Knihy
E-knihy

Ekonomika a právo

Zúženie výberu
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
Radenie
Počet titulov: 7775
Zoradiť podľa:

Vypredané

Predkladaná učebná pomôcka predstavuje výsledok snáh autorov priblížiť základné poznatky o kriminológii netradičným spôsobom, a to v podobe logického usporiadania do dvadsaťjeden nosných, relatívne samostatných a logicky na seba nadväzujúcich častí...

-5%
10,45 €

10,45 €

Zľava 5%

Vypredané

Dane a Účtovníctvo 3/2015

Poradca podnikateľa, 2015

Vypredané

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Platenie preddavkov na daň z príjmov v roku 2015, Služby zdravotnej starostlivosti oslobodené od DPH, Zmeny...

-5%
9,52 €

9,52 €

Zľava 5%

Vypredané

Vypredané

Cieľom monografie je analyzovať stav decentralizácie na Slovensku, poukázať na jeho závažné nedostatky a navrhnúť model verejnej správy, ktorý by predstavoval kontinuitu doterajšieho pozitívneho vývoja, identifikoval jeho slabé stránky...

18,10 €

18,10 €

Vypredané

Vypredané

Novelizovaný zákon o DPH s aktualizovanou dôvodovou správou v úplnom znení.

2,40 €

2,40 €

Vypredané

Vypredané

Cieľom publikácie Zmluvné umenie v obchodnom práve je zrozumiteľným a jasným výkladom kľúčových pojmov obchodného práva priblížiť čitateľovi problematiku uzatvárania zmlúv a zabezpečovacích inštitútov...

18,00 €

18,00 €

Vypredané

Vypredané

Publikácia obsahuje nielen základný zákon Slovenskej republiky, teda Ústavu, ale aj ostatné ústavné zákony, ktoré platia v Slovenskej republike...

2,50 €

2,50 €

Vypredané

Vypredané

Publikace se zabývá nejčastějšími pochybeními zaměstnavatelů při plnění povinností dle zákoníku práce, jak se objevují v praxi inspektorátů práce, včetně častých chybných procesních námitek. Měla by pomoci zaměstnavatelům...

17,20 €

17,20 €

Vypredané

Poradca 1/2014

Poradca s.r.o., 2013

Vypredané

Obsahom publikácie sú nasledovné témy: Živnostenský zákon s komentárom, Výstavba nehnuteľnosti, Životné minimum, zdaňovanie dotácií...

-5%
4,29 €

4,29 €

Zľava 5%

Vypredané

Vypredané

Novelizovaný Zákon o ochrane spotrebiteľa: ZÁKON Č. 250/2007 Z.Z. Z 9. MÁJA 2007 O OCHRANE SPOTREBITEĽA A O ZMENE ZÁKONA SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY Č. 372/1990 ZB. O PRIESTUPKOCH...

1,10 €

1,10 €

Vypredané

Dane a Účtovníctvo 1/2013

Poradca podnikateľa, 2012

Vypredané

Rubriky čísla 1/2013: Daň z príjmov; Daň z pridanej hodnoty; Mzdy a odvody; Podvojné účtovníctvo; Jednoduché účtovníctvo; Verejná správa; Správa daní; ...

8,55 €

8,55 €

Vypredané

Vypredané

Autorky sa venujú rôznym oblastiam účtovníctva, a to od účtovania peňažných prostriedkov, ktoré sú nevyhnutné pri založení účtovnej jednotky, cez účtovanie jednotlivých foriem majetku, záväzkov, nákladov, výnosov,...

-5%
8,55 €

8,55 €

Zľava 5%

Vypredané

1000 riešení 5/2013

Poradca s.r.o., 2013

Vypredané

Obsahom publikácie sú nasledovné témy: Miestne dane, dane v praxi, zákonník práce, účtovníctvo JÚ a PÚ, sankcie, mzdy a odvody...

-5%
2,22 €

2,22 €

Zľava 5%

Vypredané

Vypredané

Bez svobody projevu by nebyla demokracie. Míra požívání této svobody se však mění, protože vychází z možností, které společenský či technologický vývoj nabízí. V poslední době

17,43 €

17,43 €

Vypredané

Vypredané

ZÁKON Č. 394/2012 Z.Z. Z 29. NOVEMBRA 2012 O OBMEDZENÍ PLATIEB V HOTOVOSTI s aktualizovanou dôvodovou správou v úplnom znení....

0,80 €

0,80 €

Vypredané

Vypredané

Novelizovaný zákon o dani z príjmu s aktualizovanou dôvodovou správou v úplnom znení.

-5%
2,95 €

2,95 €

Zľava 5%

Vypredané

Vypredané

Obsahom publikácie sú nasledovné témy: Zákon o zdravotnom poistení, Zákon o starobnom dôchodkovom sporení, Zákon o BOZP, Zákon o inšpekcii práce, Zákon o rodine...

2,90 €

2,90 €

Vypredané

Vypredané

Jednoduché účtovníctvo je orientované tak, aby poskytlo podklady na daňové účely – výpočet základu dane z príjmov fyzických osôb. V predkladanej publikácii sú vybraté konkrétne príklady z praxe podnikateľov,...

7,50 €

7,50 €

Vypredané

Aktualizácia V/1 2013

Poradca s.r.o., 2013

Vypredané

Obsahom publikácie sú nasledovné témy: Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon), Zákon o financovaní škôl, stredných škôl a školských zariadení, Zmena: Zákon o štátnej službe...

1,50 €

1,50 €

Vypredané

Vypredané

Predkladaná knižná publikácia svojím obsahom chce prispeť k pochopeniu základov podvojného účtovníctva a jeho metodických prostriedkov. Určená je záujemcom o zvládnutie vecných problémov účtovníctva samoštúdiom.

-5%
14,16 €

14,16 €

Zľava 5%

Vypredané

Dane a Účtovníctvo 3/2013

Poradca podnikateľa, 2013

Vypredané

Zamestnávatelia sú opäť povinní zamestnancom, ktorí ich o to požiadajú, vykonať za rok 2012 ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré je alternatívou daňového priznania...

-5%
7,46 €

7,46 €

Zľava 5%

Vypredané