popis
Podnikanie v malých a stredných podnikoch

Knihy Manažment, biznis Obchod, podnikanie Podnik, podnikanie Podnikanie v malých a stredných podnikoch

V podkategórii Podnikanie v malých a stredných podnikoch sa nachádza 191 titulov.

(zmeniť výber) všetky   (zmeniť výber) všetky  

1.
Podnikanie formou rodinných podnikov
S rozvojom podnikateľského procesu na Slovensku nastáva čas analyzovať a hodnotiť stanoviská malých a stredných podnikateľov v súvislosti s dvoma významnými predelmi v hospodárskom živote. Jedným z nich bol vstup Slovenska do Európskej únie v roku 2004... (viac o titule)
Naša cena: 2,12 € zvyčajne posielame do 7 dní
2.
Forex
Milan Marko  ·  Milan Marko Media (2014)
Táto kniha je praktická príručka s jasným krok-za-krokom návodom, ako si úspešne vytvoríš, otestuješ, zoptimalizuješ a následne budeš obchodovať tvoju vlastnú stratégiu. Základné piliere každého úspešného obchodníka sú: profitabilná stratégia... (viac o titule)
Naša cena: 19,86 € zvyčajne posielame do 3 dní
3.
Ako pracujú maverici
William C. Taylor, Polly LeBarre  ·  Eastone Books (2008)
Či už ste mladý manažér, ktorý práve začína svoj kariérny rast, skúsený líder dohliadajúci na rast svojej spoločnosti, alebo podnikateľ budujúci firmu od piky, kniha Ako pracujú maverici vám v súčasnom vysoko konkurenčnom prostredí ... (viac o titule)
Naša cena: 8,54 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 6 dní
4.
Oceňovanie podnikov
Martin Vozár, Jozef Komorník  ·  Kartprint (2012)
Cieľom publikácie, ktorú napísali Mgr. Martin Vozár, PhD. (odborný asistent pôsobiaci na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý má praktické skúsenosti z bankového prostredia, ako aj z prostredia oceňovania firiem a finančných... (viac o titule)
Naša cena: 15,20 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 8 dní
5.
Obchodujeme
Poradca s.r.o. (2016)
Publikácia obsahuje: Obchodný a občiansky zákonník v platnom znení zákonov č. 125/2016 Z.z., témou sú: Obchodný register, spotrebiteľské zmluvy, Obchodné imanie, účtovníctvo podnikateľov, obchodné meno, spoluvlastníctvo... (viac o titule)
Naša cena: 5,23 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 6 dní
6.
Zasielateľstvo a logistika
Monografia komplexne opisuje problematiku zasielateľskej a logistickej činnosti. Obsahuje deväť kapitol, ktoré sa venujú charakteristike a definícii zasielateľstva, právnej úprave zasielateľskej činnosti, obsahu činnosti zasielateľa... (viac o titule)
Naša cena: 11,97 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
7.
Podnikanie v cestovnom ruchu
Jana Kučerová, Ľudmila Šmardová  ·  Wolters Kluwer (2016)
Ide o prvú publikáciu na slovenskom knižnom trhu zameranú na problematiku podnikania v cestovnom ruchu. Jej cieľom je sprostredkovať súčasným a budúcim podnikateľom v... (viac o titule)
Naša cena: 12,35 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
8.
Šlabikár podnikania
Ján Zbojek  ·  Paco Fin (2012)
Je to nový pohľad na podnikanie, ktorý vychádza zo základných princípov neokybernetiky. Dozviete sa, v čom spočíva podstata podnikania a ako k nemu pristupovať. Autor predstavuje deväť krokov algoritmu podnikania, ktorých dodržiavanie vám zaručuje... (viac o titule)
Naša cena: 9,50 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 3 dní
9.
Reflexná metóda ako nástroj učenia sa v organizáciách
Lenka Theodoulides, Peter Jahn  ·  Wolters Kluwer (Iura Edition) (2013)
Hlavnou témou učebnice je proces učenia sa, prostredníctvom ktorého dochádza k uvedomovaniu si významu ustavičného prehodnocovania a vylepšovania vecí okolo nás. Využitie reflexie v rôznych procesoch,... (viac o titule)
Naša cena: 4,51 €  (teda ušetríte 53%) zvyčajne posielame do 7 dní
10.
Manažment prevádzky hotela
Peter Patúš, Jaroslava Marušková  ·  Dali-BB (2014)
Na Slovensku dosiaľ chýba odborná literatúra, ktorá by sa podrobnejšie zaoberala manažmentom prevádzky hotela, a ktorá by zároveň poukázala aj na medzinárodné aspekty podnikania v hotelierstve. Preto bolo snahou autora priblížiť záujemcom o túto... (viac o titule)
Naša cena: 24,65 €  (teda ušetríte 3%) zvyčajne posielame do 8 dní
11.
Riadenie malých a stredných podnikov
Marián Zajko a kolektív  ·  STU (2010)
Naša cena: 11,56 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 8 dní
12.
Lexikón logistiky
Kristína Viestová a kolektív  ·  Wolters Kluwer (Iura Edition) (2007)
V poslednom desaťročí sa logistika stáva stále frekventovanejším pojmom a v súčasnosti si už vydobyla uznanie ako samostatná vedná disciplína, razantne sa rozvíjajúca aj na Slovensku... (viac o titule)
Naša cena: 5,12 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
13.
Zásobovacia a distribučná logistika
Peter Trebuňa, Miriam Pekarčíková  ·  Technická univerzita v Košiciach (2011)
Naša cena: 26,12 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 8 dní
14.
Ako financovať malé a stredné podniky
Monika Sobeková Majková  ·  Wolters Kluwer (Iura Edition) (2011)
Publikácia analyzuje malé a stredné podnikanie v Európskej únii a v Slovenskej republike, zameriava sa na možnosti získavania finančných zdrojov malých a stredných podnikov v SR z vlastných a cudzích štandardných a alternatívnych finančných... (viac o titule)
Naša cena: 10,45 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
15.
Orgány obchodných spoločností a družstva s judikatúrou
Peter Strapáč a kolektív  ·  Eurounion (2013)
Publikácia ponúka hlboký zárez do problematiky všetkými typmi obchodných spoločností, a to osobnými obchodnými spoločnosťami, akými sú verejná obchodná spoločnosť a komanditná spoločnosť s kapitálovými obchodnými spoločnosťami... (viac o titule)
Naša cena: 31,35 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 3 dní
16.
Úvod do výskumu trhu
Kornélia Richterová  ·  Sprint dva (2013)
Skúmanie trhu vo výskumných agentúrach, práve tak ako vo výrobných alebo obchodných organizáciách reaguje na tieto výzvy v celosvetovom merítku. Dochádza k... (viac o titule)
Naša cena: 15,70 € zvyčajne posielame do 8 dní
17.
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Ján Golian a kolektív  ·  IURIS LIBRI (2014)
NA SKLADE  
Výsledkom úsilia kolektívu zostavovateľov je komplexné, prehľadné a veľmi výstižné spracovanie judikatúry v rámci problematiky spoločnosti s ručením obmedzeným. Spoločnosť s ručením obmedzeným je nositeľkou množstva inšpiratívnych prvkov tak... (viac o titule)
Naša cena: 23,18 €  (teda ušetríte 3%) zvyčajne posielame do 24 hodín
18.
Optimálne riadenie
Kniha predstavuje komplexný výklad teórie optimálneho rozhodovania vo viacerých časových alebo iných etapách. Ukazuje možnosti využitia teórie na formuláciu a riešenie úloh z oblasti ekonómie, financií a manažmentu... (viac o titule)
Naša cena: 10,88 € zvyčajne posielame do 8 dní
19.
Manažment a organizačné správanie
Ján Rudy a kolektív  ·  MV-Wissenschaft (2013)
Frederick Winslow Taylor publikoval svoje princípy vedeckého manažmentu (The Principles of Scientific Management) pred vyše sto rokmi, v roku 1911. Dnes sa vedecká komunita takmer bez výnimky zhoduje v tom, že vymedzením týchto princípov F.W. Taylor... (viac o titule)
Naša cena: 16,63 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 8 dní
20.
Krizový management pro malé a střední podniky
Marie Mikušová  ·  Wolters Kluwer (2014)
Autorka v knihe zdôrazňuje chápanie krízového manažmentu ako strategickej a stále aktuálnej záležitosti. Súčasne však uvažuje o krízovom manažmente ako o bežnom a neoddeliteľnom prvku riadenia, na čo treba upozorniť práve... (viac o titule)
Naša cena: 16,13 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
Obyčajný človek sa môže obklopiť tisíckami kníh a od toho momentu mať aspoň jedno miesto na svete, kde sa môže cítiť šťastný. (Augustine Birrell)
Aj z drobných vecí sa dajú urobiť veľké. Vďaka vašim Anjelskym drobným ste pri nákupoch na Martinus.sk darovali už 372 843,79 € na Dobrého Anjela. Ďakujeme!
Kávička