Knihy
E-knihy
Zúženie výberu
Radenie
Počet titulov: 12
Zoradiť podľa:

Prvouka pre 1. ročník ZŠ (pracovná učebnica)

Lucia Žigová a kolektív • Orbis Pictus Istropolitana, 2015

Posielame do týždňa

Nová učebnica pracovného typu reaguje na opätovné zavedenie predmetu Prvouka medzi vyučovacie predmety v 1. ročníku. Obsahuje učivo zostavené podľa...

-5%
3,47 €

3,47 €

Zľava 5%

Posielame do týždňa

Posielame do týždňa

Pracovný zošit Prírodoveda reaguje na vznik nového vyučovacieho predmetu v prvom ročníku. Autorky zostavili učivo podľa požiadaviek štátneho vzdelávacieho...

-5%
3,33 €

3,33 €

Zľava 5%

Posielame do týždňa

Posielame do týždňa

Metodická príručka k Prírodovede pre 2. ročník základných škôl autorsky a graficky nadväzuje na prvý ročník a k jednotlivým témam ponúka nielen námety na rôzne...

-5%
7,79 €

7,79 €

Zľava 5%

Posielame do týždňa

Posielame do týždňa

Metodická príručka k titulu Prírodoveda pre 1. ročník ZŠ reaguje na požiadavky štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1. Metodická príručka je rozdelené na tri...

-5%
3,47 €

3,47 €

Zľava 5%

Posielame do týždňa

Vypredané

Pracovný zošit Prírodoveda pre 2. ročník reaguje na vznik nového vyučovacieho predmetu v druhom ročníku. Autorky zostavili učivo podľa požiadaviek...

-5%
3,33 €

3,33 €

Zľava 5%

Vypredané

Vypredané

-5%
2,49 €

2,49 €

Zľava 5%

Vypredané

Vypredané

Pracovný zošit Prírodoveda pre 2. ročník reaguje na vznik nového vyučovacieho predmetu v druhom ročníku. Autorky zostavili učivo podľa požiadaviek štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1...

-5%
3,33 €

3,33 €

Zľava 5%

Vypredané

Vypredané

Zbierka úloh a cvičení je úzko spätá s učebnicou J. Krajčovičovej, M. Caltíkovej a L. Žigovej. Členenie zbierky korešponduje s učebnicou, dopĺňa vyučovanie...

-5%
2,95 €

2,95 €

Zľava 5%

Vypredané

Vypredané

Metodická príručka k titulu Prírodoveda pre 1. ročník ZŠ reaguje na požiadavky štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1. Metodická príručka je rozdelené na tri časti...

-5%
6,91 €

6,91 €

Zľava 5%

Vypredané

Vypredané

Pracovný zošit Prírodoveda reaguje na vznik nového vyučovacieho predmetu v prvom ročníku. Autorky zostavili učivo podľa požiadaviek štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1...

-5%
3,33 €

3,33 €

Zľava 5%

Vypredané

Vypredané

-5%
2,49 €

2,49 €

Zľava 5%

Vypredané

Vypredané

Metodická príručka k titulu Prírodoveda pre 1. ročník ZŠ reaguje na požiadavky štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1. Metodická príručka je rozdelené na tri časti...

-5%
7,79 €

7,79 €

Zľava 5%

Vypredané