Knihy
E-knihy

Ekonomika a právo

Zrušiť
Titulov: 8411
Zúženie výberu
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
Radenie
Počet titulov: 8411
Zoradiť podľa:

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Napínavá, probouzející a top aktuální kniha! ...

-5%
14,73 €

14,73 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Slovník finančného práva uľahčí všetkým záujemcom o štúdium finančného práva i o finančné právo samo orientovať sa v tejto nie jednoduchej problematike omnoho racionálnejšie a pohotovejšie.

-5%
12,45 €

12,45 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Zákony 2018 II/A

Poradca s.r.o., 2018

Na sklade, posielame ihneď

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Obchodné právo, Občianske právo a Živnostenský zákon...

-5%
5,70 €

5,70 €

Zľava 5%

Na sklade, posielame ihneď

Posielame do 8 dní

Učebnica finančného práva je určená všetkým, ktorí majú záujem o toto odvetvie verejného práva, resp. ich zaujímajú právne aspekty realizácie finančných vzťahov. Konkrétnejšie toto literárne „dielko“ smeruje k...

-5%
21,76 €

21,76 €

Zľava 5%

Posielame do 8 dní

Finančná kontrola a riadenie v trhovej ekonomike

Kolektív autorov • Milliard Media, 2018

Posielame do troch dní

Predmetom záujmu v tejto publikácii sú otázky výstavby a fungovania systému finančného riadenia v trhovej ekonomike. V publikácii sú aplikované teoretické i praktické poznatky týkajúce sa kontrolného systému organizácie. Vďaka komplexnému prístupu...

-5%
19,00 €

19,00 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Daňová optimalizácia - základ dane, nezdaniteľné časti, účtovné obdobie, opravné položky, odpisy, rezervy, pohľadávky, dlhodobý nehmotný majetok,...

3,20 €

3,20 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Dejiny práva vo vzťahu k územiu Slovenska sa vyučujú v kontexte príslušnosti tohto územia a jeho obyvateľov k väčším štátnym (predštátnym) celkom. V predkladanom texte sa predstavujú dejiny štátu a orgánov pôsobiacich vo verejnej moci...

-5%
13,44 €

13,44 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pracovná pomôcka na použitie najmä v podnikateľskej praxi. Obsahom je základný podrobný rozbor predovšetkým tých ustanovení nového nariadenia, ktoré sa týkajú podnikajúcich fyzických a právnických osôb. Slovníček pojmov, textové polia s príkladmi...

7,57 €

7,57 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Správne právo procesné

Radomír Jakab a Peter Molitoris • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018

Na sklade, posielame ihneď

Vysokoškolská učebnica Správne právo procesné sa zameriava, ako to vyplýva aj z jej názvu, na analýzu správneho práva procesného a jeho inštitútov. Za tým účelom je v učebnici vymedzený pojem...

-4%
18,25 €

18,25 €

Zľava 4%

Na sklade, posielame ihneď

Posielame do 9 dní

Zákon č. 8/2009 Z.z. z 3. decembra 2008 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2009 Z.z., zákona č. 188/2009 Z.z., zákona č. 199/2009 Z.z., zákona č. 144/2010 Z.z., zákona č. 119/2011 Z.z., zákona...

6,89 €

6,89 €

Posielame do 9 dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Prvý ucelený komentár na slovenskom trhu k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679, tzv. všeobecnému nariadeniu o ochrane osobných údajov (GDPR), ktorý zrozumiteľnou a praktickou formou vysvetľuje všetky jeho pojmy a inštitúty...

-2%
42,96 €

42,96 €

Zľava 2%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Aktualizácia VI/2 2018 - úplné znenie po novele - Vodný zákon, Zákon o odpadoch, Zákon o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy, Vyhláška o rozšírenej zodpovednosti výrobcov..., Zákon o ovzduší...

4,29 €

4,29 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Repetitórium Európskeho práva je učebnou pomôckou, ktorá bola vytvorená s cieľom uľahčiť študentom všetkých troch stupňov univerzitného vzdelávania na právnických fakultách pochopenie základných súvislostí práva Európskej únie

10,97 €

10,97 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do troch dní

Pro většinu lidí jsou úvahy o mezinárodní politice diskusí za hranicí osobní zkušenosti a také trochu exkluzivním tématem pro vyvolené. I zprostředkovaný kontakt může být zavádějící: pohled na válku v televizním přenosu se podobá hranému filmu, nákup...

-2%
34,35 €

34,35 €

Zľava 2%

Posielame do troch dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Aj vďaka knihám ako Freakonomics už ekonómia nie je dávno iba suchopárnou vedou. V našich zemepisných šírkach však chýbala podobná publikácia, ktorá by pracovala aj s domácimi reáliami. Po dvoch knihách rozhovorov so známymi ekonómami Lukáš Kovanda...

-5%
9,45 €

9,45 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do 8 dní

Publikace je určena všem sestrám, které pracují v prostředí intenzivní péče i těm, které se starají o akutně nemocné pacienty na ostatních ošetřovatelských jednotkách...

18,14 €

18,14 €

Posielame do 8 dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Publikácia obsahuje viaceré dôležité medzinárodné zmluvy vzťahujúce sa na problematiku medzinárodného práva verejného. Má dve časti, pričom jej obsah pokrýva základné a dôležité okruhy problémov, ktoré sú predmetom úpravy medzinárodného práva verejného...

-5%
12,83 €

12,83 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Teória verejnej správy

Mária Adamcová • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018

Dočasne vypredané,
opäť bude 31.10.2018

Teória verejnej správy v našom akademickom prostredí nie je príliš hýčkanou a nevenuje sa jej taká pozornosť ako by to bolo žiadúce. Príčiny sú jednak v tom, že sa veľmi často zamieňa za...

-5%
9,98 €

9,98 €

Zľava 5%

Dočasne vypredané,
opäť bude 31.10.2018

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Dlhodobý majetok, náklady, zákazková výroba, finančné účty, kapitálové účty, zúčtovacie vzťahy, zásoby, dlhodobé záväzky, výnosy...

-5%
4,75 €

4,75 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do troch dní

Problematika trestnej zodpovednosti právnických osôb vyvoláva stále polemiku v kruhoch odbornej verejnosti. Jej zavedenie do nášho právneho poriadku sa ale javí ako určitá...

-5%
13,30 €

13,30 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní


„Ak kniha nemá vplyv na náš život, činy a myšlienky, potom je škoda čítať.“

Anton Pavlovič Čechov