popis
Ekonomika, právo

Knihy Ekonomika, právo

V kategórii Ekonomika, právo sa nachádza 7522 titulov.

(zmeniť výber) všetky   (zmeniť výber) všetky  

1.
Podvojné účtovníctvo podnikateľov 2016
Anna Cenigová  ·  Ceniga (2016)
NA SKLADE  TOP #64  
Vážení čitatelia, dostáva sa Vám do rúk šestnáste vydanie praktickej príručky účtovníka „Podvojné účtovníctvo podnikateľov“, aktualizované a doplnené k 1.1.2016. Základ publikácie tvorí Opatrenie MF SR zo 16. decembra 2002, číslo 23054/2002-92... (viac o titule)
Naša cena: 22,52 €  (teda ušetríte 11%) posielame ihneď
2.
Zbrojný preukaz
NA SKLADE  TOP #65  
Táto publikácia bola spracovaná, aktualizovaná a doplnená s cieľom vytvoriť ucelenú a aktuálnu príručku, ktorá pomôže žiadateľovi o zbrojný preukaz pri príprave na vykonanie skúšky pred komisiou policajného útvaru... (viac o titule)
Naša cena: 15,49 €  (teda ušetríte 11%) posielame ihneď
3.
Zákony 2017 II/A
Poradca s.r.o. (2017)
NA SKLADE  
Publikácia obsahuje nasledovné témy: Obchodné právo, Občianske právo, Autorské právo, Živnostenský zákon, Verejné obstarávanie... (viac o titule)
Naša cena: 5,34 €  (teda ušetríte 11%) posielame ihneď
4.
Zákony 2017 II/B
Poradca s.r.o. (2017)
Publikácia obsahuje nasledovné témy: Trestné právo, Exekučný poriadok, Súdne spory, Správne právo, Zákon o policajnom zbore, Zákon o upomínacom konaní... (viac o titule)
Naša cena: 5,34 €  (teda ušetríte 11%) zvyčajne posielame do 5 dní
5.
Podvojné účtovníctvo
Jana Kajanová, Darina Saxunová, Viera Ölvecká  ·  Wolters Kluwer (2016)
NA SKLADE  
Zbierka úloh a príkladov z podvojného účtovníctva je orientovaná na najčastejšie sa vyskytujúce účtovné prípady z bežnej podnikateľskej praxe. Obsahuje riešené aj neriešené príklady, ktoré sú zostavované od najjednoduchších prípadov... (viac o titule)
Naša cena: 7,97 €  (teda ušetríte 11%) posielame ihneď
6.
Daňový sprievodca 2017
Hospodárske noviny (2017)
Daňové zákony: Zákon o dani z príjmov, Zákon o DPH, Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku, Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku + daň z nehnuteľností, Daň z motorových vozidiel... (viac o titule)
Naša cena: 7,12 €  (teda ušetríte 11%) posielame do 3 dní
7.
Ekonómia dobra a zla
Tomáš Sedláček  ·  65. pole (2013)
NA SKLADE  
Druhé, značne rozšírené a prehĺbené vydanie autorovej prvotiny publikovalo v roku 2011 prestížne nakladateľstvo Oxford University Press. Od tej doby kniha oslovuje čitateľov po celom svete. Ekonómia dobra a zla bola preložená do 14 jazykov (vrátane.... (viac o titule)
Naša cena: 14,20 €  (teda ušetríte 11%) posielame ihneď
8.
Štátne symboly Slovenskej republiky
Ladislav Vrtel  ·  VEDA (2010)
NA SKLADE  
Jadrom knihy Ladislava Vrtela Štátne symboly Slovenskej republiky sú základy praktického používania štátnych symbolov Slovenskej republiky, ilustrované početnými príkladmi ich správneho aj chybného aplikovania v každodennej praxi ... (viac o titule)
Naša cena: 7,57 €  (teda ušetríte 11%) posielame ihneď
9.
Zákony 2017/III
Poradca s.r.o. (2017)
NA SKLADE  
Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákonník práce, Zdravotné poistenie, Sociálne poistenie, Minimálna mzda, Inšpekcia práce a BOZP... (viac o titule)
Naša cena: 6,23 €  (teda ušetríte 11%) posielame ihneď
10.
Repetitórium civilného procesného práva
NA SKLADE  
Repetitórium civilného procesného práva predstavuje prvú študijnú pomôcku z civilného procesného práva po jeho rekodifikácii. S účinnosťou od 1. júla 2016 platia na území Slovenskej republiky tri nové procesné kódexy, a to Civilný sporový poriadok... (viac o titule)
Naša cena: 25,00 € posielame ihneď
11.
Pracovnoprávne vzťahy v školstve
Jarmila Belešová  ·  Wolters Kluwer (2017)
Obsahom publikácie je odborný výklad problematiky pracovnoprávnych vzťahov vrátane odmeňovania v rezorte školstva so zameraním na zamestnancov regionálneho... (viac o titule)
Naša cena: 14,95 €  (teda ušetríte 11%) zvyčajne posielame do 7 dní
12.
Repetitórium trestného práva
Jaroslav Ivor, Jozef Záhora  ·  Wolters Kluwer (2017)
NA SKLADE  
Repetitórium trestného práva poskytuje základný prehľad trestného práva hmotného a procesného. Autori po kladných skúsenostiach a pozitívnych ohlasoch na... (viac o titule)
Naša cena: 13,78 €  (teda ušetríte 5%) posielame ihneď
13.
Zákony 2017 I/B
Poradca s.r.o. (2017)
Publikácia obsahuje nasledovné témy: Účtovné zákony - Zákon o účtovníctve, Postupy účtovania pre PÚ, Postupy účtovanie pre JÚ, Účtovná závierka, Účtovná osnova, Správne poplatky... (viac o titule)
Naša cena: 5,70 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 5 dní
14.
Môj domáci právnik
Ivan Syrový  ·  Ikar (2017)
Každodenný život prináša situácie, keď potrebujeme rady právnika. Táto kniha má byť sprievodcom najbežnejšími z nich, prvou pomocou pri záťažových momentoch, akými sú rozvod, spisovanie závetu, požičiavanie peňazí... (viac o titule)
Naša cena: 9,41 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 5 dní
15.
Zlé peniaze
Juraj Karpiš  ·  INESS (2015)
Krízová mozaika ekonóma Juraja Karpiša, v ktorej sa dozviete, kto zapríčinil krízu, či prežije euro a praktické rady, ako žiť dobrý život napriek zlým peniazom. Juraj Karpiš napísal tučného sprievodcu krízou aj pre neodbornú verejnosť. V knihe hľadá... (viac o titule)
Naša cena: 17,01 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 5 dní
16.
Podnikanie a manažment
Jozef Papula, Zuzana Papulová, Ján Papula, Emília Papulová  ·  Wolters Kluwer (Iura Edition) (2017)
V predkladanej publikácii sa autorský kolektív venuje podnikaniu a manažmentu súčasne, ale navyše k nim pripájajú i pohľady ekonómie, psychológie, sociológie, práva či... (viac o titule)
Naša cena: 18,73 €  (teda ušetríte 4%) zvyčajne posielame do 7 dní
17.
Novelizovaný Zákon o sociálnych službách
Epos (2017)
Zákon č. 448/2008 Z.z. z 30. októbra 2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 317/2009 Z.z., nálezu Ústavného súdu... (viac o titule)
Naša cena: 3,61 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 10 dní
18.
Sporové konanie pre každého
Marek Benedik  ·  Wolters Kluwer (2017)
Konflikt v spoločnosti, spor medzi jedincami, je taký starý ako spoločnosť sama. Riešenie a vyriešenie konfliktov pokojne, rýchlo, spravodlivo a podľa vopred daných férových... (viac o titule)
Naša cena: 23,28 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
19.
Trestný poriadok
Jozef Čentéš  ·  Eurokódex (2017)
NA SKLADE  
V porovnaní s predchádzajúcim 2. vydaním diela sú v tomto 3. aktualizovanom vydaní zapracované zmeny zavedené ďalšími desiatimi novelami Trestného poriadku. Tieto zmeny sa obsahovo týkajú najmä rozhodnutia o zaistených peňažných prostriedkoch... (viac o titule)
Naša cena: 66,50 €  (teda ušetríte 5%) posielame ihneď
20.
Novelizovaný Trestný zákon
Epos (2017)
NA SKLADE  
Zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení zákona č. 650/2005 Z.z., zákona č. 692/2006 Z.z., zákona č. 218/2007 Z.z., zákona č. 491/2008 Z.z., zákona č. 497/2008 Z.z., zákona č. 498/2008 Z.z., zákona č. 59/2009 Z.z., zákona č. 257/2009 Z.z., zákona... (viac o titule)
Naša cena: 3,23 €  (teda ušetríte 5%) posielame ihneď
V školách by sa nemalo učiť o najlepších knihách. Malo by sa učiť milovať čítať. (B. F. Skinner)
Aj z drobných vecí sa dajú urobiť veľké. Vďaka vašim Anjelskym drobným ste pri nákupoch na Martinus.sk darovali už 386 593,74 € na Dobrého Anjela. Ďakujeme!
Kávička