Knihy
E-knihy

Súkromné právo

Zúženie výberu
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
Radenie
Počet titulov: 1947
Zoradiť podľa:

Zákony 2018 II/A

Poradca s.r.o., 2018
Novinka
TOP #62

Posielame do šiestich dní

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Obchodné právo, Občianske právo a Živnostenský zákon...

-15%
5,10 €

5,10 €

Zľava 15%

Posielame do šiestich dní

Zákony 2018 III/A

Poradca s.r.o., 2018
Novinka

Posielame do šiestich dní

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákonník práce, Autorský zákon, Ochrana osobných údajov...

-15%
5,10 €

5,10 €

Zľava 15%

Posielame do šiestich dní

1000 riešení 1/2018

Poradca s.r.o., 2018
Novinka

Posielame do šiestich dní

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákonník práce, Koniec roka v účtovníctve, Dane v praxi, účtovníctvo, právo a podnikateľ...

-15%
1,99 €

1,99 €

Zľava 15%

Posielame do šiestich dní

Posielame do troch dní

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Zákonníka práce s účinnosťou od 1. júla 2016, so zvýraznenými zmenami poslednej novelizácie...

-5%
3,99 €

3,99 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

Posielame do troch dní

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) vstoupilo v platnost dne 24. 5. 2016, jeho účinnost je stanovena od 25. 5. 2018. Zásadní změny v oblasti ochrany osobních údajů...

-5%
15,35 €

15,35 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

Posielame do troch dní

Predložená monografia analyzuje žalobu na obnovu konania ako súčasť systému opravných prostriedkov vytvorený v civilnom procese. Podobne ako pri ostatných opravných...

-5%
23,75 €

23,75 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

Posielame do troch dní

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. s právnym stavom k 1. februáru 2017.

-5%
3,99 €

3,99 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

Publikácia obsahuje úplné znenie zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok s právnym stavom k 1. júnu 2017, so zvýraznenými zmenami poslednej novelizácie, zákonom č. 87/2017 Z.z.

-5%
3,71 €

3,71 €

Zľava 5%

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

Posielame do troch dní

Kniha obsahuje úplné znenie zákona Civilný sporový poriadok s podrobným komentárom, úplné znenie zákona Civilný mimosporový poriadok s podrobným...

-5%
23,66 €

23,66 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

Posielame do troch dní

Publikácia obsahuje úplné znenie zákona č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2016...

-5%
5,70 €

5,70 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

Posielame do troch dní

Vydavateľstvo Wolters Kluwer pre vás pripravilo prepracované a doplnené vydanie komentára k slovenskému rodinnoprávnemu kódexu. Komentár k rodinnoprávnemu kódexu prináša komplexný výklad jednotlivých ustanovení zákona o rodine a ich vzájomné vzťahy,...

-5%
16,39 €

16,39 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

Posielame do troch dní

Od 1. júla 2016 nadobúdajú účinnosť tri nové zákony - Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok, ktoré nahrádzajú...

-5%
41,80 €

41,80 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

Posielame do 10 dní

Publikácia je zameraná na precvičenie jednotlivých ustanovení všeobecnej časti záväzkového práva so zameraním na aplikáciu ustanovení Obchodného a Občianskeho zákonníka vo vzťahoch medzi podnikateľmi, ktoré nie sú upravené v Obchodnom zákonníku...

-5%
11,12 €

11,12 €

Zľava 5%

Posielame do 10 dní

Posielame do troch dní

Právna úprava Exekučného poriadku od jej prijatia prešla viacerými zmenami. Jednou z najpodstatnejších zmien je zmena uskutočnená zákonom č. 2/2017 Z.z. Zmeny uskutočnené týmto zákonom je vo viacerých smeroch možné označiť za zásadné. Toho dôsledkom...

-5%
70,30 €

70,30 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

Posielame do troch dní

Kniha obsahuje úplné znenie zákona s rozsiahlym komentárom a judikatúrou po poslednej novele vykonanej zákonom NR SR č. 91/2016 Z. z. V poslednom období došlo k podstatným zmenám Občianskeho zákonníka a všetky zmeny sú už zachytené v tejto knihe...

-5%
30,51 €

30,51 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

Posielame do troch dní

Dôraz na morálny rozmer práva a ideu spravodlivosti nachádza čoraz väčšie uplatnenie pri interpretácii, resp. aplikácii právnych noriem a, samozrejme, aj v rozhodovacej praxi súdov...

-5%
18,29 €

18,29 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

Posielame do troch dní

V Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyšiel pod číslom 160/2015 Z. z. zákon z 21. mája 2015 Civilný sporový poriadok, ktorý nadobudne účinnosť 1. júla 2016, pričom zrušuje k tomuto dňu Občiansky súdny poriadok, ktorý viac ako polstoročie upravoval...

-5%
62,70 €

62,70 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

Posielame do 10 dní

Prvý veľký komentár C. H. Beck k základnému procesnému kódexu, akým je Civilný sporový poriadok. Komentár je výnimočný nielen svojím rozsahom, podrobnosťou...

139,00 €

139,00 €

Posielame do 10 dní

Posielame do troch dní

Nestáva sa často, aby sa zložitá téma odbornej publikácie týkala širokého okruhu čitateľov a bola navyše spracovaná zrozumiteľným jazykom. Publikácia „Ochrana osobných údajov v pracovnoprávnych vzťahoch“ je nezvyčajnou výnimkou...

-5%
15,49 €

15,49 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

Posielame do troch dní

Zamestnávatelia POZOR! Táto publikácia ako prvá na Slovensku rieši problematiku bezpečnosti práce, ochranu pred požiarmi a ochranu zdravia pri práci pre malých a stredných podnikateľov. Nájdete v nej ucelený prehľad povinností zamestnávateľov...

-5%
6,60 €

6,60 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní