Knihy
E-knihy

Súkromné právo

Zrušiť
Titulov: 2055
Zúženie výberu
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
Radenie
Počet titulov: 2055
Zoradiť podľa:

Zákony 2018 II/A

Poradca s.r.o., 2018

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Obchodné právo, Občianske právo a Živnostenský zákon...

-5%
5,70 €

5,70 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do piatich dní

Zákonník práce prešiel rukami popredných slovenských odborníkov na pracovné právo, a preto sa Vám dostáva do rúk kniha, ktorá obsahuje nielen paragrafové znenie, ale i rozsiahly...

-8%
12,84 €

12,84 €

Zľava 8%

Posielame do piatich dní

Občianske právo hmotné (1.+ 2. diel)

Peter Vojčík a kolektív • Aleš Čeněk, 2018

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

Občianske právo hmotné je základnou učebnou pomôckou nielen pre študentov právnických fakúlt, ale aj pre odborníkov v praxi, ako aj pre širšiu verejnosť, ktorá sa chce oboznámiť so základmi tohto...

40,05 €

40,05 €

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

Posielame do piatich dní

Kniha obsahuje úplné znenie zákona s rozsiahlym komentárom a judikatúrou po poslednej novele vykonanej zákonom NR SR č. 91/2016 Z. z. V poslednom období došlo k podstatným zmenám Občianskeho zákonníka a všetky zmeny sú už zachytené v tejto knihe...

-5%
30,40 €

30,40 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Nariadenie Rím I (Komentár)

Pavel Lacko • Wolters Kluwer, 2017

Posielame do piatich dní

Napriek tomu, že nariadenie Rím I už niekoľko rokov predstavuje základnú reguláciu vzťahujúcu sa na otázku určenia rozhodného práva v zmluvných záväzkoch, nebola mu dosiaľ v odbornej literatúre venovaná vyššia pozornosť...

-5%
15,68 €

15,68 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Posielame do piatich dní

Vydavateľstvo Wolters Kluwer vám prináša ďalší výber judikatúry, tentoraz na tému skončenia pracovného pomeru. Pracovný pomer je jedným zo základných

-5%
15,11 €

15,11 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Teória práva

Alexander Bröstl a kolektív • Aleš Čeněk, 2013

Posielame do 10 dní

Učebný text z teórie práva sa pokúša priblížiť a objasniť právo vo všetkých dôležitých javových formách predovšetkým študentom prvého ročníka právnického štúdia a má propedeutický charakter. Vychádza z historického vývoja názorov na pojem právo a zo...

-3%
10,92 €

10,92 €

Zľava 3%

Posielame do 10 dní

Posielame do piatich dní

Ďalší výber judikatúry z obľúbenej edície vydavateľstva Wolters Kluwer sa venuje problematike nemajetkovej (imateriálnej, morálnej) ujmy, ktorý patrí k novším právnym pojmom a v súčasnosti ho upravujú desiatky zákonov...

-5%
20,90 €

20,90 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Posielame do 9 dní

Súčasná právna úprava vyporiadania dlhov, predlženého dedičstva a likvidácie dedičstva je pomerne strohá a azda z tohto dôvodu aj skúsenosť súdov a notárov s týmito úkonmi v dedičskom konaní nie je veľká. Tento stav je zrejme aj dôvodom...

-5%
21,38 €

21,38 €

Zľava 5%

Posielame do 9 dní

Posielame do 9 dní

Publikácia v praktickom vreckovom formáte obsahuje skúšobné poriadky pre skúšky stavačov, malých plemien, retrívrov, farbiarov, duričov a brlohárov (a súvisiace predpisy), ktoré vydala Slovenská poľovnícka komora na základe splnomocnenia v § 73 ods. 6...

2,95 €

2,95 €

Posielame do 9 dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. s právnym stavom k 1. februáru 2017.

-5%
4,09 €

4,09 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Zákony 2018 III/A

Poradca s.r.o., 2018

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákonník práce, Autorský zákon, Ochrana osobných údajov...

-5%
5,70 €

5,70 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Vznik publikácie bol motivovaný snahou poskytnúť odbornej i laickej verejnosti syntetický, celostný pohľad na problematiku závažne chorého človeka a jeho potreby. Jej autori pôsobili v Pracovnej skupine pre práva pacientov, ktorá pracovala od roku 1992...

-5%
8,20 €

8,20 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do piatich dní

Publikácia obsahuje úplné znenie zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok s právnym stavom k 1. júnu 2017, so zvýraznenými zmenami poslednej novelizácie, zákonom č. 87/2017 Z.z.

-5%
3,71 €

3,71 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Posielame do piatich dní

Pracovná pomôcka na použitie najmä v podnikateľskej praxi. Obsahom je základný podrobný rozbor predovšetkým tých ustanovení nového nariadenia, ktoré sa týkajú podnikajúcich fyzických a právnických osôb. Slovníček pojmov, textové polia s príkladmi...

7,57 €

7,57 €

Posielame do piatich dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Prvý ucelený komentár na slovenskom trhu k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679, tzv. všeobecnému nariadeniu o ochrane osobných údajov (GDPR), ktorý zrozumiteľnou a praktickou formou vysvetľuje všetky jeho pojmy a inštitúty...

-3%
42,51 €

42,51 €

Zľava 3%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do piatich dní

Napriek tomu, že Slovenská republika sa stala členským štátom Európskej únie pred takmer 12 rokmi a tzv. bruselský systém určovania právomoci a uznávania a výkonu rozhodnutí súdov v občianskych a obchodných...

-5%
23,28 €

23,28 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Posielame do 10 dní

Predkladaná publikácia obsahuje doposiaľ najkomplexnejší výklad občianskoprávnych vzťahov z pohľadu aplikačnej praxe. Jej obsahom je nielen výklad ustanovení Občianskeho zákonníka, ale aj výklad iných právnych úprav občianskoprávneho ...

169,00 €

169,00 €

Posielame do 10 dní

Posielame do piatich dní

Ochrana spotrebiteľa v EÚ vychádza z koncepcie zachovania zásady rovnosti v súkromnoprávnych vzťahoch medzi spotrebiteľom na jednej strane a subjektom konajúcim v rámci svojej podnikateľskej alebo profesijnej činnosti na strane druhej...

17,00 €

17,00 €

Posielame do piatich dní

Posielame do piatich dní

Prvý veľký komentár C. H. Beck k základnému procesnému kódexu, akým je Civilný sporový poriadok. Komentár je výnimočný nielen svojím rozsahom, podrobnosťou...

139,00 €

139,00 €

Posielame do piatich dní


„Knihy nikdy nikomu nepožičiavaj, pretože ti ich nikto nevráti. Jediné knihy v mojej knižnici sú tie, ktoré mi požičali iní.“

France