Knihy
E-knihy

Verejné právo

Zrušiť
Titulov: 2393
Zúženie výberu
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
Radenie
Počet titulov: 2393
Zoradiť podľa:

Přezkumné řízení

Jan Malast • Vydavatelství Západočeské univerzity, 2018
Novinka

Posielame do šiestich dní

Publikace je zaměřena na problematiku přezkumného řízení v procesních předpisech českého správního práva, především pak ve správním řádu.

-5%
11,12 €

11,12 €

Zľava 5%

Posielame do šiestich dní

Novinka

Posielame do 14 dní

Kniha jako jediná u nás poskytne komplexní praktické právní rady vlastníkům a správcům dřevin, vlastníkům lesů, občanům, ekologickým spolkům i obecním samosprávám, jak realizovat svá práva a plnit své právní povinnosti a jak se...

-15%
8,99 €

8,99 €

Zľava 15%

Posielame do 14 dní

Správne právo procesné

Radomír Jakab a Peter Molitoris • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018

Na sklade, posielame ihneď

Vysokoškolská učebnica Správne právo procesné sa zameriava, ako to vyplýva aj z jej názvu, na analýzu správneho práva procesného a jeho inštitútov. Za tým účelom je v učebnici vymedzený pojem...

-15%
16,15 €

16,15 €

Zľava 15%

Na sklade, posielame ihneď

Posielame do piatich dní

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. s právnym stavom k 1. januáru 2018.

-5%
2,85 €

2,85 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Právo nie je len pre právnikov. Na trhu práce v podstate nenájdeme pozície, ktoré by si nevyžadovali v menšej alebo väčšej miere znalosť a uplatňovanie práva. Preto je základná právna...

-5%
13,30 €

13,30 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, posielame ihneď

Ústava SR č. 460/1992 Zb. v znení ústavných zákonov č. 44/2017 Z. z. a ústavného zákona č. 71/2017 Z. z. s účinnosťou od 4.4.2017...

1,69 €

1,69 €

Na sklade, posielame ihneď

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

Predložené učebné texty obsahujú vybrané témy z teórie štátu, štátovedy, ústavného práva a teórie práva, v takom rozsahu a skladbe, aby poskytovali dostatok informácii študentom pre absolvovanie povinného študijného predmetu Teória

12,35 €

12,35 €

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

Na sklade, posielame ihneď

Táto publikácia bola spracovaná, aktualizovaná a doplnená s cieľom vytvoriť ucelenú a aktuálnu príručku, ktorá pomôže žiadateľovi o zbrojný preukaz pri príprave na vykonanie skúšky pred komisiou policajného útvaru...

-11%
15,49 €

15,49 €

Zľava 11%

Na sklade, posielame ihneď

Štátoveda (Učebnica)

Ľubor Cibulka • Wolters Kluwer, 2017

Posielame do 8 dní

Učebnica Štátovedy obsahuje teoretické i praktické poznatky o štáte, o jeho základoch, o fungovaní jeho ústavy, ústavného poriadku, o postavení jednotlivca a o organizácii štátnej moci v tom najširšom zmysle. Od vydania predchádzajúcej učebnice...

-5%
15,11 €

15,11 €

Zľava 5%

Posielame do 8 dní

Posielame do piatich dní

Publikácia „Judikatúra vo veciach slobodného prístupu k informáciám“ obsahuje súdne rozhodnutia, ktoré sudcovia Najvyššieho súdu SR vydali alebo použili ako interpretačné pomôcky pri súdnom prieskume zákonnosti rozhodnutí...

-5%
22,33 €

22,33 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Posielame do 12 dní

Vysokoškolská učebnica komplexne a systémovo objasňuje právne aspekty organizácie a fungovania verejnej správy na Slovensku, s dôrazom na medzinárodné súvislosti problematiky. Analyzuje princípy vo verejnej správe a ich ústavnoprávne aspekty, koncepcie...

-5%
24,56 €

24,56 €

Zľava 5%

Posielame do 12 dní

Posielame do piatich dní

Kniha od popredného slovenského odborníka na stavebné a pozemkové právo poskytuje základné informácie o všetkých dôležitých pozemkovo-právnych predpisoch a inštitúciách podľa platného práva v Slovenskej republike...

-5%
17,96 €

17,96 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Posielame do piatich dní

Publikácia „Rozpočet obce a vyššieho územného celku“ predstavuje užitočnú pomôcku pri spracovaní jedného z najdôležitejších dokumentov, ktoré sa v podmienkach územnej samosprávy spracúvajú...

-5%
10,26 €

10,26 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Zákona o správnom konaní č. 71/1967 Zb. (správny poriadok) s právnym stavom k 1. januáru 2018, so zvýraznenými zmenami...

2,20 €

2,20 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Učebnica finančného práva je určená všetkým, ktorí majú záujem o toto odvetvie verejného práva, resp. ich zaujímajú právne aspekty realizácie finančných vzťahov. Konkrétnejšie toto literárne „dielko“ smeruje k...

-5%
21,76 €

21,76 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do piatich dní

V porovnaní s predchádzajúcim 2. vydaním diela sú v tomto 3. aktualizovanom vydaní zapracované zmeny zavedené ďalšími desiatimi novelami Trestného poriadku. Tieto zmeny sa obsahovo týkajú najmä rozhodnutia o zaistených peňažných prostriedkoch...

-5%
66,50 €

66,50 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Posielame do 9 dní

Zákon č. 8/2009 Z.z. z 3. decembra 2008 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2009 Z.z., zákona č. 188/2009 Z.z., zákona č. 199/2009 Z.z., zákona č. 144/2010 Z.z., zákona č. 119/2011 Z.z., zákona...

6,89 €

6,89 €

Posielame do 9 dní

Posielame do piatich dní

Aktualizovaný komentár s vysvetlivkami a ucelenou judikatúrou k Trestnému zákonu k 1. 1. 2018. Kolektív renomovaných autorov pod vedením prof. JUDr. Jozefa Čentéša, PhD. predkladá odbornej a laickej verejnosti aktualizovaný komentár...

-4%
62,31 €

62,31 €

Zľava 4%

Posielame do piatich dní

Posielame do 12 dní

Toto druhé - doplnené a podstatne prepracované - vydanie komentára zohľadňuje aj rozsiahlu novelizáciu vykonanú zákonom č. 94/2017 Z. z. s účinnosťou od 01. júna 2017. Právna úprava sťažnostného práva – zák. č. 9/2010 Z. z. - je veľmi dôležitá...

-15%
32,73 €

32,73 €

Zľava 15%

Posielame do 12 dní

Posielame do 8 dní

Trestné právo procesné patrí medzi jedno z najviac dynamicky sa rozvíjajúcich právnych odvetví a zatiaľ čo v minulosti bolo výsadou vnútroštátnej trestnej politiky, v súčasnosti je zásadným spôsobom ovplyvňované aj právom Európskej

-15%
23,38 €

23,38 €

Zľava 15%

Posielame do 8 dní


„Keď chcete poznať pravdivú históriu, poznajte to, čo píšu porazení.“

Henry Ford