popis
Podnikové financie

Knihy Manažment, biznis Obchod, podnikanie Podnik, podnikanie Podnikové financie

V podkategórii Podnikové financie sa nachádza 116 titulov.

(zmeniť výber) všetky   (zmeniť výber) všetky  

1.
Podnikové hospodárstvo
Štefan Majtán  ·  Sprint dva (2014)
V poradí už šieste, podstatne prepracované a rozšírené vydanie vysokoškolskej učebnice, v obsahovo vecne štruktúrovanom obsahu sa zameriava predovšetkým... (viac o titule)
Naša cena: 14,40 € zvyčajne posielame do 8 dní
2.
Finančno-ekonomická analýza podniku
Karol Zalai  ·  Sprint dva (2016)
Od posledného (ôsmeho) vydania učebnice v januári 2013 sa udialo viacero významných legislatívnych zmien. Majú intenzívny dopad na problematiku prezentovanú v učebnici. Osobitnú zmienku si zasluhujú novely Zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve a naň... (viac o titule)
Naša cena: 15,40 € zvyčajne posielame do 8 dní
3.
Podnikové financie - učebnica
Karol Vlachynský a kolektív  ·  Wolters Kluwer (Iura Edition) (2009)
Publikácia siedmich vysokoškolských učiteľov s dlhodobými praktickými aj pedagogickými skúsenosťami zahŕňa základné témy disciplíny podnikové financie, ktorými sú všeobecné princípy finančného riadenia podniku, potreba kapitálu a jeho štruktúry, ... (viac o titule)
Naša cena: 13,06 € posielame do 8 dní
4.
Podnikanie formou rodinných podnikov
S rozvojom podnikateľského procesu na Slovensku nastáva čas analyzovať a hodnotiť stanoviská malých a stredných podnikateľov v súvislosti s dvoma významnými predelmi v hospodárskom živote. Jedným z nich bol vstup Slovenska do Európskej únie v roku 2004... (viac o titule)
Naša cena: 2,12 € posielame do 8 dní
5.
Finančná analýza podniku
Miroslava Rajčániová, Peter Király, Rastislav Kotulič  ·  Wolters Kluwer (Iura Edition) (2010)
Finančná analýza predstavuje významnú súčasť podnikového riadenia. Zaujíma kľúčové postavenie pri hodnotení súčasného a predvídaní budúceho vývoja, a to nielen... (viac o titule)
Naša cena: 5,64 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 8 dní
6.
Prehľad peňažných tokov
Anna Šlosárová  ·  Wolters Kluwer (Iura Edition) (2011)
Publikácia sa venuje podrobnej analýze prehľadu peňažných tokov zostavovaného v podnikateľskej účtovnej jednotke v súlade s opatrením Ministerstva financií SR č. 4455/2003-92, v znení... (viac o titule)
Naša cena: 4,49 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 8 dní
7.
Finančné riadenie holdingu
Anna Harumová  ·  SPRINT (2011)
Naša cena: 8,05 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 8 dní
8.
Venture kapitál a rozvojový kapitál pre váš biznis
Magdaléna Freňáková  ·  Trend Holding
Na Slovensku je veľa dobrých nápadov a inovatívnych firiem. Mnohé však ostávajú bez možnosti realizácie či rozvoja, lebo im chýbajú financie na rozbeh... (viac o titule)
Naša cena: 10,83 € zvyčajne posielame do 10 dní
9.
Dobrý biznis
Kellie A. McElhaney  ·  Eastone Books (2011)
Zodpovedné podnikanie (Corporate Social Responsibility) sa stáva čoraz dôležitejšou súčasťou biznis stratégie firiem. Často však ide o iniciatívu, ktorá je síce dobre mienená, ale nie celkom dôsledne premyslená a jej výsledky nie sú takým prínosom pre... (viac o titule)
Naša cena: 11,39 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 3 dní
10.
Dane a Účtovníctvo 3/2012
Poradca podnikateľa (2012)
Naša cena: 5,29 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 8 dní
11.
Finančný manažment podniku II
Štefan Cisko, Tomáš Klieštik  ·  EDIS (2013)
Autormi publikácie sú vysokoškolskí učitelia, členovia Katedry ekonomiky, Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity. Publikácie je určená... (viac o titule)
Naša cena: 49,88 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 3 dní
12.
Audit a audítorstvo
František Maděra  ·  Wolters Kluwer (2015)
Publikácia sa sústreďuje na vybrané otázky týkajúce sa auditu účtovnej závierky, regulácie audítorskej profesie a jej výkonu. Otázky auditu približuje čitateľovi z troch pohľadov - ako profesiu, pragmatickú činnosť, ako aj výsledok tejto činnosti... (viac o titule)
Naša cena: 9,88 € posielame do 8 dní
13.
Stredná škola
Ingrid Konečná Veverková  ·  Wolters Kluwer (2015)
NA SKLADE  
Publikácia rieši problematiku zriaďovania stredných škôl, náležitostí zriaďovacej listiny, formy hospodárenia a financovania, problematiku organizácie výchovy, vzdelávania a zabezpečenia prevádzky... (viac o titule)
Naša cena: 10,26 €  (teda ušetríte 5%) posielame ihneď
14.
Kapitálová štruktúra podnikateľských subjektov
Rudolf Sivák  ·  KT (2017)
PRIPRAVUJEME
Problematika kapitálovej štruktúry a majetkovo finančnej stability podnikateľských subjektov je nielen jednou zo základných, ale zároveň aj jednou z najdôležitejších úloh finančného... (viac o titule)
Naša cena: 18,00 € po vyjdení (predbežne 28.4.2017) zvyčajne posielame do 18 dní
PRIPRAVUJEME
Titul by mal vyjsť 28.4.2017
15.
Finančné plánovanie podniku
Jozef Kráľovič  ·  SPRINT (2010)
Cieľavedomá práca je dôležitou podmienkou existencie a prosperity podnikateľských subjektov. Užitočným pomocným prostriedkom na to je vypracovanie podnikového plánu a jeho... (viac o titule)
Naša cena: 9,64 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 8 dní
16.
Samostaný finančný agent ako dohliadaný subjekt finančného trhu
Andrea Slezáková, Peter Tkáč, Michaela Novotná  ·  Wolters Kluwer (2016)
NA SKLADE  
Samostatní finanční agenti podliehajú právnym normám, ktoré determinujú začiatok a následný výkon podnikania týchto subjektov. Pri realizácii finančného sprostredkovania... (viac o titule)
Naša cena: 12,35 €  (teda ušetríte 5%) posielame ihneď
17.
1000 riešení 8/2010
Poradca s.r.o. (2010)
* Odvody poistného (novela zákona od 1. 7. 2010); * Účtovanie v JÚ a PÚ; * Zákonník práce; * Právo a podnikateľ; * Dane v praxi; ... (viac o titule)
Naša cena: 2,32 € Tento titul je, žiaľ, vypredaný
VYPREDANÉ
Titul je vypredaný, zatiaľ sa nechystá dotlač.
18.
Cash Flow (CD)
Miloš Sklenka  ·  Verlag Dashöfer (2014)
CD „Cash Flow“ sa zaoberá komplexnou problematikou prehľadu peňažných tokov, jej podstatou, cieľom a aplikáciou v praxi. Obsahuje špecifické... (viac o titule)
Naša cena: 142,80 € Tento titul je, žiaľ, vypredaný
VYPREDANÉ
Titul je vypredaný, zatiaľ sa nechystá dotlač.
19.
Cash Flow (CD-ROM)
Verlag Dashöfer (2012)
CD ROM je praktickým pomocníkom pre riaditeľov a majiteľov obchodných spoločností, finančných riaditeľov a manažérov, ekonómov ako i hlavných účtovníkov, aby dokázali správne nastaviť metodiku spracovania údajov pre zostavenie cash flow pre daný podnik... (viac o titule)
Naša cena: 166,80 € Tento titul je, žiaľ, vypredaný
VYPREDANÉ
Titul je vypredaný, zatiaľ sa nechystá dotlač.
20.
Dane, účtovníctvo, odvody 7-8/2010
Poradca s.r.o. (2010)
* Povinnosti absolventov po skončení štúdia; * Obchodný majetok FO, * Daň z nehnuteľnosti - vznik a zánik daňovej povinnosti; * Drobný dlhodobý majetok; * Automobil v obchodnom majetku; * Premlčanie pohľadávok; * Transferové oceňovanie; ... (viac o titule)
Naša cena: 9,41 €  (teda ušetríte 5%) Tento titul je, žiaľ, vypredaný
VYPREDANÉ
Titul je vypredaný, zatiaľ sa nechystá dotlač.
Televízia je pre mňa veľmi poučná. Vždy keď ju niekto zapne, idem do inej izby a čítam. (Groucho Marx)
Aj z drobných vecí sa dajú urobiť veľké. Vďaka vašim Anjelskym drobným ste pri nákupoch na Martinus.sk darovali už 382 487,74 € na Dobrého Anjela. Ďakujeme!
Kávička