Knihy
E-knihy

Ekonomika a právo

Titulov: 8255
Zúženie výberu
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
Radenie
Počet titulov: 8255
Zoradiť podľa:

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Zákon č. 185/2015 Z.z. z 1. júla 2015 Autorský zákon.

2,40 €

2,40 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do týždňa

Druhé, zcela nové a rozšířené vydání, nabízí ucelený pohled na problematiku obchodování měn. Zaměřuje se nejen na analýzu trhu, ale také na ostatní aspekty tradingu, které rozhodují o úspěchu na největším finančním trhu světa. Díky praktickým...

-5%
17,51 €

17,51 €

Zľava 5%

Posielame do týždňa

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Publikácia predstavuje zbierku rozhodnutí slovenských a českých súdov, ktoré sa venujú problematike občianskoprávnych vzťahov vznikajúcich na základe kúpnej zmluvy a zmluvy o dielo, ktoré predstavujú najfrekventovanejšie a z ekonomického hľadiska...

32,00 €

32,00 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Teória práva

Alexander Bröstl a kolektív • Aleš Čeněk, 2013

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Učebný text z teórie práva sa pokúša priblížiť a objasniť právo vo všetkých dôležitých javových formách predovšetkým študentom prvého ročníka právnického štúdia a má propedeutický charakter. Vychádza z historického vývoja názorov na pojem právo a zo...

-3%
10,92 €

10,92 €

Zľava 3%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do 12 dní

Dejiny práva vo vzťahu k územiu Slovenska sa vyučujú v kontexte príslušnosti tohto územia a jeho obyvateľov k väčším štátnym (predštátnym) celkom. V predkladanom texte sa predstavujú dejiny štátu a orgánov pôsobiacich vo verejnej moci...

-5%
13,44 €

13,44 €

Zľava 5%

Posielame do 12 dní

Posielame do 12 dní

Publikácia je zameraná na precvičenie jednotlivých ustanovení všeobecnej časti záväzkového práva so zameraním na aplikáciu ustanovení Obchodného a Občianskeho zákonníka vo vzťahoch medzi podnikateľmi, ktoré nie sú upravené v Obchodnom zákonníku...

-5%
11,12 €

11,12 €

Zľava 5%

Posielame do 12 dní

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

Európska únia zatiaľ nie je schopná garantovať energetickú bezpečnosť jej členských štátov. V danej situácii je teda na členských štátoch EÚ, vrátane Slovenskej...

8,55 €

8,55 €

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

Posielame do piatich dní

Učebnica približuje najvýznamnejšie aspekty skúmanej problematiky, od základných poznatkov cez historické súvislosti až po najvýznamnejšie medzinárodné vládne organizácie súčasnosti, doplnené inštitúciami a zoskupeniami charakterizujúcimi...

-5%
37,05 €

37,05 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Právo cenných papierov

Dušan Holub • Wolters Kluwer (Iura Edition), 2013

Posielame do 8 dní

Právo cenných papierov nepatrí medzi jednoduché časti obchodného práva. Rozsiahlosť právnej úpravy cenných papierov odrádza mnohých právnikov, ale rýchlosť a intenzita, s akou sa cenné papiere stávajú súčasťou nášho života...

-5%
6,18 €

6,18 €

Zľava 5%

Posielame do 8 dní

Posielame do piatich dní

Ako sa pripraviť na audit v mestách a obciach? Odpovede na túto otázku prináša publikácia s rovnomenným názvom, ktorá objasňuje jednotlivé kroky audítora a oblasti jeho záujmu pri získavaní audítorských dôkazov v procese auditu...

-5%
12,64 €

12,64 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Posielame do piatich dní

Skriptá sa skladajú z dvoch častí. Zatiaľ čo prvá časť tematizuje filozofické základy sociálnej práce ako akademickej disciplíny so zreteľom na problematiku...

1,70 €

1,70 €

Posielame do piatich dní

Posielame do 12 dní

Cieľom učebnice je popis a analýza najdôležitejších osobitných odvetví medzinárodného práva verejného v nadväznosti na najaktuálnejšiu vedeckú a odbornú spisbu v danej oblasti. Z uvedených odvetví je v učebnici začlenené primárne medzinárodné právo....

-5%
21,88 €

21,88 €

Zľava 5%

Posielame do 12 dní

Posielame do 8 dní

Učebnica finančného práva je určená všetkým, ktorí majú záujem o toto odvetvie verejného práva, resp. ich zaujímajú právne aspekty realizácie finančných vzťahov. Konkrétnejšie toto literárne „dielko“ smeruje k...

-5%
21,76 €

21,76 €

Zľava 5%

Posielame do 8 dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Druhé vydanie učebnice Obchodné právo nadväzuje na prvé vydanie učebnice Základy obchodného práva 1 (Bratislava, Iura edition 2009) a Základy obchodného práva 2 (Bratislava, Iura edition 2010) s určitými zmenami. Predovšetkým ide o vydanie...

-5%
57,95 €

57,95 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Súd a tvorba práva

Jozef Ratica • Eurokódex, 2009

Posielame do 12 dní

Dr. Jozef Ratica ako skúsený sudca najlepšie vedel, že „medzery“ v normách právnych predpisov sa nedajú vyplniť len logickými metódami výkladu a že súd pri ich vypĺňaní musí predovšetkým rešpektovať vôľu účastníkov právneho vzťahu...

-5%
23,75 €

23,75 €

Zľava 5%

Posielame do 12 dní

Posielame do 12 dní

podľa právneho stavu k 27. 11. 2017 (Úplne znenia zákonov 22/2017) Úplné znenie zákona č. 513/1991 Z. z. OBCHODNÝ ZÁKONNÍK Po zmene zákonom č. 264/2017 Z. z.: *Sedem nových alebo zmenených povinností pre podnikateľov: 1. Podať návrh na zrušenie....

-5%
11,72 €

11,72 €

Zľava 5%

Posielame do 12 dní

Posielame do 12 dní

Prvý komentár k zákonu o zdravotnej starostlivosti (576/2004 Z. z.) obsahuje výklad kľúčových pojmov poskytovania zdravotnej starostlivosti. Vzhľadom na skutočnosť, že tento právny predpis upravuje základné princípy poskytovania zdravotnej...

69,00 €

69,00 €

Posielame do 12 dní

Posielame do 12 dní

Predložená publikácia ponúka stručný prehľad vývoja práva v Československu v rokoch 1918 – 1992. Kapitoly pokrývajú základné právne odvetvia, rozlišované v 20. storočí v podmienkach československej právnej vedy. Pri jednotlivých právnych odvetviach...

-5%
18,99 €

18,99 €

Zľava 5%

Posielame do 12 dní

Posielame do piatich dní

Kniha Cesta k úspěchu na burzovních trzích je překladem nejpopulárnější z knih světového experta na burzovní trhy, Steva Nisona, The Candlestick Course...

-5%
12,90 €

12,90 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Posielame do piatich dní

Publikácia autorky, ktorá má bohaté skúsenosti ako pedagogička na Katedre trestného práva, kriminológie a kriminalistiky PF UK, ako aj skúsenosti z oblasti aplikácie...

-5%
10,45 €

10,45 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní


„Spisovateľ je človek, pre ktorého je písanie zložitejšie ako pre iných ľudí.“

Thomas Mann