Knihy
E-knihy

Verejné právo

Titulov: 2348
Zúženie výberu
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
Radenie
Počet titulov: 2348
Zoradiť podľa:

Ústavné právo európskej únie

Tomáš Alman • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018
Novinka

Posielame do piatich dní

Vysokoškolské učebné texty sú adresne koncipované pre študentov Fakulty verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v rámci výučby vybraných predmetov čomu zodpovedajú a...

-15%
9,78 €

9,78 €

Zľava 15%

Posielame do piatich dní

Novinka

Posielame do 12 dní

Aktualizovaný komentár s vysvetlivkami a ucelenou judikatúrou k Trestnému zákonu k 1. 1. 2018. Kolektív renomovaných autorov pod vedením prof. JUDr. Jozefa Čentéša, PhD. predkladá odbornej a laickej verejnosti aktualizovaný komentár...

-15%
55,25 €

55,25 €

Zľava 15%

Posielame do 12 dní

Novinka

Posielame do 9 dní

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z.z. zo 6. júla 1993 o Policajnom zbore v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 251/1994 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z.z., zákona Národnej rady...

Posielame do 9 dní

Novinka

Posielame do piatich dní

Zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov je základným a zásadným právnym predpisom v oblasti poľnohospodárskeho práva. Jeho prijatím v roku 2003 sa v Slovenskej republike určili podmienky..

-5%
11,40 €

11,40 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Novinka

Posielame do piatich dní

Rozvoj bytového hospodárstva, bytovej výstavby súvisí s vlastníctvom bytov a s tým je spojené uspokojovanie jednej zo základných sociálnych ľudských potrieb – bývanie. Základným predpisom regulujúcim práve otázku vlastníctva bytov a nebytových...

-5%
27,46 €

27,46 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Publikácia je komplexným zhrnutím doterajších teoretických poznatkov a praktických skúseností z oblasti činností Policajného zboru. Súčasná policajná prax pociťuje absenciu publikácie, ktorá by vo svojom obsahu vysvetlila postupy pri výkone policajných...

-2%
20,69 €

20,69 €

Zľava 2%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Zákony 2018 II/B

Poradca s.r.o., 2018

Posielame do týždňa

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Súdne spory, Trestné právo, Správne právo, Ústava, Antidiskriminačný zákon, Notársky poriadok a súvisiace predpisy...

-10%
5,42 €

5,42 €

Zľava 10%

Posielame do týždňa

Na sklade, posielame ihneď

Táto publikácia bola spracovaná, aktualizovaná a doplnená s cieľom vytvoriť ucelenú a aktuálnu príručku, ktorá pomôže žiadateľovi o zbrojný preukaz pri príprave na vykonanie skúšky pred komisiou policajného útvaru...

-11%
15,49 €

15,49 €

Zľava 11%

Na sklade, posielame ihneď

Posielame do 12 dní

Dejiny práva vo vzťahu k územiu Slovenska sa vyučujú v kontexte príslušnosti tohto územia a jeho obyvateľov k väčším štátnym (predštátnym) celkom. V predkladanom texte sa predstavujú dejiny štátu a orgánov pôsobiacich vo verejnej moci...

-5%
13,44 €

13,44 €

Zľava 5%

Posielame do 12 dní

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

Európska únia zatiaľ nie je schopná garantovať energetickú bezpečnosť jej členských štátov. V danej situácii je teda na členských štátoch EÚ, vrátane Slovenskej...

8,55 €

8,55 €

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

Posielame do 8 dní

Učebnica finančného práva je určená všetkým, ktorí majú záujem o toto odvetvie verejného práva, resp. ich zaujímajú právne aspekty realizácie finančných vzťahov. Konkrétnejšie toto literárne „dielko“ smeruje k...

-5%
21,76 €

21,76 €

Zľava 5%

Posielame do 8 dní

Súd a tvorba práva

Jozef Ratica • Eurokódex, 2009

Posielame do 12 dní

Dr. Jozef Ratica ako skúsený sudca najlepšie vedel, že „medzery“ v normách právnych predpisov sa nedajú vyplniť len logickými metódami výkladu a že súd pri ich vypĺňaní musí predovšetkým rešpektovať vôľu účastníkov právneho vzťahu...

-5%
23,75 €

23,75 €

Zľava 5%

Posielame do 12 dní

Posielame do 12 dní

Predložená publikácia ponúka stručný prehľad vývoja práva v Československu v rokoch 1918 – 1992. Kapitoly pokrývajú základné právne odvetvia, rozlišované v 20. storočí v podmienkach československej právnej vedy. Pri jednotlivých právnych odvetviach...

-5%
18,99 €

18,99 €

Zľava 5%

Posielame do 12 dní

Posielame do piatich dní

Publikácia autorky, ktorá má bohaté skúsenosti ako pedagogička na Katedre trestného práva, kriminológie a kriminalistiky PF UK, ako aj skúsenosti z oblasti aplikácie...

-5%
10,45 €

10,45 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Posielame do piatich dní

Publikácia obsahuje: Colný zákon podľa právneho stavu k...

1,76 €

1,76 €

Posielame do piatich dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Tato kniha je v současnosti první a jedinou publikací na našem trhu, která se zabývá nejen základními tématy a otázkami aplikované forenzní psychologie, ale také oblastmi hraničními, tedy interdisciplinárními, zejména trestněprávní, kriminalistickou a...

-5%
15,92 €

15,92 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do piatich dní

Kniha od popredného slovenského odborníka na stavebné a pozemkové právo poskytuje základné informácie o všetkých dôležitých pozemkovo-právnych predpisoch a inštitúciách podľa platného práva v Slovenskej republike...

-5%
17,96 €

17,96 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Posielame do piatich dní

Druhé doplnené a aktualizované vydanieUčebné texty „Praktikum z trestného práva hmotného“ majú za cieľ naučiť študentov aplikovať teoretické poznatky získané štúdiom v praxi...

-5%
14,44 €

14,44 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

One Percenter Land

William C. Duncan • Radomír Fiksa, 2012

Posielame do piatich dní

Motor City Motorcycle Club má dlouhou, legendární a notoricky známou historii a přicházející profesor kriminologie Christopher Bedford se o to vše velmi zajímá. Jeho otec byl jedním ze zakládajících členů tohoto klubu, ale Christopher neviděl...

-5%
6,65 €

6,65 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Posielame do 8 dní

Zákon č. 343/2015 z.z. z 18. novembra 2015 o verejnom obstarávaní v znení zákona č. 438/2015 Z.z.

-5%
4,28 €

4,28 €

Zľava 5%

Posielame do 8 dní


„Už len pomyslenie na to, že na konci dňa na mňa čaká dobrá kniha, robí ten deň krajším.“

Kathleen Norris