Knihy
E-knihy

Obchodné právo

Zrušiť
Titulov: 675
Zúženie výberu
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
Radenie
Počet titulov: 675
Zoradiť podľa:
Novinka

Posielame do štyroch dní

Směnky jsou hojně využívaným cenným papírem, proto je vedeno mnoho soudních sporů o zaplacení směnečného nároku. Tato soudní řízení vykazují významná specifika a jsou pro jejich účastníky plné potenciálních nástrah, které...

-15%
27,66 €

27,66 €

Zľava 15%

Posielame do štyroch dní

Novinka

Posielame do štyroch dní

Druhé vydání oblíbené učebnice obchodního práva pojednává především o základních institutech obchodního práva. Výklad se soustřeďuje zejména na vymezení předmětu a systému obchodního práva, jeho principů a...

-10%
26,31 €

26,31 €

Zľava 10%

Posielame do štyroch dní

Obchodné právo

Pavol Kubíček • Aleš Čeněk, 2018

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Publikácia obsahuje výklad Obchodného zákonníka a súvisiacich predpisov, ktoré sú predmetom výučby obchodného práva, a zachytáva právny stav vydaných právnych predpisov, z ktorých niektoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2018...

-11%
24,76 €

24,76 €

Zľava 11%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Zákony 2018 II/A

Poradca s.r.o., 2018

Posielame do piatich dní

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Obchodné právo, Občianske právo a Živnostenský zákon...

-5%
5,72 €

5,72 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Prvý ucelený komentár na slovenskom trhu k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679, tzv. všeobecnému nariadeniu o ochrane osobných údajov (GDPR), ktorý zrozumiteľnou a praktickou formou vysvetľuje všetky jeho pojmy a inštitúty...

-5%
41,84 €

41,84 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do piatich dní

Z hľadiska systematického je práca dobre vystavaná a poskytuje prehľad a rýchlu orientáciu pre čitateľa... Z pohľadu koherentnosti spracúvanej témy bolo skutočne podstatné preskúmanie následkov zneužitia práva, a teda pomenovať...

19,00 €

19,00 €

Posielame do piatich dní

Posielame do štyroch dní

Zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii je dôležitým prvkom v systéme prístupu k spravodlivosti a mimosúdneho riešenia sporov. Napriek tomu, že mediácia ako alternatívny spôsob riešenia sporov má napomôcť eliminovať súčasné problémy...

5,88 €

5,88 €

Posielame do štyroch dní

Posielame do štyroch dní

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. V publikácii sú výraznené posledné novelizácie zákonom...

-5%
5,81 €

5,81 €

Zľava 5%

Posielame do štyroch dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

"Táto monografia sa zameriava na právne aspekty zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti, informovaný súhlas pacienta a aspekty s ním spojené." ...

-5%
3,48 €

3,48 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do štyroch dní

Rozhodcovské konanie nie je v aplikačnej praxi v Slovenskej republike náležite ukotvené, pričom k jeho degradácii prispeli najmä skúsenosti z minulosti, ktoré súviseli s rozhodovaním spotrebiteľských sporov v rozhodcovskom konaní...

-5%
53,94 €

53,94 €

Zľava 5%

Posielame do štyroch dní

Posielame do piatich dní

Obchodný zákonník vychádza v edícii Veľkých komentárov vydavateľstva EUROKÓDEX. Jedinečná publikácia ponúka podrobný a praktický výklad zákona z autorského pera kolektívu renomovaných autorov z rôznych významných profesionálnych

-5%
66,71 €

66,71 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Posielame do 10 dní

Piate, doplnené a aktualizované vydanie komentára k Obchodnému zákonníku reaguje na najnovšie legislatívne zmeny v oblasti obchodného práva a čitateľom ponúka ucelený a komplexný výklad jednotlivých ustanovení tohto predpisu, pričom výklad...

129,00 €

129,00 €

Posielame do 10 dní

Posielame do štyroch dní

Od prvého vydania výberu judikatúry k podielovému spoluvlastníctvu už prešlo viac ako päť rokov, vývoj judikatúry sa však nezastavil, preto sme pre vás pripravili druhé vydanie. To vám ponúka desiatky ďalších zaujímavých súdnych rozhodnutí,...

-5%
17,15 €

17,15 €

Zľava 5%

Posielame do štyroch dní

Posielame do štyroch dní

Ďalšia publikácia z obľúbenej edície nášho vydavateľstva je venovaná rozhodovacej činnosti súdov týkajúcej sa obchodných spoločností a družstva, pričom vychádza z aplikačnej praxe najmä Najvyššieho súdu SR, ale aj Najvyššieho súdu ČR...

-5%
5,43 €

5,43 €

Zľava 5%

Posielame do štyroch dní

Právo cenných papierov

Dušan Holub • Wolters Kluwer, 2016

Vypredané

Druhé doplnené a prepracované vydanie. Právo cenných papierov nepatrí medzi jednoduché časti obchodného práva a rozsiahlosť právnej úpravy cenných papierov odrádza mnohých právnikov, ale rýchlosť a intenzita, s akou sa cenné papiere stá

-5%
17,15 €

17,15 €

Zľava 5%

Vypredané

Posielame do piatich dní

Druhé, prepracované a doplnené vydanie reaguje na zmeny, ktoré nastali v právnej úprave práva duševného vlastníctva, a to najmä v súvislosti s prijatím nového Autorského zákona č. 185/2015 Z.z. Repetitórium práva duševného vlast

24,00 €

24,00 €

Posielame do piatich dní

Zákony 2017 II/A

Poradca s.r.o., 2017

Posielame do piatich dní

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Obchodné právo, Občianske právo, Autorské právo, Živnostenský zákon, Verejné obstarávanie...

3,00 €

3,00 €

Posielame do piatich dní

Posielame do štyroch dní

Ďalšia publikácia z obľúbenej edície nášho vydavateľstve je venovaná rozhodovacej činnosti vo veciach záväzkových vzťahov v obchodnom práve. Publikácia obsahuje najvýznamnejšie rozhodnutia...

-5%
5,46 €

5,46 €

Zľava 5%

Posielame do štyroch dní

Na sklade
Výpredaj

Na sklade, posielame ihneď

Nové vydání učebnice Teorie práva je aktualizovanou verzí vydání předchozího, které se osvědčilo. Proto se jeho základní struktura, rozsah a způsob výkladu nezměnily. Bylo však nutno reflektovat zvláště rekodifikaci soukromého práv

-30%
13,88 €

13,88 €

Zľava 30%

Na sklade, posielame ihneď

Posielame do 10 dní

podľa právneho stavu k 27. 11. 2017 (Úplne znenia zákonov 22/2017) Úplné znenie zákona č. 513/1991 Z. z. OBCHODNÝ ZÁKONNÍK Po zmene zákonom č. 264/2017 Z. z.: *Sedem nových alebo zmenených povinností pre podnikateľov: 1. Podať návrh na zrušenie....

-5%
11,76 €

11,76 €

Zľava 5%

Posielame do 10 dní


„Milý, píšem vám celkom nahá, lebo chcem byť jednoduchou a úprimnou“

Človek na ulici - Ivan Horváth
Človek na ulici
Ivan Horváth