Knihy
E-knihy

Ekonomika a právo

Zrušiť
Titulov: 8411
Zúženie výberu
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
Radenie
Počet titulov: 8411
Zoradiť podľa:

Vypredané

Kniha podává praktický přehled, jak efektivně uplatňovat kvantitativní postupy a nástroje v práci manažera.

-5%
15,73 €

15,73 €

Zľava 5%

Vypredané

Vypredané

V publikaci se autor zabývá využitím a hodnocením efektivnosti informačních systémů, nikoliv vysvětlováním jejich podstaty. Druhé, aktualizované vydání.

-5%
10,50 €

10,50 €

Zľava 5%

Vypredané

Vypredané

Zvýšení konkurenceschopnosti českých firem na světových trzích je nemyslitelné bez provádění organizačních změn v jejich vnitřním prostředí.

-5%
4,23 €

4,23 €

Zľava 5%

Vypredané

Vypredané

Překlad z angličtiny.

-5%
12,07 €

12,07 €

Zľava 5%

Vypredané

Vypredané

2. přepracované vydání

-5%
16,27 €

16,27 €

Zľava 5%

Vypredané

Vypredané

Základní vysokoškolská učebnice v oblasti peněžních a kapitálových trhů, jejíhož poznatkového potenciálu mohou s úspěchem využívat nejen studenti, ale i praktici v sektoru finančnictví a peněžnictví.

-5%
31,79 €

31,79 €

Zľava 5%

Vypredané

Vypredané

Publikace renomované poradenské firmy shrnuje nejdůležitější zásady, které je nutno dodržovat v zájmu fundovaného rozhodnutí o poskytnutí úvěru.

-5%
8,89 €

8,89 €

Zľava 5%

Vypredané

Vypredané

Publikace je komplexním zpracováním problematiky daně z převodu nemovitostí. Je vysvětlena její obecná charakteristika a jednotlivé daňové prvky a současně je podána informace o její inkasní váze...

23,03 €

23,03 €

Vypredané

Vypredané

Publikace pojednává o ochraně hospodářské soutěže na trhu výrobků a služeb, o zákazu jejího vyloučení, omezení, nebo jiného jejího narušení či ohrožení. Zabývá se vývojem právní úpravy hospodářské soutěže na území České republiky od konce 19. století ...

23,97 €

23,97 €

Vypredané

Vypredané

Publikace nabízí výkladové řešení častých sporných přístupů při aplikaci zákona o obcích. Autoři publikace jsou právníci činí v oblasti teorie i praxe správního a ústavního práva. Komentář zákona o obcích byl sepsán s cílem, ...

29,80 €

29,80 €

Vypredané

Vypredané

Tento komentář k novému zákonu o Policii České republiky (zákon č. 273/2008 Sb.) představuje podrobný, především praktický zaměřený, výklad policejního práva s potřebným vysvětlením vazeb na všechny důležité související právní předpisy...

37,13 €

37,13 €

Vypredané

Řízení pracovního výkonu

Josef Koubek • Management Press, 2004

Vypredané

Řízení pracovníků a jejich pracovního výkonu ("performance management") je novou manažerskou koncepcí, kdy nadřízený uzavírá s pracovníkem smlouvu o budoucím pracovním výkonu a osvojování si potřebných schopností...

-5%
16,00 €

16,00 €

Zľava 5%

Vypredané

Vypredané

Jde o spolehlivého průvodce při prvních krocích do tajů finančních výpočtů, aniž by čtenář musel mít rozsáhlé matematické či ekonomické znalosti...

8,93 €

8,93 €

Vypredané

Vypredané

- Zákon o dani z príjmov - Zákon o dani z pridanej hodnoty - Zákon o miestych daniach - Zákon o dani z prevodu a prechodu nehnuteľností - Zákon o správe daní a poplatkov Celoročná aktualizácia v cene!

-5%
4,38 €

4,38 €

Zľava 5%

Vypredané

Vypredané

Kniha je zdrojem informací a obsahuje cca 3 000 vzorců z finanční a pojistné matematiky, které v rámci výpočtů používají odborníci i laici...

-5%
29,93 €

29,93 €

Zľava 5%

Vypredané

Vypredané

V publikácií je podrobne spracovaná problematika finančného lízingu z daňového a účtovného aspektu. Do publikácie sú zaradené aj dôležité právne predpisy upravujúce zmeny účtovania finančného prenájmu...

16,11 €

16,11 €

Vypredané

Kontrarevoluce vědy

Friedrich August Hayek • Dokořán, Liberální institut, 1995

Vypredané

F.A.Hayek, který proslul svou knihou Cesta do otroctví, obdržel Nobelovu cenu za ekonomii v roce 1974 a opět přivedl do centra pozornosti myšlenky rakouské školy jako alternativy hlavního proudu světové ekonomie...

-5%
5,14 €

5,14 €

Zľava 5%

Vypredané

Vypredané

3., přepracované vydání. Populárněhistorická práce věnující se česko-německým vztahům z hlediska minulosti, ale i budoucnosti...

13,56 €

13,56 €

Vypredané

Vypredané

Učebnice je koncipována od obecnějšího pojetí problematiky k výkladu konkrétních vybraných oblastí z bankovního řízení. Z hlediska obsahu je strukturována do tří logicky a obsahově provázaných částí...

30,55 €

30,55 €

Vypredané

Vypredané

Druhé doplněné vydání publikace Vydržení v českém právu mapuje legislativní a zejména judikatorní vývoj tohoto institutu, k němuž v období od prvního vydání došlo...

25,38 €

25,38 €

Vypredané


„Kvety a knihy sú pre mnohých práve tak nevyhnutné, ako denný chlieb.“

Honoré de Balzac