Knihy
E-knihy

Ekonomika a právo

Zrušiť
Titulov: 8364
Zúženie výberu
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
Radenie
Počet titulov: 8364
Zoradiť podľa:

Posielame do troch dní

Pracovná pomôcka na použitie najmä v podnikateľskej praxi. Obsahom je základný podrobný rozbor predovšetkým tých ustanovení nového nariadenia, ktoré sa týkajú podnikajúcich fyzických a právnických osôb. Slovníček pojmov, textové polia s príkladmi...

7,57 €

7,57 €

Posielame do troch dní

Posielame do šiestich dní

Aktualizovaný komentár s vysvetlivkami a ucelenou judikatúrou k Trestnému zákonu k 1. 1. 2018. Kolektív renomovaných autorov pod vedením prof. JUDr. Jozefa Čentéša, PhD. predkladá odbornej a laickej verejnosti aktualizovaný komentár...

-4%
62,31 €

62,31 €

Zľava 4%

Posielame do šiestich dní

Posielame do 9 dní

Zákon č. 8/2009 Z.z. z 3. decembra 2008 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2009 Z.z., zákona č. 188/2009 Z.z., zákona č. 199/2009 Z.z., zákona č. 144/2010 Z.z., zákona č. 119/2011 Z.z., zákona...

6,89 €

6,89 €

Posielame do 9 dní

Finančná kontrola a riadenie v trhovej ekonomike

Kolektív autorov • Milliard Media, 2018

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Predmetom záujmu v tejto publikácii sú otázky výstavby a fungovania systému finančného riadenia v trhovej ekonomike. V publikácii sú aplikované teoretické i praktické poznatky týkajúce sa kontrolného systému organizácie. Vďaka komplexnému prístupu...

-5%
19,00 €

19,00 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do troch dní

V nadväznosti na vydané učebné texty zo všeobecnej časti správneho práva hmotného predkladáme učebný text, ktorý sa zaoberá osobitnou časťou správneho práva. Predpokladom pre pochopenie jednotlivých...

-15%
12,75 €

12,75 €

Zľava 15%

Posielame do troch dní

Posielame do troch dní

Učebný text je prvou podobou spracovania slovenskej štátnoprávnej histórie nielen v stručnejšej forme, ale predovšetkým čo najzrozumiteľnejším spôsobom pre široký okruh odbornej aj laickej verejnosti...

-15%
5,95 €

5,95 €

Zľava 15%

Posielame do troch dní

Posielame do 10 dní

Druhé vydanie učebnice Obchodné právo nadväzuje na prvé vydanie učebnice Základy obchodného práva 1 (Bratislava, Iura edition 2009) a Základy obchodného práva 2 (Bratislava, Iura edition 2010) s určitými zmenami. Predovšetkým ide o vydanie...

-15%
51,85 €

51,85 €

Zľava 15%

Posielame do 10 dní

Posielame do troch dní

Zmyslom štúdia rímskeho práva nie je memorovanie absolútne platných pravidiel. Jeho štúdium má naopak viesť k nadobudnutiu intelektuálnych zručností, prostredníctvom ktorých...

-15%
10,20 €

10,20 €

Zľava 15%

Posielame do troch dní

Posielame do troch dní

Tretie vydanie zbierky predstavuje základný študijný materiál o vybraných problémoch z oblasti daňovej sústavy platnej v Slovenskej republike v podobe riešených a neriešených príkladov.

-5%
9,40 €

9,40 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

Posielame do 8 dní

Trestné právo procesné patrí medzi jedno z najviac dynamicky sa rozvíjajúcich právnych odvetví a zatiaľ čo v minulosti bolo výsadou vnútroštátnej trestnej politiky, v súčasnosti je zásadným spôsobom ovplyvňované aj právom Európskej

-15%
23,38 €

23,38 €

Zľava 15%

Posielame do 8 dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. s právnym stavom k 1. februáru 2017.

-5%
4,09 €

4,09 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do šiestich dní

Cieľom vysokoškolskej učebnice je nielen poskytnúť základné poznatky a zručnosti v oblasti postupov účtovania, ale aj získať schopnosti zvládnuť metodiku podvojného účtovníctva a poukázať na možnosti využitia účtovných informácií pri riadení...

-15%
8,50 €

8,50 €

Zľava 15%

Posielame do šiestich dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Publikácia obsahuje úplné znenie zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok s právnym stavom k 1. júnu 2017, so zvýraznenými zmenami poslednej novelizácie, zákonom č. 87/2017 Z.z.

-5%
3,71 €

3,71 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Prvý ucelený komentár na slovenskom trhu k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679, tzv. všeobecnému nariadeniu o ochrane osobných údajov (GDPR), ktorý zrozumiteľnou a praktickou formou vysvetľuje všetky jeho pojmy a inštitúty...

-3%
42,51 €

42,51 €

Zľava 3%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Ústavné právo

Daniel Krošlák • Wolters Kluwer, 2016

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Predkladaná publikácia venujúca sa ústavnému právu vznikla ako výsledok niekoľkoročnej snahy pomerne širokého kolektívu strednej a mladšej generácie odborníkov a odborníčok...

-15%
29,33 €

29,33 €

Zľava 15%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Trestné právo po novelách

Poradca s.r.o., 2015

Posielame do týždňa

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Trestné právo po novelách - aktuálne znenie zákonov: Zákon o priestupkoch, Trestný zákon, Trestný poriadok, Zákon o policajnom zbore...

2,50 €

2,50 €

Posielame do týždňa

Posielame do troch dní

Problematika trestnej zodpovednosti právnických osôb vyvoláva stále polemiku v kruhoch odbornej verejnosti. Jej zavedenie do nášho právneho poriadku sa ale javí ako určitá...

-5%
13,30 €

13,30 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

Trh práce na Slovensku: Analýzy a prognózy

Menbere Workie Tiruneh, Miroslav Štefánik a kolektív • Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied, 2014

Posielame do troch dní

Jeden z kľúčových cieľov hospodárskej politiky je spojený s riešením nerovnováh na trhu práce prostredníctvom alternatívnych nástrojov politiky trhu práce. Náklady nezamestnanosti obsahujú nielen finančnú stránku, ale aj spoločenskú a sociálnopolitickú di

-5%
12,54 €

12,54 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

Posielame do troch dní

Rakouský filozof a ekonom Friedrich August von Hayek, držitel Nobelovy ceny za ekonomii z roku 1974, psal své velké dílo Právo, zákonodárství a svoboda od poloviny šedesátých do konce sedmdesátých let...

-5%
33,49 €

33,49 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

Korupcia

Peter Šoltés, László Vörös a kolektív • VEDA, 2016

Posielame do 10 dní

Predkladaná kolektívna monografia sa sústreďuje na bádateľský doteraz nie príliš frekventovaný jav – korupciu v uhorskej a slovenskej štátnej správe, parlamentných a župných...

-5%
17,10 €

17,10 €

Zľava 5%

Posielame do 10 dní


„Kniha je zrkadlo, ak sa doňho díva opica, neodrazí sa v ňom tvár apoštola.“

Georg K. Lichtenberg