popis
Podnikanie v malých a stredných podnikoch

Knihy Manažment, biznis Obchod, podnikanie Podnik, podnikanie Podnikanie v malých a stredných podnikoch

V podkategórii Podnikanie v malých a stredných podnikoch sa nachádza 209 titulov.

(zmeniť výber) všetky   (zmeniť výber) všetky  

1.
Podnikanie a manažment
Jozef Papula, Zuzana Papulová, Ján Papula, Emília Papulová  ·  Wolters Kluwer (Iura Edition) (2017)
V predkladanej publikácii sa autorský kolektív venuje podnikaniu a manažmentu súčasne, ale navyše k nim pripájajú i pohľady ekonómie, psychológie, sociológie, práva či... (viac o titule)
Naša cena: 18,93 €  (teda ušetríte 3%) posielame do 8 dní
2.
Inovácie v riadení podniku
Darina Matisková  ·  Technická univerzita v Košiciach (2017)
Publikácia je určená podnikateľom, výrobným manažérom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom snažia inovovať svoje podnikateľské prostredie... (viac o titule)
Naša cena: 5,84 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 18 dní
3.
Ako pracujú maverici
William C. Taylor, Polly LeBarre  ·  Eastone Books (2008)
Či už ste mladý manažér, ktorý práve začína svoj kariérny rast, skúsený líder dohliadajúci na rast svojej spoločnosti, alebo podnikateľ budujúci firmu od piky, kniha Ako pracujú maverici vám v súčasnom vysoko konkurenčnom prostredí ... (viac o titule)
Naša cena: 8,54 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 5 dní
4.
Dynamické modely kvality služieb
Eva Nedeliaková, Jana Sekulová  ·  EDIS (2017)
Oblasť hodnotenia kvality služieb je aktuálnou a zároveň náročnou problematikou. V súčastnosti nevyhovuje pohľad na kvalitu služieb len prostredníctvom klasických... (viac o titule)
Naša cena: 17,02 €  (teda ušetríte 4%) posielame do 4 dní
5.
Forex
Milan Marko  ·  Milan Marko Media (2014)
Táto kniha je praktická príručka s jasným krok-za-krokom návodom, ako si úspešne vytvoríš, otestuješ, zoptimalizuješ a následne budeš obchodovať tvoju vlastnú stratégiu. Základné piliere každého úspešného obchodníka sú: profitabilná stratégia... (viac o titule)
Naša cena: 18,91 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 4 dní
6.
Kvalita a spokojnosť zákazníka v cestovnom ruchu
Marian Gúčik, Tomáš Gajdošík, Zuzana Lencsésová  ·  Wolters Kluwer (2016)
Cieľom publikácie je prezentovať základné poznatky o kvalite v cestovnom ruchu, metódach jej merania a zisťovania spokojnosti zákazníkov s kvalitou a budovaním vzťahov s nimi v záujme... (viac o titule)
Naša cena: 12,35 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 8 dní
7.
Podnikanie v cestovnom ruchu
Jana Kučerová, Ľudmila Šmardová  ·  Wolters Kluwer (2016)
Ide o prvú publikáciu na slovenskom knižnom trhu zameranú na problematiku podnikania v cestovnom ruchu. Jej cieľom je sprostredkovať súčasným a budúcim podnikateľom v... (viac o titule)
Naša cena: 12,35 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 8 dní
8.
Podnikanie formou rodinných podnikov
S rozvojom podnikateľského procesu na Slovensku nastáva čas analyzovať a hodnotiť stanoviská malých a stredných podnikateľov v súvislosti s dvoma významnými predelmi v hospodárskom živote. Jedným z nich bol vstup Slovenska do Európskej únie v roku 2004... (viac o titule)
Naša cena: 2,12 € posielame do 8 dní
9.
Ako financovať malé a stredné podniky
Monika Sobeková Majková  ·  Wolters Kluwer (Iura Edition) (2011)
Publikácia analyzuje malé a stredné podnikanie v Európskej únii a v Slovenskej republike, zameriava sa na možnosti získavania finančných zdrojov malých a stredných podnikov v SR z vlastných a cudzích štandardných a alternatívnych finančných... (viac o titule)
Naša cena: 10,45 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 8 dní
10.
Oceňovanie podnikov
Martin Vozár, Jozef Komorník  ·  Kartprint (2012)
Cieľom publikácie, ktorú napísali Mgr. Martin Vozár, PhD. (odborný asistent pôsobiaci na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý má praktické skúsenosti z bankového prostredia, ako aj z prostredia oceňovania firiem a finančných... (viac o titule)
Naša cena: 15,20 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 8 dní
11.
Podnikanie v zasielateľstve a v cestnej doprave
Miloš Poliak  ·  EDIS (2011)
Táto vysokoškolská učebnica predstavuje zhrnutie základných požiadaviek prístupu na trh v cestnej doprave a zasielateľstve. Učebnica sa venuje postupu založenia... (viac o titule)
Naša cena: 16,07 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 4 dní
12.
Lexikón logistiky
Kristína Viestová a kolektív  ·  Wolters Kluwer (Iura Edition) (2007)
V poslednom desaťročí sa logistika stáva stále frekventovanejším pojmom a v súčasnosti si už vydobyla uznanie ako samostatná vedná disciplína, razantne sa rozvíjajúca aj na Slovensku... (viac o titule)
Naša cena: 5,12 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 8 dní
13.
Šlabikár podnikania
Ján Zbojek  ·  Paco Fin (2012)
Je to nový pohľad na podnikanie, ktorý vychádza zo základných princípov neokybernetiky. Dozviete sa, v čom spočíva podstata podnikania a ako k nemu pristupovať. Autor predstavuje deväť krokov algoritmu podnikania, ktorých dodržiavanie vám zaručuje... (viac o titule)
Naša cena: 9,50 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 4 dní
14.
Úvod do výskumu trhu
Kornélia Richterová  ·  Sprint dva (2013)
Skúmanie trhu vo výskumných agentúrach, práve tak ako vo výrobných alebo obchodných organizáciách reaguje na tieto výzvy v celosvetovom merítku. Dochádza k... (viac o titule)
Naša cena: 15,70 € zvyčajne posielame do 8 dní
15.
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Ján Golian a kolektív  ·  IURIS LIBRI (2014)
Výsledkom úsilia kolektívu zostavovateľov je komplexné, prehľadné a veľmi výstižné spracovanie judikatúry v rámci problematiky spoločnosti s ručením obmedzeným. Spoločnosť s ručením obmedzeným je nositeľkou množstva inšpiratívnych prvkov tak... (viac o titule)
Naša cena: 22,80 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 4 dní
16.
Manažment prevádzky hotela
Peter Patúš, Jaroslava Marušková  ·  Dali-BB (2014)
Na Slovensku dosiaľ chýba odborná literatúra, ktorá by sa podrobnejšie zaoberala manažmentom prevádzky hotela, a ktorá by zároveň poukázala aj na medzinárodné aspekty podnikania v hotelierstve. Preto bolo snahou autora priblížiť záujemcom o túto... (viac o titule)
Naša cena: 24,08 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 8 dní
17.
Základy práva v cestovnom ruchu pre ekonómov
Hana Magurová a kolektív  ·  Wolters Kluwer (2016)
NA SKLADE  
Publikácia čitateľom ponúka prehľad základných poznatkov z problematiky práva v cestovnom ruchu, so zameraním sa na domáci cestovný ruch. Cestovný ruch je interdisciplinárnym... (viac o titule)
Naša cena: 12,46 €  (teda ušetríte 3%) posielame do 2 dní
18.
Samostaný finančný agent ako dohliadaný subjekt finančného trhu
Andrea Slezáková, Peter Tkáč, Michaela Novotná  ·  Wolters Kluwer (2016)
Samostatní finanční agenti podliehajú právnym normám, ktoré determinujú začiatok a následný výkon podnikania týchto subjektov. Pri realizácii finančného sprostredkovania... (viac o titule)
Naša cena: 12,35 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 8 dní
19.
Podnikateľská etiketa
Helena Janotová  ·  EDIS (2016)
Pravidlá spoločenskej etikety sa dostavajú čoraz viac do pozornosti verejnosti, manažérov nevynímajúc. Táto pozornosť je určite na mieste. Veď byť manažérom... (viac o titule)
Naša cena: 9,70 €  (teda ušetríte 3%) posielame do 4 dní
20.
Optimálne riadenie
NA SKLADE  
Kniha predstavuje komplexný výklad teórie optimálneho rozhodovania vo viacerých časových alebo iných etapách. Ukazuje možnosti využitia teórie na formuláciu a riešenie úloh z oblasti ekonómie, financií a manažmentu... (viac o titule)
Naša cena: 10,36 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 2 dní
Krásny verš je ako slák kĺzajúci po našich ozvučných strunách. Básnik v nás nerozospieva svoje myšlienky, ale naše. (Anatole France)
Aj z drobných vecí sa dajú urobiť veľké. Vďaka vašim Anjelskym drobným ste pri nákupoch na Martinus.sk darovali už 386 888,69 € na Dobrého Anjela. Ďakujeme!
Kávička