popis
Odborná literatúra

Knihy Cudzojazyčná literatúra Anglický jazyk Odborná literatúra

V podkategórii Odborná literatúra sa nachádza 9896 titulov.

(zmeniť výber) všetky   (zmeniť výber) všetky  

1.
Deutsch für Juristen mit Glossar
Eva Abrahámová  ·  Wolters Kluwer (2014)
Cieľom predkladanej publikácie je dosiahnutie efektívneho porozumenia právnych informácií, stimulovanie komunikatívnej kompetencie a aktivizácia kognitívnych schopností používateľa na základe získaných odborných vedomostí... (viac o titule)
Naša cena: 15,11 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
2.
Základy metódy projektového riadenia PRINCE2
Colin Bentley  ·  Wolters Kluwer (2016)
Dvojjazyčný manuál Základy metódy projektového riadenia PRINCE2® je prvou oficiálnou anglicko-slovenskou učebnicou projektového manažmentu metodiky... (viac o titule)
Naša cena: 36,58 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
3.
Slovensko – Slovakia - Slowakei - La Slovaquie
Ján Lacika, Alexander Vojček  ·  Ikar (2016)
Vstúpte do galérie s názvom Slovensko. Uvidíte unikátnu zbierku nádherných krajiniek. Na malý priestor uprostred Európy sa sústredili vysoké tatranské končiare aj šíre podunajské roviny, dlhé zalesnené horské pásma i hlboké kotliny plné života... (viac o titule)
Naša cena: 14,20 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 5 dní
4.
Basics of climbing / Základy horolezectva
Milan Novotný  ·  Ústav vysokohorskej biológie Žilinskej univerzity (2008)
Učebnica Základy horolezectva je stručným prehľadom horolezeckých materiálov a postupov. Kapitola Horolezecký materiál umožňuje pochopiť základné konštrukčné princípy a technické parametre pomôcok využívaných v horolezectve... (viac o titule)
Naša cena: 22,80 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 10 dní
5.
Ski training – ski touring/Lyžiarsky výcvik - skialpinizmus
Martin Lukáň  ·  Ústav vysokohorskej biológie Žilinskej univerzity (2008)
Učebnica Lyžiarsky výcvik – skialpinizmus vysvetľuje základné techniky lyžovania v neupravenom teréne, použitie skialpinistického výstroja, plánovanie lyžiarskych túr a zásady pohybu na lyžiach... (viac o titule)
Naša cena: 22,80 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 10 dní
6.
Klasické experimenty v genetike
Ľubomír Tomaška  ·  Createspace (2015)
Genetics is one of the most vibrant branches of science. This is exemplified by the exponential growth of the number of publications dealing with various aspects of heredity, the number of scientists currently involved in genetic research ... (viac o titule)
Naša cena: 14,93 € dodanie titulu môže trvať aj viac ako 3 týždne
7.
Najstaršie dejiny Slovenska v reči obrazov (slovensko-anglická verzia)
Pavel Dvořák, Jakub Dvořák  ·  Rak (2006)
Kniha Najstaršie dejiny Slovenska v reči obrazov z edície PICTORIA otvára slovenskú históriu svetu prostredníctvom obrazov. Výtvarné fotografie, sprevádzané krátkymi textami v cudzích jazykoch, s ľahkosťou prevedú čitateľa tisícročiami... (viac o titule)
Naša cena: 11,00 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 5 dní
8.
Botany - Vascular Plants/Botanika - Cievnaté rastliny
Ema Gojdičová, Pavol Mártonfi, Lenka Mártonfiová  ·  Ústav vysokohorskej biológie Žilinskej univerzity
Systematické členenie cievnatých rastlín, prezentované v učebnici, vychádza z kladistických analýz, založených na vyhodnocovaní fylogenetickej príbuznosti rastlín pomocou morfologických a molekulárnych dát... (viac o titule)
Naša cena: 22,80 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 10 dní
9.
Environmental monitoring/Environmentálny monitoring
Jana Júdová, Danka Šalgovičová, Daniela Pavlovičová  ·  Ústav vysokohorskej biológie Žilinskej univerzity (2008)
Znečisťovanie životného prostredia rôznymi aktivitami človeka ohrozuje živé organizmy a zdravotný stav obyvateľstva. Do akej miery možno zaťažiť krajinný systém bez toho, aby v ňom nevznikali nezvratné negatívne zmeny?... (viac o titule)
Naša cena: 22,80 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 10 dní
10.
Environmentálna výchova/Environmental education
Martina Haas, Eva Ondrová, Juraj Švajda  ·  Ústav vysokohorskej biológie Žilinskej univerzity (2008)
NA SKLADE  
V chránených územiach musí environmentálna výchova zohľadniť nielen ciele chránených území, ale tiež globálne environmentálne problémy. Má efektívne využívať prírodné dedičstvo chránených území pre bezprostredný kontakt s prírodou... (viac o titule)
Naša cena: 22,61 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 3 dní
11.
Molecular ecology/Molekulová ekológia
Jana Kisková, Martina Jurčovičová  ·  Ústav vysokohorskej biológie Žilinskej univerzity (2008)
Molekulárna ekológia je novým biologickým odvetvím, ktoré aplikuje metódy molekulárnej a populačnej genetiky a evolučnej biológie pri odpovediach na základné ekologické otázky... (viac o titule)
Naša cena: 23,00 €  (teda ušetríte 4%) zvyčajne posielame do 10 dní
12.
Zoology - protostomia/Zoológia - prvoústovce
Martin Lukáň  ·  Ústav vysokohorskej biológie Žilinskej univerzity
Bezstavovce sú nepochybne najrozmanitejšou a najpestrejšou skupinou organizmov. Taxonomický systém u prvokov a bezstavovcov neustále prebieha veľkými zmenami a je príliš obsiahly, aby ho bolo možné vyčerpávajúco pokryť v rámci tejto učebnice... (viac o titule)
Naša cena: 22,80 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 10 dní
13.
Katalóg súčasných slovenských dramatikov
Juliana Beňová  ·  Divadelný ústav (2006)
Reprezentatívny štvorjazyčný katalóg je venovaný súčasnej slovenskej dráme a ponúka slovenskému, ale predovšetkým zahraničnému čitateľovi možnosť oboznámiť sa s predstaviteľmi súčasnej slovenskej drámy... (viac o titule)
Naša cena: 11,79 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 10 dní
14.
Mať chuť učiť sa a učiť scénografiu / Enjoying the Learning and Teaching of Scenography
Divadelný ústav (2001)
Reprezentatívny katalóg uvádza prácu (v čase vydania) strednej a mladšej generácie scénických a kostýmových výtvarníkov v konfrontácii s dianím na výtvarnej scéne a zameriava sa na tvorbu Aleša Votavu, Marije Havran, Alexandry Gruskovej a ich študentov... (viac o titule)
Naša cena: 6,23 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 10 dní
15.
Súdna moc a moc sudcov na Slovensku
Ján Svák  ·  Eurokódex (2011)
Máloktorá ľudská činnosť má také mytologizujúce korene ako výkon súdnictva. V demokratických i menej demokratických štátnych režimoch je osoba sudcu pri výkone súdnictva obdarená nevídanou právomocou... (viac o titule)
Naša cena: 28,50 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 5 dní
16.
Malé Karpaty
Bedrich Schreiber  ·  BoArt (2012)
Ako prsty z dlane vybiehajú z Karpát pohoria... (viac o titule)
Naša cena: 21,76 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 5 dní
17.
Beginners Get...Sorted
Ben Ebbrell, Barry Taylor  ·  Michael Joseph Ltd (2012)
Beginners Get . . . Sorted, brought to you by Ben Ebbrell, Barry Taylor and the rest of the fabulous Sorted crew, is the perfect cookbook for those who want simple, fun and seriously tasty meal ideas! (viac o titule)
Naša cena: 19,48 €  (teda ušetríte 5%) dodanie titulu môže trvať aj viac ako 3 týždne
18.
V is for Vulnerable
Seth Godin  ·  Portfolio (2012)
V is for Vulnerable looks and feels like a classic picture book. But it's not for kids, it's for hardworking adults. It highlights twenty-six of Seth Godin's principles... (viac o titule)
Naša cena: 17,05 €  (teda ušetríte 5%) dodanie titulu môže trvať aj viac ako 3 týždne
19.
Košice región (Spectacular Slovakia)
The Rock (2014)
Travel Guide: the first comprehensive bilingual travel guide of Košice Region, 113 colourful pages in English and Slovak with 3D illustrations, how to spend four days in... (viac o titule)
Naša cena: 12,06 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 10 dní
20.
Romantic French Homes
Lanie Goodman  ·  CICO Books (2013)
A unique collection of timeless French houses featuring original photography make this a book to treasure. From a chic and sophisticated Parisian pied-a-terre owned by an acclaimed musician to an authentically restored Alpine ski lodge, ... (viac o titule)
Naša cena: 31,83 €  (teda ušetríte 5%) dodanie titulu môže trvať aj viac ako 3 týždne
Tienistou stránkou nových kníh je, že kvôli nim nemáme čas čítať tie staré. (Joseph Joubert)
Aj z drobných vecí sa dajú urobiť veľké. Vďaka vašim Anjelskym drobným ste pri nákupoch na Martinus.sk darovali už 386 684,60 € na Dobrého Anjela. Ďakujeme!
Kávička