Knihy
E-knihy

Najpopulárnejšie knihy autora

Zrušiť
Titulov: 30
Zúženie výberu
+ ďalšie možnosti
Radenie
Počet titulov: 30
Zoradiť podľa:

Zákonník práce (Komentár)

Helena Barancová a kolektív • C. H. Beck SK, 2017

Posielame do týždňa

Prvý Veľký komentár Nakladateľstva C. H. Beck k Zákonníku práce predstavuje najrozsiahlejšiu publikáciu svojho druhu a prináša čitateľom komplexný a detailný pohľad na pracovnoprávnu oblasť. Autorský kolektív pod vedením profesorky Barancovej vytvoril...

119,00 €

119,00 €

Posielame do týždňa

Posielame do piatich dní

Zborník z vedeckého seminára k problému monitorovania zamestnancov vo vzťahu ochrany súkromného života. Právo na súkromný život a jeho ochranu je základným...

11,90 €

11,90 €

Posielame do piatich dní

Pracovný pomer a poistný systém

Helena Barancová a kolektív • TYPI UNIVERSITATIS TYRNAVIENSIS, VEDA, 2008

Posielame do týždňa

Kniha je určená zamestnancom pracujúcim v oblasti ľudských zdrojov, študentom právnických fakúlt a študentom fakúlt, na ktorých sa vyučuje pracovné právo.

-5%
18,05 €

18,05 €

Zľava 5%

Posielame do týždňa

Posielame do 12 dní

Už od kladenia základov trhového hospodárstva je proces reštrukturalizácie podnikov nevyhnutnou súčasťou ekonomického napredovania krajiny. Na druhej strane tento proces pôsobí na existujúce štruktúry ...

-5%
15,71 €

15,71 €

Zľava 5%

Posielame do 12 dní

Vysielanie zamestnancov

Helena Barancová, Miloš Lacko a kolektív • Aleš Čeněk, 2008

Posielame do 12 dní

Predmetom monografie česko - slovenského tímu sú aktuálne právne problémy, s ktorými sú konfrontovaní českí aj slovenskí podnikatelia v prípadoch, ak dočasne vyšlú svojich zamestnancov do iného členského štátu Európskej únie...

-5%
11,61 €

11,61 €

Zľava 5%

Posielame do 12 dní

Posielame do 12 dní

Pracovné právo členských štátov Európskej únie sa v súčasnosti rozvíja pod prizmou smerovania komunitárneho práva, medzinárodného práva a práva Rady Európy...

-15%
16,14 €

16,14 €

Zľava 15%

Posielame do 12 dní

Posielame do piatich dní

Nové technológie podstatným spôsobom ovplyvňujú aj oblasť pracovnoprávnych vzťahov. Zamestnávateľom poskytujú doteraz netušené možnosti nahrádzať ľudskú prácu, čím sa v najbližších...

-4%
13,05 €

13,05 €

Zľava 4%

Posielame do piatich dní

Posielame do 12 dní

Skúsenosti z ostatných rokov ukazujú, že pri mnohých čiastkových legislatívnych zmenách pracovnoprávnych predpisov odchýlenie sa od základných funkcií pracovného práva má závažné sociálnoprávne dôsledky nielen pre účastníkov pracovnoprávnych vzťahov, ale

21,03 €

21,03 €

Posielame do 12 dní

Posielame do 12 dní

Vedecká monografia je zameraná na problematiku niektorých vnútorných politík Európskej únie. Uvádza širšie teoretické východiská týkajúce sa hospodárskych, menových, fiškálnych sociálnych, environmentálnych a energetických vzťahov, ako aj politiky...

-3%
17,75 €

17,75 €

Zľava 3%

Posielame do 12 dní

Medicínske právo

Helena Barancová a kolektív • VEDA, 2008

Posielame do týždňa

Jedinečná publikácia Medicínske právo je spoločným dielom špecialistov, právnikov a lekárov, ktorí sa venujú oblasti práva, ktorá nebola na Slovensku doteraz komplexne spracovaná, hoci je už dlhší čas v centre pozornosti odbornej i laickej verejnosti...

-5%
17,35 €

17,35 €

Zľava 5%

Posielame do týždňa

Posielame do 12 dní

Rozsiahla novela Zákonníka práce priniesla početné legislatívne zmeny doterajšej právnej úpravy pracovnoprávnych vzťahov...

79,00 €

79,00 €

Posielame do 12 dní

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

V českej aj slovenskej verejnosti odbornej právnickej komunite známi autori pracovného práva sa zaoberajú aktuálnymi otázkami skončenia pracovného...

11,70 €

11,70 €

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

Posielame do piatich dní

Zborník vedeckých príspevkov na tému "Flexibilita pracovného práva a nový systém sociálnej bezpečnosti"...

11,90 €

11,90 €

Posielame do piatich dní

Vypredané

In the work presented the authors analyze essential institutes of the Labour law of the Slovak Republic, which currently affects very substantially not only business environment, but also the quality of life of the employees themselves...

8,46 €

8,46 €

Vypredané

Vypredané

Publikáciu môžu vhodne využiť aj zamestnávatelia, odboroví funkcionári a zástupcovia zamestnaneckých rád, študenti právnických fakúlt SR...

13,83 €

13,83 €

Vypredané

Vypredané

Výborná pomôcka pre tých, ktorí sa chystajú na maturity, prijímacie pohovory na vysoké školy...

-5%
4,70 €

4,70 €

Zľava 5%

Vypredané

Vypredané

"Slovenská republika patrí už od 1. mája 2004 do širokej rodiny štátov Európskej únie. Vnútorný normatívny systém pracovného práva SR by postrádal črtu komplexnosti, keby ho spolu nevytváral aj systém európskeho a medzinárodného práva..."

-5%
25,00 €

25,00 €

Zľava 5%

Vypredané

Vypredané

Publikácia je zameraná na problematiku pracovného práva a jeho výziev v 21. storočí. Jednotliví autori sa zamerali na prvky flexibility a flexiistoty, zaoberali sa limitami zmluvnej slobody, poukázali na prepojenie medzi vedou, ...

11,28 €

11,28 €

Vypredané

Vypredané

Základné práva a slobody podstatným spôsobom ovplyvňujú pracovnoprávne vzťahy. Najmä po prijatí Lisabonskej zmluvy a Charty základných práv EÚ nadobudli základné práva a slobody pre pracovné právo osobitný význam. Zaradením práva na ochranu ľudskej...

18,33 €

18,33 €

Vypredané

Vypredané

Rovnako ako 3. vydanie velmi populárneho a kvalitného komentára od uznávanej autorky prof. JUDr. Heleny Barancovej, DrSc. prináša nové, už 4. vydanie komentára, komplexný...

-5%
90,25 €

90,25 €

Zľava 5%

Vypredané


„Kupujte knihy už teraz, aby ste si ich mohli v kľude prečítať skôr, než ich venujete ako darček k Vianociam.“

nápis v škótskom kníhkupectve