popis
Ekonomika, právo

Knihy Ekonomika, právo

V kategórii Ekonomika, právo sa nachádza 7273 titulov.

(zmeniť výber) všetky   (zmeniť výber) všetky  

1.
Daňový sprievodca 2017
Hospodárske noviny (2017)
NA SKLADE  TOP #7  
Daňové zákony: Zákon o dani z príjmov, Zákon o DPH, Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku, Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku + daň z nehnuteľností, Daň z motorových vozidiel... (viac o titule)
Naša cena: 6,80 €  (teda ušetríte 15%) zvyčajne posielame do 24 hodín
2.
Zákony 2017 II/B
Poradca s.r.o. (2017)
TOP #14  
Publikácia obsahuje nasledovné témy: Trestné právo, Exekučný poriadok, Súdne spory, Správne právo, Zákon o policajnom zbore, Zákon o upomínacom konaní... (viac o titule)
Naša cena: 5,10 €  (teda ušetríte 15%) posielame do 24 hodín
3.
Zákony 2017 II/A
Poradca s.r.o. (2017)
TOP #17  
Publikácia obsahuje nasledovné témy: Obchodné právo, Občianske právo, Autorské právo, Živnostenský zákon, Verejné obstarávanie... (viac o titule)
Naša cena: 5,10 €  (teda ušetríte 15%) posielame do 24 hodín
4.
Podvojné účtovníctvo podnikateľov 2016
Anna Cenigová  ·  Ceniga (2016)
TOP #25  
Vážení čitatelia, dostáva sa Vám do rúk šestnáste vydanie praktickej príručky účtovníka „Podvojné účtovníctvo podnikateľov“, aktualizované a doplnené k 1.1.2016. Základ publikácie tvorí Opatrenie MF SR zo 16. decembra 2002, číslo 23054/2002-92... (viac o titule)
Naša cena: 21,51 €  (teda ušetríte 15%) posielame do 24 hodín
5.
Daňové priznania za rok 2016
Poradca s.r.o. (2017)
TOP #47  
Publikácia obsahuje nasledovné témy: Daňový bonus, právnicke osoby, fyzické osoby, vyplnené vzory, vyplnené tlačivá na DP za rok 2016... (viac o titule)
Naša cena: 3,50 € posielame do 6 dní
6.
Zákony 2017/III
Poradca s.r.o. (2017)
TOP #51  
Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákonník práce, Zdravotné poistenie, Sociálne poistenie, Minimálna mzda, Inšpekcia práce a BOZP... (viac o titule)
Naša cena: 6,23 €  (teda ušetríte 11%) posielame do 6 dní
7.
Zbrojný preukaz
NA SKLADE  TOP #60  
Táto publikácia bola spracovaná, aktualizovaná a doplnená s cieľom vytvoriť ucelenú a aktuálnu príručku, ktorá pomôže žiadateľovi o zbrojný preukaz pri príprave na vykonanie skúšky pred komisiou policajného útvaru... (viac o titule)
Naša cena: 15,49 €  (teda ušetríte 11%) zvyčajne posielame do 24 hodín
8.
Účtovná závierka za rok 2016
Poradca s.r.o. (2017)
NA SKLADE  TOP #64  
Publikácia obsahuje nasledovné témy: Účtovná závierkza v PÚ a JÚ za rok 2016 - pokladničná kniha, účtovné prípady, výsledok hospodárenia, výročná správa... (viac o titule)
Naša cena: 2,00 € zvyčajne posielame do 24 hodín
9.
Financie
Rudolf Sivák a kolektív  ·  Wolters Kluwer (2015)
TOP #67  
Cieľom kolektívu renomovaných autorov – vysokoškolských učiteľov pôsobiacich na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave – bolo zostaviť komplexnú učebnicu, ktorá umožní študentom pochopiť podstatu financií, ich význam... (viac o titule)
Naša cena: 19,58 €  (teda ušetríte 11%) posielame do 24 hodín
10.
Zákony 2017 I/A
Poradca s.r.o. (2017)
TOP #77  
Publikácia obsahuje nasledovné témy: Daňové zákony - Daň z pridanej hodnoty, daň z príjmov, Daňový poriadok, Miestne dane, Cestovné náhrady, Poplatok za rozvoj... (viac o titule)
Naša cena: 5,34 €  (teda ušetríte 11%) posielame do 6 dní
11.
Poradca 6-7 2017
Poradca s.r.o. (2016)
Publikácia obsahuje nasledovné témy: Daň z príjmov s komentárom, Základ dane, Výdavky, Odpisy... (viac o titule)
Naša cena: 8,05 €  (teda ušetríte 11%) posielame do 6 dní
12.
Základy práva pre ekónomov
Právo nie je len pre právnikov. Na trhu práce v podstate nenájdeme pozície, ktoré by si nevyžadovali v menšej alebo väčšej miere znalosť a uplatňovanie práva. Preto je základná právna... (viac o titule)
Naša cena: 12,46 €  (teda ušetríte 11%) posielame do 24 hodín
13.
Účtovníctvo podnikateľských subjektov I
Autorky sa venujú rôznym oblastiam účtovníctva, a to od účtovania peňažných prostriedkov, ktoré sú nevyhnutné pri založení účtovnej jednotky, cez účtovanie... (viac o titule)
Naša cena: 10,59 €  (teda ušetríte 11%) posielame do 24 hodín
14.
Poradca 8/2017
Poradca s.r.o. (2017)
NA SKLADE  
Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon o dani z pridanej hodnoty po novelách s komentárom, Samozdanenie, Platiteľ dane, Registrácia... (viac o titule)
Naša cena: 4,02 €  (teda ušetríte 11%) zvyčajne posielame do 24 hodín
15.
Zákony 2017/IV
Poradca s.r.o. (2017)
NA SKLADE  
Publikácia obsahuje nasledovné témy: Stavebný zákon, Katastrálny zákon, Vlastníctvo bytov, Vlastníctvo pôdy, Stavebné sporenie... (viac o titule)
Naša cena: 4,45 €  (teda ušetríte 11%) zvyčajne posielame do 24 hodín
16.
Odvody poistného od 1.1.2017
D. Dobšovič  ·  Poradca s.r.o. (2017)
Publikácia obsahuje nasledovné témy: Odvody poistného pre zamestnancov, študentov, dôchodcov, SZČO, konateľov, členov orgánov, právnické osoby... (viac o titule)
Naša cena: 1,00 € posielame do 6 dní
17.
Zákony 2017 I/B
Poradca s.r.o. (2017)
NA SKLADE  
Publikácia obsahuje nasledovné témy: Účtovné zákony - Zákon o účtovníctve, Postupy účtovania pre PÚ, Postupy účtovanie pre JÚ, Účtovná závierka, Účtovná osnova, Správne poplatky... (viac o titule)
Naša cena: 5,34 €  (teda ušetríte 11%) zvyčajne posielame do 24 hodín
18.
Historiografia financií na území Slovenska
V monografii autorský kolektív objasňuje ekonomické a čiastočne aj politické javy, ktoré boli predmetom analýzy a skúmania mnohých významných ekonómov 20. storočia a ich nasledovníkov... (viac o titule)
Naša cena: 14,15 €  (teda ušetríte 11%) zvyčajne posielame do 7 dní
19.
Mzdárske zákony 2017
Porada s.k. (2016)
Z obsahu: zákon a dani z príjmov zákon o sociálnom poistení zákon o zdravotnom poistení zákon o sociálnom fonde zákonník práce zákon o nelegálnej práci zákon o inšpekcii práce zákon o cestovných... (viac o titule)
Naša cena: 9,70 €  (teda ušetríte 11%) posielame do 3 dní
20.
Povinnosti zamestnávateľa 2017
Poradca s.r.o. (2017)
Publikácia obsahuje nasledovné témy: Povinnosti zamestnávateľa - nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, sociálne poistenie, zdravotné poistenie, daň z príjmov zo závislej činnosti, mzdová kalkulačka, zákonník práce... (viac o titule)
Naša cena: 2,90 € posielame do 6 dní
V knihách je viac bohatstva, ako vo všetkých pirátskych truhliciach na Ostrove pokladov. (Walt Disney)
Aj z drobných vecí sa dajú urobiť veľké. Vďaka vašim Anjelskym drobným ste pri nákupoch na Martinus.sk darovali už 372 894,63 € na Dobrého Anjela. Ďakujeme!
Kávička