Knihy
E-knihy

Verejné právo

Zúženie výberu
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
Radenie
Počet titulov: 2312
Zoradiť podľa:
Novinka

Posielame do troch dní

Parlamentná (poslanecká) imunita je na Slovensku síce predmetom politických diskusií, no odborná právnická obec jej venovala zatiaľ menej pozornosti. Publikácia je pokusom zoznámiť právnikov, politikov a laickú verejnosť s historickým vývojom ústavnej...

-5%
14,25 €

14,25 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

Na sklade, posielame ihneď

Táto publikácia bola spracovaná, aktualizovaná a doplnená s cieľom vytvoriť ucelenú a aktuálnu príručku, ktorá pomôže žiadateľovi o zbrojný preukaz pri príprave na vykonanie skúšky pred komisiou policajného útvaru...

-11%
15,49 €

15,49 €

Zľava 11%

Na sklade, posielame ihneď

Na sklade, objednávajte však rýchlo

V porovnaní s predchádzajúcim 2. vydaním diela sú v tomto 3. aktualizovanom vydaní zapracované zmeny zavedené ďalšími desiatimi novelami Trestného poriadku. Tieto zmeny sa obsahovo týkajú najmä rozhodnutia o zaistených peňažných prostriedkoch...

-5%
66,50 €

66,50 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Publikácia je komplexným zhrnutím doterajších teoretických poznatkov a praktických skúseností z oblasti činností Policajného zboru. Súčasná policajná prax pociťuje absenciu publikácie, ktorá by vo svojom obsahu vysvetlila postupy pri výkone policajných...

-5%
20,09 €

20,09 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Zákony 2018 II/B

Poradca s.r.o., 2018

Na sklade, posielame ihneď

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Súdne spory, Trestné právo, Správne právo, Ústava, Antidiskriminačný zákon, Notársky poriadok a súvisiace predpisy...

-11%
5,34 €

5,34 €

Zľava 11%

Na sklade, posielame ihneď

Na sklade, posielame ihneď

Zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení zákona č. 650/2005 Z.z., zákona č. 692/2006 Z.z., zákona č. 218/2007 Z.z., zákona č. 491/2008 Z.z., zákona č. 497/2008 Z.z., zákona č. 498/2008 Z.z., zákona č. 59/2009 Z.z., zákona č. 257/2009 Z.z., zákona č. 3

-5%
3,42 €

3,42 €

Zľava 5%

Na sklade, posielame ihneď

Správne právo hmotné (osobitná časť)

Jozef Tekeli • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2017

Na sklade, posielame ihneď

Predkladaná učebnica je základnou literatúrou pre vysokoškolské právnické vzdelávanie predmetu správne právo - osobitná časť. Obsiahnute matérie účebnice je...

-5%
16,91 €

16,91 €

Zľava 5%

Na sklade, posielame ihneď

Na sklade, posielame ihneď

Repetitórium trestného práva poskytuje základný prehľad trestného práva hmotného a procesného. Autori po kladných skúsenostiach a pozitívnych ohlasoch na predchádzajúce študijné texty „Základy trestného práva"", ktoré vyšli v niekoľkých zmenených...

-5%
13,87 €

13,87 €

Zľava 5%

Na sklade, posielame ihneď

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Verejná správa s výkonom verejnej a štátnej služby je dôležitý článok fungovania štátu, ktorý priamo zasahuje do nášho každodenného života. Preto treba neustále venovať pozornosť právnej úprave postavenia verejných a štátnych zamestnancov s cieľom...

-5%
12,16 €

12,16 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Ústavné právo Slovenskej republiky

Igor Palúš • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2016

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

Predložená učebnica Ústavného práva Slovenskej republiky je prvou učebnicou z rovnomenného študijného predmetu, ktorá vznikla na pôde Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach...

22,40 €

22,40 €

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Repetitórium civilného procesného práva predstavuje prvú študijnú pomôcku z civilného procesného práva po jeho rekodifikácii. S účinnosťou od 1. júla 2016 platia na území Slovenskej republiky tri nové procesné kódexy, a to Civilný sporový poriadok...

25,00 €

25,00 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Civilný mimosporový poriadok (Veľký komentár)

Kolektív autorov • C. H. Beck SK, 2017

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Veľký komentár Nakladateľstva C. H. Beck k Civilnému mimosporovému poriadku predstavuje najrozsiahlejší a najpodrobnejší komentár na trhu. Svojím rozsahom a obsahom dopĺňa veľký komentár k Civilnému sporovému poriadku. Publikácia prináša komplexný...

119,00 €

119,00 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Vypredané

Učebnice je dílem kolektivu autorů katedry ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a externích spolupracovníků. V souladu s tradičním...

-5%
18,75 €

18,75 €

Zľava 5%

Vypredané

Posielame do troch dní

Druhé, doplnené a prepracované, znenie komentára k správnemu poriadku posúva v určitých smeroch výklad tohoto, v praxi veľmi významného zákona, opäť...

-5%
46,55 €

46,55 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Obojstranná tabuľka vo formáte A4...

1,00 €

1,00 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do 10 dní

Nárast úlohy štátu vo všetkých demokratických krajinách po 2. svetovej vojne nepriniesol štátu len nový prívlastok (Welfare-State, L´Etat Providence), ale aj potrebu veľkého počtu nových právnych úprav...

-5%
18,91 €

18,91 €

Zľava 5%

Posielame do 10 dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Kniha obsahuje mnoho praktických tipů a rad, které čtenářům usnadní rozhodování o tom, jaký způsob financování koupě vlastní nemovitosti zvolit. Dozvědí se, zda je vhodné sáhnout po hypotéce, úvěru ze stavebního spoření či jít pro spotřebitelský úvěr...

2,00 €

2,00 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do 8 dní

Príručka obsahuje všetky predpisy, ktoré poľovníci, športoví strelci a iní držitelia zbraní potrebujú ovládať pri nadobúdaní zbrojného preukazu i používaní strelných zbraní v poľovných revíroch, na strelniciach či pri výkone povolania.

-5%
3,42 €

3,42 €

Zľava 5%

Posielame do 8 dní

Kriminológia (osobitná časť)

Vladimír Čečot a kolektív • Vysoká škola Danubius, 2009

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Učebný text sa zaoberá majetkovou kriminalitou, hospodárskou kriminalitou, násilnou kriminalitou, mravnostnou kriminalitou, organizovanou kriminalitou...

1,70 €

1,70 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Trestné právo procesné patrí medzi jedno z najviac dynamicky sa rozvíjajúcich právnych odvetví a zatiaľ čo v minulosti bolo výsadou vnútroštátnej trestnej politiky, v súčasnosti je zásadným spôsobom ovplyvňované aj právom Európskej

-5%
26,13 €

26,13 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo