Knihy
E-knihy

Ekonomika a právo

Zúženie výberu
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
Radenie
Počet titulov: 8099
Zoradiť podľa:

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Publikace analyzuje současná opatření proti karuselovým (kolotočovým) podvodům v rámci Evropské unie a porovnává je mezi sebou. Jejím cílem je navrhnout legislativní řešení...

-5%
8,12 €

8,12 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Kniha Cesta k úspěchu na burzovních trzích je překladem nejpopulárnější z knih světového experta na burzovní trhy, Steva Nisona, The Candlestick Course...

-5%
12,90 €

12,90 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

„Posudzovaná monografia prezentuje korektné interpretovanie vlastného (a na Slovensku ojedinelého) dlhodobého výskumu obetí kriminality. Pričom...

-5%
9,50 €

9,50 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do 9 dní

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Dlhodobý majetok, náklady, zákazková výroba, finančné účty, kapitálové účty, zúčtovacie vzťahy, zásoby, dlhodobé záväzky, výnosy...

-5%
9,41 €

9,41 €

Zľava 5%

Posielame do 9 dní

Teória verejnej správy

Mária Adamcová • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Teória verejnej správy v našom akademickom prostredí nie je príliš hýčkanou a nevenuje sa jej taká pozornosť ako by to bolo žiadúce. Príčiny sú jednak v tom, že sa veľmi často zamieňa za...

-5%
9,98 €

9,98 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Publikácia je zameraná na precvičenie jednotlivých ustanovení všeobecnej časti záväzkového práva so zameraním na aplikáciu ustanovení Obchodného a Občianskeho zákonníka vo vzťahoch medzi podnikateľmi, ktoré nie sú upravené v Obchodnom zákonníku...

-5%
11,12 €

11,12 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Novela daňového poriadku, Novela zákona o dani z príjmov od 1.1.2018, Daňové termíny, Účtovanie sociálneho fondu, Daňová strata FO, Opravné položky...

-5%
6,20 €

6,20 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Trestné právo procesné patrí medzi jedno z najviac dynamicky sa rozvíjajúcich právnych odvetví a zatiaľ čo v minulosti bolo výsadou vnútroštátnej trestnej politiky, v súčasnosti je zásadným spôsobom ovplyvňované aj právom Európskej

-5%
26,13 €

26,13 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

V porovnaní s predchádzajúcim 2. vydaním diela sú v tomto 3. aktualizovanom vydaní zapracované zmeny zavedené ďalšími desiatimi novelami Trestného poriadku. Tieto zmeny sa obsahovo týkajú najmä rozhodnutia o zaistených peňažných prostriedkoch...

-5%
66,50 €

66,50 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do piatich dní

Po úspechu Freakonomics jej autori čakali štyri roky, než svetu predstavili voľné pokračovanie. Autori stavajú na hlavu bežné predstavy a opäť to robia zábavne, bez ohľadu na to, či sa zaoberajú tým, prečo tak klesli ceny orálneho sexu, alebo hľadajú...

-5%
12,83 €

12,83 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Druhé vydanie učebnice Obchodné právo nadväzuje na prvé vydanie učebnice Základy obchodného práva 1 (Bratislava, Iura edition 2009) a Základy obchodného práva 2 (Bratislava, Iura edition 2010) s určitými zmenami. Predovšetkým ide o vydanie...

-5%
57,95 €

57,95 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Zákon č. 301/2005 Z.z. z 24. mája 2005 Trestný poriadok v znení zákona č. 650/2005 Z.z., zákona č. 692/2006 Z.z., zákona č. 342/2007 Z.z., zákona č. 643/2007 Z.z., zákona č. 61/2008 Z.z., zákona č. 491/2008 Z.z., zákona č. 498/2008 Z.z., zákona č...

-5%
4,18 €

4,18 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Nárast úlohy štátu vo všetkých demokratických krajinách po 2. svetovej vojne nepriniesol štátu len nový prívlastok (Welfare-State, L´Etat Providence), ale aj potrebu veľkého počtu nových právnych úprav...

-5%
18,91 €

18,91 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Kriminológia (osobitná časť)

Vladimír Čečot a kolektív • Vysoká škola Danubius, 2009

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Učebný text sa zaoberá majetkovou kriminalitou, hospodárskou kriminalitou, násilnou kriminalitou, mravnostnou kriminalitou, organizovanou kriminalitou...

1,70 €

1,70 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do piatich dní

Obchodný zákonník vychádza v edícii Veľkých komentárov vydavateľstva EUROKÓDEX. Jedinečná publikácia ponúka podrobný a praktický výklad zákona z autorského pera kolektívu renomovaných autorov z rôznych významných profesionálnych a vysokoškolských...

-5%
99,75 €

99,75 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Sociálna starostlivosť

Helena Draganová a kolektív • Osveta, 2006

Posielame do 9 dní

Učebnica podáva ucelený pohľad na ľudské bytie z pohľadu sociálnej starostlivosti. V desiatich kapitolách približuje teoretickú a aplikovanú sociálnu prácu. Definuje človeka, občana, člena spoločnosti, typy noriem, podľa ktorých sa riadia jedinci...

5,00 €

5,00 €

Posielame do 9 dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Súčasné teoretické a praktické problémy vyšetrovania z pohľadu kriminálnej a vyšetrovacej psychológie. Druhé doplnené a prepracované vydanie interdisciplinárnej odbornej monografie s názvom „Investigatívna psychológia“ funkčne...

-2%
29,07 €

29,07 €

Zľava 2%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do piatich dní

Právna úprava Exekučného poriadku od jej prijatia prešla viacerými zmenami. Jednou z najpodstatnejších zmien je zmena uskutočnená zákonom č. 2/2017 Z.z. Zmeny uskutočnené týmto zákonom je vo viacerých smeroch možné označiť za zásadné. Toho dôsledkom...

-5%
70,30 €

70,30 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Posielame do 9 dní

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Daňová optimalizácia - základ dane, nezdaniteľné časti, účtovné obdobie, opravné položky, odpisy, rezervy, pohľadávky, dlhodobý nehmotný majetok,...

-5%
6,18 €

6,18 €

Zľava 5%

Posielame do 9 dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Kniha se skládá z celkem 10 kapitol, které dále delí knihu na celkem 101 konkrétních psychologických lekcí...

-5%
34,82 €

34,82 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo