Vedeli ste, že...? Každý deň do všetkých kútov Slovenska (a sem-tam i sveta) rozpošleme niekoľko tisíc kníh.

Knihy od: Beáta Balogová

Od autora Beáta Balogová máme v ponuke 12 titulov

1.
Beáta Balogová a Eva Žiaková  ·  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (2017)
NA SKLADE
Cieľom predloženej monografie je poskytnúť odbornej verejnosti, no najmä študentskej obci unikátne dielo, v ktorom by bolo encyklopedickým spôsobom utriedené dosiahnuté poznanie v oblasti... (viac o knihe)
Naša cena: 24,92 €  (teda ušetríte 11%) posielame ihneď
2.
Beáta Balogová  ·  Akcent Print (2009)
NA SKLADE
Monografia Vybrané sociálne problémy seniorov v kontexte sociálnej pedagogiky vznikla ako súbor čiastkovo publikovaných príspevkov a realizovaných empirických výskumov so zámerom komplexnej... (viac o knihe)
Naša cena: 4,75 €  (teda ušetríte 5%) posielame ihneď
3.
Beáta Balogová  ·  Menta Media (2009)
Každý človek má potrebu združovať sa s inými ľuďmi a hľadá medzi nimi pocit bezpečia. Nikto nemôže byť dlho sám... (viac o knihe)
Naša cena: 6,24 €  (teda ušetríte 5%) tento titul je, žiaľ, vypredaný
VYPREDANÉ
Titul je vypredaný, zatiaľ sa nechystá dotlač
4.
Beáta Balogová a Monika Žumárová  ·  Menta Media (2009)
Dvacáté století bývá označováno různě. Některými názvy bychom se mohli před budoucími pokoleními chlubit a na jiná by bylo lépe zapomenout. Nepochybně je to však století výrazného prodlužování lidského života... (viac o knihe)
Naša cena: 8,41 €  (teda ušetríte 5%) tento titul je, žiaľ, vypredaný
VYPREDANÉ
Titul je vypredaný, zatiaľ sa nechystá dotlač
5.
Beáta Balogová a Lenka Kvašňáková  ·  Portál (2016)
Záměrem manuálu je formulovat východiska pro práci s vybranými podskupinami seniorské populace jakožto klienty pomáhajících profesionálů. Za užití jednotných základních principů a koncepčních východisek autorky v knize soustředí praktické informace pro... (viac o knihe)
Naša cena: 12,64 € tento titul je, žiaľ, vypredaný
VYPREDANÉ
Titul je vypredaný, zatiaľ sa nechystá dotlač
6.
Beáta Balogová  ·  Filozofická fakulta Prešovskej univerzity (2008)
Písomné práce na odboroch Andragogika a Sociálna práca majú študentkám a študentom napomôcť k odbornému rastu a zrelosti. Úlohou všetkých typov prác je viesť študentov a študentky k osvojeniu si základov vedeckej práce... (viac o knihe)
Naša cena: 6,57 € tento titul je, žiaľ, vypredaný
VYPREDANÉ
Titul je vypredaný, zatiaľ sa nechystá dotlač
7.
Monika Žumárová a Beáta Balogová  ·  Menta Media (2010)
Monografia vznikla ako súčasť riešenia grantovej úlohy VEGA č. 1/0410/08 - Medzigeneračné vzťahy- starý rodič ako zdroj sociálnej a emocionálnej opory mladých ľudí pri hľadaní zmyslu života a projektu Specifického výzkumu UHK č. 2130/2008 ... (viac o knihe)
Naša cena: 9,50 €  (teda ušetríte 5%) tento titul je, žiaľ, vypredaný
VYPREDANÉ
Titul je vypredaný, zatiaľ sa nechystá dotlač
8.
Příspěvek náboženských aktivit k integraci Romů... (viac o knihe)
Naša cena: 8,55 €  (teda ušetríte 5%) tento titul je, žiaľ, vypredaný
VYPREDANÉ
Titul je vypredaný, zatiaľ sa nechystá dotlač
9.
Beáta Balogová a kolektív  ·  Filozofická fakulta Prešovskej univerzity (2009)
Múdrosť, toto slovo sa najčastejšie spája s vekom a veľmi často sa zamieňa so slovom inteligencia. Ak by sme chceli dôjsť k určitému zovšeobecneniu, potom môžeme povedať, že inteligencia veľmi úzko súvisí s vekom a poznaním... (viac o knihe)
Naša cena: 8,07 €  (teda ušetríte 5%) tento titul je, žiaľ, vypredaný
VYPREDANÉ
Titul je vypredaný, zatiaľ sa nechystá dotlač
10.
Beáta Balogová  ·  vydavateľ neuvedený (2011)
Múdrosť, toto slovo sa najčastejšie spája s vekom a veľmi často sa zamieňa so slovom inteligencia. Ak by sme chceli dôjsť k určitému zovšeobecneniu, potom môžeme povedať, že inteligencia veľmi úzko súvisí s vekom a poznaním, ... (viac o knihe)
Naša cena: 7,65 €  (teda ušetríte 15%) tento titul je, žiaľ, vypredaný
VYPREDANÉ
Titul je vypredaný, zatiaľ sa nechystá dotlač
11.
Beáta Balogová  ·  Akcent Print (2005)
Dôvodom na napísanie tejto knihy je môj odborný i ľudský záujem o starších ľudí. Ako vysokoškolská učiteľka som zistila, že študenti o senioroch, starnutí a starobe veľmi málo vedia, napriek tomu, že aj ich sa to koniec koncov bezprostredne dotýka... (viac o knihe)
Naša cena: 5,04 €  (teda ušetríte 5%) tento titul je, žiaľ, vypredaný
VYPREDANÉ
Titul je vypredaný, zatiaľ sa nechystá dotlač
12.
Beáta Balogová  ·  Akcent Print (2009)
Dôvodom na napísanie tejto knihy je môj odborný i ľudský záujem o starších ľudí. Ako vysokoškolská učiteľka som zistila, že študenti o senioroch, starnutí a starobe veľmi málo vedia, napriek tomu, že aj ich sa to koniec koncov bezprostredne dotýka... (viac o knihe)
Naša cena: 7,19 €  (teda ušetríte 5%) tento titul je, žiaľ, vypredaný
VYPREDANÉ
Titul je vypredaný, zatiaľ sa nechystá dotlač

Zúženie výberu

Oddelenia
Kategórie
Viac Menej
Autori
Viac Menej
Formát
Jazyk
Na sklade v...
Farba obálky
Niektorú knihu čítam s pôžitkom, ale autor sa mi protiví. (Swift)
Aj z drobných vecí sa dajú urobiť veľké. Vďaka vašim Anjelskym drobným ste pri nákupoch na Martinuse darovali už 410 036,44 € na Dobrého Anjela. Ďakujeme!
Kávička