Knihy
E-knihy

Ekonomika a právo

Zúženie výberu
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
Radenie
Počet titulov: 7720
Zoradiť podľa:
Novinka

Posielame do 8 dní

Páté vydání komentáře reflektuje aktuální legislativní změny a judikaturu. Autorský zákon nově obsahuje například úpravu osiřelých děl, karikatury a parafráze nebo komplexní úpravu kolektivní správy. Zároveň došlo...

-15%
39,55 €

39,55 €

Zľava 15%

Posielame do 8 dní

Novinka

Predobjednávka. Vychádza 9.11.2017

Cílem knihy je pomoci nejširší veřejnosti porozumět logice mezinárodních standardů účetního výkaznictví a usnadnit výkladem i praktickými příklady studium i následnou aplikace těchto standardů v...

-15%
18,80 €

18,80 €

Zľava 15%

Predobjednávka. Vychádza 9.11.2017

Novinka

Posielame do troch dní

Roky 2015 a 2016 môžeme s pokojným svedomím označiť za roky utečencov. Nie na Slovensku, ale v ostatných častiach Európy. Rok 2016 však môžeme nazvať rokom zvýšeného záujmu cudzincov o niektorú z foriem pobytu na území Slovenskej republiky...

-5%
18,05 €

18,05 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

Novinka

Posielame do týždňa

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Elektronická registračná pokladnica - zákon s komentárom po novele, Obchodný register, Vlastníctvo, Pozemky, Odpady...

-15%
3,84 €

3,84 €

Zľava 15%

Posielame do týždňa

Novinka

Posielame do týždňa

Praktikum je zbierkou vybraných prameňov, resp. vybraných častí prameňov k svetovým dejinám štátu a práva. Nejde však o edíciu prameňov, ktorá by dôsledne spĺňala prísne formálne a materiálne...

-5%
8,46 €

8,46 €

Zľava 5%

Posielame do týždňa

Novinka

Posielame do štyroch dní

Odhalená ekonomie je patrně po letech první kniha na toto téma, nad níž laik nezačne zívat hned po třetí stránce. Charles Wheelan čtivě a srozumitelně vysvětluje ne vždy jednoduché ekonomické jevy a zákonitosti...

-17%
15,56 €

15,56 €

Zľava 17%

Posielame do štyroch dní

Novinka

Posielame do týždňa

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Virtuálna registračná pokladnica, Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia, Odpisy, ZDP, DPH, Zákonník práce, JÚ, PÚ, Právo a podnikateľ...

2,34 €

2,34 €

Posielame do týždňa

Novinka

Posielame do troch dní

V zásadě všichni vážně nemocní potřebují chápající lidskou blízkost, rozhovory a posílení toho, co je v jejich životě hluboké, nosné a cenné. Tedy péči o to, co dnes zpravidla nazýváme spirituálními potřebami a spirituální obl

-15%
7,55 €

7,55 €

Zľava 15%

Posielame do troch dní

Novinka

Posielame do troch dní

Komentár poskytuje komplexný pohľad na právnu úpravu inštitútu zmeniek obsiahnutú v zákone č. 191/1950 Sb. Zákon zmenkový a šekový (čl. I a III). Na trhu slovenskej právnickej literatúry publikácia obsahujúca podrobný komentár s judikatúrou k tomuto..

-5%
37,53 €

37,53 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

Na sklade
TOP #69

Na sklade, posielame ihneď

Táto publikácia bola spracovaná, aktualizovaná a doplnená s cieľom vytvoriť ucelenú a aktuálnu príručku, ktorá pomôže žiadateľovi o zbrojný preukaz pri príprave na vykonanie skúšky pred komisiou policajného útvaru...

-11%
15,49 €

15,49 €

Zľava 11%

Na sklade, posielame ihneď

Na sklade
TOP #57

Na sklade, posielame ihneď

V systéme pomoci mladým rodinám má dôležité miesto materské. Je to dávka z nemocenského poistenia a na rozdiel od rodičovského príspevku na materskú nemá nárok...

-11%
17,62 €

17,62 €

Zľava 11%

Na sklade, posielame ihneď

Na sklade
TOP #96

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Anglický titul Misbehaving znamená zhruba „nesprávné chování“, tj. takové, které neodpovídá ústřední ekonomické teorii, podle které se člověk chová a rozhoduje tak, aby po racionální úvaze maximalizoval svůj prospěch. Autor ukazuje, že se to zaprvé...

-11%
20,83 €

20,83 €

Zľava 11%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade

Na sklade, posielame ihneď

Príručka pre účtovanie podnikateľov v sústave podvojného účtovníctva aktualizovaná pre rok 2017.

-5%
10,36 €

10,36 €

Zľava 5%

Na sklade, posielame ihneď

Na sklade

Na sklade, posielame ihneď

Druhé vydanie učebnice vychádza z najnovších teoretických poznatkov účtovníctva a z aktuálnej národnej (slovenskej) aj nadnárodnej (smernice EÚ, IFRS) úpravy účtovníctva, účinnej od...

-5%
13,30 €

13,30 €

Zľava 5%

Na sklade, posielame ihneď

Posielame do troch dní

Súčasné teoretické a praktické problémy vyšetrovania z pohľadu kriminálnej a vyšetrovacej psychológie. Druhé doplnené a prepracované vydanie interdisciplinárnej odbornej monografie s názvom „Investigatívna psychológia“ funkčne...

-5%
28,22 €

28,22 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

Posielame do troch dní

Autori sa v publikácii zaoberajú najdôležitejšími otázkami mikroekonómie, makroekonómie a medzinárodných ekonomických vzťahov. Ponúkajú vyváženú, nezaujatú prezentáciu...

-5%
28,50 €

28,50 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

Posielame do troch dní

Učebný text je prvou podobou spracovania slovenskej štátnoprávnej histórie nielen v stručnejšej forme, ale predovšetkým čo najzrozumiteľnejším spôsobom pre široký okruh odbornej aj laickej verejnosti...

-5%
6,65 €

6,65 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

Na sklade

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Príručka obsahuje všetky predpisy, ktoré poľovníci, športoví strelci a iní držitelia zbraní potrebujú ovládať pri nadobúdaní zbrojného preukazu i používaní strelných zbraní v poľovných revíroch, na strelniciach či pri výkone povolania.

-5%
3,42 €

3,42 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do troch dní

Publikácia obsahuje úplné znenie zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok s právnym stavom k 1. júnu 2017, so zvýraznenými zmenami poslednej novelizácie, zákonom č. 87/2017 Z.z.

-5%
3,71 €

3,71 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

Na sklade

Na sklade, posielame ihneď

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Zákonníka práce s účinnosťou od 1. júla 2016, so zvýraznenými zmenami poslednej novelizácie...

-11%
3,74 €

3,74 €

Zľava 11%

Na sklade, posielame ihneď