Knihy
E-knihy

Medzinárodné právo

Zúženie výberu
+ ďalšie možnosti
Radenie
Počet titulov: 674
Zoradiť podľa:
Novinka

Posielame do šiestich dní

Publikace se komplexně zabývá právní regulací nekalosoutěžní reklamy a nekalých obchodních praktik. Autoři popisují a porovnávají českou i unijní právní úpravu nekalé soutěže, srovnávací reklamy a nekalých...

-15%
17,21 €

17,21 €

Zľava 15%

Posielame do šiestich dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Historicky prvý komentár k Advokátskej tarife (vyhláška MS SR č. 655/2004 Z. z.) prináša podrobný výklad ustanovení tohto pomerne stručného, avšak o to významnejšieho právneho predpisu. Početný autorský kolektív, zložený z predstaviteľov advokátskej..

39,00 €

39,00 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do 12 dní

Cieľom učebnice je popis a analýza najdôležitejších osobitných odvetví medzinárodného práva verejného v nadväznosti na najaktuálnejšiu vedeckú a odbornú spisbu v danej oblasti. Z uvedených odvetví je v učebnici začlenené primárne medzinárodné právo....

-5%
21,88 €

21,88 €

Zľava 5%

Posielame do 12 dní

Posielame do 10 dní

Monografia je určená študentom medicíny, ošetrovateľstva, ale aj zdravotníckym manažérom. Poskytuje komplexný prehľad o zdravotníckych systémoch viac ako 60 krajín sveta. Úvodná kapitola popisuje základné charakteristiky systémov, metódy ich...

-5%
11,78 €

11,78 €

Zľava 5%

Posielame do 10 dní

Posielame do šiestich dní

Učebnica približuje najvýznamnejšie aspekty skúmanej problematiky, od základných poznatkov cez historické súvislosti až po najvýznamnejšie medzinárodné vládne organizácie súčasnosti, doplnené inštitúciami a zoskupeniami charakterizujúcimi...

-5%
37,05 €

37,05 €

Zľava 5%

Posielame do šiestich dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Publikace analyzuje současná opatření proti karuselovým (kolotočovým) podvodům v rámci Evropské unie a porovnává je mezi sebou. Jejím cílem je navrhnout legislativní řešení...

8,52 €

8,52 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

GDPR pro praxi

Jiří Navrátil • Aleš Čeněk, 2018

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Publikace si klade za cíl poskytnout základní informace týkající se GDPR čili Obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) podnikatelskému sektoru, ale i veřejné správě a neziskovým organizacím. Snahou autorského kolektivu ...

-4%
18,95 €

18,95 €

Zľava 4%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do šiestich dní

Využíváte Internet ke své práci? Znáte všechny možné právní dopady, které může vaše působení na webu mít? Zorientujte se v problematice internetového práva v uceleném průvodci, který tuto oblast přehledně mapuje. Zkušený autorský tým složený z...

-5%
18,99 €

18,99 €

Zľava 5%

Posielame do šiestich dní

Sudca v demokracii

Aharon Barak • Kalligram, 2016

Posielame do šiestich dní

Sudcovi v modernej demokracii pripadá úloha, v rámci ktorej rieši mnohé z najnaliehavejších politických problémov súčasnosti, či už preskúmava výsledky volieb, právne postavenie osôb podozrivých z terorizmu, alebo otázku, či a ako môžu byť ľudia...

-5%
11,40 €

11,40 €

Zľava 5%

Posielame do šiestich dní

Posielame do 12 dní

* Kriesenie maďarského šovinizmu; * Maďarsko - prvý fašistický režim v Európe; * Maďarské historické klamstvá; * Prečo chcú zrušiť Benešove dekréty?;...

-5%
7,60 €

7,60 €

Zľava 5%

Posielame do 12 dní

Posielame do šiestich dní

Judikatúra slúži súdom ako najcennejší inšpiratívny zdroj pre ich rozhodovanie. V oblasti ochrany osobnostných práv, predovšetkým pri priznávaní nemajetkovej ujmy v peniazoch za zásahy do týchto práv, význam judikatúry neustále narastá. V knižnej...

23,00 €

23,00 €

Posielame do šiestich dní

Posielame do 10 dní

Správne právo je jedným zo samostatných právnych odvetví právneho poriadku Slovenskej republiky. Ústredným a kardinálnym pojmom tohto právneho odvetvia je pojem...

-5%
18,05 €

18,05 €

Zľava 5%

Posielame do 10 dní

Posielame do šiestich dní

Demokracie a lidská práva se zdají být v západním společenskovědním diskursu i politické praxi těsně propojenými pojmy. Je ovšem jejich blízkost skutečně tak...

-5%
14,05 €

14,05 €

Zľava 5%

Posielame do šiestich dní

Posielame do 17 dní

Komplexná, prehľadná a zrozumiteľná publikácia o závažných ohrozeniach zdravia prenosnými ochoreniami...

-5%
4,75 €

4,75 €

Zľava 5%

Posielame do 17 dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

O tom, že sa pripravovalo vytvorenie Európskej prokuratúry, je slovenská verejnosť, najmä odborná, informovaná. Obsah informácií poskytnutých hromadnými oznamovacími prostriedkami je však nielen veľmi skromný, ale aj nepresný...

-3%
19,21 €

19,21 €

Zľava 3%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do šiestich dní

Publikácia „Medzinárodné právo verejné, osobitná časť“ nadväzuje na predošlú, všeobecnú časť učebnice s názvom „Medzinárodné právo verejné, všeobecná časť“, s ktorou...

-4%
21,08 €

21,08 €

Zľava 4%

Posielame do šiestich dní

Posielame do 12 dní

Vedecká monografia prináša analýzu právnej úpravy odpočúvania ako zásahu do základných práv, najmä do práva na súkromie. Obsahuje výklad právnej úpravy odpočúvania s poukázaním na dôležité súvislosti historického vývoja tejto právnej úpravy. Vo vedeckej..

36,00 €

36,00 €

Posielame do 12 dní

Právo národov

John Rawls • Kalligram, 2013

Posielame do šiestich dní

Slovenské vydanie Rawlsovej práce Právo národov je doplnené o štúdiu Revidovaná idea verejného rozumu, ktorá bola súčaťou rozšíreného vydania Práva národov z roku 1999. Rawls vychádza z toho, že „národy“(peoples) a nie štáty sú základnou jednotkou...

-5%
9,50 €

9,50 €

Zľava 5%

Posielame do šiestich dní

Posielame do šiestich dní

Obecně nejznámějšími zákony, které omezují základní práva a svobody židů, jsou tzv. Norimberské zákony, které byly hromadně vyhlášeny na Říšském...

-5%
4,42 €

4,42 €

Zľava 5%

Posielame do šiestich dní

Posielame do 12 dní

Tento výrazne a otvorene protimaďarský spis prináša rôzne informácie a historické skutočnosti, ale aj autorove osobné interpretácie a postoje...

-5%
3,80 €

3,80 €

Zľava 5%

Posielame do 12 dní