Knihy
E-knihy

Ostatné

Zrušiť
Titulov: 162
Zúženie výberu
+ ďalšie možnosti
Radenie
Počet titulov: 162
Zoradiť podľa:

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Daňová optimalizácia - základ dane, nezdaniteľné časti, účtovné obdobie, opravné položky, odpisy, rezervy, pohľadávky, dlhodobý nehmotný majetok,...

3,20 €

3,20 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, posielame ihneď

V knihe nájdete mýty a fakty o daňovej kontrole, 60 príkladov a riešených najčastejších otázok, najčastejšie...

20,00 €

20,00 €

Na sklade, posielame ihneď

1000 riešení 3/2018

Poradca s.r.o., 2018

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon o DPH - ostatná novela, Odpady po novom k 1.1.2018, ZDP, DPH, BOZP, mzdy a odvody, ZP, verejná správa, automobil v podnikaní...

-5%
2,22 €

2,22 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

1000 riešení 2/2018

Poradca s.r.o., 2018

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon o dani z príjmov, Ročné zúčtovanie dane z príjmu vo VS, Zákonník práce, Pozemkový fond, ZDP, DPH, PÚ, JÚ, právo, verejná správa...

2,34 €

2,34 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do týždňa

Táto publikácia je zameraná na legálne postupy, ktoré môže daňovník využiť pri optimalizácii základu dane v rámci existujúcich právnych predpisov. Publikáciou Daňová optimalizácia nechceme navádzať na nelegálne znižovanie daní...

-5%
8,08 €

8,08 €

Zľava 5%

Posielame do týždňa

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Po novele Trestného zákona platnej k 1. 7. 2018 je nanovo prepracovaná skutková podstata trestného činu terorizmu, pričom boli zohľadnené problémy aplikačnej praxe vyplývajúce z konzultácií s orgánmi činnými v trestnom konaní, súdnej praxe...

-5%
4,45 €

4,45 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Problematika daní a optimalizácie daňového systému rezonuje v spoločnosti stále a týka sa každej fyzickej či právnickej osoby. Cieľom tejto publikácie je preto poskytnúť komplexný pohľad na dane, daňovú politiku Slovenskej republiky a Európskej únie...

-5%
17,96 €

17,96 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Preddavky fyzických osôb, Odpisovanie majetku, Optimalizácia dane - využívanie automobilu, Zmeny v zdaňovaní FO, Postup odkladu platenia dane od 1.1.2017, Kontrolný výkaz k DPH, Nehnuteľnosť a DPH...

-5%
6,20 €

6,20 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do piatich dní

Globalizácia a digitalizácia predstavujú významné megatrendy, ktoré podstatným spôsobom vplývajú aj na výber daní vo svete. Na jednej strane predstavujú pre finančné správy...

-5%
9,41 €

9,41 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Posielame do týždňa

Základ dane z príjmov: - Zisťovanie, úprava, FO, PO; - Čiastkové základy dane; - Odpočítateľné položky; - Výsledok hospodárenia PO; - Osobitná úprava základu dane; ...

-5%
4,27 €

4,27 €

Zľava 5%

Posielame do týždňa

Poradca 13/2017

Poradca s.r.o., 2017

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Daňový poriadok - zákon po novelách s komentárom, Vyrubovacie konanie, Daňový subjekt, Správca dane...

-5%
4,29 €

4,29 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

1000 riešení 12/2017

Poradca s.r.o., 2017

Posielame do týždňa

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Daňová optimalizácia, Ochrana osobných údajov, Zákonník práce, ZDP, DPH, Daňový poriadok, JÚ, PÚ, Verejná správa, Živnostenský zákon...

2,34 €

2,34 €

Posielame do týždňa

Posielame do piatich dní

Cieľom publikácie je podpora a pomoc ekonomickým subjektom v začiatkoch a v priebehu ich podnikania, ako aj pri optimalizácii ich daňovej povinnosti, a charakteristika súčasného...

-5%
11,59 €

11,59 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Posielame do 10 dní

Príručka, zdroj "know-how" v daňovej optimalizácii pre ekonómov, právnikov, daňových poradcov, podnikateľov, daňových úradníkov a topmanažmenty firiem, ale i študentov (podľa stavu v roku 2004).

14,64 €

14,64 €

Posielame do 10 dní

Daňové výdavky A-Z 2009

Poradca s.r.o., 2009

Posielame do týždňa

Vplyv na základ dane uplatňovaním daňových výdavkov bude vždy predmetom diskusií v radoch odborníkov, ale najmä tých, ktorých sa táto oblasť najviac týka - daňovníkov z radov fyzických i právnických osôb...

-5%
7,60 €

7,60 €

Zľava 5%

Posielame do týždňa

1000 riešení 12/2012

Poradca s.r.o., 2012

Posielame do týždňa

Koniec roka v účtovníctve...

-5%
2,22 €

2,22 €

Zľava 5%

Posielame do týždňa

Zákony 2017 I/A

Poradca s.r.o., 2017

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Daňové zákony - Daň z pridanej hodnoty, daň z príjmov, Daňový poriadok, Miestne dane, Cestovné náhrady, Poplatok za rozvoj...

3,00 €

3,00 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Daňové úniky v Slovenskej republike

Jana Šimonová • Wolters Kluwer (Iura Edition), 2017

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Daňový únik predstavuje z terminologického hľadiska nielen v podmienkach SR, ale aj z nadnárodného i medzinárodného pohľadu závažný hospodársky a celospoločenský problém, ktorý...

-5%
12,16 €

12,16 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Daňovníctvo (daňová teória, daňová politika a daňové riziká)

Emil Burák • Inštitút aplikovaného manažmentu Trenčín, 2016

Na sklade, posielame ihneď

Vysokoškolská učebnica – učebný text. Cieľom je pomenovať stručne vybrané problémy zdaňovania z hľadiska základov daňovej teórie, daňovej politiky, optimálneho zdaňovania, daňového rizika, pomenovania aktuálnych moderných trendov zdaňovania a...

15,00 €

15,00 €

Na sklade, posielame ihneď

Posielame do týždňa

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Úprava minimálnej mzdy, Ročná uzávierka v mzdovej učtárni, Dôchodcovia a výkon práce na dohodu po novom, Zmeny v rozpočtovej politike na rok 2018, Potvrdenie zamestnávateľa o príjmoch zo závislej činnosti...

-5%
5,47 €

5,47 €

Zľava 5%

Posielame do týždňa


„Básnici majú byť ľudia ako ostatní. Ani bohovia, ani predavači kníh.“

Horatius