výročná správa...

2,00 €

2,00 €

Posielame do piatich dní

Posielame do troch dní

Trestné právo procesné patrí medzi jedno z najviac dynamicky sa rozvíjajúcich právnych odvetví a zatiaľ čo v minulosti bolo výsadou vnútroštátnej trestnej politiky, v súčasnosti je zásadným spôsobom ovplyvňované aj právom Európskej

-5%
26,13 €

26,13 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Napínavá, probouzející a top aktuální kniha! ...

15,47 €

15,47 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do troch dní

Kniha je konfrontací dvou stanovisek k tématu globalizace. V první části, nazvané Vláda hyperkultury: kosmopolitismus a západní civilizace, filozof a sociolog Gilles Lipovetsky podrobně mapuje fenomén globalizace, který datuje od zhroucení...

-5%
1,21 €

1,21 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

Posielame do troch dní

Právna úprava Exekučného poriadku od jej prijatia prešla viacerými zmenami. Jednou z najpodstatnejších zmien je zmena uskutočnená zákonom č. 2/2017 Z.z. Zmeny uskutočnené týmto zákonom je vo viacerých smeroch možné označiť za zásadné. Toho dôsledkom...

-5%
70,30 €

70,30 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

Nariadenie Rím I (Komentár)

Pavel Lacko • Wolters Kluwer, 2017

Posielame do troch dní

Napriek tomu, že nariadenie Rím I už niekoľko rokov predstavuje základnú reguláciu vzťahujúcu sa na otázku určenia rozhodného práva v zmluvných záväzkoch, nebola mu dosiaľ v odbornej literatúre venovaná vyššia pozornosť...

-4%
15,88 €

15,88 €

Zľava 4%

Posielame do troch dní

Posielame do 10 dní

Vysokoškolská učebnica komplexne a systémovo objasňuje právne aspekty organizácie a fungovania verejnej správy na Slovensku, s dôrazom na medzinárodné súvislosti problematiky. Analyzuje princípy vo verejnej správe a ich ústavnoprávne aspekty, koncepcie...

-2%
25,30 €

25,30 €

Zľava 2%

Posielame do 10 dní

Posielame do 8 dní

Zákon č. 301/2005 Z.z. z 24. mája 2005 Trestný poriadok v znení zákona č. 650/2005 Z.z., zákona č. 692/2006 Z.z., zákona č. 342/2007 Z.z., zákona č. 643/2007 Z.z., zákona č. 61/2008 Z.z., zákona č. 491/2008 Z.z., zákona č. 498/2008 Z.z., zákona č...

-5%
4,18 €

4,18 €

Zľava 5%

Posielame do 8 dní

GDPR pro praxi

Jiří Navrátil • Aleš Čeněk, 2018

Posielame do 10 dní

Publikace si klade za cíl poskytnout základní informace týkající se GDPR čili Obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) podnikatelskému sektoru, ale i veřejné správě a neziskovým organizacím. Snahou autorského kolektivu ...

-3%
19,15 €

19,15 €

Zľava 3%

Posielame do 10 dní

Posielame do 10 dní

Kniha se zabývá právními spory, které ve stavebnictví vnikají většinou v souvislosti s plněním (či neplněním) smlouvy o dílo. Jde tedy o spory mezi objednatelem a zhotovitelem stavebního díla a případně i o spory se subdodavatelem...

-5%
17,41 €

17,41 €

Zľava 5%

Posielame do 10 dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Daňová optimalizácia - základ dane, nezdaniteľné časti, účtovné obdobie, opravné položky, odpisy, rezervy, pohľadávky, dlhodobý nehmotný majetok,...

-51%
3,20 €

3,20 €

Zľava 51%

Na sklade, objednávajte však rýchlo