popis
Neziskové organizácie

Knihy Manažment, biznis Obchod, podnikanie Neziskové organizácie

V podkategórii Neziskové organizácie sa nachádza 60 titulov.

(zmeniť výber) všetky   (zmeniť výber) všetky  

1.
Účtovníctvo neziskových organizácií na rok 2017
Epos (2017)
NA SKLADE  
Účtovanie pre neziskové organizácie v sústave jednoduchého aj podvojného účtovníctva na rok 2017. Ministerstvo financií SR novelizovalo opatrenia upravujúce účtovanie neziskových organizácií v sústave... (viac o titule)
Naša cena: 6,56 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 24 hodín
2.
Materská škola - organizácia a manažment
Ingrid Veverková  ·  Wolters Kluwer (2014)
Publikácia sa venuje, organizácii a riadeniu prevádzky materských škôl. Naväzuje na predchádzajúce tituly ""Riadenie školy a školských zariadení"" (2013) a ""Ekonomika školy a školských zariadení"" (2014), ktoré sa všeobecne venovali... (viac o titule)
Naša cena: 8,78 € zvyčajne posielame do 7 dní
3.
Základná škola
Ingrid Veverková  ·  Wolters Kluwer (2014)
Publikácia rieši problematiku zriaďovania škôl, náležitostí zriaďovacej listiny, formy hospodárenia a financovania, problematiku organizácie výchovy, vzdelávania a zabezpečenia prevádzky základnej školy... (viac o titule)
Naša cena: 9,43 € zvyčajne posielame do 7 dní
4.
Marketing neziskových organizácií, športu a kultúry
Mária Tajtáková, Jana Nová, Ladislav Bedřich  ·  Wolters Kluwer (2016)
Publikácia sa odborným spôsobom zaoberá možnosťami uplatnenia marketingovej filozofie v oblasti neziskového sektora, športu a kultúry. Jej cieľom je poukázať na tie marketingové... (viac o titule)
Naša cena: 11,31 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
5.
Verejná správa 2/2012
Poradca s.r.o. (2012)
Zákon o rozpočtovej hospodárnosti, Náhrada škody a nemajetkovej ujmy, Podnikanie cez internet, Školské výchovno-vzdelávacie a účelové zariadenie, ... (viac o titule)
Naša cena: 5,88 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
6.
Verejná správa 7 - 8/2012
Poradca s.r.o. (2012)
Ukončenie štúdia a daňový bonus, Požiadavky na činnosť lekární, Stredné školy, ... (viac o titule)
Naša cena: 11,76 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
7.
Zákony 2014/V
Poradca s.r.o. (2014)
Publikácia obsahuje nasledovné témy: Školský zákon, samosprávne kraje, rozpočtové pravidlá, zákon o štátnej službe, verejný záujem, financovanie škôl... (viac o titule)
Naša cena: 5,24 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
8.
Ekonomika školy a školského zariadenia
Ingrid Veverková  ·  Wolters Kluwer (2014)
NA SKLADE  
Publikácia „Ekonomika školy a školského zariadenia“ je samostatným odborným knižným titulom a súčasne aj akýmsi voľným pokračovaním uspešnej knihy „Riadenie školy a školského zariadenia“ (2013). Autorka sa v nej zamerala na ekonomický... (viac o titule)
Naša cena: 12,77 € zvyčajne posielame do 24 hodín
9.
Verejná správa 7-8/2014
Poradca s.r.o. (2014)
Publikácia obsahuje nasledovné témy: Daň sa platí správcovi dane, Daň z nehnuteľnosti sa neodpúšťa, Omyly v pracovnom práve, Podnikanie na území obce, Štipendia a daň z príjmov, Riadenie neziskovej organizácie, Nová dimenzia zdravotníctva,... (viac o titule)
Naša cena: 11,78 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
10.
Verejná správa 9/2014
Poradca s.r.o. (2014)
Obsahuje nasledovné témy: Novela ústavy SR, Daňový poriadok, Odpočet straty PO do roku 2014, Financovanie súkromných škôl, Zdaňovanie príjmov športovcov, Meno a priezvisko - povolenie na zmenu, Orgány územnej samosprávy a registrácia k DPH... (viac o titule)
Naša cena: 5,88 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
11.
Aktualizácia V/1 2013
Poradca s.r.o. (2013)
Obsahom publikácie sú nasledovné témy: Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon), Zákon o financovaní škôl, stredných škôl a školských zariadení, Zmena: Zákon o štátnej službe... (viac o titule)
Naša cena: 1,50 € Tento titul je, žiaľ, vypredaný
VYPREDANÉ
Titul je vypredaný, zatiaľ sa nechystá dotlač.
12.
Aktualizovaná účtová osnova a účtovná zavierka rozpočtových a príspevkových organizácií a obcí
Epos (2012)
Koncom roka 2007 Ministerstvo financií SR schválilo novú právnu úpravu podvojného účtovníctva rozpočtových a príspevkových organizácií, štátnych fondov, obcí a vyšších územných celkov... (viac o titule)
Naša cena: 4,94 €  (teda ušetríte 5%) Tento titul je, žiaľ, vypredaný
VYPREDANÉ
Titul je vypredaný, zatiaľ sa nechystá dotlač.
13.
Aktuálna príručka účtovníctva organizácií verejného rozpočtu, samosprávy a tretieho sektora
Odborná príručka sa venuje problematike účtovania, ktorá je zoradená v súlade s účtovou osnovou pre nepodnikateľské organizácie. Spracováva pravidlá financovania a hospodárenia, postupy účtovania a účtovné výkazy... (viac o titule)
Naša cena: 111,44 €  (teda ušetríte 5%) Tento titul je, žiaľ, vypredaný
VYPREDANÉ
Titul je vypredaný, zatiaľ sa nechystá dotlač.
14.
Čerpanie finančných fondov, Fondy EÚ, Nenávratné finančné príspevky, Verejné obstarávanie - online
Verlag Dashöfer (2012)
Príručka Čerpanie finančných fondov, Fondy EÚ, Nenávratné finančné príspevky, Verejné obstarávanie je najpodrobnejšia pomôcka ako krok za krokom získate finančné prostriedky... (viac o titule)
Naša cena: 126,00 € Tento titul je, žiaľ, vypredaný
VYPREDANÉ
Titul je vypredaný, zatiaľ sa nechystá dotlač.
15.
Interné smernice pre nepodnikateľské organizácie
Verlag Dashöfer (2013)
Príručka Interné smernice pre nepodnikateľské organizácie je určená pre tých odborníkov vo Vašej firme, ktorí majú na starosti tvorbu interných predpisov, smerníc a iných materiálov, ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie a skonkretizovanie Vašej činnosti.. (viac o titule)
Naša cena: 166,80 € Tento titul je, žiaľ, vypredaný
VYPREDANÉ
Titul je vypredaný, zatiaľ sa nechystá dotlač.
16.
Manažment európskych projektov
Gabriela Gregušová  ·  Eurea (2006)
Zborník Manažment európskych projektov tvoria prednášky skúsených projektových manažérov zo slovenských ministerstiev, neziskových organizácií a iných inštitúcií zaoberajúcich sa prípravou a implementáciou európskych projektov... (viac o titule)
Naša cena: 6,94 €  (teda ušetríte 5%) Tento titul je, žiaľ, vypredaný
VYPREDANÉ
Titul je vypredaný, zatiaľ sa nechystá dotlač.
17.
Nové účtovníctvo neziskových organizácií
Epos (2008)
Z obsahu: Podvojné účtovníctvo; Jednoduché účtovníctvo; Zákon o účtovníctve... (viac o titule)
Naša cena: 5,02 €  (teda ušetríte 5%) Tento titul je, žiaľ, vypredaný
VYPREDANÉ
Titul je vypredaný, zatiaľ sa nechystá dotlač.
18.
Nové účtovníctvo neziskových organizácií v praxi
Viera Laszová  ·  Epos (2008)
Ministerstvo financií SR s účinnosťou od 1. 1. 2008 komplexne novelizovalo právnu úpravu podvojného účtovníctva nadácií, združení, neziskových organizácií pre verejnoprospešné služby a cirkví... (viac o titule)
Naša cena: 9,18 €  (teda ušetríte 5%) Tento titul je, žiaľ, vypredaný
VYPREDANÉ
Titul je vypredaný, zatiaľ sa nechystá dotlač.
19.
Praktický sprievodca účtovníctvom pre obce, rozpočtové, príspevkové a neziskové organizácie (ročné predplatné)
Kolektív autorov  ·  Verlag Dashöfer (2013)
Ročné predplatné garantovaných informácií v príručke určenej ekonómom, hlavným účtovníkom, ale aj ostatným pracovníom, ktorí pracujú v oblasti účtovníctva vo verejnej správe. Príručka je štruktúrovaná v súlade s účtovou osnovou pre ... (viac o titule)
Naša cena: 272,46 €  (teda ušetríte 5%) Tento titul je, žiaľ, vypredaný
VYPREDANÉ
Titul je vypredaný, zatiaľ sa nechystá dotlač.
20.
Strategické partnerstvá ako fenomén globálnej ekonomiky
Eva Smolková  ·  Infopress (2009)
Cieľom diela je poskytnúť komplexný prehľad o strategických partnerstvách ako najvyužívanejšom strategickom nástroji súčasnosti, ktorý sa stal fenoménom globálnej ekonomiky a v súčasnosti ovplyvňuje odvetvové charakteristiky mnohých odvetví... (viac o titule)
Naša cena: 7,60 €  (teda ušetríte 5%) Tento titul je, žiaľ, vypredaný
VYPREDANÉ
Titul je vypredaný, zatiaľ sa nechystá dotlač.
Nedokážem žiť bez kníh. (Thomas Jefferson)
Aj z drobných vecí sa dajú urobiť veľké. Vďaka vašim Anjelskym drobným ste pri nákupoch na Martinus.sk darovali už 383 055,84 € na Dobrého Anjela. Ďakujeme!
Kávička