popis
Podnikové financie

Knihy Manažment, biznis Obchod, podnikanie Podnik, podnikanie Podnikové financie

V podkategórii Podnikové financie sa nachádza 117 titulov.

(zmeniť výber) všetky   (zmeniť výber) všetky  

1.
Finančno-ekonomická analýza podniku
Karol Zalai  ·  Sprint dva (2016)
Od posledného (ôsmeho) vydania učebnice v januári 2013 sa udialo viacero významných legislatívnych zmien. Majú intenzívny dopad na problematiku prezentovanú v učebnici. Osobitnú zmienku si zasluhujú novely Zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve a naň... (viac o titule)
Naša cena: 15,40 € posielame do 5 dní
2.
Prehľad peňažných tokov
Anna Šlosárová  ·  Wolters Kluwer (Iura Edition) (2011)
Publikácia sa venuje podrobnej analýze prehľadu peňažných tokov zostavovaného v podnikateľskej účtovnej jednotke v súlade s opatrením Ministerstva financií SR č. 4455/2003-92, v znení... (viac o titule)
Naša cena: 4,49 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
3.
Podnikové hospodárstvo
Štefan Majtán  ·  Sprint dva (2014)
V poradí už šieste, podstatne prepracované a rozšírené vydanie vysokoškolskej učebnice, v obsahovo vecne štruktúrovanom obsahu sa zameriava predovšetkým... (viac o titule)
Naša cena: 14,40 € posielame do 10 dní
4.
Finančná analýza podniku
Rastislav Kotulič, Miroslava Rajčániová, Peter Király  ·  Wolters Kluwer (Iura Edition) (2010)
Finančná analýza predstavuje významnú súčasť podnikového riadenia. Zaujíma kľúčové postavenie pri hodnotení súčasného a predvídaní budúceho vývoja, a to nielen... (viac o titule)
Naša cena: 5,64 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
5.
Podnikové financie - učebnica
Karol Vlachynský a kolektív  ·  Wolters Kluwer (Iura Edition) (2009)
Publikácia siedmich vysokoškolských učiteľov s dlhodobými praktickými aj pedagogickými skúsenosťami zahŕňa základné témy disciplíny podnikové financie, ktorými sú všeobecné princípy finančného riadenia podniku, potreba kapitálu a jeho štruktúry, ... (viac o titule)
Naša cena: 12,44 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
6.
Podnikanie formou rodinných podnikov
S rozvojom podnikateľského procesu na Slovensku nastáva čas analyzovať a hodnotiť stanoviská malých a stredných podnikateľov v súvislosti s dvoma významnými predelmi v hospodárskom živote. Jedným z nich bol vstup Slovenska do Európskej únie v roku 2004... (viac o titule)
Naša cena: 2,12 € zvyčajne posielame do 7 dní
7.
Finančné riadenie holdingu
Anna Harumová  ·  SPRINT (2011)
Naša cena: 8,05 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
8.
Finančné plánovanie podniku
Jozef Kráľovič  ·  SPRINT (2010)
Cieľavedomá práca je dôležitou podmienkou existencie a prosperity podnikateľských subjektov. Užitočným pomocným prostriedkom na to je vypracovanie podnikového plánu a jeho... (viac o titule)
Naša cena: 9,64 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
9.
Samostaný finančný agent ako dohliadaný subjekt finančného trhu
Andrea Slezáková, Peter Tkáč, Michaela Novotná  ·  Wolters Kluwer (2016)
Samostatní finanční agenti podliehajú právnym normám, ktoré determinujú začiatok a následný výkon podnikania týchto subjektov. Pri realizácii finančného sprostredkovania... (viac o titule)
Naša cena: 12,35 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
10.
Venture kapitál a rozvojový kapitál pre váš biznis
Magdaléna Freňáková  ·  Trend Holding
Na Slovensku je veľa dobrých nápadov a inovatívnych firiem. Mnohé však ostávajú bez možnosti realizácie či rozvoja, lebo im chýbajú financie na rozbeh... (viac o titule)
Naša cena: 10,45 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 10 dní
11.
Manažment finančných rizík podniku + CD
Peter Markovič a kolektív  ·  Wolters Kluwer (Iura Edition) (2007)
Monografia renomovaného autorského kolektívu vznikla ako výstup riešenia viacerých úloh, najmä však úlohy Finančné a ekonomické aspekty podnikania slovenských podnikov po vstupe do Európskej únie... (viac o titule)
Naša cena: 8,36 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 5 dní
12.
Dobrý biznis
Kellie A. McElhaney  ·  Eastone Books (2011)
Zodpovedné podnikanie (Corporate Social Responsibility) sa stáva čoraz dôležitejšou súčasťou biznis stratégie firiem. Často však ide o iniciatívu, ktorá je síce dobre mienená, ale nie celkom dôsledne premyslená a jej výsledky nie sú takým prínosom pre... (viac o titule)
Naša cena: 11,39 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 5 dní
13.
Dane a Účtovníctvo 3/2012
Poradca podnikateľa (2012)
Naša cena: 5,29 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 10 dní
14.
Finančný manažment podniku II
Štefan Cisko, Tomáš Klieštik  ·  EDIS (2013)
Autormi publikácie sú vysokoškolskí učitelia, členovia Katedry ekonomiky, Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity. Publikácie je určená... (viac o titule)
Naša cena: 49,88 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 5 dní
15.
Audit a audítorstvo
František Maděra  ·  Wolters Kluwer (2015)
Publikácia sa sústreďuje na vybrané otázky týkajúce sa auditu účtovnej závierky, regulácie audítorskej profesie a jej výkonu. Otázky auditu približuje čitateľovi z troch pohľadov - ako profesiu, pragmatickú činnosť, ako aj výsledok tejto činnosti... (viac o titule)
Naša cena: 9,41 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
16.
Stredná škola
Ingrid Konečná Veverková  ·  Wolters Kluwer (2015)
NA SKLADE  
Publikácia rieši problematiku zriaďovania stredných škôl, náležitostí zriaďovacej listiny, formy hospodárenia a financovania, problematiku organizácie výchovy, vzdelávania a zabezpečenia prevádzky... (viac o titule)
Naša cena: 10,26 €  (teda ušetríte 5%) posielame ihneď
17.
Kapitálová štruktúra podnikateľských subjektov
Rudolf Sivák  ·  KT (2017)
Problematika kapitálovej štruktúry a majetkovo finančnej stability podnikateľských subjektov je nielen jednou zo základných, ale zároveň aj jednou z najdôležitejších úloh finančného... (viac o titule)
Naša cena: 18,00 € zvyčajne posielame do 18 dní
18.
1000 riešení 8/2010
Poradca s.r.o. (2010)
* Odvody poistného (novela zákona od 1. 7. 2010); * Účtovanie v JÚ a PÚ; * Zákonník práce; * Právo a podnikateľ; * Dane v praxi; ... (viac o titule)
Naša cena: 2,32 € Tento titul je, žiaľ, vypredaný
VYPREDANÉ
Titul je vypredaný, zatiaľ sa nechystá dotlač.
19.
Cash Flow (CD)
Miloš Sklenka  ·  Verlag Dashöfer (2014)
CD „Cash Flow“ sa zaoberá komplexnou problematikou prehľadu peňažných tokov, jej podstatou, cieľom a aplikáciou v praxi. Obsahuje špecifické... (viac o titule)
Naša cena: 142,80 € Tento titul je, žiaľ, vypredaný
VYPREDANÉ
Titul je vypredaný, zatiaľ sa nechystá dotlač.
20.
Cash Flow (CD-ROM)
Verlag Dashöfer (2012)
CD ROM je praktickým pomocníkom pre riaditeľov a majiteľov obchodných spoločností, finančných riaditeľov a manažérov, ekonómov ako i hlavných účtovníkov, aby dokázali správne nastaviť metodiku spracovania údajov pre zostavenie cash flow pre daný podnik... (viac o titule)
Naša cena: 166,80 € Tento titul je, žiaľ, vypredaný
VYPREDANÉ
Titul je vypredaný, zatiaľ sa nechystá dotlač.
Moja knižnica - Som literárny snob: knihy do knižnice si vyberám podľa farby. A tá musí dokonale ladiť s farbou mojej duše. (Gregor P.)
Aj z drobných vecí sa dajú urobiť veľké. Vďaka vašim Anjelskym drobným ste pri nákupoch na Martinus.sk darovali už 386 593,74 € na Dobrého Anjela. Ďakujeme!
Kávička