popis
Podnikanie v malých a stredných podnikoch

Knihy Manažment, biznis Obchod, podnikanie Podnik, podnikanie Podnikanie v malých a stredných podnikoch

V podkategórii Podnikanie v malých a stredných podnikoch sa nachádza 185 titulov.

(zmeniť výber) všetky   (zmeniť výber) všetky  

1.
Podnikanie v cestovnom ruchu
Jana Kučerová, Ľudmila Šmardová  ·  Wolters Kluwer (2016)
Ide o prvú publikáciu na slovenskom knižnom trhu zameranú na problematiku podnikania v cestovnom ruchu. Jej cieľom je sprostredkovať súčasným a budúcim podnikateľom v... (viac o titule)
Naša cena: 12,35 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 8 dní
2.
Oceňovanie podnikov
Martin Vozár, Jozef Komorník  ·  Kartprint (2012)
Cieľom publikácie, ktorú napísali Mgr. Martin Vozár, PhD. (odborný asistent pôsobiaci na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý má praktické skúsenosti z bankového prostredia, ako aj z prostredia oceňovania firiem a finančných... (viac o titule)
Naša cena: 15,20 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 8 dní
3.
Zasielateľstvo a logistika
Monografia komplexne opisuje problematiku zasielateľskej a logistickej činnosti. Obsahuje deväť kapitol, ktoré sa venujú charakteristike a definícii zasielateľstva, právnej úprave zasielateľskej činnosti, obsahu činnosti zasielateľa... (viac o titule)
Naša cena: 11,97 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 8 dní
4.
Riadenie malých a stredných podnikov
Marián Zajko a kolektív  ·  STU (2010)
Naša cena: 11,56 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 8 dní
5.
Zásobovacia a distribučná logistika
Peter Trebuňa, Miriam Pekarčíková  ·  Technická univerzita v Košiciach (2011)
Naša cena: 26,12 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 8 dní
6.
Reflexná metóda ako nástroj učenia sa v organizáciách
Lenka Theodoulides, Peter Jahn  ·  Wolters Kluwer (Iura Edition) (2013)
Hlavnou témou učebnice je proces učenia sa, prostredníctvom ktorého dochádza k uvedomovaniu si významu ustavičného prehodnocovania a vylepšovania vecí okolo nás. Využitie reflexie v rôznych procesoch,... (viac o titule)
Naša cena: 4,51 €  (teda ušetríte 53%) posielame do 8 dní
7.
Podnikanie formou rodinných podnikov
S rozvojom podnikateľského procesu na Slovensku nastáva čas analyzovať a hodnotiť stanoviská malých a stredných podnikateľov v súvislosti s dvoma významnými predelmi v hospodárskom živote. Jedným z nich bol vstup Slovenska do Európskej únie v roku 2004... (viac o titule)
Naša cena: 2,12 € posielame do 8 dní
8.
Forex
Milan Marko  ·  Milan Marko Media (2014)
Táto kniha je praktická príručka s jasným krok-za-krokom návodom, ako si úspešne vytvoríš, otestuješ, zoptimalizuješ a následne budeš obchodovať tvoju vlastnú stratégiu. Základné piliere každého úspešného obchodníka sú: profitabilná stratégia... (viac o titule)
Naša cena: 19,85 € posielame do 4 dní
9.
Základy práva v cestovnom ruchu pre ekonómov
Hana Magurová a kolektív  ·  Wolters Kluwer (2016)
NA SKLADE  
Publikácia čitateľom ponúka prehľad základných poznatkov z problematiky práva v cestovnom ruchu, so zameraním sa na domáci cestovný ruch. Cestovný ruch je interdisciplinárnym... (viac o titule)
Naša cena: 12,26 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 24 hodín
10.
Ako financovať malé a stredné podniky
Monika Sobeková Majková  ·  Wolters Kluwer (Iura Edition) (2011)
Publikácia analyzuje malé a stredné podnikanie v Európskej únii a v Slovenskej republike, zameriava sa na možnosti získavania finančných zdrojov malých a stredných podnikov v SR z vlastných a cudzích štandardných a alternatívnych finančných... (viac o titule)
Naša cena: 10,45 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 8 dní
11.
Orgány obchodných spoločností a družstva s judikatúrou
Peter Strapáč a kolektív  ·  Eurounion (2013)
Publikácia ponúka hlboký zárez do problematiky všetkými typmi obchodných spoločností, a to osobnými obchodnými spoločnosťami, akými sú verejná obchodná spoločnosť a komanditná spoločnosť s kapitálovými obchodnými spoločnosťami... (viac o titule)
Naša cena: 31,35 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 4 dní
12.
Úvod do výskumu trhu
Kornélia Richterová  ·  Sprint dva (2013)
Skúmanie trhu vo výskumných agentúrach, práve tak ako vo výrobných alebo obchodných organizáciách reaguje na tieto výzvy v celosvetovom merítku. Dochádza k... (viac o titule)
Naša cena: 15,70 € zvyčajne posielame do 8 dní
13.
Manažment prevádzky hotela
Peter Patúš, Jaroslava Marušková  ·  Dali-BB (2014)
Na Slovensku dosiaľ chýba odborná literatúra, ktorá by sa podrobnejšie zaoberala manažmentom prevádzky hotela, a ktorá by zároveň poukázala aj na medzinárodné aspekty podnikania v hotelierstve. Preto bolo snahou autora priblížiť záujemcom o túto... (viac o titule)
Naša cena: 24,46 €  (teda ušetríte 4%) zvyčajne posielame do 8 dní
14.
Samostaný finančný agent ako dohliadaný subjekt finančného trhu
Andrea Slezáková, Peter Tkáč, Michaela Novotná  ·  Wolters Kluwer (2016)
Samostatní finanční agenti podliehajú právnym normám, ktoré determinujú začiatok a následný výkon podnikania týchto subjektov. Pri realizácii finančného sprostredkovania... (viac o titule)
Naša cena: 12,35 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 8 dní
15.
Šlabikár podnikania
Ján Zbojek  ·  Paco Fin (2012)
Je to nový pohľad na podnikanie, ktorý vychádza zo základných princípov neokybernetiky. Dozviete sa, v čom spočíva podstata podnikania a ako k nemu pristupovať. Autor predstavuje deväť krokov algoritmu podnikania, ktorých dodržiavanie vám zaručuje... (viac o titule)
Naša cena: 9,50 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 4 dní
16.
Manažment a organizačné správanie
Ján Rudy a kolektív  ·  MV-Wissenschaft (2013)
Frederick Winslow Taylor publikoval svoje princípy vedeckého manažmentu (The Principles of Scientific Management) pred vyše sto rokmi, v roku 1911. Dnes sa vedecká komunita takmer bez výnimky zhoduje v tom, že vymedzením týchto princípov F.W. Taylor... (viac o titule)
Naša cena: 16,63 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 8 dní
17.
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Ján Golian a kolektív  ·  IURIS LIBRI (2014)
NA SKLADE  
Výsledkom úsilia kolektívu zostavovateľov je komplexné, prehľadné a veľmi výstižné spracovanie judikatúry v rámci problematiky spoločnosti s ručením obmedzeným. Spoločnosť s ručením obmedzeným je nositeľkou množstva inšpiratívnych prvkov tak... (viac o titule)
Naša cena: 23,18 €  (teda ušetríte 3%) posielame do 24 hodín
18.
Lexikón logistiky
Kristína Viestová a kolektív  ·  Wolters Kluwer (Iura Edition) (2007)
V poslednom desaťročí sa logistika stáva stále frekventovanejším pojmom a v súčasnosti si už vydobyla uznanie ako samostatná vedná disciplína, razantne sa rozvíjajúca aj na Slovensku... (viac o titule)
Naša cena: 5,12 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 8 dní
19.
Krizový management pro malé a střední podniky
Marie Mikušová  ·  Wolters Kluwer (2014)
Autorka v knihe zdôrazňuje chápanie krízového manažmentu ako strategickej a stále aktuálnej záležitosti. Súčasne však uvažuje o krízovom manažmente ako o bežnom a neoddeliteľnom prvku riadenia, na čo treba upozorniť práve... (viac o titule)
Naša cena: 16,13 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 8 dní
20.
Kvalita a spokojnosť zákazníka v cestovnom ruchu
Marian Gúčik, Tomáš Gajdošík, Zuzana Lencsésová  ·  Wolters Kluwer (2016)
Cieľom publikácie je prezentovať základné poznatky o kvalite v cestovnom ruchu, metódach jej merania a zisťovania spokojnosti zákazníkov s kvalitou a budovaním vzťahov s nimi v záujme... (viac o titule)
Naša cena: 12,35 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 8 dní
Najprv si knihu kúpiš, potom ju prečítaš. Koľko spisovateľov by zomrelo hladom, keby to bolo naopak. (Karl Kraus)
Aj z drobných vecí sa dajú urobiť veľké. Vďaka vašim Anjelskym drobným ste pri nákupoch na Martinus.sk darovali už 367 608,50 € na Dobrého Anjela. Ďakujeme!
Kávička