Knihy
E-knihy

Súkromné právo

Zrušiť
Titulov: 2121
Zúženie výberu
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
Radenie
Počet titulov: 2121
Zoradiť podľa:
Novinka

Posielame do týždňa

Pracovnoprávne vzťahy podľa Zákonníka práce môžu vznikať len so súhlasom fyzickej osoby a zamestnávateľa. Zamestnávateľ má právo na slobodný výber zamestnancov v potrebnom počte a štruktúre a určovať podmienky a spôsob uplatnenia tohto práva...

-15%
13,22 €

13,22 €

Zľava 15%

Posielame do týždňa

Novinka

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

Publikácia vychádza v edičnej rade Komentáre vydavateľstva EUROKÓDEX a má za cieľ podať relatívne ucelený výklad právnej regulácie de lege lata. Autori sa snažili poukázať na tie najvypuklejšie, prípadne...

-15%
14,07 €

14,07 €

Zľava 15%

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

Novinka

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

Právo na spravedlivý proces je nepochybně jedním ze základních pilířů demokratických právních států. Základním posláním práva na spravedlivý proces je totiž zabezpečení potřebného procesněprávního standardu ochrany...

-15%
10,55 €

10,55 €

Zľava 15%

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

Novinka

Posielame do piatich dní

Směnky jsou hojně využívaným cenným papírem, proto je vedeno mnoho soudních sporů o zaplacení směnečného nároku. Tato soudní řízení vykazují významná specifika a jsou pro jejich účastníky plné potenciálních nástrah, které...

-15%
27,66 €

27,66 €

Zľava 15%

Posielame do piatich dní

Novinka

Posielame do piatich dní

Druhé vydání oblíbené učebnice obchodního práva pojednává především o základních institutech obchodního práva. Výklad se soustřeďuje zejména na vymezení předmětu a systému obchodního práva, jeho principů a...

-10%
26,31 €

26,31 €

Zľava 10%

Posielame do piatich dní

Na sklade, posielame ihneď

Zborník zákonov obsahuje po ostatných novelách platné od 1. 1. 2019 úplné znenie zákonov a súvisiacich právnych predpisov pre oblasť obchodného, občianskeho práva a živnostenského podnikania. Do Zákonov v ročníku 2019 sme pridali nový...

-11%
6,25 €

6,25 €

Zľava 11%

Na sklade, posielame ihneď

Na sklade, posielame ihneď

Zákony a novely zákonov k 1.1.2019. Zákon obsahuje zákon o sociálnom poistení, zákon o zdravotnom poistení, zákon o starobnom dôchodkovom sporení, zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení, zákon o rodine, zákon o sociálnych službách...

-11%
6,25 €

6,25 €

Zľava 11%

Na sklade, posielame ihneď

Posielame do piatich dní

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. s účinnosťou od 1. januára 2019, so zvýraznenými zmenami...

-5%
4,19 €

4,19 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie zákonov s právnym stavom k 15. septembru 2017: Zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine, Zákona č. 300/1993 Z.z. o mene a...

-5%
3,34 €

3,34 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, posielame ihneď

Zákonník práce z dielne vydavateľstva Nová práca, spol. s r. o. prešiel rukami popredných slovenských odborníkov na pracovné právo, a preto sa vám dostane do rúk kniha, ktorá...

-11%
13,31 €

13,31 €

Zľava 11%

Na sklade, posielame ihneď

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce s účinnosťou od 1. januára 2019, so zvýraznenými zmenami poslednej...

-11%
3,93 €

3,93 €

Zľava 11%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Vysokoškolským študentom a širokej verejnosti známe osobnosti predkladajú v poradí už štvrté vydanie, rozsahom viac ako päťstostranovú, aktuálne prepracovanú..

28,45 €

28,45 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Cieľom prvého dielu učebnej pomôcky Repetitórium z občianskeho práva hmotného s otázkami a s príkladmi je sprostredkovať základy občianskeho práva, konkrétne všeobecnú časť Občianskeho zákonníka, vecné práva a dedičské právo...

-5%
11,53 €

11,53 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Obchodné právo

Pavol Kubíček • Aleš Čeněk, 2018

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Publikácia obsahuje výklad Obchodného zákonníka a súvisiacich predpisov, ktoré sú predmetom výučby obchodného práva, a zachytáva právny stav vydaných právnych predpisov, z ktorých niektoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2018...

-11%
24,76 €

24,76 €

Zľava 11%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Zákony a novely zákonov k 1.1.2019. Zákon obsahuje zákonník práce po poslednej novele, zákon o minimálnej mzde platnej od januára 2019, zmeny v zákone o službách zamestnanosti, zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti...

-11%
6,25 €

6,25 €

Zľava 11%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do 10 dní

Repetitórium civilného procesného práva predstavuje prvú študijnú pomôcku z civilného procesného práva po jeho rekodifikácii. S účinnosťou od 1. júla 2016 platia na území Slovenskej republiky tri nové procesné kódexy, a to Civilný sporový poriadok...

25,00 €

25,00 €

Posielame do 10 dní

Posielame do piatich dní

Značný rozsah judikatúry, týkajúcej sa problematiky (ne)platnosti právnych úkonov a jej dôsledkov, neumožnil spracovať prehľad stanovísk súdnej praxe z tejto oblasti v jednej publikácii. Predkladaná publikácia preto nadväzuje na prvý diel judikatúry..

-5%
16,11 €

16,11 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Vydavateľstvo Wolters Kluwer vám prináša ďalší výber judikatúry, tentoraz na tému skončenia pracovného pomeru. Pracovný pomer je jedným zo základných

-5%
15,15 €

15,15 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Prekážky v práci

Jozef Toman • Wolters Kluwer, 2018

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Publikácia Prekážky v práci prináša komplexné spracovanie špecifickej problematiky z oblasti pracovného práva. Je zameraná na praktické problémy týkajúce sa právnej úpravy prekážok v práci na strane zamestnanca, ale aj na strane zamestnávateľa...

-5%
14,20 €

14,20 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Zákon č. 9/2010 Z.z. zo 4. decembra 2009 o sťažnostiach v znení zákona č. 289/2012 Z.z., zákona č. 386/2015 Z.z., zákona č. 125/2016 Z.z. a zákona č. 94/2017 Z.z.

1,30 €

1,30 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo


„Čítal mi a ja som sa doňho zaľúbila tak, ako keď človek zaspáva. Pomaly, pomaličky a potom zrazu úplne.“

Na vine sú hviezdy - John Green