Knihy
E-knihy

Súkromné právo

Zúženie výberu
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
Radenie
Počet titulov: 1927
Zoradiť podľa:

Zákony 2017/III

Poradca s.r.o., 2017

Posielame do piatich dní

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákonník práce, Zdravotné poistenie, Sociálne poistenie, Minimálna mzda, Inšpekcia práce a BOZP...

-50%
3,50 €

3,50 €

Zľava 50%

Posielame do piatich dní

Moderní civilní proces

Petr Lavický a kolektív • Masarykova univerzita, 2017

Posielame do 8 dní

Moderní civilní proces Kniha podává rozbor základních koncepčních otázek moderního civilního procesu. Autoři nejprve analyzují současný stav, v němž se české civilní právo procesní nachází a identifikují jeho základní problémy. Poté představují dvě..

-5%
11,87 €

11,87 €

Zľava 5%

Posielame do 8 dní

Vypredané

Zákon o rodine vychádza v edícii Veľkých komentárov vydavateľstva EUROKÓDEX. Publikácia ponúka podrobný a praktický výklad zákona o rodine z autorského pera skúseného advokáta Róberta Bánosa. Súčasťou komentára je ucelená judikatúra a vzory právnych...

-5%
33,25 €

33,25 €

Zľava 5%

Vypredané

Posielame do štyroch dní

Kniha obsahuje vzory rôznych zmlúv, dohôd, podaní a písomností podľa pracovného práva, ktorá je súčasťou série podobných publikácií vydaných vydavateľstvom NOVÁ PRÁCA, spol. s r. o. Je určená všetkým, ktorí...

-5%
18,91 €

18,91 €

Zľava 5%

Posielame do štyroch dní

Posielame do štyroch dní

Súčasná právna úprava vyporiadania dlhov, predlženého dedičstva a likvidácie dedičstva je pomerne strohá a azda z tohto dôvodu aj skúsenosť súdov a notárov s týmito úkonmi v dedičskom konaní nie je veľká. Tento stav je zrejme aj dôvodom...

-5%
21,38 €

21,38 €

Zľava 5%

Posielame do štyroch dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Kniha obsahuje úplné znenie zákona Civilný sporový poriadok s podrobným komentárom, úplné znenie zákona Civilný mimosporový poriadok s podrobným...

-5%
23,66 €

23,66 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do 8 dní

Autor v učebnici postupne analyzuje a komentuje podstatu a zmysel medzinárodného práva súkromného, jeho systémové zaradenie, historický vývoj, pramene, metódu úpravy všeobecne, problematiku kolíznej metódy a kolíznych noriem, problematiku zásad...

-5%
10,93 €

10,93 €

Zľava 5%

Posielame do 8 dní

Posielame do štyroch dní

Publikácia obsahuje úplné znenie zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok s právnym stavom k 1. júnu 2017, so zvýraznenými zmenami poslednej novelizácie, zákonom č. 87/2017 Z.z.

-5%
3,71 €

3,71 €

Zľava 5%

Posielame do štyroch dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Zákonníka práce s účinnosťou od 1. júla 2016, so zvýraznenými zmenami poslednej novelizácie...

-5%
3,99 €

3,99 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Teória práva

Alexander Bröstl a kolektív • Aleš Čeněk, 2013

Posielame do 8 dní

Učebný text z teórie práva sa pokúša priblížiť a objasniť právo vo všetkých dôležitých javových formách predovšetkým študentom prvého ročníka právnického štúdia a má propedeutický charakter. Vychádza z historického vývoja názorov na pojem právo a zo...

-3%
10,92 €

10,92 €

Zľava 3%

Posielame do 8 dní

Posielame do štyroch dní

Od 1. júla 2016 nadobúdajú účinnosť tri nové zákony - Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok, ktoré nahrádzajú...

-5%
41,80 €

41,80 €

Zľava 5%

Posielame do štyroch dní

Posielame do štyroch dní

Vydavateľstvo Wolters Kluwer pre vás pripravilo prepracované a doplnené vydanie komentára k slovenskému rodinnoprávnemu kódexu. Komentár k rodinnoprávnemu kódexu prináša komplexný výklad jednotlivých ustanovení zákona o rodine a ich vzájomné vzťahy,...

-5%
16,39 €

16,39 €

Zľava 5%

Posielame do štyroch dní

Posielame do štyroch dní

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. s právnym stavom k 1. februáru 2017.

-5%
3,99 €

3,99 €

Zľava 5%

Posielame do štyroch dní

Posielame do štyroch dní

Dôraz na morálny rozmer práva a ideu spravodlivosti nachádza čoraz väčšie uplatnenie pri interpretácii, resp. aplikácii právnych noriem a, samozrejme, aj v rozhodovacej praxi súdov...

-5%
18,29 €

18,29 €

Zľava 5%

Posielame do štyroch dní

Posielame do štyroch dní

Inštitút nájmu bytu už dlhodobejšie volal po vytvorení flexibilnejšej alternatívy chráneného nájmu bytu, ktorá by vychádzala zo špecifického charakteru krátkodobosti a potreby...

-5%
13,78 €

13,78 €

Zľava 5%

Posielame do štyroch dní

Zákonník práce s judikatúrou (jún 2012)

Wolters Kluwer (Iura Edition), 2012

Posielame do 8 dní

Znenie zákona č. 311/2001 Z. z. v aktuálnom znení k januáru 2012. Publikácia Zákonník práce s judikatúrou je spracovaná netradičnou formou, ktorú zaiste oceníte vo Vašej každodennej práci...

-5%
4,97 €

4,97 €

Zľava 5%

Posielame do 8 dní

Vypredané

Druhé vydanie publikácie Civil Procedure Code – Občiansky súdny poriadok z edície Translated Legislation poskytuje profesionálny preklad úplného znenia zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok do anglického jazyka,...

-5%
23,75 €

23,75 €

Zľava 5%

Vypredané

Posielame do štyroch dní

Cieľom tejto publikácie je zaplniť medzeru v slovenskej odbornej literatúre a poskytnúť čitateľom výber významných rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva týkajúcich sa Slovenskej republiky a zároveň významných rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie

-5%
26,60 €

26,60 €

Zľava 5%

Posielame do štyroch dní

Posielame do štyroch dní

V Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyšiel pod číslom 160/2015 Z. z. zákon z 21. mája 2015 Civilný sporový poriadok, ktorý nadobudne účinnosť 1. júla 2016, pričom zrušuje k tomuto dňu Občiansky súdny poriadok, ktorý viac ako polstoročie upravoval...

-5%
62,70 €

62,70 €

Zľava 5%

Posielame do štyroch dní

Posielame do štyroch dní

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Obchodného zákonníka. V knihe sú zvýraznené posledné novelizácie zákonom č. 389/2015 Z.z. s účinnosťou od...

-5%
5,80 €

5,80 €

Zľava 5%

Posielame do štyroch dní