Knihy
E-knihy

Ekonomika a právo

Zúženie výberu
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
Radenie
Počet titulov: 7932
Zoradiť podľa:

Zákony V / 2015

Poradca s.r.o., 2014

Vypredané

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene... Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo...

6,22 €

6,22 €

Vypredané

Vypredané

Diskriminácia zamestnancov na pracovisku sa veľmi ťažko odhaľuje. Zamestnanec, voči ktorému smeruje diskriminácia, sa nepovažuje za dostatočne silného partnera...

13,70 €

13,70 €

Vypredané

Príručka k príprave na štúdium práva

Jaroslav Chovanec a kolektív • Slovenský inštitút vzdelávania, 2013

Vypredané

Učebná príručka pre záujemcov o štúdium práva v Slovenskej republike, ktorej autormi sú vysokoškolskí pedagógovia. Jednotlivé heslá, ktoré publikácia obsahuje

15,00 €

15,00 €

Vypredané

Vypredané

Praktický průvodce při řešení výkladových problémů vznikajících při každodenní aplikaci zákona o dani z přidané hodnoty. Šesté, aktualizované vydání...

-5%
41,90 €

41,90 €

Zľava 5%

Vypredané

Legalizace staveb

Michal Lalík • C. H. Beck, 2012

Vypredané

Publikace nabízí svému čtenáři kompletní informace z oblasti legalizace staveb. V knize jsou obsaženy veškeré právní prameny, které se legalizace stavby týkají, včetně výkladu, jak se má v praxi při legalizaci staveb postupovat. Mimo legalizaci...

26,58 €

26,58 €

Vypredané

Vypredané

Autoři komentáře vytvořili publikaci, která by mohla napomoci při praktické aplikaci jednotlivých ustanovení obecního zřízení těmi, kdo s ním nejčastěji pracují, ať už jde o...

29,25 €

29,25 €

Vypredané

Whistleblowing

Jan Pichrt • Wolters Kluwer, 2014

Vypredané

Publikace se zabývá problematikou „Whistleblowingu“, což je téma, které je v současné době vysoce aktuální a je nutno ocenit počin Právnické fakulty Univerzity...

-5%
14,71 €

14,71 €

Zľava 5%

Vypredané

Vypredané

Ucelený souhrn všech právních norem a informací, jejichž znalost je nutná k úspěšnému vykonání zkoušky odborné způsobilosti žadatele o zbrojní průkaz...

16,65 €

16,65 €

Vypredané

Vypredané

Druhý díl učebnice od autorů z katedry ústavního práva Právnické fakulty UK poprvé spojuje v jednom svazku celou materii ústavního práva...

-5%
51,30 €

51,30 €

Zľava 5%

Vypredané

Vypredané

Publikace, jejímž cílem je poskytnout přehled nejdůležitějších pojmů, sazeb, čísel, postupů a údajů z daňových zákonů a ze zákonů s nimi souvisejících. Tabulky a další přehledy jsou určeny všem, kdo potřebují snadný...

11,72 €

11,72 €

Vypredané

Vypredané

Učebnica trestného práva procesného je dielom renomovaných vysokoškolských pedagógov a významných odborníkov v oblasti trestného práva procesného. Vychádza z právnej úpravy trestného...

45,00 €

45,00 €

Vypredané

Ekonomika podniku

Štefan Cisko, Jana Štofková a kolektív • EDIS, 2013

Vypredané

Autormi publikácie sú vysokoškolskí učitelia pôsobiaci na Katedre ekonomiky a Katedre spojov Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej...

31,84 €

31,84 €

Vypredané

Poradca 7-8/2013

Poradca s.r.o., 2013

Vypredané

Publikácie obsahuje nasledovné informácie: Zákon o dani z príjmov s komentárom...daň právnickej osoby, daň fyzickej osoby, platenia dane...

9,04 €

9,04 €

Vypredané

Vypredané

Ochrana práva. Základná myšlienka ktoréhokoľvek člena našej spoločnosti v prípade, ak sa ocitne v stave ohrozenia, alebo porušenia svojho práva, či akejkoľvek inej právnej pozície. Čo však musí každý z nás podstúpiť....

16,20 €

16,20 €

Vypredané

Vypredané

Publikácia analyzuje problematiku vzťahu Ústavy Slovenskej republiky a ústavných zákonov a zameriava sa na zodpovedanie otázky prípadnej protiústavnosti ústavných zákonov. Autorka približuje vývoj ústavnoprávnej úpravy a právnej teórie od prijatia...

-5%
10,45 €

10,45 €

Zľava 5%

Vypredané

Vypredané

Svojím zameraním jedinečná publikácia ako prvá na Slovensku komplexne poskytuje informácie z oblasti právnej úpravy investičného bankovníctva. Predstavuje unikátny zdroj pre odbornú komunitu, ktorá sa v praxi zaoberá problematikou...

24,90 €

24,90 €

Vypredané

Vypredané

Druhé, podstatne doplnené a prepracované vydanie komentára k zákonu o konkurze a reštrukturalizácii je spracované s cieľom ponúknuť odbornej verejnosti širší pohľad na jednotlivé...

-5%
47,50 €

47,50 €

Zľava 5%

Vypredané

Reálné a finanční investice

Kolektív autorov • C. H. Beck, 2012

Vypredané

Reálné a finanční investice je publikace, která se zaměřuje především na investiční rozhodování podniku a na hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů.

22,27 €

22,27 €

Vypredané

Trestný čin podvodu (Komentár s judikatúrou)

Peter Šamko • Wolters Kluwer (Iura Edition), 2012

Vypredané

Publikácia poskytuje vyčerpávajúci výklad znakov skutkovej podstaty trestného činu podvodu ako jedného z najčastejšie páchaných trestných činov...

17,10 €

17,10 €

Vypredané

Vypredané

Současná kriminalistika jako vědecká disciplína je všeobecně uznávanou a etablovanou vědeckou disciplínou s bohatým teoretickým základem a širokým...

31,05 €

31,05 €

Vypredané