Knihy
E-knihy

Verejné právo

Zúženie výberu
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
Radenie
Počet titulov: 2235
Zoradiť podľa:
Novinka

Posielame do 9 dní

Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (zkráceně CISG – začáteční písmena Convention International Sales of Goods) je právním nástrojem zavazujícím v současné době 85 států, který má stále více příznivců...

-15%
39,55 €

39,55 €

Zľava 15%

Posielame do 9 dní

Aktualizácia IV/2 2017

Poradca s.r.o., 2017
Novinka

Posielame do 9 dní

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania po novele zákonom č. 244/2017 Z. z. účinnosť od 1.1.2018, Opatrenie č. 219/2017 Z. z. o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2018...

1,44 €

1,44 €

Posielame do 9 dní

Novinka

Posielame do piatich dní

V oblasti ústavného práva, najmä v menších a mladších štátoch s kratšou demokratickou tradíciou, je bežné hľadať inšpirácie v systémoch, ktoré priniesla história či súčasnosť. Francúzsko spĺňa všetky parametre na to, aby bolo právom brané za referenciu...

-5%
15,20 €

15,20 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Posielame do 9 dní

Monografie "Ranivá balistika. Technické, soudně-lékařské a kriminalistické aspekty" je zaměřena do oblasti terminální balistiky malorážových střel vystřelovaných z ručních palných zbraní, kdy je projektilem zasažen cíl biologické...

-11%
35,14 €

35,14 €

Zľava 11%

Posielame do 9 dní

Na sklade, posielame ihneď

Táto publikácia bola spracovaná, aktualizovaná a doplnená s cieľom vytvoriť ucelenú a aktuálnu príručku, ktorá pomôže žiadateľovi o zbrojný preukaz pri príprave na vykonanie skúšky pred komisiou policajného útvaru...

-11%
15,49 €

15,49 €

Zľava 11%

Na sklade, posielame ihneď

Ilustrovaná ústava Slovenskej republiky

82 Book and Design Shop, 2017

Na sklade, posielame ihneď

Ilustrovaná ústava Slovenskej republiky je praktická kniha do každej domácnosti. Atraktívnou a prehľadnou formou čitateľov oboznámi s textom Ústavy Slovenskej republiky, ktorá zrozumiteľným jazykom ...

-11%
13,26 €

13,26 €

Zľava 11%

Na sklade, posielame ihneď

Posielame do 9 dní

Příprava nového trestního řádu je aktuální otázkou, kterou se trestní právníci zabývají posledních dvacet let. Přitom snahy o rekodifikaci trestního práva procesního provázejí náš právní řád již od doby vzniku Československa...

-5%
14,29 €

14,29 €

Zľava 5%

Posielame do 9 dní

Vypredané

Učebnice je dílem kolektivu autorů katedry ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a externích spolupracovníků. V souladu s tradičním...

-5%
18,75 €

18,75 €

Zľava 5%

Vypredané

Posielame do piatich dní

Publikácia nie je komplexným a systematickým prehľadom problematiky profesijnej etiky, ktorý by sprevádzali vážne teoretické konštrukcie, podrobné analýzy a zdôvodnenia. Je jej aplikáciou na advokáciu ako klasické povolanie s impozantným rodokmeňom...

-5%
6,18 €

6,18 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Státověda

Jan Filip a Jan Svatoň • Wolters Kluwer

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

22,28 €

22,28 €

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

Posielame do 9 dní

Učebnica finančného práva je určená všetkým, ktorí majú záujem o toto odvetvie verejného práva, resp. ich zaujímajú právne aspekty realizácie finančných vzťahov. Konkrétnejšie toto literárne „dielko“ smeruje k...

-5%
21,76 €

21,76 €

Zľava 5%

Posielame do 9 dní

Posielame do piatich dní

Zákon o ochrane súkromia pred odpočúvaním ustanovuje základné podmienky použitia informačno-technických prostriedkov v neprocesnej rovine. Upravuje možnosti ich využitia pre konkrétne štátne orgány (Policajný zbor, Slovenská informačná

-5%
12,83 €

12,83 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Posielame do 9 dní

Zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení zákona č. 650/2005 Z.z., zákona č. 692/2006 Z.z., zákona č. 218/2007 Z.z., zákona č. 491/2008 Z.z., zákona č. 497/2008 Z.z., zákona č. 498/2008 Z.z., zákona č. 59/2009 Z.z., zákona č. 257/2009 Z.z., zákona...

-5%
3,23 €

3,23 €

Zľava 5%

Posielame do 9 dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Príručka obsahuje všetky predpisy, ktoré poľovníci, športoví strelci a iní držitelia zbraní potrebujú ovládať pri nadobúdaní zbrojného preukazu i používaní strelných zbraní v poľovných revíroch, na strelniciach či pri výkone povolania.

-5%
3,42 €

3,42 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do piatich dní

Od 1. júla 2016 nadobúdajú účinnosť tri nové zákony - Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok, ktoré nahrádzajú...

-5%
41,80 €

41,80 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Posielame do piatich dní

Kniha od popredného slovenského odborníka na stavebné a pozemkové právo poskytuje základné informácie o všetkých dôležitých pozemkovo-právnych predpisoch a inštitúciách podľa platného práva v Slovenskej republike...

-5%
17,96 €

17,96 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Posielame do piatich dní

Súčasné teoretické a praktické problémy vyšetrovania z pohľadu kriminálnej a vyšetrovacej psychológie. Druhé doplnené a prepracované vydanie interdisciplinárnej odbornej monografie s názvom „Investigatívna psychológia“ funkčne...

-5%
28,22 €

28,22 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Posielame do piatich dní

Trestné právo procesné patrí medzi jedno z najviac dynamicky sa rozvíjajúcich právnych odvetví a zatiaľ čo v minulosti bolo výsadou vnútroštátnej trestnej politiky, v súčasnosti je zásadným spôsobom ovplyvňované aj právom Európskej

-5%
26,13 €

26,13 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Posielame do piatich dní

Druhé doplnené a aktualizované vydanieUčebné texty „Praktikum z trestného práva hmotného“ majú za cieľ naučiť študentov aplikovať teoretické poznatky získané štúdiom v praxi...

-5%
14,44 €

14,44 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Posielame do piatich dní

Repetitórium Európskeho práva je učebnou pomôckou, ktorá bola vytvorená s cieľom uľahčiť študentom všetkých troch stupňov univerzitného vzdelávania na právnických fakultách pochopenie základných súvislostí práva Európskej únie

-6%
10,39 €

10,39 €

Zľava 6%

Posielame do piatich dní