Knihy
E-knihy

Zákony od Wolters Kluwer teraz výhodnejšie

Vydavateľstvo Wolters Kluwer si pre vás - všetkých právnikov, sudcov, znalcov či milovníkov zákonov pripravilo lákavú ponuku. Zľavy až do 50% na rôzne druhy zákonov aj s komentármi môžete využiť až do konca marca.

Zúženie výberu
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
Radenie
Počet titulov: 32
Zoradiť podľa:

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Od 1. júla 2016 nadobúdajú účinnosť tri nové zákony - Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok, ktoré nahrádzajú...

-53%
20,90 €

20,90 €

Zľava 53%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Vydavateľstvo Wolters Kluwer pre vás pripravilo prepracované a doplnené vydanie komentára k slovenskému rodinnoprávnemu kódexu. Komentár k rodinnoprávnemu kódexu prináša komplexný výklad jednotlivých ustanovení zákona o rodine a ich vzájomné vzťahy,...

-52%
8,20 €

8,20 €

Zľava 52%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii je dôležitým prvkom v systéme prístupu k spravodlivosti a mimosúdneho riešenia sporov. Napriek tomu, že mediácia ako alternatívny spôsob riešenia sporov má napomôcť eliminovať súčasné problémy...

-52%
5,59 €

5,59 €

Zľava 52%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

V Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyšiel pod číslom 160/2015 Z. z. zákon z 21. mája 2015 Civilný sporový poriadok, ktorý nadobudne účinnosť 1. júla 2016, pričom zrušuje k tomuto dňu Občiansky súdny poriadok, ktorý viac ako polstoročie upravoval...

-53%
31,35 €

31,35 €

Zľava 53%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Rekodifikácia verejného obstarávania - prvý veľký komentár k zákonu č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní na slovenskom knižnom trhu...

-24%
64,60 €

64,60 €

Zľava 24%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do 8 dní

Publikácia „Postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve ‒ Komentár“ okrem precízneho vysvetlenia paragrafového znenia opatrenia Ministerstva financií SR č. MF/27076/2007-74, obsahuje aj ilustratívne vzory širokej škály účtovných prípadov...

-53%
4,70 €

4,70 €

Zľava 53%

Posielame do 8 dní

Posielame do štyroch dní

Komentár k zákonu č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive ponúka komplexný a podrobný výklad jednotlivých ustanovení tohto zákona, ako aj praktické príklady...

-29%
18,46 €

18,46 €

Zľava 29%

Posielame do štyroch dní

Posielame do štyroch dní

Komentár k Zákonníku práce obsahuje systematický výklad vzájomných systémových väzieb jednotlivých ustanovení Zákonníka práce navzájom, spolu s odkazmi na relevantné pracovnoprávne predpisy a ostatné právne predpisy...

-30%
42,00 €

42,00 €

Zľava 30%

Posielame do štyroch dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy ako základný finančný zákon verejnej správy upravuje zásady rozpočtového hospodárenia a členenie verejnej...

-20%
22,32 €

22,32 €

Zľava 20%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do štyroch dní

Zákon o ochrane súkromia pred odpočúvaním ustanovuje základné podmienky použitia informačno-technických prostriedkov v neprocesnej rovine. Upravuje možnosti ich využitia pre konkrétne štátne orgány (Policajný zbor, Slovenská informačná

-5%
12,83 €

12,83 €

Zľava 5%

Posielame do štyroch dní

Posielame do štyroch dní

Komentár k zákonu o kolektívnom vyjednávaní je prvým z novej edície Praktických komentárov vydavateľstva Wolters Kluwer, poňatý netradičným spôsobom, kde komentovaný predpis je podaný hutným a informačne bohatým obsahom, ktorý vyčerpávajúco pokrýva...

-24%
16,19 €

16,19 €

Zľava 24%

Posielame do štyroch dní

Posielame do štyroch dní

V roku 2005 vyšiel prvý komentár k zákonu č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov. Tento komentár bol vypracovaný na základe...

-20%
16,40 €

16,40 €

Zľava 20%

Posielame do štyroch dní

Zákon o dani z príjmov (praktický komentár)

Peter Horniaček a kolektív • Wolters Kluwer (Iura Edition), 2017

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Komentár k zákonu o dani z príjmov vychádza v edícii praktických komentárov vydavateľstva Wolters Kluwer. Cieľom autorského kolektívu bolo poskytnúť čitateľom čo najzrozumiteľnejšie vysvetlenie zákona o dani z príjmov a umožniť im je

-25%
28,20 €

28,20 €

Zľava 25%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Vydavateľstvo Wolters Kluwer pripravuje prvý veľký komentár k Obchodnému zákonníku na slovenskom knižnom trhu s rozsiahlym a podrobným výkladom zohľadňujúcim...

-33%
103,08 €

103,08 €

Zľava 33%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do štyroch dní

Zákon o dobrovoľných dražbách predstavuje v slovenskom právnom poriadku jednu z právnych úprav, ktorá popri Exekučnom poriadku implikuje najzásadnejšie zásahy do...

-24%
51,38 €

51,38 €

Zľava 24%

Posielame do štyroch dní

Posielame do štyroch dní

Publikácia „Zákon o oznamovaní protispoločenskej činnosti – komentár“ prináša podrobné vysvetlenie jednotlivých ustanovení zákona č. 307/2014 Z. z., ktorý je všeobecne...

-20%
7,44 €

7,44 €

Zľava 20%

Posielame do štyroch dní

Posielame do štyroch dní

Fondy Európskej únie sú nepochybne šancou pre moderné Slovensko. Od roku 2014 začalo nové programové obdobie, ktorým došlo k zmene viacerých pravidiel implementácie fondov EÚ podľa nových nariadení EÚ...

-30%
17,15 €

17,15 €

Zľava 30%

Posielame do štyroch dní

Posielame do štyroch dní

Správne uplatňovanie zásad pri vedení účtovníctva je podmienené dôkladnou znalosťou zákona o účtovníctve, ako aj nadväzujúcich právnych predpisov. Táto skutočnosť podnietila vydavateľstvo Wolters Kluwer s.r.o. pripraviť publikáciu...

-20%
34,80 €

34,80 €

Zľava 20%

Posielame do štyroch dní

Posielame do štyroch dní

Odpadové hospodárstvo je dynamickou oblasťou, ktorá sa týka každého, ktorý tvorí komunálny odpad. Predchádzajúci zákon bol 30-krát novelizovaný a bol neprehľadný a neschopný...

-29%
26,22 €

26,22 €

Zľava 29%

Posielame do štyroch dní

Posielame do štyroch dní

Prijatím Smernice Európskej únie 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách pre Slovenskú republiku vyplynula nielen povinnosť transponovať ju do svojho právneho poriadku, ale po desiatich...

-25%
13,13 €

13,13 €

Zľava 25%

Posielame do štyroch dní